Отчет за дейността на Районната контролна комисия за 2017 г.; Приемане на програма за дейност на ро за 2018 г.; Предложения за изменение и допълнение на Устава на сгб и Други текущиДата09.08.2018
Размер303.3 Kb.
#78483
ТипОтчет
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА

НА СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2017 Г.
Съюзът на глухите в България е организация с над 80-годишна история. И като такава е уникална за българските условия – допринесла е най-много за организирането, сплотяването и подпомагането на хората с увреден слух. Затова е призната за национално представителна организация, която представлява интересите, защитава правата и обединява хората с увреден слух в България.

СГБ днес се ползва с огромен авторитет пред нашите държавни и общински институции и има безспорното уважение от сродни организации в целия свят – както на европейско, така и на световно равнище.

През дългата си история, СГБ е имал трудности и проблеми за решаване, но винаги е подхождал и е решавал проблемите разумно, опирайки се на законите в страната, на нуждите на глухите хора и на стриктно спазване на заветите, с които организацията е създадена. А те са – единство, сплотеност на хората с увреден слух, обединяване на техните желания, стремежи и воля, усилия за решаване на трудови, социални и лични проблеми.Съгласно план-програмата и дейността на СГБ през изминалата година са проведени редица мероприятия и събития от национален и международен характер, които бяха с ефект на въздействие основно върху съюзните членове чрез РО и ТО.

Отчетните събрания в териториалните и районните организации на Съюза на глухите в България се проведоха от 16 януари до 24 март 2017 г. Те преминаха при добра дисциплина и съобразени с Устава на СГБ.

Общите отчетни събрания на РО се проведоха в периода 10 март – 18 април т. г., с дневен ред: 1. Отчет за дейността на PC на РО за 2017 г.; 2. Отчет за дейността на Районната контролна комисия за 2017 г.; 3. Приемане на програма за дейност на РО за 2018 г.; 4. Предложения за изменение и допълнение на Устава на СГБ и 5. Други текущи.
ОРГАНИЗАЦИОННО-МАСОВА ДЕЙНОСТ:

След приключването на отчетната 2017 г. в СГБ членуват 4908 членове, организирани в 12 районни организации в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Хасково, Ямбол, Дупница, Русе, Стара Загора, Горна Оряховица и Шумен, към които има 42 териториални организации на глухите. Районните организации работят по свои годишни програми, като се включват в различните национални съюзни мероприятия; развиват културна и просветна дейност според предпочитанията на членовете. В тях е запазена традицията чрез участието на съставите за танци, пантомима, синхронно пеене с жестов превод и др. в националните съюзни фестивали на художествената самодейност да се популяризират разнообразните творчески възможности и таланти на хората с увреден слух. Освен това районните организации в София, Пловдив и Шумен са в пряка връзка с ръководствата на специализираните училища за деца с увреден слух, откъдето и започва възпитанието на децата с увреден слух и развиването на талантите им в самодейността. В РО се прави и всичко възможно, за да се даде поле за изява и на слухово увредените творци – например във Варна ежегодно се организират фотоизложби.

Всяка година СГБ провежда и национални семинари с ръководствата на РО, представителите на младежките клубове, женсъветите и възрастните хора по програми, в които са включени теми, представляващи интерес за всички участници.

Клубните обединения по интереси към районните и териториалните организации редовно поддържат дейността си. От тях най-дейни са клубовете на жените и младежите, които организират и провеждат честването на големите национални и празнуването на традиционно-обредните български празници, като Коледа, Нова година, Бабинден, Великден и др., а също и юбилейните годишнини и именните дни на активистите и членовете. Традиционно членовете на тези клубове участват активно в провеждането и честването на 12 юли (патронният празник на СГБ); Международната седмица и Международният ден на глухите в края на месец септември и Международният ден на хората с увреждания – 3 декември.

Като краен резултат от цялостната дейност през 2017 година в клубовете за социални контакти и различните любителски секции по интереси в РО и ТО през първото тримесечие са проведени 576 прояви с участието на 13 150 членове; през второто - 728 изяви с участието на 14 175 членове; през третото717 мероприятия с участието на 16 072 души и през четвъртото - 725 прояви с участието на 22 906 души.Общо за цялата 2017 година са осъществени 2 746 прояви и мероприятия с участието на 66 303 членове.
Районна организация-София: През отчетния период освен провеждането на годишните отчетни събрания, ръководството е осъществило и разнообразни инициативи, като: екскурзия до Руминия (в началото на март); празнуване на Великден и Гергьовден (април и май); участие в националния фестивал на художествената самодейност през юни в Карлово; екскурзия с отдих в Анталия, Турция и туристически преход до „Бялата вода” с общо 114 членове; участие на шестима колоездачи в 34 издание на „Обиколката на Витоша-100”; съвместно с други РО – празнуване на 12 юли, деня на СГБ в Златоград; участие в държавното първенство по спортен риболов на яз. „Копринка” от 1 до 3 септември; участие в държавното първенство по шахмат за глухи, което продължи до 1 октомври. В края на годината се проведоха коледно тържество и коледни викторини с награди, а по повод 40 години от основаването на организацията, ръководството на ТО-Перник проведе тържество с участието на съюзни членове и гости.
Районна организация в Пловдив:

Извън проведената отчетна кампания по места, в клубовете на ТО и РО традиционно се отбелязаха юбилейните годишнини, рождените и именните дни на активистите; всяка седмица се изнасяха беседи на здравни, социални, политически и исторически теми. В клуба на РО-Пловдив през януари подобаващо бе честван „Бабинден”; в началото на март представителки на женсъвета посетиха СДГ за глухи деца „Фердинанд Урбих” където връчиха на децата мартеници, изработени от членовете на ТО-Панагюрище. Мартенските празници в началото на месеца бяха отбелязани и от членовете на ТО по места. уютна обстановка на ресторант бе отпразнуван Денят на майката и жената 8 март. На 30 март самодейците на РО-Пловдив участваха в церемонията по официалното откриване на Шестия европейски панаир на предприятията и кооперациите от социалната икономика. Студеното зимно време не позволи по-богата туристическа и спортна дейност извън проведената в края на февруари приятелска среща по шахмат с шахматистите от Националната асоциация на сляпоглухите.

През април и май в клуба на РО-Пловдив се проведоха редица лекции и беседи, посветени на деня на хумора и шегата; Великден, Гергьовден, Еньовден, Априлското въстание и др. Чествани по места бяха и традиционните празници Цветница, Великден и Гергьовден. През юни талантливите пловдивски самодейци участваха в националния фестивал на художествената самодейност на СГБ в Карлово, а в края на същия месец – и в националния фолклорен фестивал на хора с увреждания в Смолян. В началото на май бяха осъществени две хубави екскурзии - излет до почивната съюзна база „Студенец” и посещение на традиционния празник на чевермето в Златоград. През май и юни бяха проведени няколко екскурзии до Клисурския манастир; местността „Добра вода” край Пазарджик; Шумен; Приморско; историческата местност „Оборище” и Карлово; местността „Табаково”. През месеците юли, август и септември основният акцент в дейността на РО и ТО бе върху честването на Деня на СГБ-12 юли. В клуба на РО-Пловдив се провеждаха лекции и беседи на различни актуални теми, като „Телефон 112 за глухите”, „Как да се предпазим от жегите”, „Очакванията на наши олимпийски медалисти за пожизнени пенсии”, „22 септември - национален празник на независимостта на България” и др. В началото на есента по повод Международната седмица на глухите, пловдивски самодейци взеха участие в концерта в София, посветен на международния ден на глухите; група от 24 членове взеха участие в държавното първенство по спортен риболов на язовир „Копринка”, а трима спортисти взеха участие в държавното първенство за глухи по шахмат в столицата. Проведоха се и екскурзии – до Приморско; „Студенец”; яз. „Копринка”; Троянския манастир и гр. Ловеч (по случай международната седмица на глухите с 25 туристи); по повод празника на СГБ – до Гоце Делчев, Сандански, Петрич, Рупите, Роженски манастир, Мелник; по случай международната седмица на глухите – излет до Смолянските езера и по случай празника на СГБ - екскурзия до Гърция.

В края на есента и през зимния сезон в клубовете на РО-Пловдив и на ТО по места се осъществиха различни беседи на здравни, социални, политически и исторически теми. В началото на ноември част от членовете на РО-Пловдив взеха участие в общински концерт по повод 60 г. от построяване паметника „Альоша”, а също и в тържеството, посветено на Международния ден на инвалидите. През декември се проведоха коледните празненства и празнуването на Нова година. Независимо, че времето не беше благоприятно, организациите по места проведоха и коледно състезание по шахмат; излет до язовир Батак; екскурзия до гр. Елена, Катински манастир и Полаковски манастир; екскурзия до гр. Димотика, Гърция; излет до „Родопската Шипка” и паметника на полковник Вл. Серафимов с поднасяне на цветя по случай празника на Смолян.


Районна организация в Плевен:

Освен събранията, свързани с отчетната кампания, ръководството на организацията проведе пролетно празненство, посветено на Трифон Зарезан и Деня на влюбените, а по случай Първа пролет организира излет до парка „Кайлъка”. След усилените и редовни репетиции, провеждащи се от началото на годината, самодейците на организацията участваха в националния фестивал на художествената самодейност в Карлово. В началото на септември представители на РО и ТО взеха участие в работата на националния семинар в Приморско; подобаващо бе отбелязана 60-годишнината на РО. а в края на септември, по повод Международната седмица на глухите част от членовете присъстваха на концерта в София, посветен на международния ден на глухите. Пак в края на същия месец членове от РО взеха участие в националния събор по спортен риболов; 18 души участваха в съвместна екскурзия със ТО на слепите до Белоградчик; плевенски шахматисти участваха в държавното първенство по шахмат. През есента ръководството на организацията организира и проведе последната за годината екскурзия до Велико Търново. В края на годината всички ТО честваха Коледа и изпратиха старата година, а ръководството на териториалната организация в Свищов по повод 40-годишнината от основаването й осъществи интересна и незабравима екскурзия.


Районна организация във Варна:

От началото на годината, откакто съществува по проект ЦСРИВХУС, всекидневно около 50 членове на организацията се ползват от подкрепящите дейности на центъра, а в четвъртък клубът се посещава средно от около 60-70 души, които участват в социални дискусии на различни теми, предложени от членовете на клубовете на жените, „Трета възраст“ и от ползвателите на центъра. Клуб „Трета възраст” традиционно отбеляза Деня на родилната помощ (Бабинден) , а за 8 март проведе честване на женския празник и осъществи екскурзия до Одрин. В края на март бе открита фотоизложбата „Пролетно настроение”. През периода април-юни бяха осъществени цяла поредица от дискусии и лекции, посветени на обичаи, свързани с Лазаровден и християнските ценности; реализацията на пазара на труда; обичаите, свързани с Гергьовден, както и на здравни и социални теми, предложение от клуба на жените. Осъществените през същия този период мероприятия от културно-масов характер целяха повишаване на естетическата култура и познанията на членовете на организацията и сред тях бе една интересна проява - посещение на събитието „100 години морска авиация”. Част от членовете присъстваха и на карнавала на маскарадните костюми. В дните от 10 до 13 април групата по приложна арт-терапия организира изложба „Великденски мотиви” с тематични изделия, а в началото на юни групата по арт терапия откри фотоизложбата „Стъпки в Карпатите”. От 9 до 11 юни танцовият самодеен колектив взе участие в 27 Национален фестивал на художествената самодейност на СГБ в град Карлово. Летният сезон макар да е типичен с отдиха на членовете на планина или море, бе наситен с разнообразни беседи, които се проведоха в центъра. В средата на август групата по приложна арт терапия организира изложба базар на изработените от тях сувенири, на която присъстваха много съюзни членове и граждани на Варна. В началото на септември танцовият самодеен колектив взе участие в 10 юбилеен фестивал „Еврос 2017” в град Суфли, Гърция, където се представи с фолклорни танци от различни области на страната; а приложниците от центъра в края на същия месец взеха участие в мероприятието, организирано от СГБ, посветено на Международната седмица на глухите и направиха рекламни табла със снимки, в които представиха нагледно дейността в РО и ТО. Така присъстващите на събитието хора с увреден слух от цялата страна и от обществеността на София имаха възможност да се запознаят с дейността на организацията. През периода октомври - декември в центъра бяха проведени разнообразни дискусии и беседи, посветени на актуални и интересни теми. На 26 октомври групата по арт терапия и фотография сподели пред присъстващите членове впечатленията си от пленера във Велико Търново, като представиха с мултимедийно устройство фотосите, заснети от групата; приложниците от групата по арт терапия изработиха сувенири, които предоставиха за благотворителен базар, а на 22 декември ръководството на РО-Варна организира и проведе предколедна среща, за която приложниците изработиха сувенирни награди за победителите в забавните игри. На 15 декември танцовият състав участва в концерта, посветен на 90-годишнината на читалището в с. Тополи. От 30 ноември до 3 членове на РО и ТО посетиха местността Рупите, Самуиловата крепост, Роженския манастир, Археологическия музей, „Епископската базилика” в Сандански и Мелник.
Районна организация в Стара Загора:

През отчетния едногодишен период организацията имаше не малко осъществени инициативи и мероприятия, в които дейно участие имаха нейните членове: двама представители от РО участваха в националния семинар и отчетното събрание на МОСГБ; срещата на ръководството на РО с председателя на общинския съвет в града във връзка с картите за транспорт на инвалиди и промяната в наредбата за паркиране в синя и зелена зона на инвалиди с намалена работоспособност над 70% и уреждане на безвъзмездно ползване на игрище за футбол на малки вратички се оказа ползотворна; представители на РО взеха участие в националния конкурс за мис и мистър „Тишина”; проведоха се традиционните мероприятия, посветени на Бабинден; Трифон Зарезан; Деня на влюбените; Първи и Осми март; честваха се юбилейни годишнини, рождени и именни дни, и др. Освен в клуба на РО, където от години се честват подобаващо, по места членовете на ТО отбелязаха Великден, майските празници, Деня на детето и др. Танцовият състав взе участие в Националния фестивал на художествената самодейност на СГБ в гр. Карлово на 9 и 10 юни, а най-добрите риболовци се включиха в състезанието по спортен риболов по време на Националния туристически събор на СГБ през м. септември 2017 г. Осъществи се и състезание по футбол на малки вратички; проведе се екскурзия до Седемте рилски езера и Цари Мали град. Двама от най-добрите шахматисти на организацията участваха в държавното първенство по шах в София. Членовете с радост присъстваха на тържественото отбелязване на 5 октомври, ден на Стара Загора. А по повод Деня на народните будители присъстваха на мероприятията, инициирани от общината на града. Младите членове на РО и ТО присъстваха и на празненството, организирано по повод10-годишнината на младежката организация към СГБ; участваха и вв инициативите по повод 3-и декември, международният ден на хората с увреждания. Членовете на РО и ТО по места отбелязаха традиционно Коледа и Нова година.


Районна организация в Ямбол:

Извън отчетните събрания на организацията, които се проведоха през февруари и март, през същия период от време се осъществиха първите две от включените в програмата за дейността на РО мероприятия – честване на деня на влюбените и деня на жената и майката. В средата на април част от членовете на РО се включиха в организираната екскурзия до манастира „Рождество на пресвета Богородица” край с. Кабиле и до Златоград. През юни заедно със самодейците, които участваха в националния фестивал на художествената самодейност в Карлово, пътуваха и група от техни фенове, които след завършването на фестивала разгледаха града и забележителностите му. По повод 12 юли, патронния празник на СГБ, членове на РО и ТО посетиха Златоград, където заедно с част членовете на районните организации от София, Стара Загора, Хасково и Русе отбелязаха подобаващо този забележителен ден в съюзната история. По пътя посетиха и „Каменните гъби”, Перперикон, светилището на Орфей и Кърджали. През септември група от 25 членове присъства на събитието в столицата, посветено на международната седмица на глухите и на концерта по повод международния ден на глухите. В края на годината традиционно членовете се събраха да изпратят старата година в заведение с жива музика.


Районна организация в Русе:

От началото на годината до пролетта се осъществиха отчетните събрания на организацията. По места бяха организирани и осъществени различни дискусии и лекции на теми, предложени от самите членове, като: „Запознаване с българските празници и традиции”; „Разясняване на правилата за гласуване”; „Запознаване с новите правила и изисквания при подаване на молби-декларации за жестови услуги по чл. 51” и др. През януари в клуба на РО се състояха традиционните чествания на „Богоявление” и Бабинден; през февруари се проведоха сбирка с членовете по повод 180 години от рождението на Васил Левски и отбелязване на традиционния празник Трифон Зарезан. В началото на март се проведоха сбирка с беседа по повод националния празник Трети март и честване на деня на майката и жената. Пролетните празници (Лазаровден, Цветница, Великден, Гергьовден) традиционно се честват както в клуба на РО така и по места. На 1 май бе осъществено посещение на Русенската търла, а на 11 членовете на организацията присъстваха на откриването на първата самостоятелна изложба „Сътворено от тишината” на наша талантлива художничка с увреден слух. През юни освен участието на самодейците в националния фестивал на ХСК на СГБ, организирахме колективно посещение както на градския карнавал, така и на младежкия фестивал „Музика и цветове”, а също и на две изложби - на пясъчни фигури и на електрически автомобили. По повод 12 юли и 60 години от основаването на РО-Русе бе проведено специално тържество с участието на членовете от РО. На 14, 15 и 16 юли бе проведена екскурзия до Златоград, Ксанти и Кавала (Гърция) с участието на голяма група от членове на РО и ТО. Туристическата и спортната дейност също бе разнообразна – групово посещение на футболни фенове на мача „Дунав-Славия” на стадион „Лудогорец” в Разград; на световното първенство по борба за купата на „Дан Колов-Никола Петров” и на още две футболни срещи на градския стадион. Най-добрите риболовци взеха участие в държавното първенство по спортен риболов на яз. „Копринка”; а двама от шахматистите се представиха добре на държавното първенство по шахмат в София. На 29 октомври голяма група от русенци беше на яз. „Мартен”, където се състоя международно състезание по спининг за купата „Синия Дунав”. През лятото и началото на есента в клубовете на РО и ТО бяха организирани и осъществени различни дискусии и лекции, посветени на християнски празници и обичаите свързани с тях (като напр. Света Марина, Света Анна, Успение на Света Богородица, Денят на Вяра, Надежда и Любов и майка им София и др.). На 7 септември по повод деня на Съединението на България и запознаване с живота и дейността на капитан Райчо Николов в клуба на РО се проведе паметна сбирка, на която присъстващите бяха запознати с Манифеста към българския народ; а в края на същия месец се състоя и честване на международния ден на глухите и на Световния ден на възрастните хора. В края на годината бяха осъществени традиционните чествания на християнските празници и обичаите, свързани с тях, като Никулден, Игнажден и Коледа. Накрая младежите изпратиха старата година с новогодишно тържество в механа „Рига”. - 30 членове.
Районна организация в Шумен:

Успоредно с приключването на отчетната кампания в края на април, ТО по места проведоха чествания на празници от културния и християнския календар. В клуба на РО бяха осъществени чествания на Бабинден, Трифон Зарезан, Деня на влюбените, 8 март, Първа пролет, Великден и Гергьовден,. Организирана бе и съвместна среща с членове на ТО – Пазарджик; проведено бе и традиционното ежегодно състезание по шах. С участието на клуба на жените и клуб „Трета възраст” бяха организирани и осъществени и различни дискусии и лекции, като: „За пенсиите”, „Предстоящи туристически прояви”, „Здравето е неоценимо богатство”, „Болежките и сезоните” и др. Членовете на младежката организация организираха сбирка за подготовката на предстоящи младежки прояви. На 10 юли бе осъществена екскурзия до нос Калиакра, посветена на 12 юли, деня на СГБ; а по повод 60-годишнината от основаването на организацията бе проведен голям тържествен концерт в залата на общината в града. Представители от РО и ТО взеха участие в националния семинар в Приморско през септември. Подобаващо бе отбелязана и международната седмица на глухите на 23 септември. Членове от РО и ТО взеха участие в националното състезание по спортен риболов и в състезанието по шахмат в София. В края на есента се проведе традиционната приятелска футболна среща с участието на футболистите от Шумен, Търговище, Добрич и Варна.


Районна организация в Горна Оряховица:

Успоредно с провеждането на годишните отчетни събрания, в началото на годината в клубовете на РО и ТО бяха осъществени различни инициативи и прояви, сред които лекции и дискусии по теми, избрани от самите членове и свързани с въпроси и проблеми, които ги вълнуват и интересуват, като напр. „Какво да направим, за да се възстановим от тежката зима?”; „Защо трябва да се прекъсва понякога вземането на определени лекарства?”; „Как да помогнем на възрастните самотни членове?”; „Социалното подпомагане на възрастните хора” и др. В началото на март се състоя сбирка на клуба на жените, посветена на уникалния български обичай, свързан с мартеницата, на която бе изнесена беседа за историята на мартениците с изложба от направените от самите членки мартеници. През пролетния празничен календар в клубовете на РО и ТО се осъществиха прояви, свързани с Цветница, Великден, Гергьовден, майските културни дни и се проведоха традиционни чествания с възпроизвеждане на празничните обреди. Състояха се и редица дискусии, свързани с разяснения относно промяната в пенсиите за допълнителен трудов стаж; ползата от провеждане на мероприятия от различен характер; обсъждане на предстоящи екскурзии и походи. Съставът на самодейците взе участие в поредния национален фестивал на художествената самодейност в Карлово и се проведоха няколко туристически похода до близки местности. През летния сезон, независимо, че голяма част от членовете са на почивка на планина или на море, дейността продължи, като проведохме екскурзия по повод 12 юли, деня на СГБ, до Плевен и Ловеч, като посетихме и Къкринското ханче във връзка със 180-годишнината от рождението на Васил Левски а на 28 юли проведохме дискусия по проблема за узаконяването на клуба. През септември проведохме тържество по повод международната седмица на глухите и осъществихме поредната екскурзия. По места в ТО бяха проведени различни беседи и дискусии, като в ТО-Велико Търново бе обсъдено ползването на карти с намаление на градския транспорт и на помощи от БЧК; а също и какво представляват европейските членски карти на СГБ и др.; в ТО-Елена се състоя среща, на която се дискутира снабдяването със слухови апарати и батерии; в ТО-Павликени – организиране и участие в съвместната екскурзия с членовете от Горна Оряховица. В края на есента се проведе тридневна екскурзия до Приморско, Равадиново и Бегликташ. По повод 1 ноември, деня на народния будител, в клуба на РО се състоя сбирка с беседа за будителите на България, след което бе посетена картинната галерия в града. Всяка седмица с цел повишаване на естетическата култура и познанията на членовете, се организираха дискусии извън клуба на РО в обстановка, различна от клубната - това се осъществяваше на открито. ТО в Габрово и Елена също провеждат подобни сбирки. В средата на декември, по традиция, членовете на РО и ТО се събраха за последно в уютна обстановка, за да изпратят старата година.


Районна организация в Бургас:

Освен, че проведе отчетните събрания в ТО и РО, ръководството на организацията осъществи и редица мероприятия и инициативи, сред които Бабинден в клуба на РО, празнуване на деня на влюбените; съвместно със „Социален център Бургас” и РО на слепите проведе Седми шахматен турнир за хора с увреждания посветен на 3 март; честване на деня на майката и жената. ТО по места също осъществиха честване на традиционни празници. На 2 и 3 май представители на РО участваха в семинар по проект „Задвижвано от потребителите социално предприемачество”, организиран от „Социален център Бургас”. През пролетта се състоя честване на Великден с изложба-конкурс на боядисани великденски яйца, а в края на април се организира и състоя екскурзия до замъка „Влюбен във вятъра” в Равадиново и град Созопол. За Международния ден на детето ръководството на РО проведе празник за децата на членовете. Съставите на самодейците взеха участие в националния фестивал на художествената самодейност на хората с увреден слух в Карлово през юни. ТО по места организираха следните организационни прояви: ТО-Карнобат - честване на годишнина от създаване на клуба; ТО-Поморие - честване на рождени и именни дни. През юли денят на СГБ бе отбелязан в местността Ковач, където посетихме килийното училище и етнографския музей в с. Бръшлян. В края на август наши самодейци взеха участие в Международния фестивал за хора с увреждания „Несебър без граници”. През септември участвахме в националния събор по спортен риболов, а по случай международната седмица на глухите в края на месец септември проведохме екскурзия до Румъния. Двама от най-добрите шахматисти взеха участие в държавното първенство по шахмат в София. През октомври посетихме и разгледахме новооткрития авиомузей. По повод 3 декември, международния ден на хората с увреждания, присъствахме на традиционния концерт, организиран от общината, в който наша самодейка участва в програмата на концерта. На 12 декември се състоя празненство, посветено на Коледа и идващата Нова година.


Районна организация в Дупница:

Успоредно с отчетната кампания, ръководството на организацията провеждаше съгласно програмата за дейността, редица прояви, сред които честване на 8 март и на Първа пролет в клуба на РО; честване на Великден в клубовете на РО и ТО. Осъществи се участието на състава за песни и слово с мимика и жест в националния фестивал на СГБ в Карлово. Денят на СГБ, 12 юли по традиция бе отбелязан със събрание на самия ден в клуба на РО, на което бе изнесена кратка историческа справка за основаването на СГБ от 1934 година досега. На 15 юли проведохме и викторина, посветена на историята на СГБ. А в почивния ден (събота) бе проведена също така традиционната екскурзия до почивната база „Рилски манастир”, в която участваха освен членовете от РО, и тези от ТО, а също и гости от другите РО. През септември представители на РО взеха участие в националния туристически събор и състезанието по спортен риболов, а изявените ни шахматисти участваха в държавното първенство по шахмат. През зимния сезон бяха осъществени следните мероприятия: шах турнир, организиран от градската организация по повод 3 декември; кулинарна изложба в ТО-Кюстендил, посветена на традициите на Бъдни вечер; Коледно празненство на членовете на ТО-Петрич, съчетано с отбелязването на 55-годишнината от основаването на организацията и преместването в ново клубно помещение, предоставено от общината в града; честване на 3 декември и 30-годишен юбилей на председателя на Младежката организация на РО-Дупница; събиране на членките на женсъвета по повод 3 декември, международния ден на хората с увреждания.


РО Хасково:

През отчетната кампания се проведоха 5 годишни отчетни събрания на ТО и РО. Успоредно с тях се състоя честване на Бабинден и Осми март, деня на жената, в РО и ТО. Осъществена бе и среща на глухи членове с полицейския инспектор. Празнувахме традиционно Великден както в РО, така и в ТО. През юни взехме участие в националния фестивал на художествената самодейност в Карлово. Проведохме и мероприятия за 12 юли в РО и ТО; участвахме в инициативите на общината за деня на Хасково. Проведе се двудневна екскурзия до Златоград и вътрешно състезание по риболов, след което представителен отбор на РО взе участие в държавното първенство по спортен риболов за глухи. Наши шахматисти участваха в държавното първенство по шах в София. Проведе се екскурзия до гр. Елена; организираха се чествания на кръгли годишнини/юбилеи на съюзни членове; участие в концерт, посветен на Международния ден на хората с увреждания. В края на годината традиционно чествахме коледните и новогодишните празници в РО и ТО.


Национални прояви и семинари:

През отчетния едногодишен период началото на дейността бе положено освен с подготовката и провеждането на годишните отчетни събрания на РО и ТО, и с подготовката на конкурса за мис и мистър „Тишина” с пролетен бал, който се проведе на 25 март в „Интерхотел Велико Търново” в град Велико Търново; на провеждането на националния палатков туристически събор със състезание по риболов; осъществи се младежки лагер-семинар с общо събрание на МОСГБ в хотел „Мальовица”; а осем от дванадесетте предприятия „Тих труд” взеха участие в Шестия европейски форум на предприятията и кооперациите на хора с увреждания в Пловдив.

От 9 до 11 юни се проведе 27 Национален фестивал на художествената самодейност в Карлово с участието на 150 самодейци и ръководители в присъствието на над 500 зрители с увреден слух и граждани от града и околностите.

Осъществиха се и други четири национални съюзни прояви: Първо държавно първенство на язовир „Копринка” със състезание по риболов от 1 до 3 септември т. г.; национален семинар в хотел „Тишина” в Приморско с ръководствата на РО и ТО и представители на клубовете на женсъветите и възрастните хора от 7 до 9 септември; тържествено отбелязване на международната седмица на глухите на 23 септември в София с концерт и представяне на дейността на СГБ и Първо държавно първенство по шах от 29 септември до 1 октомври в София.

Освен това по места се проведоха чествания на юбилейните годишнини на районните организации в Русе, Стара Загора, Шумен и Плевен, и на териториалните организации в Свищов, Кюстендил и Перник.

През м. ноември бе отбелязан подобаващо, благодарение и на спонсори, и 10-годишният юбилей на младежката организация към СГБ.


Международна дейност:

След проведения национален конкурс на СГБ за „Мис и Мистър „Тишина” с пролетен бал, излъчените победители през м. юли заминаха да представят България и СГБ в двата международни конкурса – за „Мис и Мистър Европа 2017” и „Мис и Мистър Свят Тишина 2017” в Прага, Чехия. Организаторите на конкурсите в Чехия включиха като мениджър в екипа си за 2018 г. представител на СГБ.

От 17 до 19 ноември 2017 г. в Охрид, Република Македония, се състоя републиканско първенство по спортен риболов за глухи. Успоредно с него се проведе и балканско първенство по спортен риболов, в което първото място и балканската купа бяха спечелени от отбора на България.

От 8 до 10 септември наши представители участваха в конференцията на европейската организация на жестовите преводачи (ЕФСЛИ) във Франция.

От 12 до 14 ноември 2017 г. съюзни представители участваха в международния семинар за правата на хората с увреждания в Трир, Германия.

Международната дейност на младежката организация към СГБ включваше:

1-4 юни 2017 г. – Дъблин, Ирландия – участие в Общото събрание и генералната асамблея на Европейският съюз на глухите младежи.

14-18 юни 2017 г. - участие в международен лагер за млади лидери в Словакия.

8-15 юли 2017 г. – участие в Детски лагер на глухите младежи на ЕС в Словакия.

5 до 8 октомври 2017 г. - участие в прояви в рамките на Европейска столица на културата на младите глухи в Стокхолм, Швеция.


Подпомагане на дейността на центровете по рехабилитация на деца с увреден слух:

През четвъртото тримесечие на 2017 г., дейността на ЦРРДУС протече в две основни насоки: подготовка и начало на новата 2017/2018 учебна година и подготовка и включване на децата в Коледното тържество с чуващите деца по групите.По първа точка беше извършено следното: заедно с РО, беше проведено издирване на деца по региони, като бяха разпространени рекламни листовки и плакати; посетиха се социалните служби към местните общини, както и УНГ отделенията в прилежащите лечебни заведения.

През новата учебна 2017/2018 година, в ЦРРДУС започнаха обучение 31 деца, както следва:

1. София - 8 деца + 2 приходящи (7 са с кохлеарна имплантация).

2. Плевен – 9 деца (5 с кохлеарна имплантация).

3. Варна – 6 деца (2 с КИ).

4. Хасково – 6 деца (2 с кохлеарна имплантация).

Издирването на деца, нуждаещи се от рехабилитация е перманентно, което означава, че деца постъпват през цялата учебна година в момента, в който се открият. Рехабилитаторите са изработили годишните планове за работа. През адаптационния период беше направено обследване на всяко дете и уточнена стратегията за индивидуалната им рехабилитация. Слухово-речевата рехабилитация протичаше съобразно индивидуалното ниво на всяко дете.

Беше проведено начално обучение на родителите за работа с децата у дома в помощ на слухово-речевата им рехабилитация. Консултациите с родителите продължават ежеседмично и при нужда.По втора точка: съвместно с персонала на яслата беше осигурена безпроблемната адаптация на децата в групите на чуващите деца и заедно създадена благоприятна среда за тяхната социализация.

Проведено бе обучение на новите медицински сестри за спецификата при работа с деца с увреден слух и изграждане на умения за боравене със слуховите апарати и процесорите на КИ на децата.

В репетициите за коледното тържество в танците взеха участие не само всички деца, но и техните възпитатели и преподаватели. Едно от децата (с КИ) имаше и стихче, а самата програма бе изключително забавна и интересна.

Центърът за развитие на ЖЕ:

Центърът подпомага различни институции и ведомства, имащи за цел да пропагандират изучаването на жестовия език (ЖЕ) като помощно средство за по-добро образование на глухите деца и информираност на възрастните. Центърът разработва и разпространява до лектори и обучаващи се методики и учебни материали по ЖЕ. През 4-то тримесечие бяха преработени и осъвременени програмите на четири професии, в т. ч. и преводач ЖМЕ към ЦПО на СГБ. От м. септември беше стартирана новата учебна година за обучение по жестов език с желаещи да се обучават от градовете София и Пловдив. Бяха сформирани общо четири групи – по две в София и Пловдив.


Видеоцентърът:

Като част от информационното обслужване на съюзните членове, в своята работа центърът продължи да извършва заснемане на видеоклипове с информация на жестов език и попълване на видеотеката с български филми със субтитри с нови филми. Чрез него бе извършена подготовката за отпечатването на нови членски карти на членовете на СГБ, отпечатването на служебните карти на щатните служители, продължава презаписването на речника по ЖЕ и на архивните видеокасети. Оказвано бе съдействие по възникнали софтуерни и хардуерни проблеми в СГБ.


Направление „Редакция на вестник „Тишина”:

През едногодишния отчетен период бе извършена цялостната подготовка по предпечата и отпечатването на 22 броя на в. „Тишина”. От началото на 2016 г. вестникът се публикува и онлайн в пълен размер в сайта на СГБ. Фейсбук страницата на СГБ значително повиши броя на посетителите, интересуващи се от актуалните новини, свързани със съюзната дейност и само за март месец бе посетена от 13 019 души (за сравнение, през 2016 г. за същия месец е била преглеждана едва от 315 души); а броят на посетилите страницата месечно надхвърля 14 000 души.В първия си януарски брой вестник „Тишина” отрази подробно празничните прояви и инициативи в съюзните поделения по места, а също и развитието на производствената дейност. Вторият и третият брой бяха посветени изцяло на юбилейната 60-годишнина от издаването на вестник „Тишина” с разкази от първо лице на бивши и настоящи главни редактори и сътрудници на тази единствена по рода си печатна медия. Публикувани бяха и част от многобройните поздравителни адреси до екипа на редакцията. Основният акцент на четвъртия брой бе върху общото събрание на Националната асоциация на преводачите на жестов език (НАПЖЕБ), в която членуват и всички бивши и настоящи координатори на РО при СГБ. Пети брой бе изцяло посветен на честването на българските традиционни празници в РО и ТО, но отрази подробно и проведения национален конкурс за мис и мистър „Тишина” с пролетен бал. Шести брой акцентира върху организирането и провеждането на младежкия семинар и общото събрание на МОСГБ; като разказа и за проведените мероприятия в регионалните организации. Брой седми бе посветен на провеждащата се отчетна кампания, като отрази подробно осъществения шести европейски форум на социалното предприемачество в Пловдив с участието на 8 съюзни предприятия и пролетния бал. Осми и девети броеве разказваха за приключилите по места годишни отчетни събрания и провеждането на предстоящи национални съюзни прояви. Общото годишно отчетно събрание на Съюза на глухите в България бе водеща тема в десетия брой на вестника. Освен това бе отразено честването на 25-годишнината на АРДУС; как работи пловдивското предприятие; председателят на СГБ Николай Нинов подробни разясни какво се случва във връзка със законовото признаване на жестовия език и бе оповестена новината за предстоящото провеждане държавно състезание по спортен риболов с туристическия събор на язовир „Копринка”. В бр. 11 с много снимки и подробен репортаж бе разказано на читателите за проведения 27 национален фестивал на художествената самодейност в Карлово. Подробна информация бе публикувана и за отказа на депутатите да приемат текстовете на проектозакона за жестовия език. Спортните успехи на глухите спортисти и изпълнената с юбилейни чествания година бяха акцентите в бр. 12; а следващите два броя – 13 и 14 - бяха изцяло посветени на отбелязването на 12 юли, патронният празник на СГБ. През месец октомври на страниците на вестника бе отразено Първото държавно първенство по шахмат за хора с увреден слух. Първенството бе организирано съвместно със Спортната федерация на глухите в България и Съюза на глухите в България. За първи път събитието бе включено в програмата на Министерството на младежта и спорта за развитие на спорта за хора с увреждания. Вестник „Тишина” представи събитието с повече от 50 снимки и с интервюта – както на организаторите, така и на участниците. Но за първи път вестникът показа, че Съюзът на глухите в България вече се превръща в истински обединител на глухите в България и на институциите, които имат отношение към тях. Разказано бе и за честването на юбилейните годишнини на районните организации в Плевен и Шумен. Най-интересните материали във вестника бяха посветени на международната дейност на СГБ. В брой 18 от 30 октомври е застъпена дейността на младежката организация при СГБ, която представя участието си в три международни европейски форума на младите хора. Брой 19 на вестник „Тишина” посвети водещата си статия на реформата в ТЕЛК - в мащабна публикация и разработка, на базата на изказвания на министри, представители на НСИХУ, на Асоциацията на лекарите в ТЕЛК и на други организации, вестникът привлече вниманието и бяха получени отговори, които ще бъдат използвани за бъдещи публикации., а бр. 20 отрази на страниците си честването на 10 години от основаването на Младежката организация на Съюза на глухите в България, като се има предвид, че СГБ е единствената национално представителна и неправителствена организация, която има младежка организация в своите редове. В същия брой вестникът запознава читателите си с работата на Третата международна конференция на Световната федерация на глухите, която се проведе в Будапеща, Унгария, и чиято тема за тази година бе „ За пълно включване на жестовия език”. Последните, декемврийските издания на вестника отразяват на страниците си отбелязването на Международния ден на хората с увреждания – 3 декември, както и инициативите на нашите организации по места, които със свои инициативи и мероприятия представиха дейността на глухите хора; представено бе и първото участие на Националната асоциация на преводачите на жестов език в България в Генералната асамблея и конференция на EFSLI в Тулуза, Франция; публикуван бе и един изключително важен документ: ДЕКЛАРАЦИЯ на ръководителите на национално представителните и неправителствени организации на глухите в България за изразеното от тях възмущение от некоректната политика с инициативата на Обществения съвет към парламентарната комисия по взаимодействие с НПО и жалбите на гражданите, във връзка със създадената „Работна група за подготовка на жестовия език”, подписана от седемте ръководители на организациите на глухите в България.
Социално подпомагане членовете на СГБ:

Средствата от държавния бюджет за подпомагане на членовете на СГБ се разпределят от УС и се отпускат по правилата на утвърдена наредба от УС на СГБ.

Отпускането на помощи на нуждаещите се осъществява съобразно изпратените указания с разпределението до всички районни организации и необходимите документи.

За цялата година общият брой на подпомогнатите членове е 229 души за 34 600 лв.
Производствена дейност:

През 2017 г. в дружествата „Тих труд” е произведена продукция за


3 570 хил. лв., като най-висок относителен дял има шивашкото производство в размер на 1 766 хил. лв. (49.47%), следван от полиграфското, печат и опаковки в размер на 1 266 хил. лв. (35.46%). Относителният дял на всички останали производства е общо 15.07%.

Произведената продукция през 2017 г. е повече с хиляда лева в сравнение със предходната година. Повече продукция спрямо предходната година са произвели дружествата в Стара Загора, Ямбол, Бургас, Варна и Плевен. По-малко продукция са произвели дружествата в София, Пловдив, Русе, Лом и Дупница.

Финансовият резултат от производствената дейност е отрицателен - загуба в размер на 312 хил. лв. Крайният финансов резултат е печалба в размер на 261 хил. лв.

Шивашка дейност се осъществява в 8 от дружествата – София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Плевен, Лом и Дупница. Полиграфска дейност, печат и опаковки се осъществява в Пловдив и Дупница. Производство на пластмасови изделия се осъществява в Ямбол. Производство на обувки се осъществява в Пловдив. Строителна дейност се осъществява в Стара Загора; прахово боядисване - в Русе.

Към 31.12.2017 г. в дружествата на СГБ с производствено-стопанска дейност работят 354 души. От тях трудоустроени са 199 или относителният дял на трудоустроените е 56,21%.

От 30 март до 2 април 2017 г. в гр. Пловдив се проведе Шести европейски форум за социално предприемачество, който включваше и Международен панаир на предприятия и кооперации от социалната икономика. В изложението със свои стоки участваха 8 от търговските дружества собственост на Съюз на глухите в България: „Тих труд – Бургас” ЕООД, „Тих труд – Дупница” ЕООД, „Тих труд – Лом” ЕООД, „Тих труд – Плевен” ЕООД „Тих труд – Пловдив” ЕООД, „Тих труд – Русе” ЕООД, „Тих труд – София” ЕООД и „Тих труд – Стара Загора” ЕООД.

Делегацията на Съюза на глухите в България, водена от председателя на СГБ, участва в съпровождащите форума международна конференция на тема „Социалното предприемачество – принос за устойчива социална икономика и развитие на пазара на труда в Европа” и в кръглата маса, посветена на „Социалното предприемачество – създаване на нови услуги, продукти и бизнес модели”. На кръглата маса, по време на обсъжданията, експерт по производствено-стопанската дейност в СГБ представи дейността на дружествата „Тих труд”, като подчерта, че те са създадени и работят като социални предприятия и постави въпроси, които трябва да се решат, за да се повиши конкурентноспособността на предприятията, касаещи действието на регламент 1407/2013 г на ЕС, а също и отпадането на бояджийските услуги от списъка на стоките и услугите по чл. 12 от Закона за обществените поръчки възлагани на специализирани предприятия.

„Тих труд – Бургас” ЕООД бе наградено с грамота и плакет за иновативен продукт .

През 2017 г. бяха извършени финансови инспекции в „Тих труд” в градовете Бургас, Пловдив, Варна и Лом. Ръководството на СГБ периодично анализира изпълнението на заповедите на председателя във връзка с изпълнение на препоръките от финансовите инспекции.

Съгласно методиката за отпускане на средства за целеви проекти, предоставени за финансиране на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, на основание чл. 20, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), във връзка с чл. 28, ал. 2 от ЗИХУ „Тих труд” в гр. Стара Загора и „Тих труд” в гр. Дупница бяха класирани с проекти по глава 2 „Проекти със социална насоченост” с отпусната субсидия в размер съответно от 36 800 лв. и 36 724,12 лв. Дружествата успешно реализираха проектите.

На страниците на печатния орган на съюза вестник „Тишина” беше представена дейността на предприятията чрез поредица от интервюта с управителите на дружествата.

Всички предложения за работа към членуващите в Съюз на глухите в България чрез отдел „Производствено-стопанска дейност” бяха публикувани на интернет страницата и във фейсбук страницата на СГБ.

На работниците и служителите в дружествата бяха предоставени ваучери за коледните и великденските празници.

За да се избегне отстраняване от участие в обществени поръчки на дружествата „Тих труд”, които кандидатстват в една и съща обществена поръчка, тъй като са свързани лица поради факта, че са собственост на един и същи собственик – в Съюз на глухите в България, бе въведен регистър на участващите в обществени поръчки дружества. Чрез този регистър се съгласува участието в обществени поръчки.

Осъществяването на наемна дейност е съществена част от дейността на някои от дружествата. В тази връзка бе разработен образец на типов договор за отдаване на помещения под наем на фирми. След обсъждане и съгласуване с управителите на дружества образецът е предоставен на разположение на всички дружества. Целта е при преподписването на договорите с фирмите-наематели, в случаи на изтекъл срок, както и при нови наематели от 01.11.2017 г. да се ползва този типов договор. Пред третото тримесечие бе направен регистър на всички фирми-наематели в дружествата, както и на свободните площи, които могат да бъдат отдавани под наем.

През 2017 г. в дружествата в Стара Загора, Бургас и Варна е извършена проверка от Агенцията за хора с увреждания. Заключенията от проверките са, че дружествата спазват изискванията за вписване в регистъра на специализираните предприятия към АХУ.

Направление „Производствено стопанска дейност” ежемесечно анализира производствените и финансови резултати на дружествата. За обсъждане изпълнението на бизнес плана за 2017 г. и очакваните годишни резултати се осъществяваха срещи с управителите на дружествата.

Дружествата, които завършиха деветмесечието с голям отрицателен резултат от производствена дейност, предоставиха подробен анализ за финансовото си състояние, както и мерките, които се предприемат за намаляване загубата от производствената си дейност (Пловдив и Стара Загора).

През 2017 г. в Управителния съвет на СГБ бе разгледан анализ за дейността на дружествата и техните финансово-икономически и производствени резултати към 31.12.2016 г., 30.06.2017 г. и 30.09.2017 г. Взети са решения и е осъществен контрол за тяхното изпълнение.

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ:


Финансово-счетоводната дейност е извършвана съгласно изискванията на Закона за счетоводство, нормативните актове регламентиращи я и действащото законодателство.

За всички дейности и структури на СГБ (ТО, РО и ЦУ), счетоводната отчетност се осъществява в централното управление.

За 2017 година, съгласно приетата и утвърдена от УС програма за дейността на СГБ, бяха подготвени и приети от УС и СП бюджетите на централното управление, районните организации и сборния бюджет,

Изготвени са предложения до МТСП и Министерство на финансите за размера и дейностите за държавна субсидия за 2017 година. За получените средства от ДБ (съгласно закона за ДБ) е разработено разпределение по целевите направления, което е одобрено от УС.

Изготвени са и са представени тримесечните и годишният отчет за финансираните дейности пред Сметната палата и Министерството на финансите.

Пред УС са представяни тримесечни отчети за изпълнение на утвърдените бюджети за ЦУ и РО.

За всички мероприятия по различните дейности (КМД, международна, организационна, социално подпомагане и т. н.), които са провеждани от СГБ, са подготвяни заповеди с осигуряване на финансови отговорници. Взето е активно участие и в организацията по провеждане на мероприятията.

Оказвано е активно съдействие от служителите на финансов отдел по уточняване и изплащане на целевите помощи за ЖМЕ и други възникнали въпроси.

Оказвано е съдействие на търговските дружества от системата на СГБ по възникнали въпроси и проблеми.

Изготвяни са финансови справки и отчети за резултатите от дейността на СГБ.

Р Е Ш Е Н И Е:
1. Управителният съвет приема и утвърждава за внасяне на Общото събрание на пълномощниците на СГБ - Отчет за дейността на Съюза на глухите в България през 2017 г.

Николай Нинов,председател на Съюза на глухите в България

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница