Отчет за дейността на рзи-разград за 2015 г по Националната програма за профилактика и контрол на векторно-предавани трансмисивни инфекции при хората в Република България 2014-2018 гДата02.06.2018
Размер51.69 Kb.
ТипОтчет
Годишен отчет

за дейността на рзи-разград за 2015 г.

по Националната програма за профилактика и контрол на векторно-предавани трансмисивни инфекции при хората в Република България 2014-2018 г.

В своята цялостна дейност, РЗИ-Разград се ръководи от целите, заложени в Указанията на МЗ за реализиране на държавната здравна политика на територията на област Разград и параметрите на Националната програма за профилактика и контрол на векторно-предаваните трансмисивни инфекции при хората в страната за периода 2014- 2018г.:- Превръщане на профилактиката в задължителен елемент;

- Подобряване качеството на живот, чрез ограничаване заболяемостта и смъртността от инфекциозни заболявания;

- Усъвършенстване и подобряване ефективността на епидемиологичния надзор;

- Своевременна профилактика, регистрация и контрол на заразните болести, вкл. и на местните и внасяни паразитози.

- Своевременна хоспитализация и лечение на заболелите лица;

- Повишаване на здравната култура на населението.Анализ на заразната заболяемост от векторно-предавани трансмисивни инфекции.

Лаймска борелиоза

Заболяемостта за 2015 г. е 35,28%ооо (42 болни), по – висока от тази за 2014 г. - 25,20%ооо (30 болни), по-висока от средната за Разградска област (2010 г. – 2014 г.) – 24,15%ооо и близо 6 пъти по-висока от средната за страната – 6,51%ооо.

Лаймската борелиоза е регионална проблемна инфекция. Анализът на клиничните форми на Лаймската борелиоза за 2015 г. показва, че случаите с еритема хроника мигранс (ЕХМ) са 38 болни (90,48%), с лимфаденит – 2,38% (1 болен) и с други симптоми са 3 болни (7,14%) . Потвърдени серологично са 42 болни (100%). От епидемиологичните проучвания се установи, че 36 от заболелите са ухапани от кърлеж, т.е. 85,71%, 6 лица (14,29%) са без данни за ухапване.

Ухапаните от кърлежи лица през 2015 г. са 303 лица и са със 135 повече от тези за 2014 г. - 168 лица.

Анализът на данните за ухапвания от кърлежи по общини показва, че 287 лица (94,72%) са от община Разград, следват община Лозница – 9 ухапани (2,97 %), община Исперих – 5 ухапани (1,65%), община Кубрат и община Самуил – по 1 ухапан (0,33%). В общините Завет и Цар Калоян няма регистрирани случаи на ухапани от кърлежи през тази година.

Заболелите 42 лица са от 12 населени места на 5 общини, като 33 лица (78,57%) са от градовете, срещу 9 лица (21,43%) в селата.

Анализът по възрастова структура показва, че най-голяма е заболяемостта в групата над 60 години – 65,43%ооо (21 болни), 1-3 г. – 65,15 %ооо (2 болни), следват 4-7 г. – 44,77%ооо (2 болни), 50-59 г. – 39,43 %ооо (7 болни), 40-49 г. - 27,59%ооо (5 болни), 15-19 г. - 16,71%ооо (1 болен), 20-29 г. - 15,04%ооо (2 болни), 8-14 г. - 12,73%ооо (1 болен) и 30-39 г. - 6,51%ооо (1 болен).

По професии най-засегнати са пенсионерите – 45,24% (19 болни), следват работещи в промишлени фирми и животновъди – 8 болни (19,05%); служащи – 4 болни (9,52%); по 2 от: деца от детски градини, ученици, деца – неорганизирани и други (4,76%); по 1 от: персонал на детски градини, здравни работници и работещи в обществено хранене и търговия с храни (2,38%).

Анализът по общини за заболяемостта, за Област Разград през 2015 г. показва, че водеща е община Разград - 67,47%ооо (33 болни.), следват община Кубрат – 17,40%ооо с 3 болни, община Исперих – 13,90%ооо с 3 болни, община Самуил – 2 болни (30,10 %ооо) и община Завет – 1 болен (9,96 %ооо). В общините Лозница и Цар Калоян няма регистрирани заболели от Лаймска борелиоза през годината.

В Областта през 2015 година няма регистрирани случаи на Марсилска треска, ККХТ, ХТБС, Ку-треска, Кърлежов енцефалит, Западно-Нилска треска, Туларемия, Малария и Висцерална лайшманиоза.

Профилактични и противоепидемични мерки, насочени към ограничаване на заболяемостта от векторно-предаваните трансмисивни инфекции.

Във връзка с надзора на Малария и други внасяни паразитози, разпространени са листовки, съдържащи информация за пътуващите в тропически и субтропически страни, изпратени напомнителни писма до лечебните заведения в региона. Организира се провеждането на колегиуми с общопрактикуващите лекари в областта и служителите от дирекция „Надзор на заразните болести“ при РЗИ – гр. Разград. Разгледаха се клиничните и диагностични особености на Маларията, новите постановки за лечение на резистентна и усложнена Малария, профилактичните и противоепидемични мерки за недопускане и местно разпространение на тази и други тропически паразитози.

На интернет страницата на РЗИ – гр. Разград е предоставена информация за разпространение на Маларията, риска от заразяване, препоръките за химиопрофилактика и лечение според СЗО.

Инспекторите от дирекция „Надзор на заразните болести“ провеждат стриктен надзор и упражняват постоянен контрол на лечебните заведения по изпълнение на действащата нормативна уредба за ранно откриване на болни от Малария и паразитоносители сред лицата, пристигащи от маларийни райони и за недопускане местното разпространение на тази паразитоза.

РЗИ-Разград получи за лабораторна диагностика на Лаймска болест:

- 2 кита IgM х 96 теста = 192 теста

- 1 кит IgG х 96 теста

В микробиологична лаборатория са изследвани 110 лица, съмнителни за Лаймска борелиоза. От тях положителни са 36 лица, както следва:  • положителни на IgM – 27 лица;

  • положителни на IgG – 7 лица;

  • положителни на IgM и IgG – 2 лица;

Болните са регистрирани и съобщени в ежедневната сводка и м. отчети за ОЗБ, както и на ОПЛ, по тел. и с бързи известия. Всички лица, положителни за Лаймска борелиоза са проучени от инспекторите на дирекция НЗБ и насочени за лечение към специалист – дерматовенеролог.

С цел изясняване разпространението на векторно-предаваните трансмисивни инфекции при хората в Република България се извърши следното: инспекторите от дирекция НЗБ събраха 50 серумни проби от случайно подбрани възрастни лица, които са се изследвали по друг повод в МДЛ на територията на Област Разград. Пробите са изпратени в Референтната лаборатория по Кърлежово/векторно преносими инфекции към НЦЗПБ, гр.София.

Относно регистрирани случаи на Туларемия в страната от началото на 2015 г., извън известните до момента природни огнища, са изпратени писма до всички лечебни заведения на територията на Разградска област за предприемане на съответните профилактични и противоепидемични мерки, които са насочени за ранна диагностика на заболяването, готовност за хоспитализация, изследвания и лечение на болни и съмнително болни, провеждане на системни дератизации в населените места от лицензирани ДДД фирми.

На сайта на РЗИ – гр. Разград са поместени основните правила в диагностиката и проучванията на случаи на Туларемия, както и инструкция за вземане и изпращане на проби от пациенти.Относно ограничаване разпространението на зоонозни инфекции по хората, причинени от кърлежи и комари, директорът на дирекция НЗБ издаде предписания до кметовете на седемте общини на територията на Разградска област за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки: окосяване на тревните площи периодично в паркове, в райони на детски ясли, градини, училища, обществени сгради с цел унищожаване биотопите на кърлежите; обезкърлежаване на затревените площадки в детските заведения, градските паркове и около лечебните заведения; провеждане на дезинсекционни мероприятия в контейнерни терминали, складове с употребявани гуми, складове и центрове за търговия с вносен посадъчен материал и декоративни цветя; дезинфекция на откритите пясъчници в детските заведения и др. Получени в РЗИ - гр. Разград са потвърдителни протоколи от извършената пролетна и есенна обработка от всички общини.

Директорът на дирекция НЗБ даде интервю за радио Шумен и сателитна телевизия Север гр. Русе на тема: Профилактика и мерки при ухапване от кърлеж, Лаймска борелиоза – профилактика, клиника и лечение.


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница