Отчет за дейността на Сдружение за доброволчески труд "Си Ви Ес България"Дата24.07.2017
Размер220.5 Kb.
#26475
ТипОтчетСи Ви Ес - България

ул. „Гургулят” № 30, ет. 1

София 1463

БУЛСТАТ 130931991

Тел/факс: (+ 359 2) 989 98 46

Ел.поща: office@cvs-bg.org

www.cvs-bg.org


Отчет за дейността на

Сдружение за доброволчески труд "Си Ви Ес - България"

през 2010 г.

Дейностите на "Си Ви Ес - България" през 2010 г. могат да бъдат обособени в следните групи:


Доброволчески лагери
През 2010 г. "Си Ви Ес - България" организира 5 летни международни доброволчески лагера в България:

 • През юли бяха проведени 2 археологически лагера в партньорство с Националния Исторически Музей. Дойдоха доброволци от Китай, Русия, САЩ, Турция, Финландия, Словения, Чехия, Полша. Работата бе свързана основно с разкопаване на крепост в местността Балък дере, близо до с. Хухла. Бяха намерени украшения от IX-X век, монети от VI век, глинени светилни лампи, некропол с 30 гроба.

 • В края на юли и началото на август се състоя екологичен лагер, който бе организиран заедно с Фондация „Училище за природа” в с. Влахи. Приехме доброволци от близките балкански страни и от SOS Детски селища - България. Започна изграждането на външна кухня и пещ в градината на Училището.

 • През август се проведе социален лагер в с. Левски съвместно със Сдружение „Дом за всеки”. Доброволците работиха по изграждането на дневен център за интеграция на младежи в неравностойно положение.

 • През септември беше проведен втори лагер заедно с „Дом за всеки”, като този път доброволците работиха в център за възрастни хора в с. Берковски.

Общо 32 чуждестранни (Полша, Чехия, Русия, Украйна, Турция, САЩ, Англия, Македония, Сърбия, Финландия) и 3 български доброволци участваха в лагерите в България. Освен това "Си Ви Ес - България" изпрати общо 19 доброволци на лагери в чужбина (Испания, Португалия, Франция, Исландия, Шри Ланка, Румъния, Германия, Ботсвана).


Проблеми: Двата археологически лагера бяха финансирани чрез такса-участие от 40 евро на човек, тъй като по-малко от 2 седмици преди началото на първия лагер, партньорът уведоми "Си Ви Ес - България", че не е получил финансиране от държавния бюджет.

Лагерът във Влахи имаше слаба посещаемост, може би заради таксата от 60 евро на човек.


Препоръки: Да бъдем по-внимателни при избора на проекто-партньори, като правим всичко възможно да се убедим, че партньорът има необходимото финансиране. Да бъдем особено внимателни с нови партньори, като е добре да започваме с по един лагер. В договора, който се сключва между "Си Ви Ес - България" и партньора да е става, че партньорът носи финансова отговорност, в случай че лагерът бъде отменен по-малко от месец преди обявената начална дата.

Да не работим повече със Сдружение „Дом за всеки” поради не много добра организация на работата по време на двата лагера, както и недостатъчна ангажираност от страна на партньора.

Да правим всичко възможно лагерите на "Си Ви Ес - България" да бъдат без такса, да насърчаваме партньорите да търсят финансиране и при възможност да им помагаме в намирането на такова.
Младежки обмени
Тази година "Си Ви Ес – България" изпрати общо 16 младежи на три младежки обмена – в Норвегия, Италия и Франция. Два от тях бяха организирани в рамките на YUWG, работната група на мрежата SCI (Service Civil International) за включване на младежи в неравностойно положение. За поредна година "Си Ви Ес - България" успя да включи в тези проекти младежи от институции, от малки населени места и с ограничени възможности. Темите на обмените бяха разнообразни – изкуство, екология, включване на младежи в неравностойно положение.

Освен това "Си Ви Ес - България" беше домакин на един обмен в България, който се проведе в местността Узана край гр. Габрово. В проекта, озаглавен „Открито пространство за човешки права“, участваха общо 28 младежи от България, Франция, Италия, Словения и Унгария. По време на обмена младежите покориха връх Исполин, най-високия връх в централна Стара планина. Но още по-интересно за тях беше организирането на инфо шатра, посветена на човешките права, с помощта на която разказаха и показаха на габровци онова, което бяха научили в рамките на проекта. Шатрата беше подкрепена от Община Габрово, Областна администрация Габрово, клуб „Интеракт“ и ИМКА-Габрово. Всички се разделиха с идеи и обещания за бъдеща съвместна работа.


Проблеми: Част от участниците в българския обмен не са знаели английски, което е наложило ад хок промяна в метода на работа. Лидерите на групите са изпълнили персоналните си задачи, но за общите задачи не бяха подготвили почти нищо.
Препоръки: Само организаторите на обмена да поемат измислянето на програмата.
Дългосрочни доброволци
През 2010 г. "Си Ви Ес - България" изпрати 3 доброволци с финансиране по Европейска доброволческа служба (ЕДС) от програма “Младежта в действие” – в Шотландия, Словения и Израел. Освен това бяха изпратени двама доброволци на дългосрочни проекти в рамките на SCI (т.нар. ЛТВ) – в Япония и Шотландия. Подадохме и проект за изпращане на двама ЕДС доброволци в Кения, но за съжаление той не бе одобрен за финансиране. В средата на лятото една ЕДС доброволка се завърна от Малта след проект, който продължи 9 месеца.

Тази година интересът към "Си Ви Ес - България" като изпращаща организация за дългосрочни доброволчески проекти нарасна значително и към 1-ви септември бяха подадени проекти от партньорски организации за още двама дългосрочни доброволци – в Словакия (вече одобрен) и в Унгария. За съжаление проектът в Унгария не беше одобрен.

Освен това "Си Ви Ес - България" официално е посрещаща организация на ЕДС доброволец, който работи за “Училище за природа” в с. Влахи - Матийо от Франция.

През септември 2010 г. Фондация „Арт еко свят” (АЕС) се свърза със "Си Ви Ес - България" с молба да им съдействаме за набирането на 8 дългосрочни доброволци за проект, за който ни увериха, че ще получат финансиране. Бяха избрани 3 доброволцеца (от Украйна, Румъния и Испания - Каталуня). Впоследствие АЕС ни уведомиха, че има забавяне на финансирането, поради което беше отложено и началото на проекта. Тъй като това се случи съвсем скоро преди обявената началната дата, се получи неудобната ситуация, че румънската доброволка беше напуснала работа, а украинецът пристигна в България. След пореден разговор с представители на АЕС стана ясно, че не се очаква проектът да бъде финансиран скоро.


Препоръки: Преди да се ангажираме да търсим дългосрочни доброволци за определен проект да се уверим, че проектът има сигурно финансиране. Да сключваме договори с юридическа стойност и с партньорите за дългосрочни проекти. Да опознаем по-добре партньорите си преди да правим големи проекти с тях.
Партньорски проекти
От 2010 г. "Си Ви Ес - България" насочи своята дейност и към развиване на доброволчеството на местно равнище. Желанието ни е да предоставяме повече възможности на българи да бъдат доброволци в България и в тази връзка проведохме съвместни дейности с различни организации и институции в София.

 • Фестивалът „София филм фест” (СФФ) - подготовката на проекта започна още през януари с набирането на доброволци. Отзоваха се над 60 души, обединени от интерес към киното и желание да помогнат. Повече от половината се включиха активно в посрещането и изпращането на зрителите от кино салоните, помагаха при партитата, организирани от СФФ, сновяха по улиците на София в изпълнение на различни поръчения и се превърнаха в лицето на фестивала. Фестивалът продължи от 5-ти до 18-ти март и в това време доброволците изгледаха много от представените филми, насладиха се на съпътстващите фестивала събития, някои от тях дори участваха със свое творение в конкурса Cinemafia за късометражен филм, а всички придобиха ценен опит и се забавляваха. Координатор на доброволците от страна на "Си Ви Ес - България" бе Мирослава Попова.


Препоръки: В бъдеще да осигурим по-добра видимост на "Си Ви Ес - България" като организацията, която отговаря за набирането и координирането на доброволците за СФФ.


 • Интеграционен център (ИЦ) към Държавна агенция за бежанците (ДАБ) - проектът продължи общо 5 месеца. Доброволците подпомагаха активно децата в Интеграционния център при подготовката на техните домашни работи, съдействаха им за уроците по български език, участваха в игрите и неформалните занимания.


Проблеми: Липса на достатъчно добра организация на работата от страна на ИЦ.
Препоръки: Да продължим работата с ИЦ, тъй като там наистина има нужда от помощ, но да включим техни представители в обучение за ефективна работа с доброволци.


 • Столичен общински дневен център за социална интеграция на инвалиди (СОДЦСИИ) в ЖК "Слатина", гр. София - проектът продължи 3 месеца. Работата на доброволците бе свързана с подкрепа на децата инвалиди в техните занимания и игри, оказване на помощ на възрастните инвалиди по време на техния престой в центъра, съдействие при подготовката на събитията и организацията на артистични дейности в центъра.


Препоръки: Да продължим работата с тях, защото са добър партньор, като е добре включим техни представители в обучение за ефективна работа с доброволци.


 • Национално сдружение по терапевтична езда и хипотерапия „УСТРЕМ”. Проектът продължи 3 месеца, в които доброволците съдействаха на деца с увреждания по време на хипотерапевтичните сеанси и помагаха на треньорите, но освен това се научиха да яздят.


Препоръки: Може да продължим работата с тях, като е добре да включим техни представители в обучение за ефективна работа с доброволци.
Обучения
През юли 2010 г. проведохме 4-дневно обучение на тема „Управление на проекти за младежки лидери”. Обучихме 8 младежи от Косово на основните стъпки при разработването на всеки проект – как да определят целите и подцелите си, как да разписват бюджета и времевата рамка, какво трябва да планират при осъществяването на проекта и неговото оценяване. Едни от най-успешните неправителствени организации в България представиха своите дейности, а заедно с младежите посетихме „Училище за природа” в с. Влахи и Центъра за опазване на влажните зони „Драгоманско плато”.

На 18-ти юни в офиса на "Си Ви Ес - България" се проведе и традиционното ежегодно обучение за координатори на лагери. Малко преди разгара на летния сезон участниците имаха възможността да се запознаят с принципите на груповата динамика, как се решават конфликти по време на проекта, как протича един работен лагер, какви са правата и задълженията на доброволците и на координаторите и др. Освен това имаше възможност за разговори с координатори от минали години, които с готовност споделиха своя опит. Обучението бе подготвено от Аниса Фона, координатор на проект „Заедно е по-добре“, и Ласка Делирадева, доброволец.


Препоръки: Да търсим активно финансиране за организиране на обучения за лидери и заминаващи доброволци, за да бъдат те по-обстойни и по-полезни за участниците.
Международна дейност
През 2010 г. "Си Ви Ес - България" продължи международната си дейност в рамките на работните групи YUWG (включване на младежи в неравностойно положение) и SAVA (сътрудничество на Балканите) на SCI. Освен това сдружението продължава да бъде член на мрежата SEEYN (South East European Youth Network), но там нямаше голяма активност през миналата година.
Освен това, както всяка година, "Си Ви Ес - България" взе участие в няколко международни срещи:
YUWG - "Си Ви Ес - България" изпрати представители на пролетната и есенната среща на работната група. На пролетната среща, която се състоя в началото на май 2010 г. в Рим, Италия, наш представител беше Снежина Козарева, координатор младежки проекти. Основните обсъжданите теми бяха финансите от 2009 г., както и представяне на обмените за 2010 г.

В есенната среща, в началото на ноември 2010 г. в Лил, Франция, представители бяха Снежина Козарева и Мирослава Попова, доброволец и помощник координатор на българския обмен в Узана. На есенната среща Снежина беше избрана в координационния екип на работната група. Освен това бяха представени и планираните обмени за 2011 г., включително разпределение на партньорите.

Също така в рамките на YUWG Вера Николова, доброволец, взе участие в обучение за лидери, проведено в края на май 2010 г. в Геноа, Италия. За съжаление обаче тя не успя да участва в младежки обмен миналата година.

В края на септември се проведе първата среща за оценка на лидерите на младежки обмени, в Болоня, Италия. Представители на "Си Ви Ес - България" бяха Невена Маркова, лидер на обмен във Франция, и Красимира Колева, лидер на обмен в Италия. Невена беше избрана за лидер на лидерите, както и за представител на лидерите на срещите на работните групи. Тя, заедно с Ирина Дебеняк от координационния екип на YUWG, ще развиват програмата за обучение на лидери.


SAVA - Поради липса на финансиране годишната среща на работната група през 2010 г. се проведе на на 9 и 10 октомври по скайп. Представител на "Си Ви Ес - България" беше Ваня Кърмаджиева, член на УС. Въпреки техническите трудности срещата протече добре. В началото беше направена оценка на дейностите на групата и оценка на партньорствата през 2010 г., като повечето от членовете изразиха мнение, че работата с партньорите от Албания е била много трудна откъм комуникация и организация на съвместните дейности. Във втората част на срещата бяха планирани и дейностите за 2011 г. Също така бяха избрани нови членове за координционната група на SAVA, включително Катерина Стоянова, доброволец на "Си Ви Ес - България".
POT (Placement officers’ training) - През 2010 г. "Си Ви Ес - България" за първи път изпрати свои представители на това обучение, което се проведе в началото на март 2010 г. в Дъблин, Ирландия. Участваха Снежина Козарева, координатор младежки дейности, и Вера Николова, стажант и отговорник по лагерите. Целта на обучението беше да подготви отговорниците, които ще отговарят за плейсмънта на доброволци, за бъдещите им задачи през сезона (работа с онлайн системата за плейсмънт, процедурите по изпращане и посрещане на доброволците, работа с местните партньори и медиите и др.).
North South Platform Meeting (NSPM) - Срещата се проведе в Паивола, Финландия, като това също беше първо участие на "Си Ви Ес - България". Наши представители бяха Снежина Козарева и Катерина Стоянова, доброволец и координатор на комуникационната група, които създадоха много добри контакти, обсъдиха възможности за по-дългосрочен обмен на доброволци и почерпиха доста идеи за бъдеща работа. На тази среща една от работните групи на SCI, LTEG (Long term exchange group), проведе своята годишна среща, на която Снежина Козарева беше преизбрана като член на координационния екип.

EEM (Exchange Evaluation Meeting) - През 2010 г. тази среща за оценка на обмена на доброволци през активния летен сезон се проведе през октомври в Лвов, Украйна. От страна на "Си Ви Ес - България" представител бе Мариана Панайотова, коориднатор на доброволците. Едно от важните решения взети на срещата касаеше периода на визите, който се издават за участие в доброволчески проекти - поканата за виза вече може да е с период 7 дни преди и 7 дни след края на лагера, като досега бе задължително визата да обхваща 3 дни преди и 3 дни след лагера.
ICM (International Committee Meeting) - През 2010 г. годишното общо събрание на SCI се проведе в Полша, близо до Познан. Наш представител беше Теодора Станкова, председател на УС. Обсъдени бяха редица важни въпроси, включително финансовото състояние на централната организация, което не е много добро в момента и за което предстои да бъдат взети мерки. Освен това беше приет стратегически план за 2011-2014 г. и броят на организациите в мрежата се увеличи - CEMIAC Mexico бяха приети за клон, NICE Japan бяха приети за официален партньор (след обмен на доброволци от 1994 г.), Dalaa Thailand и VPV Vietnam също бяха приети за партньори. GAIA беше одобрена като нова международна работна група в рамките на SCI.
SEEYN - През 2010 г. годишната среща на SEEYN се състоя в Сремски Карловци, Сърбия, като бе посветена на десетгодишнината от създаването на мрежата. По този повод всяка организация имаше право да изпрати по 4 представители, като от наша страна отидоха трима - Мариана Панайотова, координатор на доброволците, и доброволците Биляна Карамфилова и Балин Балинов.

Срещата бе структурирана в няколко панелни дискусии и 2 пленарни заседания. Мариана Панайотова бе презентатор в панелната дискусия “Младежта и работната заетост 2000-2010 г.” някои от по-важните решения, които бяха взети на срещата, бяха следните:

- членският внос в мрежата ще се определя в зависимост от техния годишен оборот (досега всички плащаха еднакви такси, което бе неизгодно за по-малките организации-членове на мрежата)

- по предложение на Мариана Панайотова се прие организациите да могат да бъдат партньори до 2 години, като плащат намален наполовина членски внос (досега една организация можеше да бъде партньор на SEEYN колкото време пожелае, като единствено неудобство за нея беше, че няма право да гласува на събрания).

Въпреки че SEEYN досега се е възприемала по-скоро като мрежа на бившите югославски републики, има желание да бъдат поканени организации и от Румъния и Гърция, за да обхване мрежата целия Балкански полуостров.
Проект „Заедно е по-добре”
Проектът „Заедно е по-добре”, финансиран от Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа, стартира през септември 2009 г. Основната му цел беше създаването на доброволческа мрежа, която да насърчава развитието на доброволчеството в България. Освен това съвместно с Информационна мрежа „БлуЛинк” работихме над изграждането и поддържането на общодостъпна онлайн база данни, която да улеснява обмена на информация относно възможностите за доброволческа дейност в България (www.dobrovolec.bg ).

Проведохме кампания за представяне на проекта и популяризиране на вече създадената база данни в цялата страна с цел информиране на максимален брой организации и институции за тази нова възможност. Посетихме общо 12 града: Шумен, Варна, Стара Загора, Габрово, Казанлък, Хасково, Пловдив, Карлово, Враца, Силистра, Бургас и Кюстендил.

Над проекта работиха Аниса Фона и Снежина Козарева, както и доброволците Алис Цветкова, Валерия Михайлова, Елена Борисова, Ласка Делирадева, Пламена Петрова и Томислава Гецова.

Ако искате да станете доброволци и/или да намерите доброволци за своя проект, посетете интернет страницата ни (www.dobrovolec.bg) или страницата ни във Фейсбук (http://www.facebook.com/dobrovolec.bg).


Препоръки: В бъдеще за подобни проекти да използваме услугите на подизпълнители за технически задачи.
Проект „Да научим! Пилотно въвеждане на Образованието за развитие във формалната образователна система в България”
Заедно с още 5 неправителствени организации (Информационна мрежа „Блулинк”, Център за приобщаващо образование, „Джендър проект”, Глобална инициатива за психиатрията и „Каритас – България”) "Си Ви Ес - България" работи по 3-годишен проект, който ще приключи през декември 2012 г. Нашата основна задача е обучението на ученици от горните курсове в лидерски умения с цел сформирането на неформални доброволчески клубове в училища в 3 града в България – София, Благоевград и Стара Загора. Тези бъдещи доброволчески клубове ще имат за задача да организират различни мероприятия за популяризиране на идеите на образованието за развитие и целите на хилядолетието за развитие (millennium development goals) както в своите училища, така и на общинско ниво.

От нашия екип над проекта работят координаторът на доброволците Мариана Панайотова, както и доброволците Боряна Първанова и Юлия Йорданова (член на УС). През 2010 г. основните дейности на "Си Ви Ес - България" бяха следните:

- координация на Desk research (интернет проучване за документи на български език за 8-те цели на хилядолетието и интернет страници на английски език с информация по тези теми). Събрани са 139 документа на български език и 283 интернет страници, които да захранят уеб сайта на проекта.

- участие в разработване на сборник. Разработени са 2 доклада на български език за 2 от целите на хилядолетието за развитие (Цел 4: Намаляване на детската смъртност и Цел 7: Осигуряване на устойчива околна среда).

- разработване на програма за обучение на младежки лидери-доброволци. Разрабитен 3-дневен обучителен модул за ученици от горен курс.

- обучения на младежки лидери-доброволци. Проведени 3 обучения, обучени 45 ученици от 9 училища от Благоевград, Ихтиман, София и Стара Загора.

- подпомагане на обучените лидери доброволци в организирането на доброволчески акции. Организирани 9 доброволчески акции, представящи целите на хилядолетието за развитие, в 9-те училища по проекта.
Проблеми: Трудна координация между партньорите. Забавяне на втория транш по проекта, което създава несигурност по отношение организацията на първите заложени хепънинги и най-вероятно ще се наложи да осигурим предварително финансиране за няколко хепънинга.
Препоръки: Да продължаваме да вършим съвестно работата си и да настояваме за същото сериозно отношение от страна на останалите партньори.
ЕДС кампания
В периода 15.10 – 31.12.2010 г. "Си Ви Ес - България" проведе редица мероприятия в рамките на националната информационна кампания за популяризиране на ЕДС на програма „Младежта в действие”, финансирана от НЦЕМПИ:


 • две национални обучения за мултиплаери на ЕДС с над 40 участника от цялата страна;

 • пътуваща изложба, посветена на ЕДС, подготвена от завърнали се доброволци и посетила над 10 града в цялата страна;

 • 10 работни срещи за над 110 представители на различни организации и институции на територията на цяла България, по време на които нашите консултанти запознаха участниците с предизвикателствата на работата по програма „Младежта в действие”, процеса на акредитация, добри практики и др.;

 • над 30 информационни срещи за млади хора от цялата страна в училища, университети, читалища, младежки и други организации, по време на които нашите консултанти представиха на заинтересованите присъстващи възможностите на ЕДС за развиване на личностния потенциал и усъвършенстване на уменията на включените доброволци;

 • подготвена и отпечатана бе нова информационна брошура, посветена на ЕДС, първите 3000 броя от която бяха изчерпани до началото на месец декември и бе организирано допълнително отпечатване на още 3000 броя;

 • празнично отбелязване на 5-ти декември, Международния ден на доброволци – тази година честването бе в Унгарския културен институт в София и бе подготвено от наши активни доброволци с типична програма, показваща богатството и предизвикателствата на доброволческия труд - ателиета за ръчен труд, танци, готварство и какво ли още не - все неща, които радват доброволците, но и разширяват техния кръгозор и възможности.

Бихме искали още веднъж да благодарим на нашите всеотдайни и мотивирани доброволци, без които кампанията нямаше да постигне своите цели и да докосне толкова много участници в цялата страна.


Трудности и предизвикателства:
Като основна трудност бихме искали да посочим изключително кратките срокове за изпълнение на кампанията, които характеризираха стила на работа на всички етапи – набиране на участници, подготовка на информационни срещи, посрещане на изложбата и т.н.

През месец декември бе трудно да се подготвят и организират някои мероприятия заради логистични и практически затруднения, породени от природни бедствия (наводнения в кресненското дефиле и затваряне на пътища), редуциран брой ученици поради грипни ваканции в някои училища, вече запълнена програма на редица институции и организации.

Предвид на факта, че кампанията бе възложена на сдружението като обществена поръчка, се наложиха консултации с експерти на НАП и БЦНП, които да се произнесат по видовете разходи, заложени в бюджета на предложението. Резултатите от консултациите доведоха до съществени промени в концепцията на предвидените работни срещи за представители на организации и институции от страната – отпадане на възможността за предоставяне на работен обяд по време на срещата и съответно необходимост от провеждане на срещата в по-кратки и компактни модули. От страна на НЦЕМПИ се оказа невъзможно да се осигурят експерти, които да посетят тези работни срещи, поради натовареността на служителите и необходимостта да се ползват годишни и други отпуски до края на календарната година. Считаме обаче, че проведените работни срещи привлекоха мотивирани и заинтересовани участници, макар и не в рамките на заложената бройка от 250 представители на различни организации и институции. Получената неформална обратна връзка от редица организации ни дава основание да смятаме, че кампанията е била успешна и в своята част по информиране на организациите за ползите от акредитиране по програма „Младежта в действие”.
Социална работна група
Социалната работна група, която основно се занимава с посещения на доброволци в социални институции за деца, продължи своята работа през 2010 г. През месец май беше пусната обява за набиране на нови доброволци за групата, на която откликнаха около 10 човека. Специално за новите доброволци нашият активен член Мариета Радулова проведе второ обучение за работа с деца от институции, което беше оценено като много полезно.

През 2010 г. социалната група осъществи общо 8 посещения, основно в Дома за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителски грижи (ДОВДЛРГ) в с. Разлив. Едно от посещенията беше финансирано от мрежата SEEYN (South East European Youth Network), на която "Си Ви Ес - България" е член. То бе посветено на Деня на Земята, 22-ри април, като децата имаха възможност да се включат в 3 различни работилници по recycle art (създаване на изкуство от непотребни материали). Останалите посещения бяха посветени на различни образователни и арт дейности като четене, рисуване, оцветяване, правене на мартенички и на коледни украси и др. При последното за 2010 г. посещение доброволците дариха на децата от дома с топли чорапи за зимата. Освен това на по-големите деца бяха представени възможностите за участие в ЕДС проекти за младежи в неравностойно положение в рамките на националната информационна кампания за популяризиране на ЕДС.


Проблеми: През 2010 г. социалната група не успя да изпълни поставените си цели - да организира по 2 посещения месечно в дома в Разлив, за да може заниманията ни да имат някакъв дългосрочен положителен ефект върху децата. Това се дължи отчасти на прекалено голяма заетост на членовете, но също и на липса да транспорт (много малко от членовете имат коли, а достъпът с друг транспорт до Разлив е доста труден). Освен това групата не успява да се среща достатъчно често поради заетостта на членовете.
Препоръки: Да направим целите си по-реалистични (около едно посещение на месец), без да се залъгваме, че така заниманията ни ще имат някакъв траен положителен ефект върху децата. Междувременно да се свържем с организации, които са специалисти в социалните дейности, за да видим дали можем да обединим ресурсите си. Да търсим приятели и познати в коли, които имат интерес да участват в посещенията. Да си правим скайп срещи вместо срещи на живо в офиса.
Комуникационна работна група
През ноември 2010 г., след известно прекъсване, комуникационната група възобнови своето съществуване благодарение на усилията на няколко активни доброволци. Основните цели на групата са да разпространява посланията на "Си Ви Ес - България"; да популяризира дейностите на организацията и доброволчеството като цяло; да набира нови доброволци, както и да създава нови контакти и приятелства. Комуникационната група ще се съсредоточи върху представянето на "Си Ви Ес - България" в различни училища и университети, като за целта ще бъдат подготвени презентации и интерактивни игри за промотиране на текущите проекти на организацията. По този начин групата се надява да спомогне за набирането на повече доброволци за летните лагери и обмени на "Си Ви Ес - България" през 2011 г.

В момента комуникационната група се състои от 7 доброволци, но тя е винаги отворена за нови сподвижници, идеи и предложения. За последните 2 месеца на 2010 г. групата проведе три работни срещи, на които наред с целите на групата беше обсъден конкретният вид на презентациите и тяхното съдържание.


Проблеми: Поради личните ангажименти на всеки един от членовете събирането на групата в пълен състав и изпълнението на разпределените задачи е затруднено.
Препоръки: Редовно водене на записки от срещите, поставяне на крайни срокове, които да се спазват по-стриктно, по-голямо включване от страна на координатора на доброволците.
Стажантска програма
През 2010 г. следните стажанти подпомагаха работата на офиса на "Си Ви Ес - България":
- Ангелина Атанасова - 6 ч. седмично; април-май 2010 г.

- Антония Трендафилова - 6 ч. седмично; април-май 2010 г.

- Вера Николова (отговорник по плейсмънта на доброволци) - 6 ч. седмично

- Камелия Влахова - 6 ч. седмично; април-юни 2010 г.

- Ласка Делирадева – 6 ч. седмично; април-юни 2010 г.
Освен това имаше група от няколко активни доброволци, които подпомагаха работата на Аниса Фона по проект „Заедно е по-добре“ - Валерия Михайлова, Елена Борисова, Ласка Делирадева, Пламена Петрова и Томислава Гецова. Сърдечно благодарим на всички стажанти и доброволци за безценната им помощ!
Функциониране на офиса
През 2010 г. за "Си Ви Ес - България" работиха както следва:

- Аниса Фона – координатор проекти, 100% заетост; до август 2010 г. (по проект „Заедно е по-добре“)

- Мариана Панайотова - координатор на доброволците, 100% заетост; от март 2010 г.

- Снежина Козарева – асистент по проект „Заедно е по-добре“/координатор младежки проекти, 50% заетост


Управителен съвет
През 2010 г. Общото събрание (ОС) на "Си Ви Ес - България" се проведе на 27-ми март в новия офис на сдружението на ул. „Хан Аспарух” №31. На събранието бяха избрани 7 нови пълноправни членове и нов Управителен съвет (УС) в състав Ваня Кърмаджиева и Татяна Христова, които продължават своя мандат до 2011 г. , и Теодора Станкова и Юлия Йорданова, които бяха преизбрани за втори последователен мандат. В новия си състав УС проведе 8 регулярни и 5 тематични срещи за обсъждане на спешни въпроси.

Наред с текущи теми бяха обсъдени, подготвени и подадени следните проекто-предложения: • Проект за краткосрочен доброволец от Корпуса на мира, който да подпомага работата на "Си Ви Ес - България" в областта на комуникация и поддръжка на електронната страница – проектът бе одобрен, намерен бе доброволец и той трябваше да пристигне през ноември. Впоследствие, поради неизвършени от самия доброволец медицински прегледи, изисквани като задължително условие от Корпуса на мира, доброволецът не бе допуснат да отпътува за България. "Си Ви Ес - България" модифицира проекта и го подаде отново в началото на 2011 г., като се очаква новият доброволец да пристигне през март или април.

 • Проект за организиране на обучения за НПО/институции за работа с доброволци и за изготвяне на наръчник за работа с доброволци – финансиране бе потърсено от Фондация МОТТ („Keep them active – trainings on volunteer management“, неодобрен) и от държавния бюджет („Работи ефективно! - Повишаване ефективността на НПО и капацитета им за работа с доброволци,“ неодобрен).

 • Идеен проект във връзка с Годината на доброволчеството 2011 – проектът бе подаден през септември към Министерство на културата („Бъди отговорен, бъди можещ – стани доброволец”), като все още очакваме отговор.

 • Предложение за провеждане на кампания за популяризиране на Европейска доброволческа служба (ЕДС) на програма „Младежта в действие” по малка обществена поръчка на НЦЕМПИ – поръчката бе спечелена, проектът започна на 15.10.2010 г. и приключи на 31.12.2010 г.

 • Проект "Да превърнем доброволчеството в любимо хоби" към програма „Младежки дейности“ на НЦЕМПИ – проектът бе одобрен и ще продължи от декември 2010 г. до април 2011 г. Основните дейности по проекта са срещи за популяризиране на доброволчеството и доброволчески акции в няколко града в България, както и обучение на тема „Как да работим ефективно с доброволци” за НПО и институции.


Какво се случи в "Си Ви Ес - България" след края на 2010 г.?
На 15-16 януари се проведе среща за оценка на 2010 г. и планиране на 2011 г., в която участваха персоналът на "Си Ви Ес - България", членове на УС и други активни доброволци.
На 2-ри февруари се проведе среща на УС и персонала, на която бяха обсъдени редица въпроси, сред които и административните такси за участие в проекти. Беше взето решение таксата за лагер да бъде 80 лв., а за ЛТВ проекти - 150 лв. Депозитът остава, но се намалява на 50% от стойността на таксата.
От самото начало на 2011 г. "Си Ви Ес - България" започна активна работа по проекта "Да превърнем доброволчеството в любимо хоби", който беше одобрен в края на 2010 г. До началото на март бяха проведени 6 информационни срещи с младежи в градовете Гоце Делчев, Кърджали, Русе, Хасково, Видин и Стара Загора. На срещите бяха представени различни възможности за доброволстване, както в страната, така и в чужбина - международни доброволчески лагери, ЕДС, проекти в базата данни Dobrovolec.bg. Също така бе организирано обучение за организации и институции за ефективна работа с доброволци, което предстои да се проведе през март.
От края на 2010 г. УС работи над международен проект към “Балкански Тръст за Демокрация” с партньори от Косово, Румъния и Сърбия от SCI. Проектът предвижда изготвянето на наръчник за работа с доброволци, преведен на местните езици на партньорите, провеждането на международно обучение за обучители на тема “Ефективна работа с доброволци” и впоследствие организирането на по 2 обучения за НПО и институции във всяка държава. Предвижда се, при навременни реакции от страна на партньорите, проектът да бъде подаден до края на март 2011 г.
След края на кампанията за популяризиране на ЕДС "Си Ви Ес - България" съществени няколко консултации на организации, които проявяват желание да се акредитират по ЕДС.
Към 1 февруари 2011 г. беше подаден проект за посрещане на ЕДС доброволка от Унгария, която да работи по проект за популяризиране на "Си Ви Ес - България" и доброволчеството в рамките на 2011 г., Европейската година на доброволчеството.


Над документа работиха:

Аниса Фона - координатор проект “Заедно е по-добре”

Ваня Кърмаджиева - член на УС

Диляна Гюрова-Кюпелийски - доброволец, координатор ЕДС кампания

Катерина Стоянова - доброволец, координатор на комуникационната работна група

Мариана Панайотова - координатор на доброволците

Снежина Козарева - координатор младежки проекти

Теодора Станкова - председател на УС, координатор на социалната работна групаЮлия Йорданова - член на УС


Каталог: wp-content -> uploads -> 2011
2011 -> Евгений Гиндев световната конспирация
2011 -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2011 -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2011 -> За минималния и максималния бал по паралелки в рио област софия-град
2011 -> 130 годишнината на ввму “Н. Й. Вапцаров” разкрива новите предизвикателства и перспективи в развитието на флагмана на морското образование
2011 -> Съюз на математиците в българия – секция бургас пробен изпит по математика за 7 клас – март, 2011
2011 -> Член на Приятели на Земята Интернешънъл
2011 -> Права и задължения на учениците
2011 -> В съответствие с ангажиментите в рамките на фаза 1 от мониторинга за изпълнение на задълженията по Конвенцията и Препоръката, през 2000 г
2011 -> Разграничение на трафика на хора от сродни престъпни дейности д-р Ива Пушкарова


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница