Отчет за дейността на Сдружението за периода от 25. 04. 2013 г до 22. 02. 2016 гДата28.02.2018
Размер210.2 Kb.
#60194
ТипОтчет
ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СНЦ „ИЗГРАЖДАНЕ ПАМЕТНИК

НА ГЕНЕРАЛ ИВАН КОЛЕВ И ЗАГИНАЛИТЕ ЗА

ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ДОБРУДЖА ПРЕЗ 1916 Г.“

ДОКЛАД

от Детелина Николова - Съпредседател на Сдружението,

Областен управител на област Добрич

ОТНОСНО: Отчет за дейността на Сдружението за периода от 25.04.2013 г. до 22.02.2016 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Сдружение с нестопанска цел „Изграждане на паметник на генерал Иван Колев и загиналите за освобождението на Добруджа през 1916 г.” се учреди на 7 юни 2007 г. Учредители са 78 наши съграждани, които срещу личен подпис изразиха съгласие с целите на Сдружението и приеха Устава му. Сдружението възникна като гражданска инициатива на добричките граждани, обичащи родния си край и неговата история. За председател е избран член-кореспондент проф. /малко след това академик/ д-р на и.н. Георги Марков – директор на Историческия институт към БАН. За заместник-председател е избрана Детелина Николова – кмет на Община град Добрич. Избран е Управителен съвет от 13 души и Контролен съвет. Приет е Устав, изработен с помощта на адвокатска кантора Кирякови.

Основната цел на Сдружението е възстановяване на историческата памет за участието и героизма на българското войнство във военната кампания за освобождаване на Добрич през 1916 г. чрез построяване на паметник. Във военната история дните на победните освободителни битки - 5, 6, 7 септември 1916 г., постигнали завземане на цяла Добруджа, са известни като Добричката епопея. С построяването на паметник на ген. Иван Колев и загиналите за освобождението на Добруджа през 1916 г. ще се увековечи тяхното дело. Без победата на Добруджанския фронт, нямаше да има Крайовски договор. Южна Добруджа най-вероятно, щеше да бъде със съдбата на други български територии, на юг и на запад, които граничат с България. Костите на повече от 1000 българи останали под Добричката земя имат стойност на свети мощи. Споменът за тях е покрит с мъка и сълзи от поколенията.

Припомних тези факти, за да подчертая, че построяването на този паметник в град Добрич е знаково. С паметниците на Хан Аспарух, Добротица, Св. Св. Кирил и Методий, Христо Ботев и Васил Левски, се потвърждава последователната линия в почит към символите от българската история и нейните герои.

Нека да бъдем коректни и да припомним, че идеята за паметник възниква още след приключването на военните действия през 1917 г., като мястото е определено да бъде в гр. София. Извършена е огромна работа, събрани са 1 824 000 лв., но поради подготовката и участието на България във Втората световна война до построяване на паметника не се стига. След възвръщане на Южна Добруджа през 1940 г. идеята се възобновява, вече, в гр. Добрич. Признателното гражданство, организирано от Дружеството на подзапасните офицери в града събира над 350 000 лв. Средствата от София и Добрич към 1943 г. са били предостатъчни да се построи паметника. В края на 1943 г. те възлизат на 2 192 000 лв. След 09.IX.1944 г. тези суми са били одържавени и осъществяването на благородната идея пропада.

Извършени дейности по главната цел

С Решение 45 – 24 на Общински съвет град Добрич от 27 юни 2006 г., се определя място за издигане паметник на ген. Иван Колев и на загиналите във военните действия български воини през 1916 г., пространството на ул. „България”, заемано до 1991 г. от паметника на маршал „Ф.И.Толбухин”. След тази дата започва дейността на членовете и симпатизантите на Сдружението, насочена към осъществяване идеята за изграждане на паметник на генерала - герой.

На 27 юли 2008 г. само дни след регистрацията, се проведе панихида в църквата „Св. Троица” по случай 90-тата годишнина от събитията и кончината на генерала.

На 6.09. същата година, се положи основният камък на определеното място, последвано от представяне на преиздадената книга на ген. Стефан Тошев „Действията на ІІІ армия в Добруджа през 1916 г.” – акад. Георги Марков, Председател на Сдружението.

На заседание на УС на 15.01.2008 г. бе докладвана подготовката за обявяване на конкурс за изграждане на паметника. Проведено е активно обсъждане, последвано от решение за акцентите в архитектурно-скулптурната композиция.

На 17.04.2008 г. на третото заседание на УС се разглежда мнението на акад. Г. Марков по проекто-конкурсната програма. УС се присъедини към направените от него предложения и допълнения. Управителният съвет се запозна със сигналния брой (проект) на информационната брошура „Паметникът на ген. Иван Колев – неизпълнения дълг на поколенията”, която получи одобрение и бе отпечатана в 1000 екземпляра, публикувана в Интернет, както и в подлистник на в-к „Про и Анти“ с помощта на спонсори. На заседанието е прието и решение за формата на някои документи на Сдружението; членска карта, дарителски лист, печатна бланка за заявления и писма, малък печат и др.

На четвъртото си заседание на 30.06.2008 г. УС обсъди в обобщен отчет извършеното за първата година от регистрацията на Сдружението. Отчете се, че Сдружението е заработило като структурно и функционално изграден механизъм, последователно следва целите си, изработени са главните документи, конкурсната програма, набелязани са процедурите за изпълненията й, налице са първите дарения.

От това заседание вниманието се фокусира към две главни направления: обявяване на конкурса и набиране на средства. По второто направление - набиране на средства, се определят посоките: съседни общини, области, от които има участници и загинали в събитията, селища, носещи имена на лица, военни части и съединения. Поставя се задача за връзка с висши държавни институции за съдействие; връзка с родното място на ген. Иван Колев с. Бановка, Болградска област. Съобщиха се имената на дарителите; хода на отчитане на членския внос. Прави се предложение членовете на УС да се разпределят като отговорници за набиране на дарения от обществени групи, професионални гилдии и т.н.; подготвени са договори за дарения.

На 1.11.2008 г. се приема решение да се направи официално предложение за възстановяване историческото име на училището в с. Карапелит, а именно Основно училище „Генерал Иван Колев”, именувано така от 40-те години на миналия век и неправомерно и недокументирано променено на Н. Й. Вапцаров през 1957 г.

Изпратени са писма – покани за съпричастност и разгласа на кметовете на 10 областни града от където са преобладаващите войници участвали в битките за Добрич и Добруджа през 1916 г. и от които броя на загиналите е най-голям, както и на кметовете на 7-те общини от област Добрич.
 • Следват стъпки и действия по провеждане на конкурс, проведена е обществена поръчка по реда на ЗОП; изработва се в гипс и сух монтаж в мащаб 1:1 паметникът на ген. Ив. Колев и загиналите за освобождението на Добруджа през 1916 г., с автор проф. Крум Дамянов. Преди това е проведена среща (20.02.2010 г.) с проф. Дамянов, с членове на Сдружението и представители на Общината, на която той, след като се запозна с мястото и други обекти на монументални решения в града, изложи концептуалните си намерения. Пое ангажиментите по срокове, които бяха спазени. Това е първият етап от конкурса, средствата са осигурени от община гр. Добрич.

 • Комисия назначена със заповед № 330/31.03.2010 г. приема работата на проф. Крум Дамянов с приемателно-предавателен протокол.

Идейният проект е налице. Изложен е в Художествената галерия. Информация има в местни и централни медии.

 • Общинският съвет е запознат с развитието на дейностите на 22.04.2010 година.

Направена е първата, задължителната крачка, в изпълнение на неизпълнения дълг на поколенията да опредмети по достоен начин признанието към жертвите и героите във войната на българска земя, в истинската Отечествена война на ІІІ-та българска държава, за българска земя и свобода на поробените българи в Добрич и в Добруджа.
Считам, че следва да отдадем дължимото внимание на по-важните дейности и хората, които са ги вършили, членовете на Управителния съвет.
В дейностите по изваждане от пепелта на забравата, е налице повишена активност проявена след 2002 г. от когато датира нашата инициатива за отдаване на дължимото на събитията и в другите общини на областта. Сдружението съпреживя удовлетворението и участва със свои представители при откриването на паметниците на легендарния добруджански герой ген. Иван Колев в едноименното село и в с. Карапелит. Наши членове участват в издирване на точните списъци на участниците и загиналите във войните. Почти във всички села от общините на областта има оживление, изграждат се инициативни комитети, явяват се дарители. Усеща се, осъзнава се, че преклонението пред подвига и саможертвата е уважение към съвременниците, към настоящето и бъдещето.

Откроява се личната инициатива на младия бизнесмен инж. Йордан Апостолов, който със свои средства, върху стената на новоизградения си дом, в началото на ул. „Генерал Колев”, постави паметна плоча – пано с образа на генерала и пълния текст на посветеното на събитията в Добричко през 1916 г. стихотворение на Иван Вазов „Добруджанската конница”. На 16.07.2009 г. паното бе открито и осветено в присъствието на народни представители, Областното и Общинско ръководства, неправителствени и политически организации и много граждани.

Тази паметна плоча замени първата такава, дарена през 1998 г. от добруджанеца живеещ в София г-н Мартин Калистров, който дари и 250 € за предстоящата инициатива.

В хода на търсенията, открихме и ползваме позабравени книги като Сборникът за ген. Иван Колев, издаден през 1937 г. по повод 20-та годишнина от кончината му и още „Генерал-лейтенант Иван Колев”, от Петко Пеев през 1930 г., „За родината” от Иван Вазов, издадена през 1917 г. от щаба на българската армия, от по-ново време – частта „Конникът без отечество” от книгата на о.р. полк. Стефан Стефанов с име „Пред олтара на отечеството”. Капитален принос обаче, е издаденият документален сборник в 2 тома „Генерал Иван Колев – легендарният герой на Добруджа” съставен от г-н Цочо Билярски, който включва всичко за и от ген. Иван Колев. Сдружението поддържа връзка, поощрява автора в начинанието като резултатът е налице. Сборникът бе доставен в град Добрич. Два комплекта Сдружението подари – един на д-р Стефан Тошев, внук на ген. Стефан Тошев и втори на г-н Сергей Стоянов, бесарабски българин, сродник на героя.От името на ръководството на Сдружението и на основание на представените отчети, искам да споделя накратко и за приноса на членовете на Управителния съвет, които напълно безкористно, безвъзмездно, доброволно инициират, организират, изпълняват изброените дейности, надявам се и бъдещите такива.

Акад. Георги Марков – неговото научно ниво, предпочитанията му към теми от военната история, вкл. историческата съдба на Добруджа и събитията през интересуващия ни период, темите в публикуваните негови трудове, подпомагат както членовете на УС, така и всички, които биха пожелали да научат повече или да работят по задачите на Сдружението. Надявам се, че навлизайки във финалния етап на главната цел, акад. Георги Марков ще продължи да ни подпомага активно. За нас, без преувеличение, е чест и привилегия да работим под ръководството на учен от равнището на акад. Георги Марков, за което му благодарим !

Детелина Николова - организира цялата административна дейност на сдружението и техническото й обезпечаване; организира и участва в поклонения, чествания и срещи (със Сергей Стоянов, племенник на ген. Иван Колев и негови родственици); изпращане на писма до всички общини от областта със запознаване с дейността на сдружението и покана за участие в него; изпращане на писма до областните градове в България с молба да информират институции, наследници на загинали войници в боевете и действията и участие в инициативата с финансова помощ; изпращане на писма до Министерство на културата и Министерство на отбраната с молба за финансова подкрепа и популяризиране на предприетото начинание; изработване съвместно с експерти на Община град Добрич конкурсна програма и обявяване конкурс за паметник на ген. Иван Колев; подготовка и провеждане на трите тура на конкурса, изплащане хонорар на членовете на журито от СБХ София; информиране на радио „Добруджа”, „Дарик радио” и обществеността за дейността на сдружението чрез интернет страницата на общината; организиране на пресконференции и дискусии по темата в местните медии; проведена среща със съдействието на галериста Дарин Камбов с утвърдени скулптори в София, както и среща с г-н Вежди Рашидов – министър на културата; лично организира и провежда три срещи със земеделци и арендатори от област Добрич за популяризиране делото на генерала и с цел набиране на средства; провеждане на малка обществена поръчка по Закона за обществените поръчки и организиране приемо-предаване на идейния проект на паметника на ген. Колев.

Веселин Бончев – участва в организацията на дейността и подготовката на материали за заседанията на Управителния съвет; включва се в медийното представяне на дейността на Сдружението, организирал е представянето на Сдружението пред училищните директори от област Добрич, установява връзка с наследници на добрички граждани, за пръв път издигнали идеята за построяване на паметник на участвалите и загиналите за освобождението на град Добрич през 1916 г. и ги привлича за членове и дарители; организира и участва в посещение на членове на Сдружението по места на битките от 1916 г. – Кубадин и с. Пиетрени в Румъния.

Радослав Симеонов съчетава професионалните си ангажименти със задачите на Сдружението, което активно подпомага. Разработи два материала в издадената брошура, участва в документален филм „За честта на генерала” (24 и 25.Х.2009 г.) за ген. Иван Колев, излъчен по Нова телевизия в „Темата на Нова” (м. октомври 2009 г.) с автор Николай Дойнов. Р. Симеонов оказва експертна помощ в начинанията на добричките общини. Списък на загиналите в Добричката епопея, поименен списък на загиналите от конната дивизия при с. Кочмар – с. Карапелит за брошурата на Петър Георгиев. Симеонов участва в организираната съвместна експедиция на музеите Добрич и Тутракан за проучване на забравени военни гробища в Северна Добруджа, заедно с г-н Петър Бойчев от Тутраканския музей работят за пълен поименен регистър на всички български войници и офицери, загинали на Добруджанския фронт през 1916-1918 г.

Евелина Ханджиева – с основна роля при разработване на конкурсната програма; поддържа връзката със СБХ; конкурсната програма бе оповестена на страницата на Художествена галерия в интернет. Изцяло пое организацията, домакинството, на конкурсното жури, на проектите – на всички етапи.

Георги Чунчуков – публикувал е много статии от 2002 г. до днес, в местния и централен печат насочени към изваждане името на ген. Иван Колев от „умишлена забрава и комунистически нихилизъм”; активно участва в подготовката на учредителното събрание, привлече много граждани за членове – от Добрич, други градове и страни; участва с кратко слово и поднесе подаръци при откриване паметника на ген. Иван Колев в с. Ген. Колево, с оригинален жест, той е от големите, първи дарители, привлича и други дарители; автор е на материал в брошурата на Сдружението, осигури дарители, с чиято помощ в пълен размер тя бе отпечатана в подлистник на централен вестник.

Дарин Канавров – В началото на м. октомври 2008 г., на есенния семинар на училищните директори изнесе беседа за победоносната военна кампания на ІІІ-та българска армия в Добруджа през 1916 г. На срещата на всички училищни директори бе връчена брошурата на Сдружението и писмо-покана за съдействие.

През 2009 г. г-н Канавров изнесе беседа пред ученици и учители по същата тема в гр. Генерал Тошево.

През периода 2007-2009 г. г-н Канавров издава монография „Морският бой при Балчик” м. 12.1916 г., в която се разглеждат военноморските и военновъздушните действия по нашето крайбрежие през 1916 г. Отделено е място на морските бомбардировки на Варна, Балчик, Каварна. Монографията разкрива, че освен торпилирането на турския крайцер „Хамидие” от българския миноносец „Дръзки” през Балканската война, има друго, централно събитие във флотски календар – морския бой при Балчик. Главното е „героичният отпор на нашата батарея и морска авиация срещу многократно превъзхождащия ги неприятел в огнева мощ. В отделна глава са разгледани морално психологическите измерения на българо-руското военно противопоставяне. Има 2 публикации по основната тема, осигурил е едно дарение от юридическо лице.

Георги Казанджиев издаде своя книга: „Генерал-лейтенант Иван Колев – епопея на един живот” (2006 г.). Води разяснителна дейност при посещението си в Бесарабия. Друга негова книга на тази тема е „Добричката епопея” – 5-7.ІХ.1916 г., както и последното обемно издание „Непобедените български полкове” 691 страници, 2010 г.

Тодор Нинов – 6 публикации в различни печатни издания. По негов сигнал в-к „България” от 29.01. и 02.2009 г. издаван на български език в Чикаго, запозна читателите си с целите на Сдружението. Негово е изследването на проблема с името на училището в с. Карапелит. Той представи чрез местните вестници двутомника от Цочо Билярски. Оповестил е споделеното във в-к „Роден край” излизащ на български език в Одеса за дейността на нашето Сдружение. Печатният материал е от Надежда Димитрова от Измаил. Пак в същия вестник се съобщава от 25 юни 2009 г. за посещение на делегация от България в Измаил за решение за създаване на регионално сдружение (фондация) „Потомци на ген. Иван Колев” с председател Надежда Димитрова и 5 члена. Целта му е да се води разяснителна работа за заслугите на генерала и да се организира дарителска кампания, която да се отчете на 30 юли т.г.

Снежка Димитрова организира и контролира финансовата дейност.

Коста Коларов организира голямата задача по отпечатване и заплащане на 1030 екземпляра от брошурата на Сдружението при много високо полиграфично ниво, със собствени средства, което е неговото дарение на стойност над 1300 лв. Достави и предложи на добричлии двутомника на Цочо Билярски. Осигури дарителски прояви от няколко лица в т.ч. и от лекари.

Покойният Жельо Лазаров – провежда разговорите с юристите на града, от които има 1 групово дарение.Красимира Димитрова – подпомага медийното представяне на дейностите с публикацията на Обръщението на Сдружението към гражданството в страниците на вестник „Добруджанска трибуна” в дълъг период от време, автор на аналитичната статия „За Освобождението, свободата и синдрома на жертвите”.
***

Публични и медийни изяви, свързани с дейността

Интересът към дейността и целта на Сдружението намира отклик в много авторски начинания. В книгата си „Събития и герои от родната ни история” сборник от статии на Никола Караиванов, учител по история от Габрово, който четири години е преподавател в Болградската гимназия (1998-2002 г.) изнася случая на запознаването с живота и делото на ген. Иван Колев. Книгата е издадена през 2005 г. в Одеса. • „Генералът, който галопираше начало на атаката” от Христо Буковски (в-к „Втора младост”, 9.04.2009 г.) е друг от многото примери на отзвук на дейността ни.

 • На 18.09.2010 година в центъра на с. Бановка, Болградски район, Украйна, тържествено е открит бюст-паметник на българския военачалник генерал Иван Колев, роден през 1863 г. в селото. Присъстват много български представители. Паметникът е изработен като дарение от българския скулптор Димитър Янков.

 • Членове на Управителния съвет на сдружението редовно участват в панихидите отслужвани в деня на кончината на ген. Иван Колев на 29 юли, организирани от Никола Григоров. През 2010 г. на гроба е поставена урна с добруджанска земя и снопче житни класове, а през 2011 г. урна със земя от градината пред родната къща на ген. Колев в с. Бановка.

 • За ползата от изграждането на паметник на ген. Иван Колев е изнесена лекция пред българската диаспора в град Измаил по време на Празника на Българската диаспора през 2011 г. в Украйна и на 3 март – нашият национален празник, който те празнуват с най-голяма почит.

 • В изложбената зала на Военно гробище /2011 г./ е изготвена нова музейна експозиция, посветена на Добричката епопея от 1916 г., в която намериха място и някои нови моменти, свързани с идеята за изграждане паметник на генерала в Добрич от 1942 г.

 • По предложение на Сдружението, в Кюстендил бе инициирана подписка за възстановяване името „Генерал Иван Колев“ на предгаровия площад в града. Инициативата е с успешен край през 2013 г., като са събрани над 700 подписа от цялата страна. В град Варна е именувана улица на името на българския генерал Иван Колев.

 • Във връзка с честването на 150-годишнината от рождението на генерал Иван Колев по покана на Николай Иванов - председател на Българската община „Света София” в гр. Измаил и на Виктор Генчев – кмет на родното село Бановка на генерал Иван Колев, и с решение на Управителния съвет на Сдружението, е изпратена делегация с ръководител Георги Казанджиев, която участва в тържествата, проведени в село Бановка на 25 август 2013 година. Продължават близките ни контакти с изградения комитет за изграждане на паметник на генерала от град Измаил и родното му село Бановка, организиран и ръководен от неговия племенник Сергей Стоянов.

 • По покана на кметството на с. Бановка и от Асоциацията на българите в град Измаил „Св. София", група добричлии взеха участие в честването на 150 годишнината от рождението на ген. Иван Колев. Разходите по пътуването бяха поети от члена на Управителния съвет на сдружението, бизнесменът Йордан Апостолов. Ритуалът се проведе на 25 август 2013 г. в родното село на ген. Иван Колев - Бановка, Болградски район. Община град Добрич дари кметството с българския трибагреник и двутомника „Ген. Иван Колев – добруджанският герой“. С решение на Сдружението, бе откупен този прекрасен сборник на издателство „Анико“ София от 2008 г. Съставител и редактор е Цочо Билярски, подпомогнат и от Никола Григоров. Двутомникът е поднесен в деня на празника на Дома на културата в родното село на генерала. • С решение на Управителния съвет на Сдружението представителна група присъства на панихидата, посветена на 97 години от смъртта на ген. Иван Колев на гроба му в централните софийски гробища - 2013 г.

 • Изнесени са беседи в град Болград /2013 г./ пред ученици от Българската гимназия „Г. С. Раковски“. Поднесени са лекции и пред студентите на Педагогическия институт в Измаил за ген. Иван Колев и загиналите за освобождението на Добруджа през 1916 година.

 • Членове на Управителния съвет на СНЦ взеха участие в интервюта за популяризиране делото на ген. Иван Колев; излъчен е 20 минутен филм на Николай Дойнов за личността и подвига на ген. Колев; излъчени са репортажи за Военно гробище, включително по румънска и по турска телевизия. Наши членове консултираха екипът на FIVE STAR MEDIA за изготвянето на филм за град Добрич под името „Добрич – градът на помирението“, като от фонда на музея бяха използвани материали, снимки и документи за отразяването на боевете край Добрич през 1916 г.

 • В радиопредавания във „Фокус“, Дарик радио и Радио Добруджа над 20 пъти присъстваше темата за генерал Иван Колев и Добруджанския фронт.

 • Издадени са книгите „Преселение на българите в Бесарабия от 1765 г. до 1878 г.“, „Бесарабски българи участвали в управлението на България“, „Реквием за Иван Маринов“, „Непобедимите български полкове“ с автор Георги Казанджиев, екземпляри от които са подарени на българската диаспора в Бесарабия.

 • Проведена е среща с един от потомците на ген. Иван Колев, който живее в неговата къща на ул. „Узунджовска“ в град София. Снимков материал се съхранява в архива на сдружението.

 • Установен е контакт с кмета на с. Чоба /Пловдивско/, откъдето са предците на ген. Колев. От името на Сдружението е дарена стъкленица със земя от Бановка и брошурата „Паметникът на генерал Иван Колев – неизпълнен дълг на поколенията“, които са изложени в скромен кът на ген. Колев в читалището.

 • С решение на Управителния съвет на сдружението са откупени 5 броя релеф малка пластика – реплика към паметника на ген. Иван Колев, изработена от Любомир Добрев на единична стойност 160 лв., като 1 брой се съхранява в Регионален исторически музей Добрич за архив, 1 брой е предоставен на Художествена галерия Добрич за съхранение и архив, който се поддържа за паметника на ген. Иван Колев и 3 броя се съхраняват от Директор на Дирекция „Бюджет и финанси” при Община гр. Добрич Снежка Димитрова.

 • С помощта на дарителския жест на фирма „Хеликспрес“ град Варна са изработени свидетелства за дарение и разделители за книги – 2 типа, които са разпространени в училищата на град Добрич. Средства за изграждане паметника на ген. Иван Колев се набират чрез свидетелства за дарения, които членовете на Управителния съвет получават от касата на Сдружението.

*** • Считам за необходимо, да заявя, че през целия период 2007 – 2015 г. се провежда активна кампания за набиране на необходимите средства за реализиране на основната цел на Сдружението – Изграждане паметник на ген. Иван Колев и загиналите за освобождението на Добруджа през 1916 година. Отправени са писмени апели за финансово подпомагане към български общини, към всички министър-председатели и министри на отбраната, на финансите и на културата на Република България, към Националния инициативен комитет за честване на 100-годишнината от Първата световна война и към Българска народна банка - приемник на събраните от признателните добруджанци и одържавени след 9 септември 1944 г. над 2 милиона лева. Проведени са и множество кампании сред бизнеса, младите хора и гражданите на Добрич за набиране на финансови средства.

 • През месец септември 2015 г. изпратихме писма до Народно събрание, до Министерски съвет, до всички парламентарно представени политически сили.

 • Инициативата на нашето Сдружение в изминалите години беше подкрепена от Общинския съвет и Община град Добрич, отделни фирми и граждани, които оцениха значимостта на поставената цел.

***

От позицията си на Областен управител, следва да отчета днес и


ангажираността на държавната институция, която представлявам.
В рамките на своите правомощия, Областният управител подкрепи идеята на Община град Добрич да възстанови и съхрани българската историческа памет и да увековечи имената на героите, отдали своя живот за Добруджа.

 • Проектната документация на паметника бе одобрена от Областната комисия „Военни паметници“ на 8 октомври 2010 г. и изпратена в Министерство на отбраната.

 • Министърът на отбраната съгласува проекта за паметник на ген. Иван Колев в Добрич. В писмо, получено в Областна администрация /2010 г./, се казва: „Министерство на отбраната подкрепя инициативата за изграждане на мемориал на добруджанските герои. Тази идея е с десетилетна давност и всеки добруджанец би се гордял с изграждането на паметник в чест на един от най- бележитите пълководци и военни герои на България - генерал-лейтенант Иван Колев и героите освободили земята на древните българи преди 94 години. В тази връзка и съгласно дадените ми правомощия по чл. 13 ал.3 от Закона за военните паметници, съгласувам предложения от Вас проект за паметник." Министър Аню Ангелов /тогава/ пожелава успех на инициативата и кураж на изпълнителите за реализиране на това високо патриотично дело. Писмото на Министерството на отбраната идва в отговор на изпратеното становище от Областния управител и решение на Областната комисия „Военни паметници" за изграждане на паметник на генерал Иван Колев и загиналите за свободата на Добруджа през 1916 г.

 • Областният управител е изпратил писмо за подкрепа /№ РкД-38-9 от 20 юли 2015 г./ на искането на община град Добрич за провеждане на дарителска кампания по събиране на средства за изграждане на паметник на генерал Иван Колев. В писмото се казва:

„Във връзка с Националния план за честването на 100 г. от Първата световна война и участието на България в нея, както и в изпълнение на Ваше писмо с рег. №03-00-837/29.05.2015 г., общините от областта представиха в Областна администрация Добрич финансов разчет (проектна документация и количествено-стойностна сметка) на направените от тях предложения за ремонт на военни паметници в лошо състояние, както и за изграждането на нови паметници. Община гр. Добрич е изпратила писмо и количествено стойностна сметка (КСС) за изграждането на паметник на генерал Иван Колев. Сумата от 468 000 лв. е непосилна, както за общината, така и за бюджета на честванията. Като подкрепям идеята на община гр. Добрич, пише Областният управител, предлагам: „Националният комитет по честванията, да инициира събирането на средства за изграждане на паметник на генерал Колев в национален мащаб. Би било най-добре това да стане част от мероприятията по честванията и каузата да бъде включена в Програмата. Националният комитет, със свое решение би могъл да отпусне сума от фонда за честванията в порядъка на около 25-30 000 лв., като първа вноска, а останалата част от необходимата сума да бъде събрана чрез провеждане на национална дарителска кампания. Считам, че изграждането на паметник на този велик българин ще бъде оценено от всички родолюбци и с оглед запазването и съхранението за бъдещите поколения на такива чувствителни късчета от историята на България, като проявения героизъм от генерала и неговата конница.“ Към момента не е получен отговор от министъра на отбраната.

 • През 2015 г., Областна администрация е изготвила Календар на честванията на военните паметници на територията на област Добрич във връзка с националните чествания на 100-годишнината от боевете на добруджанския фронт, и е изпратен в Министерство на отбраната.

 • Във връзка с организацията и изготвянето на Национален план за отбелязване на кръглата годишнината от Първата световна война през 2016 г. и участието на България в нея /2014-2018г./, Областната комисия „Военни паметници“ към Областния управител на Добрич, одобри индикативен Областен план за подготовка на честванията, въз основа на направени предложения от осемте общини и всички заинтересовани институции.

До този момент, няма становище за одобрено финансиране. Конкретно решение в тази връзка се очаква през месец април.

В този ред на мисли, отново ще отбележа, че през септември 2015 г., Община град Добрич отправи искане към Министерски съвет за осигуряване на целеви средства на стойност 468 000 лв. за отливането и монтажа на скулптурната композиция от бронз, съдържаща конна фигура, фигура на ген. Иван Колев, челен възпоминателен надпис, вечен огън и орден за храброст.

Продължава търсенето на средства за самото изграждане на паметника. И аз съм убедена, че то трябва да бъде общо дело, така както е било през 1917 г. и 1940 г., защото легендарният предводител на българската конница принадлежи не само на Добруджа, но и на цяла България. Честването на 100-годишнината от Първата световна война е поводът, по който можем да отдадем заслуженото за приноса на ген. Иван Колев и за осъществяване на идеята на поколения българи, набирали доброволни пожертвования, за да изградят монумент, символ на почитта и преклонението пред героя на България.

Уважаеми госпожи и господа,

Представената дейност на нашето Сдружение е интензивна и многопосочна, обхваща професионалните аспекти на изява на членовете му. Отразява и тяхната обществена ангажираност и активна позиция, която градирайки усилията в най-близко бъдеще ще ни доведе до реализацията на главната цел – откриване на изградения паметник на „ГЕНЕРАЛ ИВАН КОЛЕВ И ЗАГИНАЛИТЕ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ДОБРУДЖА ПРЕЗ 1916 ГОДИНА”.

Като отчитаме значимостта на поставената цел, да си пожелаем непримиримост към забравата и липсата на памет за делото на ген. Колев, да си пожелаем ентусиазъм, енергия, постоянство в усилията за реализирането на идеята за изграждане паметник на славния български герой ген. Иван Колев.

Госпожи и господа,

В позицията си на Областен управител, следва да прекратя участието си в ръководния орган на Сдружението, но това не означава, че няма да продължа мисията, която сме започнали заедно за възстановяване паметта към делото на ген. Иван Колев и загиналите за Освобождението на Добруджа през 1916 г.

10 години в качеството си на кмет на Община град Добрич, не пожалих сили и енергия за провеждане на активна подготовка и реализация на различни идеи за популяризиране на нашия проект. Благодарна съм на съдбата, че работих с много отговорни хора – професионалисти, и заедно успяхме да възстановим името и делото на ген. Иван Колев далеч извън пределите на родината.

Иска ми се на края, да припомня думи от едно писмо на ген. Иван Колев до неговата съпруга, написано на 16 август 1916 г., думи, които докосват с емоцията си всяко добруджанско сърце, цитирам: „Чудно плодородна земя е Добруджа, мило, чисто българско население има, хубав и интелигентен народ. По говор, обичаи, климат и местни условия, този край в нищо не се различава от родната Бесарабия и аз мисля, че се намирам в нея…“

Искрено вярвам, че скоро ще можем да се поклоним пред Мемориала – паметник, и затова ви призовавам да продължим упорито и всеотдайно работата по неговото изграждане.

Във връзка с предложения отчет, моля да приемете следнотоПроект!

РЕШЕНИЕ:


На основание чл. 23, ал. 1, т. 10 от Устава, Общото събрание на СНЦ „Изграждане паметник на ген. Иван Колев и загиналите за освобождението на Добруджа през 1916 година“ приема предложения отчет за дейността на сдружението за периода от 25.04.2013 г. до 22.02.2016 година.

ВНОСИТЕЛ:

ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА

Съпредседател на Сдружението
Каталог: files -> info pages
info pages -> Възнагражденията на Секционните избирателни комисии ще се изплащат на 11 и 14 ноември 2011 г
info pages -> Кметства в общината Телефонен код Служебен телефон
info pages -> Наредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи
info pages -> Технически спецификации технически изисквания за безоловен бензин а – 95Н
info pages -> Програма за развитие на читалищната дейност в община град добрич 2015
info pages -> Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранители
info pages -> Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранители
info pages -> Програма за опазване на околната среда 2016 2020 г. Общинска програма за опазване на околната среда 2016 2020 година


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница