Отчет за изпълнение на програмата за управление настраница1/6
Дата22.12.2018
Размер0.85 Mb.
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6


ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ПОМОРИЕ


ГОДИШЕН ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ОБЩИНА ПОМОРИЕ ЗА МАНДАТ 2015-2019 Г.


ЗА 2016 ГОДИНА
Уважаеми г-н Председател,

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Уважаеми съграждани,

На основание чл.44, ал.5, изречение първо от ЗМСМА, на 22.12.2015 година представих на Общински Съвет - Поморие своята Програма за управление на Община Поморие за мандат 2015-2019г.

Съобразно разпоредбата на чл.44, ал.5, изречение последно от ЗМСМА представям пред Общински Съвет – Поморие годишния отчет за изпълнение на програмата за 2016 г.

За постигане приоритетите, визирани в програмата, а именно:

1. Икономическо развитие и инвестиции.

2. Инфраструктура, градоустройство и благоустрояване.

3. Екология и озеленяване

4. Общински финанси

5. Управление на общинската собственост

6. Управление на общинските дружества

7. Трудова заетост

8. Образование

9. Здравеопазване

10. Социална сфера

11. Култура

12. Спорт и младежки дейности

13. Туризъм

14. Развитие на съставните селища на общината

15. Общинска администрация

16. Международно сътрудничество
през 2016 г. бе извършено следното:

Кметът Иван Алексиев спечели награди: • За „Градска инфраструктура“ в конкурса „Кмет на годината 2016“. Наградата му бе връчена от председателя на централния съюз на общините в Гърция Йоргос Патулис.

 • в категория „Зимно почистване”, за м. февруари 2016 г. Наградата връчи лично изпълнителният директор на Портала на българските общини - kmeta.bg Боян Томов.

 • в категория „Отдих и спорт”, за м. юли 2016 г., по повод успешно реализираната кампания „Да раздвижим Поморие”. Наградата връчи легендата на световния волейбол Любо Ганев, на официална церемония в Министерството на младежта и спорта, в присъствието на министъра на спорта Красен Кралев и носителя на 4 медала от Олимпиади Йордан Йовчев.

 • "Инвеститор в спортни таланти на България за 2015" в конкурса "Най-добрия град за живеене в България". Наградата връчи лично министърът на младежта и спорта Красен Кралев.

 • Награда за за принос в развитието на спорта, присъдена от Сдружение „БГ Бъди Активен“, във връзка с кампанията „NowWeMove“ България 2016

 • Благодарствена грамота за успешно партньорство и развитие на балнеологията и СПА туризма, от Българския Съюз по балнеология и СПА туризъм (БУБСПА).

 • Община Поморие е отличена с грамота за II място в категория „Община на 2016 г. за балнео и СПА туризъм” от Министерството на туризма в конкурса „Годишни награди в туризма”.

В сайта на Община Поморие, стартира рубриката „Добрата новина”. Инициатива, провокирана от кмета Иван Алексиев, има за цел да постави ведро начало на всеки нов ден, да предизвика усмивки и да вдъхновява хората за позитивно мислене.

Скулптурната композиция на „Свети Георги Победоносец“ беше тържествено открита на празника на Поморие от Н. В. Пр. Сливенския митрополит Иоаникий.

По инициатива на кмета Иван Алексиев, съвместно с фондация „Балкански институт за възстановяване и развитие”, три дни руската чудотворната икона „Света Богородица Седмострелна” гостува в Поморие.От 2016 г., град Поморие има свой девиз - „Античен, романтичен, вечен!”. Инициативата стартира през февруари 2016 г. Над 300 предложения бяха разгледани от 17-членна комисия, сформирана специално за случая. Членовете й се спряха на пет варианта, които бяха представени чрез анкета в сайта на Община Поморие. Броят на гласувалите граждани достигна 4 623, като най-много гласове събра предложението на Мария Митева от град Поморие. Девизът и неговият автор бяха официално обявени на празника на гр. Поморие – Гергьовден.За по-бързото и ефективно обслужване на гражданите, Община Поморие въведе първите си десет електронни административни услуги. Пет от услугите са включени в раздел „Гражданска регистрация и актосъставяне”, останалите са услуги за издаване на документи, касаещи „Устройство на територията”. Въведе се и система за онлайн плащане на местните данъци и такси.


Община Поморие награди изрядните данъкоплатци. Притежателите на телевизор, лаптоп, таблет и още 130 по-малки предметни награди станаха ясни чрез жребий в присъствието на нотариус.Жителите на с. Александрово сами избраха кметския си наместник. Въпреки законовото право за директно назначаване на наместниците в селата с под 100 души, кметът Иван Алексиев предостави на местните хора условия за демократичен избор.


През 2016 г. приключиха дейностите по проектите:

 • Реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище – гр. Поморие /Първи етап/

 • Реконструкция на Лятно кино „Яворов” и Крайбрежна алея „Яворов”.

 • Превръщане на старата митница в Градска художествена галерия.

 • Изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност в МБАЛ Поморие

 • Създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

 • Подготвителни дейности по подхода ВОМР

 • Изграждане на външен асансьор в сградата на общинаска администрация, за осигуряване на достъпна среда

Продължава изпълнението на:

 • Националната програма за енергийна ефективност за осем големи жилищни блока в гр. Поморие


През 2016 се проведоха следните събития и обществени обсъждания
с жителите на община Поморие:


 • В рамките на Националната кампания „Чудесата на България 2016”, организирана от вестник „Стандарт”, в Поморие се проведе обществена дискусия на тема: „Чудесата на Поморие. Нови възможности за развитие на културно-исторически туризъм в региона”

 • Обществено обсъждане на Бюджет 2016 г.

 • Публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на Бюджет 2015 и на извънбюджетните сметки и фондове на Община Поморие.

 • Обществени обсъждания относно изграждането на второ пътно платно и обход на град Поморие.

 • Информационната конференция в гр. Каблешково, във връзка с проекта на Община Поморие за изготвяне на стратегия за местно развитие на селските райони.

 • Срещи с представителите на туристическия бранш в Поморие

 • Среща с представителите на рибарската общност в Поморие, на тема „Управление и експлоатация на Рибарско пристанище Поморие”

През 2016 г., гости на град Поморие бяха:

  • Министър-председателя на Република България Бойко Борисов, по повод официалното откриване на Рибарско пристанище – Поморие. На церемонията присъстваха още министърът на земеделието и храните Десислава Танева, народни представители и кметовете на други общини от областта.

  • Министъра на туризма Николина Ангелкова

  • Парламентарната комисия по околната среда и водите към 43-то Народно събрание, която в рамките на два дни проведе свое изнесено заседание в Поморие.

  • Анатолий Карпов - гросмайстор и световен шампион по шахмат

  • Негово превъзходителство Якуб Ал Атиики, извънредният и пълномощен посланик на държавата Кувейт в България

  • Негово превъзходителство Шин Бунам, извънреден и пълномощен посланик на Република Корея в България

ДИРЕКЦИЯ „БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДНИ ДЕЙНОСТИ" /БФСД/

1. Бюджетен процес.

Бюджетът на Община Поморие за 2016 г. беше разработен при спазване на законовите процедури и внесен за разглеждане от Общинския съвет в законоустановения срок.

През 2016 г. са извършени 3 актуализации във връзка с приети решения на Общинския съвет. Изготвени и предадени в срок са бюджетните прогнози за 2017, 2018 и 2019 г., както и проектобюджетът за 2017 г., съгласно бюджетния календар на Община Поморие и изискванията на свързаните с това нормативни актове.

Беше актуализирана Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Поморие, съгласно изменението на Закона за публичните финанси от 25.05.2016 г.


2. Финансиране на разходите.

Финансирането на разходите на разпоредителите с бюджети се извършва при условията на неравномерно постъпление на планираните собствени приходи. По тази причина ежедневно се наблюдаваха наличностите и се оценяваше необходимостта от средства, с цел насочването им по разпоредители и по време, в съответствие с утвърдените приоритети.

Постъпването на събраните собствени средства на второстепенните разпоредители с бюджети в банковата бюджетна сметка на Общината се извършваше в съответствие с утвърдения график.

Усвояването и погасяването на банковите кредити, отпуснати през предходните години се извършваше по определения график. Погасен е полученият през годината банков кредит – овърдрафт. Получен е краткосрочен кредит от ФЛАГ, по който за годината не са предвидени и не са извършени погашения.


3. Финансово-счетоводна дейност

Структурните и организационните промени в Община Поморие наложиха пренастройки в модела на счетоводната отчетност, с оглед да бъдат обхванати и вярно отразени във финансово изражение всички процеси и събития.

Внедрен беше нов програмен продукт за изготвяне на отчетите за изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства.

След преминаването на банковото обслужване към „УниКредит Булбанк” АД започна прилагането на интернет банкиране.

В счетоводната база от данни бяха включени новите проекти по оперативните програми на Европейския съюз и други международни програми. Променена беше Счетоводната политика и актуализиран Индивидуалният сметкоплан на Община Поморие.

Прилагаха се процедурите за текущ и последващ контрол върху счетоводните записи. Някои от тях бяха доразработени.

В началото на годината беше изготвен финансовият отчет за 2015 г., при спазване на утвърдените форми и в поставените от Министерството на финансите срокове. Отчетът беше заверен от Сметната палата без резерви. Годишният отчет беше публикуван в електронния сайт на община Поморие в указания срок.

Собствените периодични финансови отчети бяха изготвени в срокове, позволяващи навременното съставяне на сборните периодични финансови отчети. Съставени бяха графици за приемане на индивидуалните финансови отчети на поделенията. Оказвана им беше необходимата методическа помощ за осъществяване на счетоводната дейност и за изготвяне на отчетите.

Всички периодични финансови отчети за отчетния период на 2016 г. бяха изготвени по утвърдените форми. Предадени са на Министерство на финансите и Сметната палата и публикувани в указаните срокове.

На междинния финансовия отчет към 30.06.2016 г. беше извършен одит от Сметната палата, при който бяха отстранени всички констатирани грешки.

Съставени са всички задължителни отчетни форми, статистически отчети и друга информация, извлечена от счетоводните записи и отчети и са предадени в срок на потребителите им.

Организирано е и текущо се отчита изпълнението на проектите по оперативни програми на Европейския съюз и други международни програми, бенефициент по които е Община Поморие.

Окончателно са приключени и отчетени три проекта, свързани с изграждането и реконструкцията на Рибарското пристанище, Лятното кино и Градската художествена галерия.

В началото на годината приключи започналата през 2015 г. годишна инвентаризация на активите и пасивите. Резултатите са намерили отражение във финансовия отчет за 2015 г. През месец ноември започна подготовката за годишната инвентаризация за 2016 г.

Счетоводната документация се съхранява в съответствие със законовите изисквания.
4. Други дейности с финансово-счетоводен характер

Актуализиран беше програмният продукт за извършване на предварителен контрол по СФУК. Служителите от дирекция БФСД работеха в непрекъснато взаимодействие с финансовия контрольор и подпомагаха работата му, като разписваха определени позиции в предвидените в СФУК документи.

През отчетния период се прилагаха въведените процедури за оперативно наблюдение на вземанията и задълженията. Информация за просрочените вземания се предоставяше на дирекция „Приходи, местни данъци и такси” ежемесечно, за съдействие при събирането им. Информация за постъпилите приходи и неплатените задължения се представяше на ръководството на Общината ежедневно.

Издаваха се и удостоверения за наличие или липса на задължения на потребителите на общински услуги, преди извършването им. Изпратени бяха покани до закъснелите длъжници по частни общински вземания да погасят задълженията си. Предадена беше на юристите необходимата информация за принудително събиране на просрочените вземания от някои длъжници. Целта на тези мерки е да се ускори събираемостта на вземанията и да се подобри оперативното управление на наличните финансови средства.

Обществените поръчки се възлагаха в съответствие със закона, като за целта се изготвяше и предоставяше счетоводна информация, необходима за определяне на вида на процедурите. Дирекция БФСД изпълняваше задълженията си във връзка с приетите вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки. При необходимост, по заповед на кмета на Общината, служители от дирекцията участваха в комисии за провеждане на обществените поръчки.

В предвидените срокове се изготвяха ведомостите за заплати и платежните документи за заплати, осигуровки и удръжки. Книгата за извънредния труд се водеше и отчиташе в съответствие с нормативните изисквания.

Изготвена беше в срок план-сметка за приходите и разходите на дейностите по чистотата за 2017 г., която беше приета от Общинския съвет.
ДИРЕКЦИЯ „ПРИХОДИ, МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” /ПМДТ/

Основната задача на Дирекция ПМДТ към Община Поморие е администрирането и събирането на определените данъци и такси по Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/. Основен приоритет в работата ни е точното, бързо и компетентно обслужване на гражданите и фирмите.

През 2016 се въведе нов софтуерен продукт „Матеус”, по препоръка на Министерството на финансите. Продукта се предоставя безплатно на Общините. Така се постига оптимизиране на разходите, като се спестява такса за ползването му и с помощта на утвърдена връзка с Министерството на финансите се получава по-добра комуникация между централната власт и Община Поморие. С негова помощ се гарантира стриктното изпълняване на разпоредбите на закона за местни данъци и такси за ежедневно подаване на информация към Министерството на финансите и се избягват възможните глоби за неподаване на исканата информация.

За да се подобри обслужването и улеснят гражданите при плащането на местни данъци и такси, през месец март е въведена система за онлайн плащане на данъчни задължения. С нейна помощ в сайта на Община Поморие може да се направи справка за дължимите данъци и такси и същевременно да се заплатят онлайн с помощта на дебитна или кредитна карта. Онлайн плащането става с помощта на ПИН код. Проведе се кампания за уведомяване на гражданите за новия начин на плащане. Бяха сключени договори за партньорство с Банка ДСК, Български пощи и Изипей за увеличаване възможността на гражданите да заплатят техните налози, включително от чужбина.

От началото на лятото, за подобряване обслужването на гражданите приемането на месечни декларации за туристически данък се извършва на отделно гише от служител на отдел туризъм.

През календарната година от дирекция ПМДТ има събрани следните суми /към 14.12.2016 г./: • Патентен данък – 128 421.76 лв.

 • Данък върху недвижимите имоти – 2 428 580.86 лв.

 • Данък върху превозните средства – 1 198 121.04 лв.

 • Такси за битови отпадъци – 2 695 508.09 лв.

 • Данък възмездно придобиване на имущество – 2 320 815.44 лв.

 • Туристически данък – 360 307.04 лв.

 • Пътен данък(стари години) – 490.20 лв.

 • Глоби, санкции, неустойки – 78 227.01 лв.

 • Такса административна услуга – 139 418.84 лв.

 • Такса за притежаване на куче – 673.05 лв.За отчетния период са:

- Обработени 11 109 бр. данъчни декларации;

- Издадени са 3714 бр. удостоверения за данъчни оценки на недвижими имоти;

- Издадени са 3236 броя служебни бележки и удостоверения;

- Издадени са 70 бр. актове за прихващане или възстановяване на недължимо платени или събрани суми за данъци и такси;

- Входирани и обработени са 2071 бр. уведомления за отписване на недвижими имоти и моторни превозни средства.

- За нарушаване на разпоредбите по Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/ са съставени 33 броя актове за установяване на административни наказания /АУАН/ и 137 бр. фишове;

- Издадени са 36 бр. наказателни постановления /НП/ с общ размер на глобите и имуществените санкции 12 200 лв. Изпратени са покани и предприети мерки за събирането на наказателни постановление /НП/.

- В отговор на искания от частни съдебни изпълнители за предоставяне на информация за движимото и недвижимо имущество на длъжници по изпълнителни дела са изготвени 807 писма, окомплектовани с исканите документи.

- По искане на органи на съдебната власт и по искане на комисията за незаконно придобиване на имущество, със 129 писма е предоставена информация за имотното състояние на физически и юридически лица и удостоверения за наличие и липса на задължения.


В началото на летния сезон на 2016 г. е направена документална проверка на подадените декларации по чл.61н ал.1 от ЗМДТ за дължимия туристически данък в дирекция ПМДТ, като е направен анализ и са определени обектите, където има голям шанс за невярно подадени данни в декларациите и неподадени декларации. За 2016 г. са извършени 296 проверки на търговски обекти в гр.Поморие и района. Установени са 61 нарушения.


Разкрити са 23 обекта, които извършват търговска дейност, след като са подали декларации по чл.18 а, ал.1 от Наредба 11 на Община Поморие /освобождаване от сметосъбиране и сметоизвозване/. Разкрити са четири лица, които извършват търговска дейност без подадена декларация по чл.61н, ал.1 от ЗМДТ. Установени са шест недекларирани имота.

При документални проверки са установени 110 бр. физически лица, които са предоставяли места за настаняване през минали години, а нямат подадени патентни декларации през 2016 г. Проверени са и публикуваните обяви в сайтове в интернет за отдаване под наем на апартаменти/квартири. Изпратени са 357 бр. напомнителни писма на лицата. В последствие са подадени патентни декларации за 228 бр. стаи от 111 физически лица за 13 680, 00 лв. и декларации за дължимия туристически данък според реализираните нощувки.

Разгледани бяха 235 бр. молби, писма, жалби получени от граждани и фирми. След извършени проверки бяха удовлетворени голям брой от исканията на гражданите и отстранени стари пропуски в информационния масив. При всеки от отговорите е спазвана системата за управление на качеството и определените срокове.

През годината бяха предприети няколко кампании с цел увеличаване на приходите и събирането на неплатени в срок(стари) задължения по ЗМДТ. Бяха издадени 1643 бр. актове за установяване на задължения по декларация/АУЗД/ и 7139 бр. покани за доброволно изпълнение. През годината бяха комплектовани и предадени 854 бр. преписки на различни ЧСИ за сумата от 384 219.75 лв. Приети са 25 бр. декларации за изплащане дълга на части към Община Поморие за сумата от 80 394.20 лв.

През 2016 г. са водени 5 броя дела образувани по жалби срещу финансови актове и акт за установяване на административно нарушение, от които спечелени - 4 броя, загубени – 1 брой. В резултат от водените дела в приход на общината постъпват около 40 662,67лв., а разход са около 5000 лв.

Забелязва се внушителен спад (около 83 %) на броя заведени срещу Дирекция „Приходи, местни данъци и такси” – Община Поморие дела като от общо 28 заведени дела през 2015 год., броят спада на едва 5 дела за 2016 год. Причината за посоченият спад на заведените срещу дирекцията дела е преди всичко повишаване усилията за индивидуален подход към гражданите оспорили актове на администрацията и детайлно изследване на казусите им още в административната фаза на процеса.

ДИРЕКЦИЯ ”ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ТУРИЗЪМ,
ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ” /ОКТХДС/

Дейността на дирекция през календарната 2016 година се е ръководила от нормативните документи на Община Поморие и решенията на Общински съвет Поморие.Каталог: web -> wp-content -> uploads -> 2017
uploads -> Програма за развитието и насърчаване на Физическото възпитание, спорта и социалния туризъм, изготвена на база подадени програми от Спортните клубове
uploads -> Отчет за изпълнение на програмата за управление
uploads -> Море от вино 31 юли – 31 август
uploads -> Общински план за развитие на община поморие за периода 2014-2020г
uploads -> Приложение 3 Инвентаризация на потенциала за развитие на алтернативни форми на туризъм в община Поморие
uploads -> Урок по танци Място на провеждане площад „Св. Св. Кирил и Методий" Час 19: 00 Организатори Община Поморие и нч „Просвета 1888"
uploads -> Община поморие
2017 -> Отчет за изпълнение на програмата за управление на


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница