Отчет за изпълнение на програмния бюджет на министерство на културата за 2014 годинастраница1/14
Дата22.07.2016
Размер1.94 Mb.
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

гр. София, бул. “Александър Стамболийски”, № 17, тел.: 02/ 9400900; факс: 02/ 9818145;

дежурен тел.: 02/ 9879551; e-mail: info@mc.government.bg, URL: www.mc.government.bg

ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМНИЯ БЮДЖЕТ

НА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

ЗА 2014 ГОДИНА

СЪДЪРЖАНИЕ:І. Отчет на основните параметри на бюджета на 3

Министерство на културата 3

ІІ. Преглед на настъпилите през отчетния период промени в организационната структура 6

ІІІ. Преглед на изпълнението по политики 7

ІV. Преглед на изпълнението по програми 14

Изготвени и обнародвани са: 17

Наредба за условията и реда за представяне на културните ценности в сила от 28 март 2014 г.; 17

Изготвен е проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на дейности по консервация и реставрация на движими културни ценности. 17
І. Отчет на основните параметри на бюджета на

Министерство на културатаОтчет на приходите по бюджета


ПРИХОДИ

Закон

Уточнен план

Отчет

(в хил. лв.)

Общо приходи:

21 000,0

22 580,1

23 165,1

Данъчни приходи

 

 

 

Неданъчни приходи

21 000,0

21 225,8

21 787,3

Приходи и доходи от собственост

19 280,0

20 471,4

21 083,6

Държавни такси

300,0

333,6

493,9

Глоби, санкции и наказателни лихви

 

5,4

66,7

Други

1 420,0

415,4

143,1

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми

 

1 354,3

1 377,8

Отчет на разходите по бюджета на Министерство на културата

към 31 декември 2014 година

по политики и по програма „Администрация”

Наименование на политиките

Разходи (в хил.лв.)

Закон

Уточнен

Отчет

план

1

Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство

13 662,0

17 143,1

16 726,5

2

Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и чужбина и достъп до качествено художествено образование

102 300,9

118 199,6

117 643,4

3

Програма „Администрация”

4 776,7

3 626,8

2 921,9

 

ОБЩО:

120 739,6

138 969,5

137 291,8Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми по бюджета на Министерство на културатаРАЗХОДИ

Закон

Уточнен план

Отчет

(в хил. лв.)

Общо разходи по бюджета

120 739,6

138 969,5

137 291,8

Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство

13 662,0

17 143,1

16 726,5

Бюджетна програма "Опазване на недвижимото културно наследство"

4 026,3

6 672,5

7 376,2

Бюджетна програма "Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства"

9 635,7

10 470,6

9 350,3

 

 

 

 

Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и чужбина и достъп до качествено художествено образование

102 300,9

118 199,6

117 643,4

Бюджетна програма "Национален фонд "Култура"

508,3

503,3

401,0

Бюджетна програма "Филмово изкуство"

13 384,5

12 810,0

12 694,6

Бюджетна програма "Сценични изкуства"

55 544,9

67 968,8

69 279,2

Бюджетна програма "Фестивали, конкурси, събития и чествания"

140,0

963,0

893,7

Бюджетна програма "Гарантиране защитата на интелектуалната собственост"

415,9

255,3

239,3

Бюджетна програма "Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища"

3 659,4

3 585,4

3 557,4

Бюджетна програма "Популяризиране на българската култура в чужбина"

4 104,9

4 207,0

3 689,2

Бюджетна програма "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата"

24 543,0

27 906,8

26 889,0

 

 

 

 

Програма „Администрация”

4 776,7

3 626,8

2 921,9Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми


ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ на МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

Общо консолидирани разходи

Ведомствени разходи

Администрирани разходи

(в хил. лв.)

Общо

По бюджета на ПРБ

По други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

Общо

По бюджета на ПРБ

По други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

Общо разходи

161 525,0

122 214,6

121 502,1

712,5

39 310,4

15 789,7

23 520,7

Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство

39 239,9

15 538,2

15 220,7

317,5

23 701,7

1 505,8

22 195,9

Бюджетна програма "Опазване на недвижимото културно наследство"

29 267,2

5 972,7

5 951,2

21,5

23 294,5

1 425,0

21 869,5

Бюджетна програма "Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства"

9 972,7

9 565,5

9 269,5

296,0

407,2

80,8

326,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и чужбина и достъп до качествено художествено образование

118 327,5

103 740,1

103 359,5

380,6

14 587,4

14 283,9

303,5

Бюджетна програма "Национален фонд "Култура"

425,5

117,6

117,6

0,0

307,9

283,4

24,5

Бюджетна програма "Филмово изкуство"

12 758,8

1 329,9

1 265,7

64,2

11 428,9

11 428,9

0,0

Бюджетна програма "Сценични изкуства"

69 351,9

68 791,5

68 746,7

44,8

560,4

532,5

27,9

Бюджетна програма "Фестивали, конкурси, събития и чествания"

973,7

224,5

224,5

0,0

749,2

669,2

80,0

Бюджетна програма "Гарантиране защитата на интелектуалната собственост"

239,3

184,3

184,3

0,0

55,0

55,0

0,0

Бюджетна програма "Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища"

3 692,2

2 980,8

2 980,8

0,0

711,4

576,6

134,8

Бюджетна програма "Популяризиране на българската култура в чужбина"

3 788,4

3 754,5

3 655,3

99,2

33,9

33,9

0,0

Бюджетна програма "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата"

27 097,7

26 357,0

26 184,6

172,4

740,7

704,4

36,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетна програма "Администрация"

3 957,6

2 936,3

2 921,9

14,4

1 021,3

0,0

1 021,3

Като администрирани разходи по други бюджети, фондове и сметки, са посочени средствата, които Министерството на културата е предоставило през 2014 г. на други бюджетни организации за съфинансиране на различни дейности. Съгласно указанията на Министерство на финансите, тези суми се отчитат като разход в организацията – получател на трансфера. Към отчета е включена и информация за разходите, извършени по сметки за средства от ЕС.


Източници на финансиране на консолидираните разходи


Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет

Закон

Уточнен план

Отчет

(в хил. лв.)

Общо разходи:

120 739,6

143 223,4

161 525,0

Общо финансиране:

120 739,6

143 223,4

161 525,0

Собствени приходи

21 000,0

22 580,1

23 524,0

Субсидия от държавния бюджет

99 739,6

116 277,7

109 357,9

Целеви средства от ЦБ

 

 

 

Предприсъединителни програми на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ

 

 

 

Структурни фондове, Кохезионен фонд, фондовете за прилагане на ОСП и ОРП на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ

 

 

17 067,7

Заеми

 

 

2 637,2

Други безвъзмездни помощи

 

 

 

Други европейски фондове, програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор, вкл. и национално съфинансиране

 

 

253,9

Други

 

4 365,6

8 684,3

От началото на 2014 г. министерството осъществява дейността си в две политики: „Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство” и „Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и чужбина и достъп до качествено художествено образование” и самостоятелна програма „Администрация”. Програмите „Театрално изкуство” и „Музикално и танцово изкуство” бяха обединени в една програма „Сценични изкуства”. Създаде се нова програма „Фестивали, конкурси, събития и чествания”. Програмата „Културно сътрудничество и популяризиране на културни продукти и ценности” се преименува на „Популяризиране на българската култура в чужбина”.Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница