Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерския съвет за 2014 гстраница1/23
Дата24.08.2017
Размер3.87 Mb.
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23ПОДРОБЕН ОТЧЕТ

за изпълнението на програмния бюджет

на Министерския съвет

за 2014 г.


1. Увод


Настоящият отчет обхваща изпълнението на провежданите политики и на бюджетните програми, както и степента на изпълнение на утвърденото разпределение на разходите по области на политики и бюджетни програми на Министерския съвет за 2014 г. Отчетът е изготвен съгласно указанията на Министерството на финансите БЮ № 4/01.07.2014 г., в изпълнение разпоредбата на чл. 133, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

Посочените в отчета бюджетни програми са изпълнени от Администрацията на Министерския съвет, обектите, предназначени за представителни и социални нужди на централните държавни органи (резиденция „Бояна”, стопанство „Евксиноград” и обект „Шабла“) и следните второстепенни разпоредители с бюджет:  • 28 областни администрации;

  • Държавна агенция „Архиви”;

  • Национална комисия за борба с трафика на хора;

  • Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;

  • Държавна агенция за българите в чужбина;

  • Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност;

  • Институт по публична администрация;

  • Университетска болница "Лозенец";

  • Почивна база „Орлица” – Пампорово

  • Почивна база „Слънчев бряг”


2. Отчет на основните параметри на бюджета


Към 31.12.2014 г. са отчетени приходи в размер на 15 980 283 лв. при утвърдени 17 090 635 лв., което представлява изпълнение от 93,5 %.


Приложение № 1 – Отчет на приходите по бюджета


ПРИХОДИ

Закон

Уточнен план

Отчет

(в хил. лв.)

Общо приходи:

16 000

17 091

15 980

Данъчни приходи

 

 

 

Неданъчни приходи

16 000

17 091

15 980

Приходи и доходи от собственост

9 418

10 418

12 009

Държавни такси

600

600

699

Глоби, санкции и наказателни лихви

 

 

279

Други

5 982

6 049

3 102

Помощи и дарения

 

24

-109

От общите приходи най-голям дял имат приходите по § 24-00 “Приходи и доходи от собственост” – 12 008 618 лв. и приходите § 40-00 “Постъпления от продажба на нефинансови активи” – 6 741 115 лв.

По § 25-00 “Държавни такси” са отчетени приходи от такси в размер на 698 823 лв. Съществената част по параграфа в размер на 401 973 лв. е отчетена от Областните администрации и представляват събрани такси, съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за държавната собственост, приета с ПМС № 26/2011 г., друга част е отчетена от ДА „Архиви” – 181 740 лв., представляващи събрани такси за предоставяне и обработка на архивни документи и от АМС са отчетени средства в размер на 115 110 лв. от такси по Тарифа за таксите, които се събират по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба.

§ 37-00 “Внесени ДДС и други данъци върху продажбите” – (-4 138 881лв..) - отчетени в:

§§ 37-01 – “Внесен ДДС (-)” - внесен дължим ДДС в размер на (-3 668 867 лв.),

§§ 37-02 – “Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)” е отчетен данък в размер на (-455 408 лв.)

§§ 37-09 „Внесени други данъци, такси и вноски върху продажбите (-)” са отчетени (-14 606 лв.) – внесен туристически данък върху предоставени услуги за нощувки от ПБ „Пампорово“ – (-3 561 лв. ), от ПБ „Слънчев бряг - (-9 599 лв.) и от Болница „Лозенец“ (-1 446 лв.).
Приложение № 2а – Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми (по бюджета на Министерски съвет)


РАЗХОДИ

Закон

Уточнен план

Отчет

(в хил. лв.)

Общо разходи по бюджета на ПРБ - Министерски съвет

73 600

169 260

166 902

Област "Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет"

7 745

7 847

7 552

Бюджетна програма „Министерски съвет и организация на дейността му”

4 366

4 891

4 880

Бюджетна програма „Координация и мониторинг на хоризонтални политики”

3 379

2 956

2 672

 

 

 

 

Политика в областта на управлението на средствата от ЕС

830

590

586

Бюджетна програма „Координация при управление на средствата от ЕС”

830

590

586

 

 

 

 

Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България

16 474

39 769

38 675

Бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво”

16 474

39 769

38 675

 

 

 

 

Политика в областта на правото на вероизповедание

4 132

4 199

3 989

Бюджетна програма „Вероизповедания”

4 132

4 199

3 989

 

 

 

 

Политика в областта на архивното дело

7 000

6 981

6 912

Бюджетна програма „Национален архивен фонд”

7 000

6 981

6 912

 

 

 

 

Бюджетна програма "Администрация"

11 260

43 597

43 139

 

 

 

 

Бюджетна програма "Други дейности и услуги"

26 159

66 277

66 049

Приложение № 3 – Източници на финансиране на консолидираните разходи
Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет

Закон

Уточнен план

Отчет

(в хил. лв.)

Общо разходи:

73 600

169 260

181 162

Общо финансиране:

73 600

169 260

181 162

Собствени приходи

16 000

17 067

16 089

Субсидия от държавния бюджет

57 600

152 169

152 308

Целеви средства от ЦБ

 

 

 

Предприсъединителни програми на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ

 

 

 

Структурни фондове, Кохезионен фонд, фондовете за прилагане на ОСП и ОРП на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ

 

 

10 212

Заеми

 

 

 

Други безвъзмездни помощи

 

24

-109

Други европейски фондове, програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор, вкл. и национално съфинансиране

 

 

2 626

Други (операции с финансови активи и пасиви)

 

 

36Каталог: fce -> 001 -> 0211 -> files
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за 2011 г
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет
files -> Отчет към полугодието на 2014 г за изпълнението на програмния бюджет
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за първото полугодие на 2012 г
files -> Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерския съвет за 2015 г
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за първото полугодие на 2013 г
files -> Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми
files -> Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерския съвет за 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница