Отчет за касовото изпълнение на бюджета За периода 01. 01. 2010 г. 31. 12. 2010 гДата23.07.2016
Размер35.75 Kb.
ТипОтчет

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
Към отчет за касовото изпълнение на бюджета

За периода 01.01.2010 г. – 31.12.2010 г.

І.Предмет на дейност
Научно-изследователската дейност на Институт по физиология на растенията и генетика е съобразена с основните тенденции в развитието на съвременната физиология,биохимия и генетика на растенията и в съответствие с приетите от ОС на БАН приоритети в областта на биологичните науки

Институтът по физиология на растенията и генетика е фундаментална биологична наука с мултиплициран характер, която в световен мащаб придобива все по-голямо приоритетно стратегическо значение.


ІІ. АНАЛИЗ НА ПРИХОДИТЕ, РАЗХОДИТЕ И ОСТАТЪЦИТЕ
А. Дейност „Научно-изследователско дело”
1. Приходи 314702 лв.

1.1 Приходи от услуги – общо по & 24-04 - 47710 лв., • Договори с фирма „АГРОГИД” ЕООД – 4200 лв.

 • Договор с фирма “Сортоизпитване Елена” ООД – 1500 лв.

 • Облъчване на биологични проби с гама лъчи и други услуги. - 1208 лв.

 • Абонамент на списание „Генетика и селекция” – 665 лв.

 • Продажба на продукция от научносравнителни опити - 39171 лв.

 • Приходи от продажба на сборник с трудове на Акад. Дончо Костов - 966 лв.

1.2 Приходи от наеми на имущество по & 24 - 05 – 197364 лв.

1.3 Приходи от наеми на земя & 24-06 – 91818 лв.

1.4 Други неданъчни приходи & 36-19 – 16405 лв.

в това число : • СНС по Генетика към ВАК – 14522лв.

 • Продажба на бракувани материали – 1433 лв.

1.5 Внесен ДДС и др. данъци върху продажбите- -43755 лв.

 • Внесен ДДС - -35739 лв.

 • Данък ЗКПО - -8016 лв.

1.6 Обезщетение / възстановени откраднати ДМА/ и др.- 4209 лв.

1.7 Приходи от дарение – 945 лв.

1.8 Приходи от лихви &24-08 – 6 лв.

2. Разходи – общо 2554559 лв.

в това число:

&01-01 Изплатен ФРЗ за периода - 1480392 лв.

&02-02 Изплатени хонорари по договори с МОН, процедури СНС и др. – 101595 лв.

&02-08 Изплатени обезщетения - 143840 лв. в т.ч. • Чл.222 от КТ – обещетения за 2 месеца - 4946 лв.

 • Чл.222 от КТ - обещетения за 6 месеца - 86470 лв.

 • Чл.224 от КТ – обезщетения - 37623 лв.

 • Чл.220 от КТ – обезщетения - 14801 лв.

&02-09 Изплатени болнични от работодател – 4066 лв.

&05-00 Осигурителни вноски за ДОО, ЗОВ и ДЗПО по заплати и хонорари- 279131 лв.

&10-11 Храна – 54 лв.

&10-14 Учебни и научно-изследователски разходи – 51322 лв.

&10-15 Материали и консумативи - 28698 лв.

&10-16 Разходи за вода, горива и енергия – 204456 лв.

&10-20 Външни услуги- охрана, пощенски разходи, разходи за подръжка на софтуер и хардуер и др.външни услуги – 132241 лв. в т.ч .

& 10-30 Текущ ремонт – 361 лв.

& 10-40 Платени данъци и такси – 15614лв.

&10-51 Командировки в страната – 9752 лв.

&10-52 Командировки в чужбина – 18005 лв.

&10-62 Разходи за застраховки – 1635 лв.

&10-69 Други финансови услуги – 234лв.

&10-98 Други разходи – 1604 лв./посрещане на гости/

&10-91 Други разходи за СБКО – 400 лв.

&40-00 Стипендии - 7834 лв.

&52-01 Компютри и хардуерно оборудване съгласно справка – 8731 лв.

&52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоражения – 63392 лв.

&52-05 Придобиване на стопански инвентар – 842 лв.

&5301 Придобиване на програмни продукти – 360 лв

&88-03Средства на разпореждане предоставени от ЕСФ ОП „Развитие на човешките ресурси”- - 38843 лв.

&93-39 Друго финансиране – -8610 лв. в т.ч • Гаранции от фирми наематели – -7394 лв.

 • Връщане на бюджетни средства от разчет – 1174 лв.

 • Надвзета заплата –- 528 лв.

4.Остатък в левови текущи сметки на Институт по физиология на растенията и генетика от предходен период - 530259 лв. в т.ч.

Институт по физиология на растенията – 220427 лв.

Институт по генетика – 309832 лв.

Б. Дейност „Международни програми, споразумения, дарения и помощи от чужбина”.

1. Приходи - 243441 лв.

1.1. & 24-04 Приходи от услуги - 243441 лв. в т.ч.

- Договор ERA 226/01 с р-л Р.Родева. - 225818 лв.

- Договор с МААЕ №15481 с р-л В Манова - 17603 лв.

- Лихва - 20 лв.

1.2 & 95-02 Остатък от преходен период – 75150 лв. в т.ч.

ИФР-26208 лв.

ИГ - 48942 лв.

2. Разходи - общо : 107166 лв.

в т.ч.

&10-14 Научно изследователски разходи – 82278 лв.&10-15 Материали - 591 лв.

&10-16 Вода, горива и енергия - 5105 лв.

&10-20 Разходи за външни услуги - 6462 лв.

& 10-30 Текущ ремонт - 6603 лв.

& 10-51 Командировки в страната – 1164 лв.

& 10-52 Командировки в чужбина - 4559 лв.

&10-69 Други финансови услуги - 17 лв.

& 52 -01 Придобиване на компютри и хардуер - 387 лв.

& 61-02 Предоставени трансфери - - 65716 лв .в т.ч

3. Остатък в края на периода в левова равностойност - -147842 лв. в т.ч преоценка 2133лв.

В. Дейност ЕСФ –ОП „Човешки ресурси”

Обучение на докторанти, пост докторанти и млади учени

1. Приходи – 1824 лв.

2. Разходи – 40667 лв.

& 02-02 За персонала по извън трудови правоотношения – 24413 лв.

& 05-00 Осигурителни вноски работодател – 2 166 лв.

&10-14 Учебни и научноизследователски разходи – 7815 лв.

&10-16 Гориво – 53 лв. /транспортни разходи/

&10-52 Разходи за командировка – 6220 лв.


3. Остатък

&88-03 Средства на разпореждане – 38843 лв.

Забележка: Съгласно Указание на БАН-ЦУ с писмо №80-00-2/06.01.2011 г., касовия отчет на Института по физиология на растенията и генетика от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г., включва обобщени данни за касовия отчет на Института по физиология на растенията и генетика от 01.07.2010 г. до 31.12.2010 г. и натрупани данни от Института по генетика от 01.01.2010 г. до 30.06.2010 г. и от Института по физиология на растенията от 01.01.2010 г. до 30.06.2010 г.

Гл.счетоводител: Директор:

/Ст.Витанова/ /доц.д-р.Сн.Дончева/


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница