Отчет за моята работа по темата самообразование, за характера на моята дейност, да проследя творческия и професионалния си ръстДата04.01.2018
Размер118.81 Kb.
ТипОтчет


Портфолио

на

Александър Якимов Бучков

Старши учител общообразователен предмет гимназиален етап в ПГМ „Петко Рачов Славейков“

- град Якоруда • Целта на моето портфолио е да дам отчет за моята работа по темата самообразование, за характера на моята дейност, да проследя творческия и професионалния си ръст.

 • В отделните раздели са представени сведения, документи, резултати от самомониторинга, планирането на по-нататъшната ми дейност.
 • Аз смятам, че системното попълвате на портфолиото ще способства за професионалния ръст на педагога.


Съдържание
Раздел 1. Общи сведения

Раздел 2. Педагогическа дейност

Раздел 3. Методическа дейност
Раздел 4.

Извънкласна

дейност

Раздел 1. Общи сведения

Име: Александър Якимов Бучков

Длъжност: старши учител

Родена: 22.10.1959г.

Образование:.висше -магистър

E-mail: Aleksandar09@abv.bg


За контакти

Домашен адрес гр.Якоруда ул. "Места "16

Тел.074422910

E-mail Aleksandar09@abv.bg


Раздел 2. Педагогическа дейност

 • Учителят е ярка личност, творец, създател; умен, добър, отзивчив, професионалист. Той не само знае своя предмет много добре, но и умее правилно да предаде своите знания на децата, използвайки всеки път новите постижения, открития, педагогически технологии, методи, начини.

 • Професията на учителя е много отговорна. Истинският педагог е и възпитател. Той умее да разбира вътрешния свят на своите ученици, дълбоко прониква в техните мотиви, интереси, стремежи. Ние трябва да бъдем хора с добра душа и да обичаме децата такива, каквито са. И еднакво да обичаме и палавите, и послушните, и съобразителните, и прилежните. И това се явява главен принцип на моята педагогическа дейност. Времената се менят - изпращаме едни ученици в големия живот, посрещаме други. А учителят остава същият съветник и приятел, водещ ги в света на знанието.

 • Учителят не може да осигури пълноценно формиране на личността, ако самият той не е ярка личност, ако не притежава тези качества, тези добродетели, които трябва да изгради у децата. От таланта на учителя, от богатството на неговата личност, от неговата ерудиция и духовно богатство зависи изграждането на детето.Раздел 2. Педагогическа дейност Философия на преподаване

 • Преподаването на природните науки – химия и физика на съвременния етап е не само въвеждане на ученика в микро , мезо и макро света , но и тяхното осмисляне.

 • Основна цел на обучението по химия и физика - развитието на личността на ученика, самостоятелно му усъвършенства в овладяваните дейности.

 • Освен основната цел на урока-предаване на определена информация по предмета, се стремя да реша и други, не по малко важни:

 • да формирам нравствени ценности у учениците;

 • да предизвикам интерес към преподаваните предмети;

 • да развивам познавателна активност, устойчиво внимание;

 • включването на всички учениците в процеса на учене;

 • да идентифицирам и надграждам силните стани, които притежават всички ученици.
 • Планиране на учебния процес;

 • Провеждане на обучение химия и опазване на околната среда и по физика и астрономия

 • Изграждане на нови знания, умения, отношения и ценности у учениците;

 • Диагностика, оценяване и отчитане на постиженията на учениците;

 • Организационни функции;

 • Опазване живота и здравето на учениците;

В своята работа се старая да се придържам към комуникативната насоченост на обучението по природните науки, като се стремя по време на уроците да създавам ситуации, максимално близки до естествените условия на общуванeРаздел 3. Методическа дейност
Иновационни образователни технологии

Раздел 3. Методическа дейност Методически материали • Образователни планове, програми и учебно -методическа литература

 • Използване на ИКТ в образователния процес –

 • презентации на теми:

Метанол, етанол, глицерол

Замърсяване на водата и въздуха

Растителни и животински мазнини

Сапуни


Изсичане на горите


Раздел 3.Извънкласна дейност

Клуб: „Моят роден край в снимки“

Клуб: „Фотография“

Клуб: „Фън шуи – за хармония в дома“Приложения
Европейски формат на автобиография ■ Лична информацияИме Александър Якимов Бучков

Адрес ул."Места“ №16,2790 гр. Якоруда, , България
Телефон 07442 2910E-mail Aleksandar09@abv.bg

Националност България

Дата на раждане 22.10.1959г. • Дати (от-до)

 • Име и адрес на работодателя

Вид на дейността или сферата на работа

Заемана длъжност

Основни дейности и отговорностиПГМ „Петко Рачов Славейков“

град Якоруда, област Благоевград

Старши учител

общообразователен предмет гимназиален етап

Учител по химия и опазване на околната среда и физика и астрономия
 • Дати (от-до) 1977 -1981 год.

 • Име и вид на обучаващата

или образователната организация - ПУ „Паисий хилендарски“ гр. Пловдив

 • Основни предмети - химия и физика

 • застъпени професионални умения - химик

 • Наименование на придобитата квалификация – учител по химия и физика

Ниво по националната класификация - магистър


Образование и обучение

 • Дати (от-до)

 • Име и вид на обучаващата или образователната организация

 • Наименование на придобитата квалификация

 • Ниво по националната класификация


1974 -1977г.

Гимназия" Васил Левски"

гр. Велинград

Средно образованиеНаименование на придобитата квалификация

1978г.-1981г.


ПУ „Паисий Хилендарски“

Факултет за обществени професии
Ръководител на театрален колективДати (от-до)

Име и вид на обучаващата или образователната организация
Основни предмети/ застъпени професионални умения
Наименование на придобитата квалификация
Ниво по националната класификация


1990 – 1991 ПУ „Паисий Хилендарски“

Гр. Пловдив


Задочен курс за повишаване на квалификацията
Методика на обучението по химия
Втора професионално-квалификационна степен


Приложени: Езици

Майчин език - българси език

Компютърна грамотностwindows, word, excel


Приложения

Учебни програми по химия и опазване на околната среда:

Учебни програми по физика и астрономия

Календарно-тематично разпределение по химия

Календарно-тематично разпределение по физика и астрономия
Приложения Квалификационна дейност:


Участие в обучения, семинари, курсове и други форми на училищно и извънучилищно ниво

Удостоверение за завършен обучение - "Базови и специфични компютърни умения на учителите по химия" - 2006г.

Удостоверение за завършен курс - " Организация на образователния процес" - 2011г.

Сертификат за участие в практически семинар

на тема: "Практики за обучение и оценяване на

грамотност по природни науки“ -2012г.

Сертификат за участие в практически семинар

на тема: "Професионалното портфолио –

надежден инструмент за оценка и самооценка на

дейността на учителя" - 2013г.

Сертификат за участие в практически семинар

на тема:“Съвременен модел на учебно

занятие.Планиране на педагогическата дейност“

Сертификат за успешно преминат квалификационен

курс: „Обучение на педагогическите специалисти за

превенция на училищното насилие, агресията и други

негативни прояви - 2014г.

Сертификат за участие в практически семинар

на тема:“Управление на дисциплината и създаване на

правила в класната стая“ – 2015г.

Сертификат за успешно преминал обучение

на тема:“Превенция на училищния тормоз“ – 2016г.


Приложения

Грамоти:

Грамота за оригинално представяне в конкурса по превенция на наркоманиите – 2013г.

Грамота за оригинално представяне в конкурса по превенция на наркоманиите – 2014г.

Грамота за оригинално представяне в конкурса по превенция на наркоманиите – 2015г.

Сертификат за участие в Националната конференция по въпросите на обучението по физика – 2015г.

Грамота за оригинално представяне в конкурса по превенция на наркоманиите – 2016г.
Учителят не може да осигури пълноценно

формиране на личността, ако самият той не е

ярка личност, ако не притежава тези качества, тези добродетели, които трябва да изгради у децата. От таланта на учителя, от богатството на неговата личност, от неговата ерудиция и духовно богатство зависи изграждането на детето.

Благодаря за вниманието!
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница