Отчет за националното ученическо състезание по екологияДата25.02.2018
Размер82.43 Kb.
#59157
ТипОтчет
СЪЮЗ НА ФИЗИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

---------------------------------------------------------------------------------------------------


Отчет за националното ученическо състезание по екология
Национално ученическо състезание по екология представлява етап от Балканското състезание, организирано от Балканския физически съюз. Това е второ състезание от този тип, като в него участват по два отбора от всяка от Балканските страни, членуващи в съюза. Темата на тазгодишното състезание е “УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ”, която съдържа следните подтеми:

 1. Енергия и отпадъци

 2. Градски отпадъци

 3. Всекидневен живот и отпадъци

по избор на участниците.

Целта на състезанието е да даде възможност на младите хора да представят важен за тях екологичен проблем, свързан с отпадъците и своите идеи и принос за неговато решаване.

При първото си участие българския отбор е класиран на първо място. Това мотивира УС на Съюза на физите в България да започне отрано и много сериозно организацията на току що проведения национален кръг, който отчитаме в момента. Като партньори в организацията му бяха определени: • Министерство на образованието,

 • Фондация „Еврика”,

 • Министерство на околната среда и водите,

 • Национален ученически екопарламент ,

Което определи и първоначалния избор на организационен комитет:

Председател: ст.н.с. д-р Васил Ловчинов от ИФТТ, БАН и членове

Валентина Иванова Министерство на образованието и науката


Виктория Белоконска Министерство на околната среда и водите
Боряна Кадмонова Фондация “Еврика”

Милка Джиджова учител


Вяра Йорданова учител
Персина Ролинска студент

Като технически секретар на мероприятието действаше Снежана Йорданова, която осъществи обявяването и цялата кореспонденция на мероприятието. Най – активна дейност при приемането на заявките за участие, запознаване с представените материали и определяне на регламента за участие в националния кръг имаха учителките Милка Джиджова и Вяра Йорданова, които освен това и ръководеха отбори, участващи в състезанието. Това наложи и определянето на отделно жури, оценявящо и класиращо представяните екологични проекти. В журито участваха:Председател: ст.н.с. д-р Васил Ловчинов от ИФТТ, БАН и членове:

Ст.н.с. дфн Ана Георгиева ИЯИЯЕ, БАН и УС на СФБ

Ст.н.с. д-р Светла Дренска ИЯИЯЕ, БАН
Светлана Янакиева Министерство на околната среда и водите
ст.н.с. д-р Павлина Симеонова – Институт по физика на твърдото тяло

Персина Ролинска студентка във ФФ на СУ


На 8 и 9 май 2009 г. в Аулата на Софийския Университет “Св. Климент Охридски” се проведе първия кръг от Национално ученическо състезание по екология. При откриването на мероприятието учениците и техните ръководители бяха приветствани от Председателя на УС на СФБ - акад. М. Матеев, от името на ректорското ръководство на СУ и от името на МОСВ. На него своите идеи и принос за решаване на конкретни екологични проблeми, представиха 167 ученика, групирани в екипи по 2 - 3 човека. Бяха представени 34 населени места и 62 общности / училища, младежки домове, центрове за работа с деца, центрове за ученическо техническо и научно творчество, клубове, школи/. Участващите ученици и техните ръководители имаха възможност да обменят информация и положителни практики, да открият съмишленици и да обменят знания в областта на естествените науки и идеи за тяхното приложение при изпълнението на благородната мисия за опазване на околната среда.

На всички ученици от представилите се отбори, както и на тяхните ръководители бяха връчени свидетелства за участие в състезанието. Беше изпратено пресъобщение за провежданото състезание до националните информационни агенции, в резултат на което няколко редакции от пресата, радиото и телевизията бяха пратили представители за да отразят събитието.

Определените от организационния комитет критерии за оценка на представените в най-различни форми екологични проекти бяха: • Значимост на проблема

 • Оригиналност на идеите

 • Участие на младите хора в решаване на проблема

 • Доказателствен материал /приложения/ на описания проблем и предложените решения

 • Способност за точни и изчерпателни отговори

Въз основа на тях журито определи десетте най - добре представили се екипи, които трябваше да се явят след по-малко от седмица на 15.05.2009 (петък), във Физическия факултет на СУ, на втори кръг на националното състезание, на който да представят по-подробно за 20 мин. разработките си на английски език. След провеждането на този втори кръг журито окончателно подреди тези десет отбора, като ги награди с плакети за класираните на първите три места, грамоти и книги за всички останали. Допълнително бяха отличени и две представяния на млади участници до 14 години с цел стумулиране на тяхното по-нататъшно заангажиране и работа в решаването на екологични проблеми. Прилагаме списък на тези 10 отбора с тяхната класация, като първите два ше представят България на Втората Балканиада по Екология, която ще се проведе от 30 август до 2 септември 2009 г. в гр. Драма, Гърция.
Класиране на отборите след втория кръг на националното състезание по екология

 1. “Екологичен мониторинг на река Банщица – проблеми и решения” – ПМГ “Проф.Емануил Иванов”, гр. Кюстендил

 2. “Оползотворяване и използване на боклука на гр. Свищов” – ДТГ “Димитър Хадживасилев”, гр. Свищов

 3. Обединен доклад “Заедно за здраве” – СОУИЧЕ “Св. Климент Охридски”, и “Бъдещето, което създаваме” – ЕГ “Акад. Людмил Стоянов”, гр. Благоевград.

 4. “Всекиднение и отпадъци” – Клуб “Интелект” КП, гр. Велинград

 5. “Система на разделно събиране на отпадъците в СОУ “В. Левски” - СОУ “Васил Левски”, гр. Елин Пелин

 6. “Екопатрулите срещу отпадъците” – ЦУТНТ, гр. Силистра

 7. “Да компостираме в училище” – СОУ “Цанко Церковски”, гр. Полски Тръмбеш

 8. “Пътят на опасните отпадъци от домакинствата” – 74 СОУ “Гоце Делчев”, гр. София

 9. “Всекидневен живот и отпадъци” – ПГ по икономика, гр. Перник

 10. Обединен доклад “Енергия и отпадъци” и “Битови отпадъци и всекидневие” на Спортно у-ще “Ген. Вл. Стойчев” и ЧПБУ, гр. София.

Обобщавайки по-същество постигнатите в това състезание резултати трябва да отбележим изключително важната роля на учителите - ръководители на представилите се отбори, за насочването на тяхните ученици към изключително интересните и актуални проблеми в рамките на общопоставената тема на състезанието, за добрата научна подготовка на учениците, както и за ясно изразената в повечето случаи връзка между научното изследване и практическите резултати от неговите приложения.

Трябва да оценим високо съдействието на местните държавни и обществени органи и институции на младежите изучаващи и търсещи решения на екологичните проблеми, засягащи не само конкретните общности, но и нашето общество и човечеството като цяло.

Трябва да отбележим, че журито беше изключително затруднено при определянето на тези десет отбора и при тяхното подреждане в представения ред, не само поради голямото количество отбори участващи в състезанието, а и поради почти равностойните в повечето случаи - високо научно ниво, изключително естетични и оригинални презантации и огромната и изключително полезна работа извършена не само от участниците в отборите, а в повечето случаи от доста голями колективи от ученици от съответните общности. Отлично впечатление направи и способността на учасниците за работа в екип, като за пример можем да дадем направеното само в рамките на 1 седмица по предложение на журито обединение на представянията на екипите от Благоевград (проект #3) и София (проект #10), което подобри техните качества. Така че представеното по-горе подреждане на отборите не претендира да отразява абсолютно точно и обективно качествота на представените разработки.

Но такива са правилата на състезанието и в частност на това състезание. Все пак, както каза акад. Матеев на неговото откриване – в резултат имаме един победител и това е нашата природа, в чието опазване и съхранение именно това поколение ще има съществен принос.

Сега предстои организирането на участието на нащите отбори в Балканското състезание и разбира се нашето успешно представяне там. Трябва информацията за проведения национален етап на състезанието да се изпрати в Балканския физически съюз като се обсъдят условията и детайлите по това участие. Предлагам за тази цел да се сфрормира малка работна група под ръководството на членката на УС на СФБ г-жа Милка Джиджова, която да бъде ръководител на делегацията, която ще ни представя в Гърция, с което да се отчете нейната всеотдайна работа и огромния и опит при провеждането на такъв вид мероприятия.

За нашето успешно представяне на международно ниво е необходимо да се направи анализ и на някои от слабостите и проблемите при местната организация, като се обмислят вариантите за тяхното отстраняване и преодоляване в бъдеще.

Основен проблем, както е обичайно в нашия обществен живот е финансирането на такива полезни и значими мероприятия. Трябва де се намерят средства за пътуването до мястото на състезанието и за присъствието на участващите отбори на цялото мероприятие, а не само в деня на тяхното представяне. Да се осигурят повече материални и морални награди за участниците, представили се добре, защото ползата от тяхната дейност не е само в нашето достойно представяне зад граница, а най-вече именно тук в нашата страна, в местните общности. Същото и даже в по голяма степен се отнася и за тяхните учители и ръководители, защото те могат да постигнат такива, а и по-голями успехи и с други випуски и поколения учащи се.

Вторият, но не по-малък проблем е свързан със сравнително слабата заинтересованост и съдействие от страна на държавните институции при организирането и провеждането на такива мероприятия с национално и даже международно значение. Например МОН не испрати свой представител и с нищо не съдейства за организацията и провеждането на това мероприятие, въпреки че бяха включени като негови съорганизатори.

Трябва да се намерят по-ефективни средства за пропагандиране и популяризиране на тази дейност, като се публикуват представените разработки и/или презантации на специални уеб страници или в сборници и списания, в местния и национален печат, медии и др. От председадателя на оргкомитета ст.н.с., д-р Васил Ловчинов от ИФТТ, БАН, който обеща да предостави място за слагане на презантациите на най-добрите отбори на уеб страницата на пъководената от него група по “Физическа Екология”

Трябва да се създаде база с данни за участниците и техните ръководители, за да се проследи тяхното развитие и да се поощри тяхното участие в бъдещи подобни мероприятия. Първите стъпки в това отношение са направени за това състезание, като г-жа Снежана Йорданова организира попълването от всички участници в състезанието на анкетни карти с контактна информация за учениците и учителите им. Сега тя трядба да се обработи и запази в архива на съюза. За тази цел може да се потърси и съдействието на фондация “Еврика” по програмата им за работа с талантливи деца.

Трябва да се усилят връзките и създадат нови такива между участниците и ръководителите на екипите на такива мероприятия и научните и стопански институции с подобен и близък предмет на дейност или заинтересувани от използване и прилагане на резултатите от младежките разработки, които в същото време могат да играят и допълнителна образователна роля. Например колективи от младежи участващи в проведеното състезание могат да бъдат участници и в национални и международни проекти по опазване и мониторинг на околната среда, разработвани от такива институции.

Всички тези пожелания и констатации звучат много общо и доста пожелателно, но за тяхното реализиране е необходимо да се предприемат някакви конкретни мерки или поне “да се започне от някъде”, както беше отбелязано и при някои от екологичните разработки на учениците. За това и във връзка с конкретното мероприятие което отчитаме представям на вашето внимание предложението на ст. н. с. д-р Светла Дренска от ИЯИЯЕ, БАН. Тя предлага от името на СФБ да се напишат и изпратят писма до МОН и МОСВ, към които да се приложи настоящият отчет и списъците с отличените отбори. С тези писма трябва да се поиска допълнително поощрение на тези участници от страна на тези държавни институции. Аналогични писма, но с благодарностти за съдействието и информация за представянето на местните отбори, да се изпратят и до кметовете на общините и регионалните и районни инспекции по опазване на околната среда по местопребиваването на отборите.

С пожелание за още по-успешна и ползотворна дейност на всички млади ентусиасти и техните ръководите за опазване на нашата красива и благодатна природа:


20.05.2009г. ст.н.с. дфн. Ана И. Георгиева
Каталог: upb -> old -> Aktivnosti
old -> Конкурс за комуникация на науката Лаборатория за слава FameLab 2009
old -> Нобеловите награди за 2001 г. Кралската Шведска Академия на Науките присъди: Нобеловите награди за
old -> Нобеловите награди за 2003 г. Кралската Шведска Академия на Науките присъди: Нобеловите награди за
old -> Нобеловите награди за 2002 г. Кралската Шведска Академия на Науките присъди: Нобеловите награди за
Aktivnosti -> Министерство на образованието и науката национално състезание по екология
old -> Министерство на образованието и науката


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница