Отчет за приходи и разходи, годишен баланс и справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство за 3 години /2009 г., 2008 г и 2007 г./, представени в нсиДата23.07.2016
Размер15.72 Kb.
#1780
ТипОтчетframe1frame2frame3


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
На основание чл. 10, ал. (1) и (2) от НВМОП и във връзка с постъпили запитвания от участници в процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: ,,Укрпване на свлачище, ул.”Топлеш”, гр.Габрово”, в рамките на проект BG161PO001/1.4-04/2009/007 „Инфраструктурни мерки за укрепване на свлачище на улица „Топлеш”, град Габрово”,
Община Габрово, в качеството на възложител на обществената поръчка, прави следните пояснения:
На вх. Nо 26-967/21.09.2010 г.
В т.1.2.7.2 изискуеми документи и информация за доказване на минимални изисквания в подточка а е записано: Отчет за приходи и разходи, годишен баланс и справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство за 3 години /2009 г., 2008 г. и 2007 г./, представени в НСИ.
Моля да ми отговорите на следния въпрос?

Трябва ли да се представи пълния комплект справки, които съпътстват ОПР и Баланса, или трябва да се представят само ОПР, Баланс и Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство.


Община Габрово, в качеството на възложител на обществената поръчка, прави следното пояснение:
Представят се само Отчет за приходи и разходи, Годишен Баланс и Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство за 3 години /2009 г., 2008 г. и 2007 г./, представени в Националния статистически институт.
С уважение,
НИКОЛАЙ СИРАКОВ

Кмет на Община Габрово


Габрово, 5300, пл.Възраждане 3, тел: 066 818 400, факс: 066 809 371, www.gabrovo.bg


№ BG14752QСподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница