Отчет за приходите и разходите За годините, завършващи на 31 декември 2003 и 2002


ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИТЕстраница3/5
Дата23.07.2016
Размер496.11 Kb.
#2045
ТипОтчет
1   2   3   4   5

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИТЕЗа годините, завършващи на 31 декември 2003 и 2002

Регистриран капитал

Резерви

Преоценъчен резерв

Натрупана печалба/

(загуба)

Общо


(хил.лв.)

(хил.лв.)

(хил.лв.)

(хил.лв.)

(хил.лв.)Салдо към 31 декември 2001 след корекции по МСС

1221

3379

484

277

5361Корекции от преход към МСС

-

503

-

(332)

171

Промени в счетоводната политика и грешки

-

-

(3)

(15)

(18)

Разпределение на печал-бата

-

-

-

-

-

Преоценъчен резерв на дълготрайни активи

-

-

-

-

-

Отсрочен данъчен ефект от пера, отнесени в капитала

-

-

-

17

17

Печалба/(загуба) за периода

-

-

-

(370)

(370)Салдо към 31 декември 2002

1221

3882

481

(423)

5161Изменение в капитала от изпълнение на инвестиционна програма

-

254

-

-

254

Преоценъчен резерв на излезли дълготрайни активи

-

-

(83)

83

-

Преоценъчен резерв на дълготрайни активи

-

-

3504

-

3504

Печалба/(загуба) за периода

-

-

-

(1239)

(1239)

Изменение на номинална стойност на акции

(1099)

1099

-

-

-

Емисия на нови акции

122

-

-

-

122

Други изменения

-

(2)

-

-

(2)

Салдо към 31 декември 2003

244

5233

3902

(1579)

7800Дата: 16-02-2004 г.

Съставител: Мария Вълчева

Ръководител: Недялко Димитров


Счетоводна политика и пояснителни бележки към годишен финансов отчет


Каталог: fyearbook
fyearbook -> Отчет за приходите и разходите За годините, завършващи на 31 декември 2004 и 2003
fyearbook -> Баланс 31 декември 2004 и 2003
fyearbook -> Семена добрич” ад финансови отчети към 31 декември 2002 и 2003
fyearbook -> Отчет към 31 декември 2005 консолидиран баланс
fyearbook -> Счетоводен баланс към 31 декември 2006 г
fyearbook -> Баланс 31 декември 2004 и 2005
fyearbook -> Отчет и одиторски доклад 31 Декември 2003
fyearbook -> Доклад на регистриран одитор Надя Енчева Костова
fyearbook -> Доклад на регистриран одитор Надя Енчева Костова
fyearbook -> Одиторски доклад


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница