Отчет за производството на електрическа енергия и топлинна енергия Национален орган, отговорен за събирането на данниДата21.01.2018
Размер60.66 Kb.
#49534
ТипОтчет


ДОКЛАД ЗА КАЧЕСТВОТО


НА ЕНЕРГИЙНАТА СТАТИСТИКА
Методология и Резюме


Страна: БЪЛГАРИЯ

Година: 2011

Този доклад е изготвен в съответствие с клаузите, заложени в чл.6 „Оценка на качеството и отчети“ на Регламент (ЕС) № 1099/2008 на Европейския Парламент и на Съвета от 22 Октомври 2008 за Енергийна статистика. Той обхваща информация за всички събирания на данни на национално ниво съгласно Регламента за енергийна статистика (РЕС). В съответствие с дискусиите и изводите, направени на Годишната среща по енергийна статистика през 2010 година, този доклад обхваща две части:

  1. Част А – Обща информация

Тази част се попълва за всяко събиране на данни на национално ниво, което произвежда данни, необходими за отчитането съгласно РЕС.

  1. Част Б – Детайлна информация

Тази част се попълва за тези събирания на данни, които се считат за основни при изпълнение на изискванията на РЕС.


Методология и резюме


Обобщен доклад за качеството на Енергийната статистика

Част A – Обща Информация

Страна: БЪЛГАРИЯ

Година: 20111. Наименование на събирането на данни


Отчет за производството на електрическа енергия и топлинна енергия2. Национален орган, отговорен за събирането на данни

Национален Статистически Институт на Република България /НСИ/

Ул. Панайот Волов, № 2

София 1038


3. Цел и история


Целта на изследването е събиране на данни от предприятия, производители на електроенергия и/или топлоенергия; за преобразуваните горива и съответното производство на електроенергия и/или топлоенергия; електрическа мощност.
Данните се събират задължително 90 дни след отчетната 2010 година в териториалните статистически бюра.
Годишните данни са налични от 1990 година.
4.Отчетен период, честота и краен срок за изпращане на данните


2010 година, Годишен, 31.03.2011

Методология и резюме


Доклад за качеството на Енергийната статистика


Част Б – Детайлна информация

5. Нормативна уредба


Данните се събират задължително, на базата на Годишната Национална Статистическа Програма за 2011 година, която е разработена в съответствие с Глава Трета на Закона за статистиката на Република България.

1. Закон за статистиката на Република Българияhttp://www.nsi.bg/pageen.php?P=174&SP=175&SSPP=345

2. Национална Статистическа Програма за 2011http://www.nsi.bg/pageen.php?P=174&SP=175&SSPP=463

6. Статистически понятия и метод
6.1. Наблюдавани променливи и производни


Наблюдават се вложените горива и енергия за производство на електрическа и / или топлина енергия - горива, ядрената енергия, водна енергия и топлина от химически източници. Изискват се данни за използваните количества гориво, и съответните им нетни калорични стойности:

Мярка

ГДж/ед.мярка

Антрацитни въглища

Т

24,049

Черни въглища

Т

26,120

Кафяви въглища

Т

10,865

Лигнитни въглища

Т

6,611

Брикети от лигнитни въглища

Т

17,980

Изсушени лигнитни въглища

Т

11,615

Природен газ

1000 куб. м (15°С)

33,603

Газ от нефтената рафинерия

Т

50,039

Газьол за отопление

Т

42,312

Мазут със съдържание на S < 1%

Т

39,979

Мазут със съдържание на S > 1%

Т

39,889

Нефтен кокс

Т

31,401

Отпадъци (възобновяеми и невъзобновяеми )

ГДж

1,000

Производството на електрическа енергия и топлинна енергия се отчита в МВтч, Електрическата мощност в МВте.
6.2 Начин на събиране на данните


Изчерпателно наблюдение.6.3 Респонденти


Регистър на статистическите единици, Предприятия с дейност 35.11 ‘Производство на електроенергия’ (Производство от горива, ядрена и водна енергия); 35.30 ‘Производство на топлоенергия ‘ (КИД 2008); Заводски централи, Търговски фирми за купената електроенергия от вятърна и слънчева енергия.6.4 Размер на извадката и степен на неотговаряемост


Не е приложимо6.5 Класификации


ПРОДЕНЕРДЖИ (Класификация на енергийните продукти) и КИД 20086.6 Изготвяне на окончателните данни, използвани модели и техники за статистическа оценка


На национално ниво данните се агрегират с програма на Visual Basic.6.7 Обща оценка за точност на данните


Данните са с добро качество.6.8 Политика относно ревизия на данните


Не е приложимо


7. Допълнителна документация

7.1 Методология


Стандартизиран електронен отчет7.2 Документация за качеството

Първи доклад за качество на данните за производството на електрическа енергия и топлоинна енергияКаталог: sites -> default -> files -> files -> pages
pages -> Терминологичен речник на качеството Термин en term extension
pages -> Термин Определение
pages -> Отчет за разхода на горива и енергия Национален орган, отговорен за събирането на данни
pages -> Ръководство за попълване на електронен формуляр "отчет реализация на основни групи суровини, материали, електрическа енергия и горива"
pages -> Регламент №1172/98 Отчетна страна: Република България Отчетен период: 1-во тримесечие на 2010 година
pages -> Състав на работна група 12 „статистика” към съвета по европейските въпроси, утвърден със заповед
pages -> Инструкция за ползване Последна актуализация: 11. 2016 година
pages -> Отчет за Нефта и нефтените продукти Национален орган, отговорен за събирането на данни
pages -> Приложение №3 ценоразпис и ценообразуване за изготвяните и предоставяни стандартни и специализирани статистически продукти и услуги


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница