Отчет за проведените процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на зоп и ппзоп за възлагане на обществени поръчки в Община Пещера за периодаДата05.02.2018
Размер51.16 Kb.
#55258
ТипОтчет


ОБЩИНА ПЕЩЕРА
4550 гр.Пещера, ул. "Дойранска епопея" № 17

тел.: (0350) 6-22-03, 6- 22-08, факс: 6-41-65

URL: http://www.peshtera.bg
ОБЩИНАТА Е СЕРТИФИЦИРАНА ПО ISO 9001:2008


Отчет

за проведените процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП и ППЗОП за възлагане на обществени поръчки в Община Пещера за периода

юли-декември 2013 г.


Предмет на обществената поръчка

Изпълнител


Сключен договорСтойност на договора(лева)

без ДДС)


Доставка и монтаж на нова подемна платформа за осигуряване на достъпа на лица в неравностойно положение в Дневен център за възрастни хора с увреждания гр.Пещера

„ГОРДИЛ” ООД-гр.София


Дог. №238/27.08.2013г


19 128.00лв.Периодични доставки на консумативи за офис техника на Община Пещера

„СИ ЕН СИС” АД-гр.София


Дог. №240/30.08.2013г


21 754.40лв.„Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект: „Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания над 3-годишна възраст в Община Пещера”

ОДИТ_СИМЕОНОВА ЕООД-гр.Пловдив


Дог.№250/12.09.2013г.1089.00лв.

Инженеринг на обект „Пречиствателна станция за отпадъчни води(ПСОВ)-гр.Пещера”

„СТРОИТЕЛНО-ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ХОЛДИНГ” ЕООД-гр.СофияДог.№251/13.09.2013г.


9 806 384.50лв.„Одит на изпълнението на инвестиционен проект „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр.Пещера-Доизграждане и рехабилитация на съществуваща ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ,гр.Пещера”

„ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002”-гр.Варна


Дог.№253/26.09.2013г.


8 400.00лв.Доставка и монтаж на съоръжения, оборудване и обзавеждане по Проект: „Консервация, реставрация и експониране на антична и средновековна крепост „Перистера”, разположена на хълма „Света Петка”-гр.Пещера

„МЕТАЛ КОНЦЕПТ 2012” ЕООД

Дог. №258/03.10.2013г

27 170.00лв.

Извършване на дейности по информация и публичност по проект: „Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на Община Пещера”

ЕТ „НИТОС 2-Иван Стоев”-гр.ПазарджикДог.№299/21.11.2013г.
4 880.00лв.Извършване на строително-ремонтни работи по пътна настилка на улици в с.Радилово и с.Капитан Димитриево в Община Пещера

„БРАТЯ ПАШКУЛЕВИ” ООД-гр.Брацигово


Дог. №300/26.11.2013г


85 110.00лв.„Извършване на строително-ремонтни работи в СОУ „Климент Охридски” гр.Пещера по модул „Оптимизиране на училищната мрежа” на Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа” за 2013г.”

„ПРОЕКТ СТРОЙ” ЕООД-гр.Шумен

Дог. №301/26.11.2013г

42 632.80лв.

Извършване на доставка и монтаж на обзавеждане на стаи, кабинети и две трапезарии за нуждите на СОУ „Климент Охридски”-гр.Пещера

„КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ” ООД-гр.Ямбол


Дог. №302/26.11.2013г


28 862.95лв.„Организиране и провеждане на обучения на служителите в Община Пещера по проект: „Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на Община Пещера”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОПАК

„РУВЕКС” АД-гр.София


Дог.№304/28.11.2013г.
53 074.70лв.Доставка чрез покупка на употребяван товарен автомобил, тип-самосвал, с оборудване за самостоятелно натоварване на битови отпадъци и насипни товари, комплектован с гребло за нуждите на Общинско предприятие „ЧПОИ” гр.Пещера

„ЯНКО САМАРОВ ЕНД КО” ООД-гр.АсеновградДог.№313/09.12.2013г.

46 150лв.

Отчет

за проведените търгове в Община Пещера за периода

юли-декември 2013 г.

№ по ред

Обект на търга


Спечелил


цена

Договор


1.

ПИ №022006, м. „Друма”, землище гр.Пещера

(зем. имот)


Владо Шопов27 000.00лв.

ДОГ-266/16.10.2013г.

2.

Учредяване право на строеж за Гараж №216, УПИ ІІ-ЖСТ, кв.27 по ПУП на гр. Пещера

Атанас Янев880.00 лв.

Сключен договор

3.

ПИ пл. №012238, местн.»Узун драгасия», землище гр. Пещера

(зем. имот)«Транссервиз» ЕООД

1 100 лв.

Сключен договорКаталог: attachments -> article
article -> Решение за отказ за заплащане на правна помощ служебно или по предложение на адвокатския съвет
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица март 2016 година
article -> Национален календарен план за 2014 година I. Национални инициативи
article -> Национален календарен план за 2015 година I. Национални инициативи
article -> Списък на възстановените заглавия към 31. 07. 2012
article -> Секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването
article -> 1 април /неделя/, 10. 00 часа, център село Поликраище
article -> Отчет за изпълнение бюджета на община Годеч за 2012 година
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица февруари 2016 година


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница