Отчет за психично заболяване се предоставят само от кандидата, който е предпочетен за наемане по трудов договор към момента на назначаването муДата26.09.2018
Размер40 Kb.
#83092
ТипОтчет
Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Плевен

/ пълно наименование на учебното заведение /

Изх. № .................../................
ДО НАЧАЛНИКА

НА ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ“

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НАЧАЛНИК,
На основание чл. 258 ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование

О Б Я В Я В А М
СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА :
Длъжност : Учител по математика и информатика

Брой свободни работни места :________1__________

Мястото е свободно, считано от ___15.09.2016 г._____________

/дата, месец, година/

Място на работа : ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Плевен

І. Изисквания за заемане на длъжността :

1/ Образование Висше магистър или бакалавър

/ средно, средно – специално, висше/

2/ Специалности и квалификация: Учител по математика и информатика

________________________________________________________________________________________

3/ Изискван трудов стаж / не е задължително условие/ : минимум 3 години по специалността

II. Вид трудов договор : _____________за определен срок_____________________________________

/ за определен срок, за неопределено време/

Работно време :_____пълно________________

/ пълно, непълно /


IІІ. Необходими документи за кандидатстване :

1/ заявление за назначаване до директора на училището;

2/ трудова автобиография;

3/ копия от документи удостоверяващи завършена степен на образование и квалификация.


Забележка: Свидетелство за съдимост и медицински документи (карта за предварителен медицински преглед и удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване) се предоставят само от кандидата, който е предпочетен за наемане по трудов договор към момента на назначаването му.

Документи за кандидатстване ще се приемат от ____01.09.2016 г._______ до _____14.09.2016 г._______

/дата, месец и година/ / дата, месец и година/

В сграда на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“

адрес гр. Плевен, ул. „Мир“ № 12 стая № ____ЗАС___________________
Телефон /и/ за връзка: __064_/_850-416_____


ДИРЕКТОР :

/подпис и печат/
Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Плевен

/ пълно наименование на учебното заведение /

Изх. № .................../................
ДО НАЧАЛНИКА

НА ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ“

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НАЧАЛНИК,
На основание чл. 258 ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование

О Б Я В Я В А М
СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА :
Длъжност : Зам. директор по учебна дейност

Брой свободни работни места :________1/2__________

Мястото е свободно, считано от ___15.09.2016 г._____________

/дата, месец, година/

Място на работа : ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Плевен

І. Изисквания за заемане на длъжността :

1/ Образование Висше магистър или бакалавър

/ средно, средно – специално, висше/

2/ Специалности и квалификация: Учител по Български език и литература; по технологии

________________________________________________________________________________________

3/ Изискван трудов стаж / не е задължително условие/ : минимум 5 години по специалността

II. Вид трудов договор : _____________за определен срок_____________________________________

/ за определен срок, за неопределено време/

Работно време :_____непълно________________

/ пълно, непълно /


IІІ. Необходими документи за кандидатстване :

1/ заявление за назначаване до директора на училището;

2/ трудова автобиография;

3/ копия от документи удостоверяващи завършена степен на образование и квалификация.


Забележка: Свидетелство за съдимост и медицински документи (карта за предварителен медицински преглед и удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване) се предоставят само от кандидата, който е предпочетен за наемане по трудов договор към момента на назначаването му.

Документи за кандидатстване ще се приемат от ____01.09.2016 г._______ до _____14.09.2016 г._______

/дата, месец и година/ / дата, месец и година/

В сграда на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“адрес гр. Плевен, ул. „Мир“ № 12 стая № ____ЗАС___________________
Телефон /и/ за връзка: __064_/_850-416_____


ДИРЕКТОР :

/подпис и печат/
Каталог: uploads -> posts


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница