Отчет за развитието настраница1/4
Дата23.07.2016
Размер1.11 Mb.
#2647
ТипОтчет
  1   2   3   4
На Общото събрание на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

на 17 ноември 2008 г. РЕКТОРЪТ - проф. дпн Пламен Легкоступ,

ще представи експозе върху пълния отчет

за развитието на

Великотърновския университет

През периода от 17.05.2007 г. до 27.10.2008 г.,

който отчет СЛЕДВА:

ОТЧЕТ

на проф. дпн ПЛАМЕН АНАТОЛИЕВ ЛЕГКОСТУП

за развитието на

Великотърновския университет

през периода от 17.05.2007 до 27.10.2008 година

Уважаеми г-н Председател на Общото събрание, драги колеги – преподаватели и студенти, госпожи и господа!

Отчитам пред вас състоянието на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" през периода от 17 май 2007 г. до 27 октомври 2007 г. Периодът, не само по моя преценка, е сравнително успешен за Университета, въпреки обстоятелството, че на изборите се извърши пълна смяна на ръководството. Нови са заместник-ректорите, а само двама декани бяха преизбрани. Фактът, че досегашни декани и зам.-декани бяха избрани на ръководни длъжности, позволи преходът към новия мандат да се осъществи без сътресения и да бъде естествено продължение на предходния. В такъв смисъл сериозни проблеми между различните управленски равнища няма. Нещо повече. С тържественото и официално предаване на символите на ректорската власт, за първи път в историята на ВТУ, се обогати и допълни системата от ритуали в Университета.

Естествено, наложиха се някои структурни промени, породени от по-различната управленска визия на новото ръководство. Към момента на избора на заместник-ректори в края на май 2007 г. основният нерешен проблем беше свързан със забавената кампания по приема на кандидат-студентите. Затова, наред с налагащите се промени в правилника за административното обслужване, първите спешни организационни действия бяха в тази насока. Изключително сериозен проблем се оказа напускането, по нейно желание, на г-жа Благовеста Хаджипеткова и отстраняването от длъжност, за доказани нарушения, на зам.-главния счетоводител Тодор Новаков. Това постави финансово-счетоводния екип на ръководството пред сериозно изпитание.

С немалки усилия Великотърновският университет успя да съхрани финансовата си стабилност, което даде възможност редовно да се повишава работната заплата (3 пъти по 10% от началото на мандата), да се увеличи размерът на стипендиите, както и да се реализират редица добри идеи. Държавната субсидия все още не е на нужното ниво, но след натиска, който беше осъществен на поредица от срещи между министър-председателя и някои ректори, издръжката на един студент беше увеличена. Очаква се тя да нарасне още. За съжаление сегашното ръководство няма на разположение средства от продължаващо обучение извън Велико Търново, но интересът към магистърските програми на Университета продължава да е значим и това до известна степен компенсира загубите.

Безспорно за едно висше училище най-важна е учебно-преподавателската дейност. ВТУ има за своя основна задача обучение на студенти и докторанти и повишаване качеството на това обучение. Не по-малко важна обаче е финансово-счетоводната дейност, защото без пари трудно може да се провежда качествено обучение. То не може да се осъществи без стабилна финансова основа. Затова, макар че университетът не е предприятие от материалната сфера и не реализира печалба, за нас доброто финансово състояние е от изключително важно значение.

Постигането и поддържането му търсим в следните направления:


 1. Чрез външни източници – увеличаване на субсидията, привличане на спонсори и др.

 2. Чрез разкриване на вътрешни резерви, а именно чрез прецизиране на видовете разходи и оптимизирането на всеки вид основен разход, елемент на издръжката (например завършилият първи етап от реформата с разходите за телефони).

 3. Чрез изграждане на система за прозрачност и контрол върху дейността. Разработени са множество системи и процедури, които осигуряват прозрачност в дейностите, предварителен, текущ и последващ контрол и добро стопанисване на имуществото. Голяма част от тях са приети от АС, а някои са в работен вариант.

Още в началото на мандата се наложи да изпълняваме нови разпоредби на ЗВО. Необходимо бе да бъде назначен пом.-ректор и да бъде избран Съвет на настоятелите на Великотърновския университет по смисъла на чл. 35а от ЗВО в състав:

1. Венелина Гочева - главен редактор на в-к “24 часа”, представител на МОН (съгл. Заповед на министъра на МОН № РД09-347 от 12.03.2008 г.).

2. Велислав Руменов Христов – председател на Студентския съвет при ВТУ, студент редовно обучение, специалност Право, представител на Студентския съвет на университета.

3. Николай Томов - главен редактор на Издателска къща “Борба” – Велико Търново.

4. Огнян Костадинов - изпълнителен директор на “Битова електроника” АД – В. Търново.

5. Руен Панчев - собственик и управител на Строителна фирма “Сънником” ЕООД – София.

6. Петър Христов - партньор и изпълнителен директор на “Велико Търново дивелопмънт” АД – Велико Търново.

7. Радослав Владев - изпълнителен директор на “ЦБА Пропърти Инвестмънт” АД - Велико Търново.

Общият брой на заседанията на Съвета на настоятелите за периода от 19.04.2008 г. (първо заседание) до 15.09.2008 г. (последно заседание) е шест, както следва:

№ 1/19.04.2008 г.; № 2/11.05.2008 г.; № 3/11.06.2008 г.;

№ 4/21.07.2008 г.; № 5/23.09.2008 г.; № 6/15.10.2008 г.

Членовете на Настоятелството дадоха много идеи и проекти за развитието на Университета. Ще посоча някои от тях: 1. Проект “ВТУ - стъпка нагоре”

Това е проект, по който можем съвместно със социалното министерство да подготвяме и преквалифицираме педагогическите кадри, които в по-голямата си част в Североизточна България са възпитаници на Великотърновския университет.

Предлага се Великотърновският университет да поеме инициативата за преквалификацията на кадрите, които ще останат без работа в четири направления:

- развитие на културен и исторически туризъм по места;

- обучение на педагози, психолози и социални работници в социални домове – не само за деца, лишени от родителски грижи, но и за възрастни хора;

- развитие на мрежа от малки детски градини;

- обучение за управление на европейски проекти.(По реализацията на проекта предстоят разговори със социалния министър Емилия Масларова.)
2. Проект “ВТУ – стаж и реализация”

Идеята е да се направи борса за студентски стажове през есента, която да се специализира в няколко направления:  1. Среща с десетте най-големи работодатели в България.

  2. С трите съюза на туристическата индустрия в България.

  3. Със Сдружението на българските общини – кметове, които се нуждаят от административен капацитет.

  4. С Асоциацията на търговските банки.

(Предложение на СН за учредяване на стипендии, обвързани с провеждане на студентски практики и ангажимент за работа. Представяне по проекта - м. февруари 2009 г.)
3. Проект “ВТУ – майсторски клас”

Целта на този проект е да покани като лектори водещи политици, финансисти и успели българи, които могат да помогнат на студентите за тяхната реализация след завършването на висшето образование.

Водени са първоначални разговори със следните представители на различни сфери от нашия живот:

Георги Първанов – Президент на Република България (проведена среща дискусия на 23.09.2008 г. – тържествено откриване на учебната 2008-2009 г. на випуск “Независимост”)

Пламен Орешарски – финанси

Европейски съюз – Меглена Плугчиева(Меглена Плугчиева ще изнесе лекция във ВТУ на 18.11.2008 г.)

Борис Велчев (Главен прокурор на Република България), Константин Пенчев (Председател на ВАС), Лазар Груев (председател на ВКС), Миглена Тачева (министър на правосъдието)

Иван Кръстев, Харалан Александров - политолози
Успели българи:

Сашо Дончев – “Овъргаз”

Иво Прокопиев – Съюз на работодателите

Валентин Златев – “Лукойл”


В сферата на интелектуалците:

Антон Дончев – писател

Иво Сиромахов - сценарист

Греди Асса – художникПо проекта на 23 октомври 2008 г. в Аулата на Университета проф. КАРЛ ДЖЕРАСИ изнесе лекция на тема “Бъдещето на половото възпроизводство”, а вечерта от 19,00 ч. на сцената на МДТ “К. Кисимов” театър “Възраждане”- София представи премиерата на пиесата на проф. Джераси “Табу”.
Колеги, списъкът е примерен и ще се радвам, ако с общи усилия допълним имената на хора, които биха издигнали авторитета на нашия Университет, изнасяйки еднократни лекции пред студентите и преподавателите.

1. Чрез проект “ВТУ – майсторски клас” ще дадем възможност за запазване и развитие на талантливи възпитаници на Университета като гостуващи или постоянни лектори.

2. Създаване на фонд и учредяване на стипендии за даровитите студенти на ВТУ.

3. Засилване ролята (по-голям ангажимент) на ВТУ за реализацията на даровитите студенти.4. Проект “ВТУ – заедно”

Целта на този проект е да инициира пред студенти и преподаватели проучване, което да събере информация и мнения за качеството на образованието във Великотърновския университет, за необходимостта от разширяване на възможностите за нови специалности, за развитие след завършване на образованието, за подобряване на материалната база.

Изследването може да бъде и основа за публичен дебат в навечерието на следващия 8 декември, на който да поканим министъра на образованието и науката, местната власт във Велико Търново и нашите студенти.

(Начало на социологическото проучване чрез агенция “МБМД” със съдействието на г-н Петър Христов – м. октомври 2008 г.)
5. Проект “ВТУ – първи курс и приятели”

Целта на този проект е да се разшири базата от хора, които имат интерес към това, което се случва във Великотърновския университет. За първия учебен ден Ректорът проф. дпн Пламен Легкоступ да разпрати писма до всички първокурсници и техните родители, както и до всички възпитаници и връстници на Университета (на 45-годишна възраст), които да покани на откриването на 45-та учебна година.

Ако е възможно, за тази дата да се подготви наръчник за всеки един от тях, който да включва кратка история на Университета, структурата на Университета, както и карта на сградния му фонд. В този наръчник могат да бъдат представени всички преподаватели и бъдещите намерения на Ректора. Наръчникът може да влезе и в интернет страницата на Университета.

По проекта бяха отправени покани към студентите І курс (випуск “Независимост”) и техните родители, както и към 45-годишните възпитаници на ВТУ.

Тържественото откриване на новата учебна 2008/2009 година на випуск “Независимост” във Великотърновския университет беше на 23 септември 2008 г. Честването е посветено на 45-годишнината от основаването на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” и 100-годишнината от Независимостта на България, като на тържествата присъства президентът на Република България Георги Първанов.
6. Проект “ВТУ и вярата”

Пректът предвижда обявяване на конкурс сред студенти и преподаватели (с награди за студентите) за изографисване на двуетажната църква на хълма Света гора - “Св. Патриарх Евтимий Търновски” и “Св. св. Кирил и Методий”.

На финала на конкурса в църквата ще се подреди изложба с постъпилите проекти.

Предстои представяне на идейно задание от Православния богословски факултет за изографисване на храма.
7. Проект “ВТУ – ние в образи”

- изложба, която да представи Университета пред софийската общественост – с картини, скулптури, архиви, непубликувани материали, ръкописи и църковно-славянски книги от архива на Търновската книжовна школа при ВТУ и студентски творби в областта на литературата и изкуствата и издаване на сборник.По реализацията на проекта предстои откриване на изложба на възпитаници на ФИИ – “Поколения” - 3-10 декември 2008 г. Откриване на 3 декември 2008 г., сряда, 11,00 ч., в галерията на Художествената академия, София.

- Инициатива на СН за подготовка и издаване на книгата на Георги Шопов – бивш преподавател във ВТУ.Историята на ВТУ в картини (1963-2008 г.) с автор Георги Шопов е факт;

- Създаден е вече и филм за Университета.Филмът “Светогорската Алма Матер”, посветен на 45-та годишнина на ВТУ, е реализиран със спомоществователството на банка “Алианс”.
8. Проект “ВТУ – Ти”

Конкурс между студентите, който Настоятелството може да финансира в навечерието на 8 декември, студентски творби - роман, картина, проект, поезия, издаване на стихосбирка.Конкурсът е обявен.
9. Проект “ВТУ – история”

Във връзка с изграждането на Музей на ВТУ да се създаде архив на Университета – събиране на снимков материал за ВТУ, данни за висшето училище (напр. “историята” на паметниците на територията на ВТУ).

Създаване на виртуален музей на ВТУ.

На основание решение на Ректорския съвет от 15.10.2007 г., във връзка с чл. 80 от Правилника за устройството, дейността, управлението и финансирането на ВТУ и Решение на Академическия съвет от 08.10.2001 г. (т. 2.9) с ректорска заповед № РЗ-1676/16.10.2007 г. е създаден Художествен съвет в състав:

Председател:

Доц. Пеньо Семов Пенев

Членове:


1. Проф. Мотко Василев Бумов

2. Доц. Борис Желев Георгиев

3. Доц. Георги Минчев Георгиев

4. Доц. Симеон Димитров Захариев


Във връзка със създаването на музей на Великотърновския университет и по повод честването на 45-годишнината на Университета, в съответствие с чл. 34 от Закона за висшето образование (относно създаване на помощен консултативен орган) с ректорска заповед № РЗ-1676/09.10.2008 г. е създаден Музеен съвет в състав:

Председател:

Гл. ас. Анка Игнатова – уредник на Музея

Членове:


1. Проф. дин Петър Тодоров Тодоров

2. Доц. д-р Николай Иванов Колев

3. Доц. д-р Тодор Дончев Овчаров

4. Доц. д-р Петко Стефанов Петков

5. Доц. д-р Милен Василев Михов

6. Доц. Пеньо Семов Пенев

7. Доц. д-р Радослав Димитров Радев

8. Георги Димитров Шопов

9. Ст. ас. Лъчезар Иванов Лазаров

Въз основа на ректорска заповед № РЗ-1677/09.10.2008 г. за изграждането на богат музеен фонд на ВТУ се събират музейни експонати - налични веществени, документални, художествени и други материали с художествена стойност, за съхрание в музея на Университета.
Други решения на Съвета на настоятелите са насочени към:

1. Създаване на Център за развитие на Великотърновския университет към Съвета на настоятелите.

2. Провеждането на работни срещи във връзка с идеята на президента на Република България Георги Първанов за изграждане във Велико Търново на пантеон на българските държавници и героите на българската армия.
В края на 2007 г. започнахме подготовка за 45-та годишнина на Университета, която след редица прояви беше отбелязана тържествено на 30 октомври 2008 г. Поредицата от тържества беше добър повод да се направи по-сериозна равносметка за мястото на нашия университет в системата на българските висши училища. Тази равносметка показа, че ВТУ затвърждава водещите си позиции. За това говори и фактът, че неговият ректор е избран за член на Управителния съвет на Съвета на ректорите с най-много гласове.

За съжаление не успяхме да открием музея на Университета и магазин за материали и сувенири с логото на ВТУ, но се надявам в рамките на следващата календарна година това да се случи.


Университетът се ръководи от Академически съвет, който провеждаше ритмично своите заседания. През отчетния период от 28.05.2007 г. (първо заседание на АС – мандат 2007-2011) до 27.10.2008 г. (последно заседание) са осъществени 16 заседания, а именно: от 28.05.2007 г. до 14.12.2008 г.-7 бр. и от 28.01.2008 г. до 27.10.2008 г.-9 бр.

С приетите 574 решения са защитени интересите на студенти, преподаватели и служители. Няма отложено заседание поради липса на кворум. Отсъствията на някои членове на съвета са предимно по уважителни причини.За първи път в историята на ВТУ е създадена и функционира СИСТЕМА ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА АС, разработена от Университетския компютърно-информационен център. Това дава възможност на членовете на АС да се запознават с материалите, които ще се обсъждат, и да се подготвят предварително за съответното заседание. Ще посоча само някои от решенията, взети от АС:

- създаване на Система за информационно обслужване членовете на АС, разработена от Университетския компютърно-информационен център;

- започване на процедура за откриване на Юридически факултет в структурата на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Докладът самооценка е приет от АС на 27.10.2008 г;

- учредяване на стипендии на Академическия съвет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” (приети от АС на 29.10.2007 г.);

- изготвен бе нов Правилник за административното обслужване във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”;

- принципно решение на Академическия съвет за организиране и провеждане на кандидатстудентски изпити във ВТУ през периода април-юни 2008 г. (прието от АС на 26.11.2007 г.);

- разработени Вътрешни правила за деловодната дейност и документооборота във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” (приети от АС на 04.02.2008 г.);

- нов Правилник за атестиране на непреподавателския състав във ВТУ;

- предложение за заплащане на взети от преподавателите часове над годишния норматив (прието от АС на 25.02.2008 г.);

- Процедурни правила за разработване, утвърждаване, изменение и съхраняване на длъжностните характеристики на работещите във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” (приети от АС на 25.02.2008 г.);

- Декларация на Академическия съвет на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” във връзка с проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за народната просвета;

- избор на Съвет на настоятелите на Великотърновския университет по смисъла на чл. 35а от ЗВО;

- учредяване на специални стипендии на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” за изявени студенти спортисти, медалисти от олимпийски, световни, европейски или балкански първенства (на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за физическото възпитание и спорт); (приети от АС на 31.03.2008 г.);

- Статут на сайта на ВТУ (приет на 07.07.2008 г.);

- разкриване на Информационно бюро на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” в гр. Скопие, Република Македония;

- Етичен кодекс на работещите във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” (приет от АС на 12.09.2008 г.).


Уважаеми колеги, ще си позволя да развия отчетния доклад по структурата на концепцията, която изложих пред Вас по време на изборите за ректор.
I. УЧЕБНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ. АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ.

Университетът е създаден и съществува в името на студентите - да ги обучава и възпитава. Затова учебната дейност ще бъде в центъра на вниманието ми и от нея ще произтичат другите дейности, без да им се придава по-малка значимост.” (по концепцията)


УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

Наследството.

В края на май 2007 г. основният нерешен проблем беше свързан със забавената кампания по приема на кандидат-студентите. Затова и първите спешни организационни действия бяха в тази насока.

Друг елемент от “наследството” в тази академична област беше свързан с ниския капацитет, присъден на ВТУ с институционалната акредитация от 2006 г. – общо 10 000 студенти, и най-вече с наследените над 14 000 реални студенти към средата на 2007 г. Имаше неяснота в кои звена на ВТУ колко и какви студенти се обучават. Някои от тези проблеми остават да тежат и до днес, особено що се отнася до студентите в бивши центрове на ВТУ, които са прекъснали и сега искат да продължат обучението си.

Трети наследен и нерешен въпрос беше свързан с твърде противоречивото нормативно уреждане на статута и присъствието в учебните планове на задължителните дисциплини ЗНОС и Спорт. Предишното ръководство на сектора си беше позволило да прокара решения, противоречащи на Наредба № 21 на МОН от 30.09.2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища и др. нормативни документи. Както е известно, и двата проблема бяха решени още в първите месеци на новото управление чрез включване на двете дисциплини в учебните планове в съответствие с цитираните и други действащи нормативни актове.

Четвъртият проблем пролича по време на КСК-2007 г., когато на няколко пъти стана ясно, че инспектори съветват студенти държавна поръчка да записват “паралелно” втора специалност също държавна поръчка, което противоречи на ЗВО (чл. 91, ал. 5, т. 2). С писмо до деканите и до инспекторите студентско положение зам.-ректорът по учебната дейност напомни за правилния ред за обучение на тази категория студенти срещу заплащане.

Към наследените проблеми може да се причисли и все още неразрешеният случай с отрицателната акредитация на специалността НУП с ромски език. След категоричното решение на НАОА, че “не следва да се приемат студенти” в тази специалност, приемът беше спрян. Отнасянето на случая към Комисията за защита от дискриминация не помогна, а и едва ли ще помогне в бъдеще за правилното му решаване в съответствие с академичните и законовите норми. Вместо да проблематизират въпроса и да търсят съдебно решение, заинтересованите от приема длъжностни лица и преподаватели можеха да положат усилия да се изпълнят препоръките на НАОА и да се получи положителна акредитация за специалността.


КСК – 2007.

Съгласно Решение № 379 от 2 юни 2007 г. на Министерския съвет Великотърновският университет получи държавна поръчка за прием на студенти в първи курс за общо 1412 места (1117 – редовно обучение и 295 – задочно обучение), разпределени в пет области на висшето образование и 17 професионални направления съгласно действащия класификатор. С оглед превишения капацитет на ВТУ (съгласно решението за институционална акредитация на НАОА от 2006 г.) на 19 юни 2007 г. Академическият съвет реши “да се приемат студенти за учебната 2007/2008 г. по всички обявени специалности и във всички форми на обучение в университета”, тъй като държавната поръчка е отпусната от Министерския съвет, на който е подчинена и НАОА.

За обявените 1412 места се кандидатираха 7065 човека, т.е. с 1621 души по-малко в сравнение с 2006 г., но почти толкова, колкото са били кандидат-студентите през 2002 г. (7352 души). Средният брой кандидати за едно място е 5 души – показател, по който ВТУ се нареди на едно от първите места сред държавните висши училища. По същия критерий най-голяма конкуренция се очерта в следните специалности: за редовно обучение – маркетинг (234/1), счетоводство и контрол (202/1), публична администрация, психология, политология, финанси, балканистика (138/1) и т.н.

Към 29 август 2007 г., когато приключи записването на приетите студенти след третото класиране, останаха незаети 123 места за редовно обучение. При това, поради равните балове на кандидат-студенти, в някои специалности и форми на обучение държавният план беше превишен (с общо 31 места в редовно обучение и с 21 места в задочно обучение). Централната комисия обяви незаетите места и определи срок за подаване на молби от 31 август до 3 септември (включително и двата почивни дни). Към незаетите места беше проявен интерес от 340 души, които имаха необходимите основания да кандидатстват за тях (положени изпити за специалността, която са избрали).

Към 15 септември 2007 г. изпълнението на плана за прием на студенти в първи курс бе следното:

Редовно обучение: 1103 приети и записани от 1117 план.

Задочно обучение: 302 приети и записани от 295 план.


Каталог: pages
pages -> Джошкун кьокел
pages -> V здравноосигурителни вноски
pages -> Програма за болнична хигиена "Хигия" Химиотерапията на инфекциозните заболявания е лечение с химични средства, насочено срещу причинителите им
pages -> Проф д-р Георги Ончев, дмн
pages -> St cyril and st methodius
pages -> Инструкция за реда и условията за предоставяне на стипендии за успех и специални стипендии по проект bg051PO001 06 „студентски стипендии, осъществяван с финансовата подкрепа на оперативна програма
pages -> Аржентина водопадите игуасу бразилия не просто танго, вода и самба
pages -> Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (извлечение) в сила от 17. 09. 2010 г. Обн. Дв бр. 73 от 17 Септември 2010г., изм. Дв бр. 88 от 9 Ноември 2010г., изм. Дв б
pages -> 1. един важен въпрос
pages -> Класическа Grand Prix звездите на 111-годишната история на Opel в света на моторните спортове


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница