Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на министерството на културатастраница1/12
Дата23.07.2016
Размер1.64 Mb.
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

гр. София, бул. “Александър Стамболийски”, № 17, тел.: 02/ 9400900; факс: 02/ 9818145;

дежурен тел.: 02/ 9879551; e-mail: info@mc.government.bg, URL: www.mc.government.bg
ОТЧЕТ

ЗА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УТВЪРДЕНИТЕ ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА

ПРЕЗ 2013 ГОДИНА


Съдържание:
I. Отчет на основните параметри на бюджета на Министерство на културата.

3

II. Преглед на настъпилите през отчетния период промени в организационната структура.

6

III. Преглед на изпълнението по политики:

7

1. Преглед на изпълнението на политика ”Опазване на културното наследство и подпомагане създаването и разпространението на изкуство, на културни продукти и услуги”.

7

2. Преглед на изпълнението на политика „Популяризиране на културата”.

11

3. Преглед на изпълнението на политика „Качествено образование по изкуство и култура”.

13

IV. Преглед на изпълнението по програми.

14

1. Преглед на изпълнението на програма “ОПАЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО”.

14

2. Преглед на изпълнението на програма „ОПАЗВАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ВИЗУАЛНИТЕ ИЗКУСТВА”.

20

3. Преглед на изпълнението на програма „НАЦИОНАЛЕН ФОНД КУЛТУРА”.

21

4. Преглед на изпълнението на програма „ФИЛМОВО ИЗКУСТВО”.

26

5. Преглед на изпълнението на програма „ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО”.

32

6. Преглед на изпълнението на програма „МУЗИКАЛНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО”.

35

7. Преглед на изпълнението на програма „ГАРАНТИРАНЕ ЗАЩИТАТА ПРАВАТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ”.

37

8. Преглед на изпълнението на програма „ПОДПОМАГАНЕ РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА И ИЗКУСТВА, НА БЪЛГАРСКИЯ КНИЖЕН СЕКТОР, БИБЛИОТЕКИ И ЧИТАЛИЩА”.

40

9. Преглед на изпълнението на програма „КУЛТУРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КУЛТУРНИ ПРОДУКТИ И ЦЕННОСТИ”.

46

10. Преглед на изпълнението на програма „ОБУЧЕНИЕ НА КАДРИ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВОТО И КУЛТУРАТА И ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ”.

51

11. Преглед на изпълнението на програма „АДМИНИСТРАЦИЯ”.

54


I. Отчет на основните параметри на бюджета на Министерство на културата


Отчет на приходите по бюджетаПРИХОДИ за 2013 година

Закон

Уточнен план

Отчет

(в хил.лв.)

Общо приходи:

19 000,0

21 186,9

21 127,2

Данъчни приходи

 

 

 

Неданъчни приходи

19 000,0

20 500,0

20 377,1

Приходи и доходи от собственост

17 675,0

19 345,1

19 208,8

Държавни такси

155,0

492,3

513,2

Глоби, санкции и наказателни лихви

 

109,6

109,2

Други

1 170,0

553,0

545,9

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми

 

686,9

750,1

Отчет на разходите по бюджета на Министерство на културата за 2013 година по политики и по програма „Администрация”

Наименование на политиките

Разходи (в хил.лв.)

Закон

Уточнен

Отчет

план

1

Политика "Опазване на културното наследство и подпомагане създаването и разпространението на изкуството, на културни продукти и услуги"

87 981,0

100 480,2

96 010,8

2

Политика "Популяризиране на културата"

3 815,9

3 555,1

3 440,1

3

Политика "Качествено образование по изкуства и култура"

23 050,8

25 842,3

24 678,7

4

Програма „Администрация”

7 836,6

5 413,4

5 282,9

 

ОБЩО:

122 684,3

135 291,0

129 412,5


Отчет на разходите по политики и програми


РАЗХОДИ за 2013 година

Закон

Уточнен план

Отчет

(в хил.лв.)

 

Общо разходи по бюджета на Министерство на културата

122 684,3

135 291,0

129 412,5

Политика "Опазване на културното наследство и подпомагане създаването и разпространението на изкуството, на културни продукти и услуги"

87 981,0

100 480,2

96 010,8

Програма "Опазване на недвижимото културно наследство"

3 609,3

1 411,7

409,0

Програма "Опазване и представяне на движимото културно наследство и изобразителните изкуства"

9 783,5

11 435,9

11 190,9

Програма "Национален фонд „Култура“

453,3

389,9

360,3

Програма "Филмово изкуство"

13 374,5

13 784,3

13 783,5

Програма "Театрално изкуство"

29 292,9

33 782,3

33 364,5

Програма "Музикално и танцово изкуство"

27 778,3

36 305,7

33 631,4

Програма "Гарантиране защитата на интелектуалната собственост"

98,5

98,5

98,4

Програма "Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища"

3 590,7

3 271,9

3 172,8

 

 

 

 

Политика "Популяризиране на културата"

3 815,9

3 555,1

3 440,1

Програма "Популяризиране на културните продукти и ценности"

3 815,9

3 555,1

3 440,1

 

 

 

 

Политика "Качествено образование по изкуства и култура"

23 050,8

25 842,3

24 678,7

Програма "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата"

23 050,8

25 842,3

24 678,7

 

 

 

 

Програма „Администрация”

7 836,6

5 413,4

5 282,9Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница