Отчетно-изборна кампания в структурите на кнсб за VIII конгрес на кнсбДата02.02.2018
Размер47.3 Kb.
#53802
ТипОтчет


Организационна рамка за провеждане на единна

отчетно-изборна кампания в структурите на КНСБ за VIII конгрес на КНСБ
Започна последната година от мандата преди свикването на VIII конгрес на КНСБ през 2017 г. По традиция, подготовката на висшия ни форум стартира с първоначално определяне на времевите етапи на единната отчетно – изборна кампания, сформиране на Център за координация на общата отчетно-изборна кампания в състав и определяне състава на основните комисии на конгреса – по изработване на Програмата и Резолюциите и по измененията и допълнение на устава на организацията.

На този етап е необходимо да започне прецизното планиране на единната отчетно-изборна кампания в структурите на Конфедерацията с оглед гарантирането на еднопосочност и задълбоченост на предконгресните дискусии сред максимално широка част от синдикалните ни членове по действащите разпоредби на уставните и програмни документи както на Конфедерацията, така на основните членове. Дискусията в структурите на КНСБ трябва да дефинира основните предизвикателства пред синдиката , които имат стратегическо значение за организацията и да формулира възможните решения, които да представи на конгресните делегати.

Центърът за координация на единната отчетно-изборна кампания изпълнява задачи, които нямат политически характер и по тази причина неговият състав освен конфедерални представители не следва да ангажира нива над заместник – председателските в основните членове.

Неговата функция се състои в обща координация, осигуряване на информация, документи, съставяне на графици за провеждане на дискусии. Той се изгражда от Организационното направление на КНСБ и посочени от основни членове зам.председатели. Не на последно място, Центърът трябва да извършва и първоначален преглед доколко са спазени нормите на представителство на основните членове на Конгреса на КНСБ и приетите изисквания към делегатите, в процеса на тяхното избиране.

Съставът на основните конгресни комисии – по Програма и по Устава на КНСБ е следният:
І. Комисията по Програмата и Резолюциите на КНСБ


 1. Пламен Димитров – Президент на КНСБ

 2. д-р Иван Кокалов – Вицепрезидент на КНСБ

 3. Николай Ненков - Вицепрезидент на КНСБ

 4. Янка Такева – Председател на СБУ

 5. Треперушка Младенова – Председател на НБС „Водоснабдител”

 6. Екатерина Йорданова – Председател на СТСБ

 7. Валентин Вълчев – Председател на ФНСМ

 8. Светла Василева – Председател на ФНСЗ

 9. Божидар Митев – Председател на НСФЕБ

 10. доц. Лиляна Вълчева – Председател на НБС „ВОН”

 11. Васил Яначков – Председател на СФ „Металици”

 12. Венцислав Станков – председател на НБС „Огнеборец”

 13. Наташа Михова – Председател на НСФТКТКУ

 14. Любен Томев – Директор на ИССИ

 15. Асия Гонева – Изпълнителен секретар на КНСБ

 16. Юлия Симеонова – Изпълнителен секретар на КНСБ

 17. Николай Недев – Изпълнителен секретар на КНСБ

 18. Величка Микова - Изп.секретар на КНСБ

 19. Боянка Димитрова – Председател на РС Русе


ІІ. Комисията по измененията и допълненията на Устава на

 1. Пламен Нанков – Вицепрезидент на КНСБ

 2. Валентин Никифоров – Вицепрезидент на КНСБ

 3. Чавдар Христов – Вицепрезидент на КНСБ

 4. Лидия Янчева – Председател на ЦКК

 5. Мария Темелкова – Председател на ФНСДУО

 6. Петър Бунев – Председател на СЖБ

 7. Асен Асенов – Председател на НСФ „МЕ”

 8. Димитър Табаков – Председател на ФНСОЛП

 9. Георги Братованов – Председател на ФНСОБА

 10. Петър Абрашев – Председател на ФНСОГСДП

 11. Аспарух Томов – Председател на НУС

 12. Славчо Петров – Председател на ФНСОХП

 13. Красимир Вълчев – Председател на МС

 14. Татяна Джелянова – Председател на СТБ

 15. Красимир Кръстев – Председател на НФТ „ХИ”

 16. Красимир Попов – Зам.председател на СБУ

 17. Елка Арнаудова – Зам.председател на НФЕ

 18. д-р Пламен Радославов – Зам.председател на ФСЗ

 19. Гинка Василева – Председател на РС Добрич

Основните принципи при определяне на проектосъстава на комисиите са: броят на основните членове да е доминиращ, да се спазва представителството на бюджетния и реалния сектор в двете комисии, а в случаите когато са налице повече от една синдикална структура в един бранш, тя да бъде представена и в двете комисии.


ІІІ. Организацията на работата на двете комисии следва да се разположи в времето до конгреса по следната схема:


 • До ср. на м. март 2016 г. Извършва се подготовка на работата на комисиите – определяне на стратегически цели, подходи, проучване на източници, изследване на модели, разпределение на ангажименти между членовете на комисиите, и т.н.

 • До края на м. април 2016 г. Комисиите трябва да предложат тезисни предложения за обхвата на необходимите промени и да е изготвила препоръки за промени в уставите и програмите на основните членове, които имат насочващ, едър, стратегически характер.

 • В началото на м.Май 2016 г. , КС на КНСБ разглежда и приема в тезисен вариант дискусионни материали към структурите на КНСБ.

 • През м.юни/юли 2016 г. се извършва обсъждане на тезисите за промени в Устава на КНСБ, уставите на основните членове, както и препоръки към програмните документи, които се внасят за приемане в колективните органи на КНСБ.

 • Юли-Октомври 2016 г. Комисиите изготвят конкретни текстове по отделните раздели и членове и общ проект на изменение на Устава на КНСБ, както и проект на Програма.

 • Декември 2016 г. Приемане на първи вариант на проект на конгресните документи.

 • Януари 2017 г. Приемане на последни предложения от основните членове. Заседания на конгресни комисии и разглеждане на постъпили предложения. Изготвяне на окончателни проекти на документи.

 • Февруари 2017 г. Приемане от КС на КНСБ на окончателните проекти на конгресните документи от комисиите.

 • Март – Април 2017 г. ръководството на КНСБ организира и провежда предконгресни срещи с избраните делегати на VІІІ конгрес и ги запознава с окончателните варианти на проекти на Програма и Устав на КНСБ.


ІV. Етапи на единната отчетно-изборна кампания.
През 2016 г. ще бъдат проведени редовни конгреси и конференции на основни членове на КНСБ, процес който ще продължи и през първата половина на 2017 близо. По-добрата координация и ефективност на кампанията може да се постигне при съблюдаване на следната времева рамка:


 • Февруари 2016 – приети норма на представителство и изисквания към делегатите. Създаден Център за координация. Започва провеждането на конгреси на основни членове.

 • Юни 2016 – Март 2017 – провеждане на събрания в синдикалните организации и избор на делегати за конгреса на КНСБ. Участие на избраните делегати в дискусионни форуми за обсъждане проектите на документи от комисиите по Програмата и Устава на КНСБ.

 • Март - Април 2017 - участие на делегатите в предконгресни срещи и запознаването им с окончателните варианти на проекти на Програма и Устав на КНСБ


Каталог: docs -> documents
docs -> Соу „СВ. Св. Кирил и методий
docs -> Рискови фактори на тютюнопушенето
documents -> Програма за управление на отпадъците за периода 2016 2020 Г
documents -> Програма за действие по отношение на хората с инвалидност Справочник за международни и български институции, свързани с човешките права
documents -> Конфедерация на независимите синдикати в българия
documents -> Магазин за мобилни телефони и аксесоари На вниманието на
documents -> Програма Интеррег v-a румъния-България о б щ и н а б о й н и ц а
documents -> Дата на раждане Орлин Иванов Иванов


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница