Отчитане на разходите за основна дейностстраница1/25
Дата04.08.2022
Размер246 Kb.
#114887
ТипДиплом
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
1299007149-diplomna sk tetradka bg-19doc
Свързани:
MPRA paper 97680

С А “ Д. А. ЦЕНОВ” – град СвищовДипломна работа
На тема:
Отчитане на разходите за основна дейност
Дипломант: Научен ръководител:
Айлин Бюнямиев Хамзов Проф. д.ик.н. Дамян Дамянов
Ф №. М062246
Магистърска . Програма “ СОНП”
2009 година
град Свищов
УВОД
В общите положения за изготвяне и представяне на финансовите отчети са посочени основните потребители на финансовите отчети, а именно: инвеститори, персонал, заемодатели, доставчици и други търговски кредитори, клиенти, правителството и правителствени служби, общественост. Всеки един от посочените потребители желае да намери във финансовите отчети информация за активите, пасивите, собствения капитал, доходите, разходите и паричните потоци, която да е в пълен унисон с Международните счетоводни стандарти. От тази гледна точка се изисква предприятието, което прилага МСС да разполага с добре подготвени професионалисти и с финансови ресурси, за да може да удовлетвори изискванията на външните потребители на финансовата информация.
Една от ключовите категории, обект на счетоводно отчитане са разходите и в частност разходите за дейността. Разходите влияят пряко върху финансовия резултат на стопанските субекти и като такъв изискват правилно отчитане,оценка, управление и контрол. Това е немислимо без познаване на основните норми на счетоводната отчетност, въведени с хармонизирането на българското счетоводно законодателство с международното.
Новите счетоводни практики следва да се анализират в контекста на осъществяваната в страната счетоводна реформа, имаща за цел хармонизиране на националната ни счетоводна база с постиженията на световната счетоводна практика. Актуализираният вариант на НСС (Националните счетоводни стандарти) представлява български аналог на Международните счетоводни стандарти (МСС), целящ осъществяване на по-плавен преход към директното прилагане на последните. Голяма част от философията и нормите на действащите НСС е заимствана от световния "счетоводен еталон" - МСС, което обуславя значителни промени спрямо предходните им варианти. С въвеждането на МСФО хармонизацията навлезе в нов етап.
Международните стандарти за финансово отчитане целят уеднаквяване на начина на представяне на информацията във финансовите отчети на предприятията с общо предназначение, т.е. за широк кръг потребители.
МСС не конкретизират организацията на счетоводството или конкретните записвания. Това е предоставено на предприятията. В темата се разглеждат следните основни въпроси:

  • Същност и класификация на разходите

  • Организация на синтетичното и аналитичното им отчитане на разходите

  • Отчитане по икономически елементи

  • Отчитане по видове дейностиСподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница