Отчитане на разходите за основна дейност


Отчитане на разходите за основна дейностстраница14/25
Дата04.08.2022
Размер246 Kb.
#114887
ТипДиплом
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   25
1299007149-diplomna sk tetradka bg-19doc
Свързани:
MPRA paper 97680
2.2.1 Отчитане на разходите за основна дейност
Основната дейност е дейността, за която предприятието и чрез която то влиза в контакт с останалите физически и юридически лица. Тази дейност заема преимуществено положение в сравнение с всички останали дейности, осъществявани от предприятието и включва съвкупност от стопански операции, от които се генерират основните приходи на дадено предприятие.
Разходите за основна дейност се отчитат чрез сметка 611 Разходи за основна дейност. По-конкретно тук се отразяват основните производствени разходи, които формират себестойността на продукцията, услугите, обръщението и експлоатацията. По структура и функционално предназначение тази сметка е калкулационна.
При съставянето на индивидуалния сметкоплан на предприятието наименованието на сметката може да се променя, съобразно различните видове дейност:промишлена, търговска, строителна, транспортна, селскостопанска и т.н.
В случаите когато в отделното предприятие има повече от един вид основна дейност, към сметката може да се открият съответни четирицифрени сметки (подсметки).Напр.
6111 Разходи за промишлена дейност
6112 Разходи за търговска дейност
6113 Разходи за строителна дейност
и т.н.
Аналитичното отчитане към тези сметки се организира съобразно информационните потребности на управлението на предприятието в следните разрези:

  • по място на извършване на разходите – цехове, участъци, процеси и т.н; по обекти или етапи; по отделни транспортни средства и т.н.

  • по вид на продукцията, работите, и услугите – за типове, серии, групи еднородни изделия, поръчки, по растителни групи култури, по видове и възрастови групи животни

  • по статии на калкулацията

Както се поясни , от калкулативно-техническо гледище основните производствени разходи се подразделят на две групи:
а) преки технологични разходи – основни материали, горива, заплати, осигуровки и надбавки, амортизации на машини и други разходи които могат да бъдат отчетени непосредствено (пряко) за създаването на определен продукт.
б) непреки (общопроизводствени) разходи – спомагателни материали, амортизация на сгради, машини и оборудване, заплати, осигуровки, надбавки и други разходи, които са извършени при нормални производствени условия.
Начален момент при осигуряването на периодична счетоводна информация за производствените разходи и себестойността на продукцията и услугите е групирането и систематизирането на данните от първичните счетоводни документи по крайно направление на разходите. Всъщност това са данните за едноелементните основни производствени разходи – материали, външни услуги, данъци, такси и други подобни плащания, амортизация, заплати, осигуровки и надбавки и други разходи, включително провизии и обезценка на активи.
Към този етап от обобщаването на разходите се включва и погасяването на нефинансовите разходи за бъдещи периоди, съгласно приетия план при отразяването им. Тази операция намира счетоводен израз чрез следната статия:


Сподели с приятели:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   25
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница