Отчитане на разходите за основна дейностстраница25/25
Дата04.08.2022
Размер246 Kb.
#114887
ТипДиплом
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
1299007149-diplomna sk tetradka bg-19doc
Свързани:
MPRA paper 97680
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
СПИСЪК ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА1 Вж. Международни счетоводни стандарти 2005,София, Сиела.2005

2 Вж. Закон за счетоводството

4 Като се има предвид обхвата и предназначението на разработката по-нататък се разглеждат само сметките от групи 60 и 61

5 Душанов, Ив., Димитров, М., Курс по счетоводство на предприятието, Ромина 2003, София, с.454.

6 Дамянов,Д., Финансово счетоводство, Ценов 1999. Свищов, с.177

7 Божков,В., Симеонова,Р.,Цветков,Цв. Финансово счетоводство, Ценов 2004, Свищов, с.251

8Дурин, Ст.Международни счетоводни стандарти.Национални счетоводни стандарти.Пояснения за прилагането им. Форком 1994, София,с.54

10 Дамянов,Д., Финансово счетоводство, Ценов 1999, Свищов, с.183

11 Сп.Български законник, бр.7/2007г.,с.63

12 Дочев,М. Счетоводство,Абагар 2004.Велико Търново, с.549

13 Дурин, Ст.,Дурина,Д.,Счетоводство на предприятието, Форком 2002,София, с.150

14 Дамянов,Д., Финансово счетоводство, Ценов 1999, Свищов, с.185

15 Вж. МСС 2 - – Отчитане на стоково-материални запаси

16 Вж. Закон за счетоводството

17 Дочев,М., Счетоводство, Абагар 2004. Велико Търново

18 Дурин,Ст.,Дурина,Д., Счетоводство на предприятието, Форком 2002. София, с.212

19Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност,чл.6, ал.5


Сподели с приятели:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница