Отчитане на разходите за основна дейност


Значение на отчитане на разходитестраница4/25
Дата04.08.2022
Размер246 Kb.
#114887
ТипДиплом
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
1299007149-diplomna sk tetradka bg-19doc
Свързани:
MPRA paper 97680
3. Значение на отчитане на разходите
При отчитане на разходите се съблюдават основни принципи съгласно ЗСч.Последните изменения в ЗСч. са публикувани в ДВ 105/22.12.2006г. Съгласно този закон вече не говорим за основни принципи и други принципи, а всички принципи са основни. Съгласно чл.4 ЗСч., счетоводството се осъществява и финансовите отчети се съставят със следните основни счетоводни принципи: Текущо начисляване – разходите, които произтичат от сделки и събития се към момента на тяхното възникване, независимо от момента на плащане на парични средства или техни еквиваленти и се включват във финансовите отчети за период, за който се отнасят. Действащо предприятие - означава, че предприятието е действащо и ще остане такова в рамките на отчетния период, няма нито намерение или необходимост да се ликвидира и значително да намали обема на своята дейност. Предпазливост – означава оценяване и отчитане на предполагаемите рискове и очакваните евентуални загуби при отчитане на стопанските операции с цел получаване на
действителен финансов резултат. Прилага се при последваща оценка (обезценка) на активите на предприятието. Принцип на съпоставимост между приходите – съгласно него разходите извършени във връзка с определена сделка или дейност се отразяват във финансовия резултат за периода, през който предприятието черпи изгода от тях, а приходите да се отразяват за периода, през който се отразяват разходите за тяхното получаване. Предимство на съдържанието пред формата – сделките и събитията се отразяват счетоводно, съобразно тяхното икономическо съдържание същност и финансова реалност,а не според правната им форма.
В условията на развиваща се пазарна икономика у нас все по-голямо значение придобиват проблемите, свързани с оцеляването и просперитета на търговската фирма. От тази гледна точка всяка търговска фирма трябва да държи сметка за своята ефективност и конкурентноспособност, чрез цялостно анализиране на своята дейност. Отчитането на разходите заема централно място в системата на комплексното отчитане на стопанската дейност на търговските обекти. Това се обяснява с обстоятелството, че разходите представляват основополагащ фактор, определящ цената на продукта или услугата, степента на използване на вътрешния потенциал на фирмата и от друга страна те оказват непосредствено влияние върху крайния резултат от търговската дейност. Разходите имат различна природа на поява, функциониране и съществуване. От тук произтича и необходимостта от подробно изучаване на съдържанието, размера, равнището, динамиката и структурата на разходите, както и влиянието на основните фактори, които ги обуславят.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница