Отчитане на разходите за основна дейност


Отчитане на разходите за амортизациястраница9/25
Дата04.08.2022
Размер246 Kb.
#114887
ТипДиплом
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   25
1299007149-diplomna sk tetradka bg-19doc
Свързани:
MPRA paper 97680
2.1.3 Отчитане на разходите за амортизация
Разходите за амортизация отразяват начислените амортизации на амортизируемите дълготрайни материални и нематериални активи в съответствие с изготвения амортизационен план на предприятието, съгласно изискванията на приложимите счетоводни стандарти. Годишният размер на амортизацията,метода (линеен и нелинеен), както и амортизационните норми, се определят от предприятието, и се прилагат систематично през целия отчетен период. При амортизирането на активите най-важно е правилното определяне на полезния им живот и на евентуалната им остатъчна стойност. При определянето на полезния живот на активите трябва да се изхожда от много фактори като предполагаемото физическо износване, очакваното морално остаряване както и от евентуалните ограничения върху ползването на актива11. В Закона за счетоводството е дадено определение за началото на начисление на амортизацията, а именно: „от месеца, следващ месеца на придобиването на дълготрайния актив или въвеждането му в експлоатация”. На основаниe на счетоводния амортизационен план се правят следните записвания:
Дебит 603 – Разходи за амортизация
Кредит 241 – Амортизация на ДМА
Кредит 242 – амортизация на НДМА
Сметка 603 Разходи за амортизации, както се вижда се от посочената по-горе счетоводна статия, се дебитира с начисления разход, а се кредитира, когато се отнесе този разход по направление. В края на отчетния период сметка 603 Разходи за амортизации остава без салдо.
Особен случай са начислените амортизации на дълготрайни активи, дадени под наем, които разходи се отчитат по дебита на сметка 709 Други приходи от дейността. При отчитане на намалението на амортизируемите активи по различни поводи, разликата между отчетната стойност и счетоводно отчетените амортизации се отразява в дебита на сметка 609 Други разходи, а не в сметка 603 Разходи за амортизация. При определени условия с тази разлика се коригира в края на отчетния период финансовият резултат при преобразуването му за данъчни цели.


Сподели с приятели:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   25
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница