Oтдел „Административно-информационно обслужване, Гражданско регистрация и административно обслужване” /аио, грао/ I основни функции и задачиДата24.10.2018
Размер38 Kb.
#96425
Oтдел „Административно-информационно обслужване,

Гражданско регистрация и административно обслужване” /АИО, ГРАО/
I Основни функции и задачи
Отделът реализира цялостната работа по:


 • Административно обслужване на населението;

 • Обработка на входяща и изходяща кореспонденция в администрацията;

 • Съхранение, поддръжка и опазване на документацията на районната администрация.

Дейностите, които са съсредоточени в отдела са:


- Организираане и координиране дейността по осъществяване административното обслужване на физическите и юридическите лица, на цялостната работа с предложенията и сигналите в съответствие с нормативните изисквания, свързана с:

 1. приемане, регистриране и насочване на всички заявления на физически и юридически лица с искане за административни услуги;

 2. осигуряване компетентна и достъпна информация за видовете административни услуги, осъществявани от администрацията и за условията и нормативните изисквания по предоставянето им;

 3. осъществяване координация с останалите функционални структурни звена от администрацията по отношение комплексното предоставяне на услугите;

 4. осъществяване оперативен контрол за изпълнение на услугите в нормативно установените срокове;

 5. предаване документите – резултат от извършените услуги на гражданите, както и обяснения за причините при наличие на отказ;

 6. организиране и осъществяване на деловодната дейност на администрацията;

 • Взаимодействие със Столична община и столичните районни администрации.

 • Осъществяване административното обслужване на физическите и юридическите лица, в съответствие с нормативните изисквания

 • Извършване на деловодна обработка на входящата и изходящата кореспонденция в района;

 • Осигуряване и предоставяне на гражданите необходимите бланки във връзка с административното обслужване.

 • Обработване на входящата и изходящата кореспонденция като я предоставя за резолюция на кмета, зам. Кметовете,секретаря и главен архитект на района.

 • Приемане и регистрация на заявления, искания и молби от граждани;

 • Поддръжане на регистрите по гражданска регистрация;

 • Издаване на удостоверение въз основа регистъра на населението;

 • Реализиране дейностите свързани с гражданското състояние и ЕСГРАОН

 • Поддръжане на регистрите по гражданско състояние;

 • Издаване на преписи и дубликати на актове за раждане, смърт, граждански брак;

 • Организиране приемането, систематизирането и съхранението на документацията в архива на районната администрация, като предоставя исканите справочни документи на физически и юридически лица.

 • Съхранявне на документите в архива, съгласно номенклатурата на делата.

- Унищожаване на документи след изтичане на срока на съхранение.

II Целите на всяка една дейност са:


 • Осигуряване на качествено и ефективно обслужване на гражданите;

 • Повишаване качеството на документооборота;

 • Поддържане в актуално състояние информационната система „Акстър”;

 • Съхраняване, поддържане и опазване на документацията на районната администрация;

 • Поддържане в актуално състояние регистрите по гражданско състояние;

 • Поддържане в актуално състояние регистрите по гражданска регистрация;III.Коордивация и взоимодействие
Отдел „АИО,ГРАО” осъществява взаимодействие с всички отдели в районната администрация.
Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница