Отговор на въпрос №122 получен на 05. 10. 12 гДата15.10.2018
Размер35.19 Kb.
#88029
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА

BG161PO003-1.1.03 “РАЗВИТИЕ НА СТАРТИРАЩИ ИНОВАТИВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЧРЕЗ ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ, ПРОЦЕСИ И УСЛУГИ”

 

ОТГОВОР НА ВЪПРОС № 122

ПОЛУЧЕН НА 05.10.12 г.

И ПУБЛИКУВАН НА 16.10.2012 г.

ВЪПРОС № 122

Уважаеми Дами и Господа,


Бих желала да помоля за разяснение на следните въпроси по оперативна програма 1.1.03 "Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги".
Проектът, който подготвяме, почива на (1) изработка на софтуер и (2) база от данни необходима за неговото функциониране.
Проектът ще бъде осъществен (т.е., технически изпълнен) на територията на Република България, но услугите и продуктите които ще предоставя разработения софтуер ще бъдат предназначени единствено и само за територията на друга държава членка на Европейския Съюз.
Въпросите, които имаме, са следните:
1. Kакво се разбира под "софтуер"? Този термин включва ли и базата от данни чиято разработка е абсолютно необходима за неговото функциониране и предоставяне на иновативната услуга? Ако терминът "софтуер" (чиято разработка представлява "инвестиция") не включва базата от данни необходима за неговото функциониране, то изработването на такава база от данни може ли да се окачестви като "услуга", която да подлежи на финансиране ?
2. Фактът че услугите, които ще се предоставят посредством иновативен продукт (софтуер и база от данни) разработен на територията на Република България, са предназначени за чужд пазар (в часност, територията на друга държава членка на Европейския Съюз), представлява ли сам по себе си пречка за неговото финансирена чрез Програма 1.1.03? Според параграф 2.2.2 (страница 26 от Насоките за Кандидатсване по програмата) "Проектите по [процедурата] трябва [...] да се изпълняват само на територията на Република България". Моля потвърдете че под "изпълнение" се има пред вид техническата реализация на проекта, а не пазара на услугите които продуктът ще предоставя, който може да бъде извън територията на Република България.
3. Програмата позволява ли финансиране на изработката на иновативен софтуер и база от данни от служители на самия бенефициент на финансирането, които да бъдат наети с цел изпълнение на проекта? Т.е., възможно ли е бенефициентът да използва средствата отпуснати по програмата за набиране и заплащане на кадри (нови работни места), които ще разработват продукта в качеството си на служители (работници) на бенефициента? Според параграф 2.3.2 (Недопустими разходи) от Насоките за кандидатстване, "за недопустими [разходи] се считат следните разходи: [...] разходи за човешки ресурси (персонал, назначен за изпълнение на проекта)." Това означава ли че изпълнението на проекта (т.е., изработване на софтуер и база от данни) трябва задължително да се повери от бенефициента на трети лица (под-изпълнители, избрани по процедура определена от Закона за Обществените Поръчки), за да може разходите да бъдат окачествени като допустими? Как се процедира, в случай че спецификата на проекта е такава, че изисква набирането на кадри (специалисти от чужбина), които нито една българска фирма не притежва?
Благодаря предварително за вашия отговор.
С уважение
Мариела Петрова


05.10.2012 г.

ОТГОВОР № 122

1. Ако предвиждате внедряване на иновативен продукт/услуга, който/която представлява иновативен софтуер, то следва да имате предвид, че този иновативен продукт би следвало да бъде разработен преди подаването на проектното предложение, а не в рамките на изпълнението на проекта. В рамките на тази процедура по предоставяне на допълнителна информация не би могло да се даде категорично становище дали е допустимо по проекта да се финансира изработването на база данни. Оценителната комисия е органът, който на база на цялата информация, представена във Формуляра за кандидатстване и придружителните документи преценява/оценява допустимостта на кандидатите, които могат да участват и проектните предложения и дейностите, за които се предоставя безвъзмездна финансова помощ, на базата на изискванията, посочени в т. 2 „Правила за допустимост по настоящата процедура“ от Насоките за кандидатстване.2. Изискването проектите да се изпълняват само на територията на Република България се отнася за техническата реализация на проекта, а не за пазарната реализация на иновацията, която би могла да бъде извън територията на страната.

3. Следа да имате предвид, че настоящата процедурата е насочена към внедряване на вече разработени иновативни продукти/процеси/услуги и фокусът й не е върху подкрепа за самото разработване на тези иновативни продукти/процеси/услуги. В тази връзка по процедурата не са допустими разходи за назначаване на персонал за разработване на иновативни продукти/процеси/услуги. Допустимите разходи за услуги, които се предоставят от изпълнители, избрани от кандидата, също са свързани със самото внедряване на иновативните продукти/процеси/услуги, а не с провеждането на научноизследователска и развойна дейност за разработването им.
Каталог: images -> module4 -> files
files -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
files -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
files -> Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” /въпроси с номера 54-63, получени в периода 17. 12. 2010 – 27. 01. 2011 г
files -> Отговори публикувани на 04. 05. 20
files -> Отговор на въпроси №119 124 получени в периода 10. 05. 2012 -27. 05. 2012 г
files -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”
files -> Отговори на въпроси с №63-68, получени в периода 06-08. 11. 2011 г. И публикувани на 18. 11. 2011 г
files -> Програма за разработване на иновации от стартиращи предприятия с подобна насоченост
files -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница