Отговорен редактор


Семейството – благословение от Господастраница2/6
Дата30.04.2017
Размер0.58 Mb.
1   2   3   4   5   6


Семействотоблагословение от Господа


Илияна Киркова

Семейството е първата институция, която Бог създаде. Каквито и проблеми да има, съчетаните по Божията воля ще устоят, защото тройното въже не се къса.

В Библията не се споменава за гражданския брак, но то се подразбира, тъй като е писано, че законите на страната трябва да се спазват и леглото да бъде неосквернено. За нещастие, Божиите постановления се нарушават от човека още от Сътворението.

В днешно време съжителството без граждански брак е станало модерно и се приема за нормално дори от „християни”. Цел на дявола е да унищожава семействата и да кара хората да живеят без брак – така те не влизат в Завет с Бога и не могат да наследят благословенията на Завета. Съвършеният план на Бога е да има семейство, което да владее над всичко живо и да има потомство. «И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде: мъж и жена ги създаде. И Бог ги благослови. И рече им Бог: Плодете се и се размножавайте, напълнете земята и обладайте я, и владейте над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята.» (Битие 1:27-28).

«В това време Бог благослови Ноя и синовете му, като им каза: Плодете се, размножавайте се и напълнете земята.» (Битие 9:1).

Създаването на потомство в завет с Бога и брачен завет, е благословение. Ако имаме семейства, които са в Завет с Бога, царството на сатана няма да надделее. Божието царство ще бъде на земята, както е на Небето. За съжаление, твърде много семейства са пред прага на развода, не намират смисъл да живеят заедно или избират да го правят без брак. Това е проклятие, което може да бъде разчупено. Има предизвикателство пред всеки от нас – как ще избереш да живееш? В покорство на Бога със своя брачен партньор, или ще позволите да бъдете съборени от съблазните и похотите на този свят?

Молитва: "Господи, моля Те за възстановяването на семействата в църквата. Излей помазание върху всяко семейство, което има проблеми, за да имат волята и силата да погледнат на Тебе като първосъздателя на завета в семейството. Моля те за дух на помирение и любов в между мъжа и жената, грижа за новото поколение, което е израствало без бащи, моля Те, покажи милост. Благослови и възстанови заветните взаимоотношения в семейството."

Как несемейният да разбере кой е точният за него брачен партньор? Търсейки отговор на този въпрос, вниманието ми бе привлечено от действието на слугата на Авраам, който имаше задача да намери жена за сина му. "Човекът я наблюдаваше внимателно и мълчеше, за да узнае дали Господ бе направил пътуването му успешно, или не." (Битие 24:21).

Човекът наблюдаваше мълчаливо работата на девойката, за да научи, дали тя е определената от Господа, а Ревека носеше водонос след водонос, пълнейки поилката за камилите. Тя не се умори. Не възропта. Служеше с цяло сърце. Възможно е да има хора, които наблюдават как вършим работата, за която ни е призовал Господарят, преди да ни срещне с половинката ни. Къде да си търсим партньорите? В бара, дискотеката, кръчмата или в Христа? Внимание, светлината няма нищо общо с тъмнината и да не се съюзяваме със светски. Този пратеник обърна внимание че: «И господарят ми, като ме закле, рече: Да не вземеш за сина ми жена от дъщерите на ханаанците, в чиято земя живея. Но да отидеш в бащиния ми дом и в рода ми и от там да вземеш жена за сина ми.» (Битие 24:37-38). Да вземе жена от бащиния му дом, от рода му. Това говори за дома на Отец, за някой от Божието семейство.

Семейството, създадено в Христос има силата да устои на всички огнени стрели на нечестивия и да възпита потомство за царството на Бога. Съюзът между двамата е готовност да вървят в една посока с упование в Бога. Така ще имат единство, което няма да бъде поразено от ударите на света. «А Рут каза: Не ме умолявай да те оставя и да не дойда подире ти; защото, гдето идеш ти, и аз ще ида, и гдето останеш, и аз ще остана; твоите люде ще бъдат мои люде, и твоят Бог мой Бог.» (Рут 1:16). Ако нямаме един и същи Бог, ще е много трудно да кажем: «Твоят Бог ще бъде и мой Бог». Затова партньорите, съчетани в единство на вярата по Божията воля ще преодоляват всички предизвикателства.

«Гдето умреш ти, и аз ще умра, и там ще се погреба; така да ми направи Господ, да! и повече да притури, ако друго, освен смъртта, ме разлъчи от тебе.» (Рут. 1:17). Вярност до смъртта. Така са семействата, основали живота и съюза си на Божиите принципи.

Ето го и точният човек по Божието сърце: «А Вооз в отговор й рече: Каза ми се напълно всичко, що си сторила на свекърва си подир смъртта на мъжа си, и как си оставила баща си и майка си и родината си, та си дошла между люде, които по-преди не си познавала.» (Рут. 2:11). Рут не знаеше къде отива и с какви хора ще се сроди. Всъщност тя не си е мислила за създаването на ново семейство, тръгвайки със свекърва си. Затова тя е учудена на благосклонността на Вооз. Той оценява нейната вярност. Верността в Христа е важна основа за брака. Ако мъжа цени качествата на своята любима, тя ще бъде окрилена. Същото важи и за жената, която цени дълбочината във връзката на мъжа с Христос.

«Господ да ти отплати за делото ти, и пълна награда да ти се даде от Господа Израилевия Бог, под Чиито крила си дошла да се подслониш.» (Рут. 2:12). Господ се отплаща щедро на онези, които търсят Божията воля в живота си за съпруг или съпруга. Има награда и сигурност. Подслон под крилете Му. Място, където няма да бъде наранена и да бъде отхвърлена. Напротив, ще бъде благословена и възнаградена от Господа. «И тя рече: Да придобия твоето благоволение, господарю мой; понеже ти ме утеши и понеже говори благосклонно на слугинята си, ако и да не съм като някоя от твоите слугини.» (Рут. 2:13).

Рут не се считаше дори за една от слугините му, но Вооз издигна главата й. Когато Господ свързва партньорите, жената е издигната, а не наранена; обичана, а не подигравана.

«Не бой се, защото не ще бъдеш поругана; и не се смущавай, защото не ще бъдеш посрамена; Защото ще забравиш срама, който си изпитвала в младостта си, и няма вече да помниш укора, който си носила във вдовството си.» (Исая 54:4).

Скъпи, жени и момичета, може да имате тежко минало, но когато Бог иска да ви въведе в семейство, което е по Неговата воля, вашето минало е изтрито. Вие сте точните половинки за своите съпрузи. «А той каза: Благословена да си от Господа, дъщерьо; тая последна доброта, която си показала, е по-голяма от предишната, гдето ти не отиде след млади, били те сиромаси или богати.» (Рут 3:10). С други думи, не отиде по желанията си, а се покори на волята Божия. Може да ти се струва странна Неговата воля, но тя е съвършена.

«И сега, дъщерьо, не бой се; аз ще сторя за тебе всичко що казваш; защото целият град на людете ми знае, че си добродетелна жена.» (Рут 3:11). Младоженецът ще стори всичко, което Бог е поискал и ще защити своята избраница, независимо какво ще му струва.

«И всичките люде, които бяха в портата, и старейшините рекоха: Свидетели сме. Господ да направи жената, която влиза в дома ти, като Рахил и като Лия, двете, които са съградили Израилевия дом; и да станеш силен в Ефрата, и да бъдеш знаменит във Витлеем» (Рут 4:11). Има благословение за семействата, създадени по сърцето на Бога.

Ако си семеен, но нещата не вървят и мислиш, че нямаш щастлив семеен живот, трябва да си спомниш завета, който сте се врекли да отстоявате. Защото по пътя на живота ви няма само рози. Понякога усещаме само бодлите, но розата цъфти и пуска аромат. Неизбежно е да дойдат съблазните и бурите, но Бог ни е призовал да устояваме и да градим дом с Него.

«И Давид прати да говорят на Авигея, за да я вземе за жена. И когато Давидовите слуги дойдоха при Авигея в Кармил, говориха й казвайки: Давид ни прати при тебе да те вземе за жена. И тя стана та се поклони с лицето си до земята и рече: Ето, слугинята ти е служителка да мие нозете на господаревите си слуги. Тогава Авигея побърза та стана и се качи на осел, заедно с пет нейни момичета, които отиваха подир нея; и отиде след пратениците на Давида, и му стана жена.» (I Царе 25:39Б – 42). И този пример показва от Словото, че жената следва своя мъж и е пазителка и грижлива стопанка на дома.

В Господа е най-доброто за всеки, а вън от Него няма добро за никого. Затова ако все още семейството за теб е само очакване, моли се и търси Божията съвършена воля за живота си. Не прибързай и чакай Божието най-добро. Довери се и уповавай на Него. Ако вече ти е поверено семейство – бъди пазител и не позволявай на лъжите на сатана да го разрушат.

Ако пък все още спокойно живееш без брак с някого – знай, че ти живееш в грях и извън заветните взаимоотношения с Бога. Промени това, докато не е станало късно.

Ще завърша с молитва: Господи, благослови семействата, укрепи взаимоотношенията между брачните партньори. Благослови онези, които търпеливо търсят и чакат точния човек по Твоята воля, за да устоят. Моля Те и за хората, които живеят без брак, да им говориш и да им помогнеш да вземат правилно решение за сключване на брак, за да заживеят в Завет с Теб.

В името на Исус, Амин.

05.01.2013г.


Каталог: spisanie
spisanie -> Отговорен редактор: Стефка Стойчева – Пловдив Редакционен съвет
spisanie -> Отговорен редактор: Стефка Стойчева – Пловдив Редакционен съвет
spisanie -> Благодат християнско тримесечно списание за търсещи читатели Лято 2007 Брой 2 (20)
spisanie -> Отговорен редактор: Стефка Стойчева – Пловдив Редакционен съвет
spisanie -> Отговорен редактор
spisanie -> Отговорен редактор
spisanie -> Наредба държавно първенство 2017 г. Деца, юноши, девойки, младежи
spisanie -> Толерантност, приятелство, красота Организационен етап


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница