Отговори на въпроси от вестник „труд към ръководството на комисията за финансов надзорстраница1/4
Дата21.01.2018
Размер487.42 Kb.
#50541
  1   2   3   4
ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ ОТ ВЕСТНИК „ТРУД"

КЪМ РЪКОВОДСТВОТО НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР:

  1. Г-н Иво Георгиев Прокопиев акционер ли е в най-голямото пенсионно осигурително дружество с активи около 2 млрд. лева ПОК „Доверие" и чрез кои фирми?

  2. Към коя дата дружеството контролирано от г-н Иво Прокопиев е станал акционер в ПОК „Доверие"? Комисия за финансов надзор (КФН) одобрило ли е сделката по придобиването на акциите на ПОК „Доверие"?

  3. От кой инвеститор г-н Иво Прокопиев е закупил акциите на ПОК „Доверие" и кога е станало тяхното плащане? Във финансирането на сделката има ли данни за намесата на офшорни компании?


Общ отговор за 1., 2. и 3-ти въпрос:

Г-н Прокопиев притежава непряко участие в капитала на ПОК "Доверие" АД чрез "Грийн Ейкърс" АД. Видно от търговския регистър, на 27.05.2010 г. "АМ Рисърч" ЕООД придобива от "Ханфорд Кънсалтънси (Оувърсийс) Лимитид", Кипър акциите от капитала на "Грийн Ейкърс" АД. Едноличен собственик на капитала на "АМ Рисърч" ЕООД е свързаното с г-н Прокопиев "Алфа финанс холдинг" АД.

       "Грийн Ейкърс" АД притежава 5.98 % от капитала на ПОК "Доверие" АД. Съгласно чл. 121ж, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване на одобряване от заместник-председателя на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", подлежат само сделките, с които се придобива пряко и/или чрез свързани лица 10 и над 10 на сто от капитала на съответното пенсионноосигурително дружество. Предвид това за посочената сделка не е било искано разрешение от надзорния орган.


  1. КФН с какви данни разполага, относно това кои компании свързани с г-н Иво Прокопиев са се финансирали, чрез облигационни емисии или чрез покупка на акции за участие в капитала им, от пенсионни осигурителни компании и във какъв размер?

Няколко пенсионноосигурителни дружества (ПОД) са инвестирали средства на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване (ФДПО) в емисии корпоративни облигации („Каолин” АД, „Алфа Финанс Холдинг” АД и „Алфа Енерджи Холдинг” ЕАД), дялове на договорни фондове, управлявани от УД „Алфа Асет Мевиджмънт” ЕАД (ДФ „Алфа Инекс Имоти”, ДФ „Алфа SOFIX Акции”, ДФ „Алфа Ликвидни Средства” и ДФ „Алфа Избрани Акции”) както и в акции на компании, свързани с г-н Иво Прокопиев („Каолин” АД, „Соларпро Холдинг” АД  и „Парк” АДСИЦ), както следва: 

Облигации от издадената от „Каолин” АД емисия корпоративни облигации, с ISIN BG2100007033 (размер на емисията 5 000 000 EUR):

име на дружество

период на държане

притежаван процент от емисията

Диапазон на пазарната стойност на финансовите инструменти през периода на държане

ПОК „Доверие” АД

2004 г. – 2008 г.

23% - 24%

480 хил. лв. – 2 506 хил. лв.**

ПОК „Съгласие” АД

2004 г. – 2008 г.

3%

51 хил. лв. – 282 хил. лв.**

ПОК „ДСК Родина” АД

2004 г. – 2007 г.

3%

20 хил. лв. – 334 хил. лв.**

ПОД „Алианц България” АД

2004 г. – 2008 г.

10%

195 хил. лв. – 1 078 хил. лв.**

** Пазарната стойност е намалена с амортизационните плащания през периода на държане

            Облигации от издадената от „Алфа Финанс Холдинг ” АД  емисия корпоративни облигации, с ISIN BG 2100010094 (размер на емисията 10 000 000 EUR):име на дружество

период на държане

притежаван процент от емисията

Диапазон на пазарната стойност на финансовите инструменти през периода на държане

ПОК „Доверие” АД

2009 г. до момента

35% - 40%

4 525 хил. лв. – 8 118 хил. лв.**

ПОД „Алианц България” АД

м. януари до м. април 2014 г.

0.95%

189 хил. лв. – 195 хил. лв.**

ПОК „ДСК - Родина” АД

2009 г. до момента

18% - 28%

3 523 хил. лв. – 5 606 хил. лв.**

** Пазарната стойност е намалена с амортизационните плащания през периода на държане

            Облигации от издадената от „Алфа Енерджи Холдинг” ЕАД емисия корпоративни облигации, с ISIN BG2100021091 (размер на емисията 6 173 000 EUR):име на дружество

период на държане

притежаван процент от емисията

Диапазон на пазарната стойност на финансовите инструменти през периода на държане

ПОК „Доверие” АД

2009 г. – 2013 г.

27.54%

2 291 хил. лв. – 3 453 хил. лв.**

ПОД „Алианц България” АД

2009 г. – 2013 г.

32.40%

2 820 хил. лв. – 4 151 хил. лв.**

** Пазарната стойност е намалена с амортизационните плащания през периода на държане

            Дялове от ДФ „Алфа Индекс имоти” с ISIN BG 9000008068:име на дружество

период на държане

притежаван процент от емисията през периода на държане

Диапазон на пазарната стойност на финансовите инструменти през периода на държане

ПОД „Бъдеще” АД

2007 г. - 2009 г

4.95% - 7.65%

58 хил. лв. – 110 хил. лв.

            Дялове от ДФ „Алфа Sofix индекс” с ISIN BG9000014068:

име на дружество

период на държане

притежаван процент от емисията през периода на държане

Диапазон на пазарната стойност на финансовите инструменти през периода на държане

ПОК „ДСК Родина” АД

2007 г. - 2010 г.

0.64% - 30.20%

80 хил. лв. – 444 хил. лв.

ПОД „Бъдеще” АД

2007 г. - 2010 г.

3.82% - 14.74%

56 хил. лв. – 280 хил. лв.

Дялове от ДФ „Алфа ликвидни средства” с ISIN BG9000010090:

име на дружество

период на държане

притежаван процент от емисията през периода на държане

Диапазон на пазарната стойност на финансовите инструменти през периода на държане

ПОК „Доверие” АД

от 2009 г. до момента

89.49% – 100.00%

3 327 хил. лв. – 4 170 хил. лв.

            Дялове от ДФ „Алфа избрани акции”  с ISIN BG9000014076:

име на дружество

период на държане

притежаван процент от емисията през периода на държане

Диапазон на пазарната стойност на финансовите инструменти през периода на държане

ПОК „Доверие” АД

2008 г. до момента

6.95% - 48.36%

114 хил. лв. – 983 хил. лв.

ПОК „ДСК Родина” АД

2009 г. – 2010 г.

13.49% - 13.95%

228 хил. лв. – 296 хил. лв.

Акции от капитала на „Каолин” АД с ISIN BG1100039012:

име на дружество

период на държане

притежаван процент от капитала през периода на държане

Диапазон на пазарната стойност на финансовите инструменти през периода на държане

ПОК „Доверие” АД

2007 г. - 2013 г.

0.08% - 5.85%

1 233 хил. лв. – 6 777 хил. лв.

„Ай Ен Джи ПОД” ЕАД

2007 г. - 2013 г

0.18% - 2.04%

406 хил. лв. – 2 450 хил. лв.

ПОД „Алианц България” АД

2007 г. - 2013 г.

0.58% - 5.71%

1 085 хил. лв. – 11 568 хил. лв.

ПОК „ДСК Родина” АД

2007 г. - 2013 г.

0.49% - 2.36%

407 хил. лв. – 2 618 хил. лв.

„ПОД Бъдеще” АД

2007 г. - 2013 г.

0.01% - 1.94%

12 хил. лв. – 684 хил. лв.

„Пенсионноосигурителен институт” АД

2009 г. - 2013 г.

0.01% - 0.11%

0.1 хил. лв. – 91 хил. лв.

Акции от капитала на „Соларпро Холдинг” АД с ISIN BG1100003109:

име на дружество

период на държане

притежаван процент от капитала през периода на държане

Диапазон на пазарната стойност на финансовите инструменти през периода на държане

ПОК „Доверие” АД

от 2010 г. до момента

2.21% - 14.72%

115 хил. лв. – 2 754 хил. лв.

ПОД „Алианц България” АД

м. януари до м. април 2014 г.

4.99%

600 хил. лв. – 840 хил. лв.

Акции от капитала на „ПАРК” АДСИЦ, с ISIN BG1100016051:

име на дружество

период на държане

притежаван процент от капитала през периода на държане

Диапазон на пазарната стойност на финансовите инструменти през периода на държане

ПОК „Доверие” АД

от 2008 г. до момента

8.23% - 19.92%

209 хил. лв. – 1 202 хил. лв.

ПОД „Алианц България” АД

от м. януари до м. април 2014 г.

3.62%

81 хил. лв. – 113 хил. лв.Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница