Отговорът на молитватаДата06.02.2018
Размер91.33 Kb.
#55362
ТипИзложение


Искай и ще получиш!

Предмет: молитвата

Тема: отговорът на молитвата

Изложение на целта:І. Отговорът на молитвата е получаване на това, което си поискал

ІІ. Отговорът на молитвата е свързан с искане според Божията воля

Увод: Здравейте,

Продължаваме темата за молитвата. Тя е най-голямото лично доказателство за съществуването на Бог в живота ни. Но това доказателство действа само персонално. Отговорът на моите молитви са Божий знак за мен самия.

Ти трябва да преживееш Божият отговор на твоите молитви и тогава няма да има аргумент, който да оспори съществуването и характера на Бога.

Една възрастна жена, вдовица с пет деца, която всеки ден се молила на входа на бараката, в която живеела, с висок глас, издигайки ръце към небето: „Господи, ти знаеш, че нямам храна за децата си днес. Моля те, дай ми днес насъщния хляб!”

Нейният съсед, който бил атеист и му било писнало да слуша молитвите й всеки ден решил да й даде урок. Отишъл и купил няколко чанти с храна от супермаркета и ги поставил пред вратата й. Когато вдовицата видяла торбите, започнала радостно да благодари на Бог: „Госпопди, благодаря ти, че чу молитвата ми и изпрати храна за децата ми!”

Атеистът това и чакал, приближил се и й казал: „Госпожо, никакъв Бог не е отговарял на молитвите ви. Той не съществува и не може да чува и отговаря. Аз купих тази храна и я сложих пред вратата ви.”

Тогава вдовицата се обърнала отново към Бог и казала: „Господи, благодаря ти не само, че ми изпрати храна, но и че накара един атеист да плати за нея!”

Отговаря ли Бог на нашите молитви? Или просто нещата случайно стават … или ние сме по-мотивирани след молитва да постигнем онова, което искаме.

Миналият път говорихме за това, че молитвата е искане. Съвременният християнин е направил всичко друго от молитвата – разговор, ритуал, преживяване, духовно упражнение и какво ли още не, само не и това, което е нейната същност – искане.

Ако молитвата е искане, то нейният отговор е получаване.

Бог желае всеки ден да отива при Него, да искаме и да получаваме това, което сме поискали.

Две важни неща искам да подчертаем днес, размишлявайки за отговора на молитвата:

- отговорът е получаване

- получаването е свързано с искане според Божията воляІ. Отговорът на молитвата е получаване на това, което си поискал

Някои казват: Бог отговаря на молитвата по три начина – да, не или почакай малко. Така каквото и да се случи на твоята молитва е отговорено. Няма неотговорена молитва.

Това изказване може би има за цел да накара християнина да бъде доволен от Божията воля, независимо каква е тя.

Но то внася объркване относно молитвата. То я представя в погрешна светлина. Представя я като нещо мистично, неопределено. Един човек се моли и получава, друг се моли, но не получава. В крайна сметка има ли значение дали се молиш или не. Ти или ще получиш или няма да получиш.

Според Библията отговорът на молитвата е нещо сигурно и ясно, нещо разбираемо.

Отговорът на молитвата от страна на Бог е даване на онова, което вярващият иска.Матей 7:7, 8

Йоан 16:24

1 Йоан 3:22

Марко 11:24

Всички тези текстове ни казват, че отговорът на молитвата е даване от страна на Бог на това, което Му е било поискано.

Ако приемем, че отговорът на молитвата може да бъде всичко друго, тогава молитвата губи смисъла си и не е чудно, че много съвременни християни не очакват изобщо да получат нещо от Бог, когато се молят. Други изключват напълно молитвата от живота си.

Представете си, че отивате в магазина и казвате: Един хляб. Магазинерът ви дава пакет макарони и ви казва: Това е, от което имате нужда. Какво ще направите?

Или пък отивате на бензиностанцията и искате да ви налеят гориво. Служителят обаче ви казва: Не смятам, че имате нужда от гориво, довиждане.

Или пък се прибирате в къщи и жена ви ви казва: моля те измий чиниите. А вие казвате: за теб е по-добре скъпа да разходя кучето.

Смятате ли, че при тези случаи има отговор на искането? Не. Това не е нормално в нашите отношения. В реалният живот, ние искаме и очакваме да получим това, което сме поискали. Но тъй като за много християни молитвата се е превърнала в нещо нереално, измислено, недействащо, те не смятат, че е нещо ненормално когато искат от Бог, да не получат това, което са поискали.

Когато молитвата се представя като нещо неопределено и неразбираемо как действа, хората се отказват да се молят.

Молитвата е нещо просто и ясно, така както е описана в Библията. Това е практика, която Бог описва недвусмислено. Искаш и получаваш това, което искаш.

Но какво да кажем тогава ако искаш и не получиш това, което си поискал?

Ако приемем, че това е отговорът на твоята молитва, тогава спираш ли да се молиш? Продължаваш ли? Трябва ли да спреш или трябва да продължиш?

Ако нищо не получиш в отговор на твоята молитва, значи че на нея не е отговорено. А ако на нея не е отговорено, значи има някаква причина.

И тогава, християнинът, който не е получил отговор на молитвата си ще започне да търси причината за това. Когато я открие ще знае ясно защо няма отговор.

Молитвата е нещо ясно и разбираемо. Бог иска да се научим да се молим така, че да получаваме отговор на молитвите си.ІІ. Отговорът на молитвата е свързан с молене според Божията воля

Може би повечето християни не получават това, което са поискали от Бог. Това е така, защото повечето не възприемат молитвата насериозно, не се молят конкретно и ясно и не очакват конкретен отговор от Бог.

Но какво ако очакват и не получат отговор?

Отговорът е прост и банален: Ако нямаме отговор на молитвата си, една от основните причини е, че не се молим според Божията воля.

Може ли да знаем каква е Божията воля?

Когато се молим, ние често казваме: „Ако е Твоята воля!”

Но какво значи това? Можем ли да се молим: „Спаси моите приятели, ако е Твоята воля, изцели еди кой си, ако е Твоята воля, дай ми храна, ако е Твоята воля …”

Когато се молим за неща, които Бог е обещал да ни даде, значи е Неговата воля. Често в такива случаи „Ако е Твоята воля” е израз на неверие, а не на смирение и приемане на Божията воля.

Представете си какво ще стане, ако сложа едно „ако” в проповедите си относно неща, които Бог ни е разкрил ясно в Словото Си.

„Ако” има Бог, който ни чува на небето.

„Ако” Бог е любов.

„Ако” Бог е създал небето и земята.

„Ако” сме спасени чрез жертвата на Исус на кръста.

„Ако” има вечен живот за тези, които вярват в Него.

Както сме сигурни в тези неща, които са част от нашата християнска вяра, така трябва да сме сигурни, че когато се молим според Божията воля, тогава ще получим това, за което се молим.

Можем ли да бъдем сигурни, че се молим според Божията воля?

Да, можем да изработим такава сигурност в живота си. По-нататък ще говорим пак как да се молим според Божията воля, но сега нека да споменем три условия, които изграждат нашата сигурност, че се молим според Божията воля.

1. Да сме предадени на Божията воля

Това означава да сме предали живота си – желания, цели, амбиции, дарби изцяло на Бог.Псалм 37:4, 5

Вижте какво условие: Весели се в Господа!

За мрачните християни, за които вярата е хомот, бреме, мъка няма отговор на молитвата. Да се молиш според Божията воля, означава да си направил Божията воля своя – да имаш същите стремежи, удоволствия, каквито са Божиите. Да се веселиш в Господа. Тогава Той ще ти дава онова, което сърцето ти желае. Защото сърцето на човека, който се весели в Господа иска правилните неща.

Яков 4:2, 3

Това е пример за обратното – молитва не според Божията воля, а според своите страсти.

Не само нещата, за които се молим определят дали е според Божията воля, а и мотивите, целите.

Може да се молим за евангелизация – залата да бъде пълна, но за да прославим себе си като църква.2. Да сме предадени на Божието слово

Божието слово е разкритата Божия воля. За да знаем каква е Божията воля, един от най-сигурните начини е да научаваме повече за Бог от Словото Му.Йоан 15:7

Ако думите на Исус пребъдват в нас, тогава ще получаваме отговор на молитвите си. Защото такива молитви ще изискват Исусовите обещания и ще са в хармония с волята на Бог.

Колкото по-добре познаваме Библията, толкова повече от Божиите обещания ще знаем и толкова повече ще бъдем мотивирани да се молим за тях.

Обратното, ние ще знаем и какво не е Божията воля, така няма да си губим времето да се молим за неща, които Бог.

Например, Бог е обещал на всеки, че ще се грижи за материалните неща – хляб, облекло. Но не е обещал, че ще даде богатство на всеки. Даже напротив, предупреждава срещу стремежите към богатство:

1 Тимотей 6:9, 10

Когато знаеш Божията воля, ти се молиш за неща, които са според нея.

Колкото повече четем Библията, толкова по-успешен молитвен живот имаме.

3. Да бъдем водени от Светия Дух

Библията ни разкрива принципно, морално Божията воля

Има въпроси, за които Библията не ни дава отговор и за които трябва да имаме водителството на Духа:

- Дали да си купя нова кола, каква?

- Дали детето ми да учи музика, математика, литература …?

- Да отида ли да живея в друга страна?

- Да остана ли на тази работа или да търся друга?

- Дали да дам някаква сума, която имам в местната църква или за някакъв национален или международен проект?

- Да се оженя ли за този човек или не?

И много други въпроси, които са предмет на молитва, искане от наша страна.Римляни 8:26, 27

Светият Дух е Този, Който ни помага в молитва. Той ни помага да разберем коя е Божията воля, Той създава сигурност в нашите сърца. И когато застанем пред Бог с убедено сърце, че искаме според волята Му, тогава ще получим.

Това е наистина изключително добра новина:

Йоан 14: 13, 14

Единственото нещо, в което трябва да сме сигурни е, че искаме в Исусовото име, че искаме според Неговата воля.

Е, вземете тогава едно по едно всички ваши желания, които представяте пред Бог и ги подложете на преценка. Първо, преценете дали самият вие сте напълно предаден на Бог – вашите желания, цели, амбиции, удоволствия. Второ – от Библейска гледна точка, нещата, които искате – одобрени ли са от Словото като Божии обещания и морално приемливи. Трето – имате ли увереността от Светия Дух, че трябва да се молите за това?

Ако е така – да се молим и ще получим. Да се молим непоколебимо, с пълна увереност, защото Бог дава онова, което искаме.

Молитвата е искане. Отговорът е получаване на това, което сме поискали.

Ако не получаваме това, което сме искали, нека да потърсим причината, да видим какво не е наред с нашите молитви и ако се налага нека да променим молитвите си. Ако няма никакви пречки обаче и молитвите ни са според Божията воля, тогава нека с търпение да изискваме от Бог отговор на молитвата си. Това е наша привилегия и Бог с удоволствие ще изпълни нашите искания.Заключение: Чували ли сте за Джордж Мюлер? Издателство Нов Човек издаде преди няколко години книга, озаглавена Георг Мюлер, за живота на този невероятен християнин.

Той е живял в Англия през 19 век. Той е бил човек на молитвата, който в резултат на своите молитви през целия си живот и служба получава според някои, съвременния еквивалент на 150 000 000 долара за дейността си за сирачета.

Представете си тази огромна сума днес. Какво бихте направили за Бог, ако имате тези пари?

Но ние ги нямаме.

Джорж Мюлер също е нямал нищо, когато е започнал да служи. Имал е в джоба си два пенса – две стотинки. Бил обаче дълбоко развълнуван от живота на бездомните деца и решил да направи нещо. Тъй като нямал никакви пари започнал да се моли и резултат от молитвите му са изграждането на няколко сиропиталища и десетилетия непрестанна грижа да десетки хиляди бездомни деца, които са получили подслон там.

Той нямал пари, но изисквал Божите обещания за хляб, храна и подслон за тези деца.

Това, което е интересно в неговият случай е, че той не е представял нуждите пред хора, а само пред Бог и по чуден начин Бог е отговарял на тези нужди. В своите дневници той е записал много примери за това как Бог е отговорил на повече от 30 000 молитви.

Представяте ли си 30 000 молитви – искания, на които Бог е отговорил. Този човек е приемал насериозно молитвата. Неговата служба е била в продължение на 60 години. Това по 365 е равно на 21 900 дни. За това време той е получил отговори на 30 000 молитви – повече от един на ден. Получаваме ли всеки ден отговор на молитви, които са според Божията воля? Възможно е. Ако не го правим – губим от Божиите изобилни благословения.

Ето някои примери: Една нощ не е имало храна в сиропиталището, за да се приготви закуска. Джордж Мюлер се моли. В 3.00 ч. сутринта хлебарят го повика и му казал: Не мога да спя цяла нощ и отивам да направя хляб. Искам да донеса сутринта да имате за закуска.

Друг път нямало мляко, колата, която превозвала млякото се развалила точно пред сиропиталището и шофьорът предложил да дари цялото мляко.

Той вярвал, че Бог е достатъчно силен да реши всички проблеми и да отговори на всички нужди, за това когато имал някаква финансова нужда не търсил никога хора, а се обръщал директно към Бог. Бог му пращал хората, които давали пари и посрещали нуждите.

Резултатът от неговата молитвена служба:

За 64 годишна служба – грижил са за над 18 000 деца в сиропиталищата, които изградил. Над 100 000 други получили образование в други училища, но на издръжката на сиропиталището. Разпространил стотици хиляди Библии и десетки милиони религиозни брошури. Поддържал 150 мисионери. Самият той пътувал около 300 000 км като мисионер и споделил евангелието с над 3 000 000 души по света.

През цялото това време, той никога не поискал от човек и една стотинка. Но той вярвал в силата на молитвата и я преживявал в живота си всеки ден.

Мисля си, че ние като църква, като вярващи сме много богати, но него вярваме, не го знаем. Нищо не искаме и нищо не получаваме в сравнение с това, което Бог е приготвил. Ние сами си поставяме ограничения.

Молитвата може да промени нашия живот, животът на църквата.

Искайте и ще получите!

Амин!

Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница