Открити складове от подклас на функционална пожарна опасност 2 ЧДата17.10.2018
Размер29.42 Kb.
    Навигация по данной странице:
  • Чл. 501.
Раздел ХІ

Открити складове от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2

Чл. 497. (1) Минималните разстояния от открити складове до съседни сгради и съоръжения се определят по табл.45.

Таблица 45№ по ред

Видове складирани материали

Минимални разстояния в m до сгради или съоръжения от степен на огнеустойчивост:

I и II

III

IV, V и незащи-тени метални конструкции

1.

Каменни въглища и дървени трупи

Не се нормира

2

2.

Дървен фасониран (бичен) материал (дъски, греди, талпи), дърва за горене и др.

2

6

8

3.

Хартия, текстил, пластмаса, каучук, талаш, стърготини, изрезки, дървен и пластмасов амбалаж; открити площадки за груб фураж - сено, слама, царевичак

8

10

15

(2) При складиране на материалите и изделията на височина, по-голяма от 2,5 m, разстоянията по табл.45 се увеличават с 25 %:

1. до сгради от IV и V степен на огнеустойчивост независимо от класа на функционална пожарна опасност;

2. до сгради от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б;

3. до сгради от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4.

(3) Горимият амбалаж се складира на стифове (фигури) с размери до 20 х 15 m и с височина до 8 m. Три броя стифове образуват една група, като разстоянието между стифовете е най-малко 5 m, а разстоянието между групите - най-малко 15 m.Чл. 498. (1) Фасонираният дървен материал се складира на стифове в групи с височина до 12 m.

(2) Максималната площ на една група материал е 900 m². Разстоянието между отделните стифове в групата не се нормира.Чл. 499. Фигурите при складиране на трупи са със следните размери:

1. широчина - в зависимост от дължината на отделните трупи;

2. дължина - до 100 m;

3. височина - до 4 m.Чл. 500. Дървените материали (обли и цепени) с дължина до 1,5 m, предвидени за производство на целулозни продукти, се съхраняват подредени на фигури или в насипно състояние с обем до 200 m3. Разстоянието между фигурите е най-малко 20 m.

Чл. 501. Целулозната дървесина (изрезки, стърготини и други дървесни отпадъци) се съхранява на купи с височина до 15 m.

Чл. 502. (1) Отпадъчната хартия и целулоза се складират балирани, на фигури с маса до 50 тона, с височина до 4 m, като три фигури образуват една група. Разстоянието между фигурите е най-малко 10 m, а между групите - най-малко 20 m.

(2) Площадките за складиране се ограждат с ограда, изпълнена от материали с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, с височина най-малко 2 m, на разстояние най-малко 5 m от складирания материал.Чл. 503. (1) Разрешава се складиране на естествени и изкуствени текстилни влакна на открити площадки на купи с маса до 50 тона при спазване на следните минимални разстояния:

1. между купите - 25 m;

2. до сгради и съоръжения - 50 m;

3. до железопътни линии за редовно движение - 70 m;

4. до вътрешнозаводски железопътни линии - 30 m;

5. до пътища от републиканската пътна мрежа - 20 m;

6. до вътрешнозаводски пътища - 10 m;

7. до открити складове за дървен материал - 60 m;

8. до открити складове за груб фураж - 80 m.

(2) Складовите площадки се ограждат с ограда, изпълнена от материали с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, на разстояние най-малко 5 m от складираните материали.Чл. 504. (1) За складиране на технологични машини и съоръжения в опаковка, изпълнена от продукти с клас по реакция на огън D, E и F, се предвиждат площадки с площ до 2500 m². Разстоянието между отделните площадки е най-малко 5 m.

(2) Площадките се ограждат с ограда, изпълнена от материали с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, и се осигуряват с необходимото количество вода и средства за пожарогасене.

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница