Относно: Офертно проучване – основен ремонт на дизелов двг „deutz”. Уважаеми господин управителДата25.01.2017
Размер66.43 Kb.България Представителство:

4500 Панагюрище 1680 София, бул. „България” № 102

тел.: 0357 60210 Бизнес център „Белисимо”, ет. 6

факс: 0357 60250, 60260 тел.: 02 808 25 10, факс: 02 808 25 29

e-mail: pbox@asarel.com e-mail: asarel@mbox.contact.bghttp://www.asarel.com office@asarel.com


РИ-ИСУ-01.01.00.00.00/12-1

Това съобщение е предназначено само за физическото или юридическото лице, до което е адресирано, и съдържа информация, която е привилегирована и поверителна. Ако четящият това съобщение не е отбелязаният по-долу получател или служител, отговарящ за предаването на съобщението на отбелязания получател, с настоящето Ви уведомяваме, че каквото и да е разпространение или копиране на това съобщение е строго забранено. Ако сте получили това съобщение поради грешка, молим да ни уведомите незабавно по телефона и ни върнете оригиналното съобщение на посочения по-горе адрес на наши разноски. Благодарим Ви.ОТНОСНО: Офертно проучване – основен ремонт на дизелов ДВГ „DEUTZ”.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Фирма „Асарел-Медет” АД извършва офертно проучване относно условията и възможностите Ви за извършване на основен ремонт на дизелов двигател с вътрешно горене „DEUTZ”, модел BF4M1013C, сериен номер S/N 10618401, монтиран и работещ на геологопроучвателна сонда „Atlas Copсo” - Diаmeс U6 DH APC, собственост на „Асарел-Медет” АД. До настоящият момент двигателят е наработил приблизително 15 000 моточаса от заложен ресурс 16 000 моточаса, като все още е в експлоатация със занижени параметри. Целта на проучването е сключване на договор за извършване на цитираната услуга със срок на валидност на договора срока на договорените гаранционни условия за извършения ремонт на двигателя.Офертни изисквания: Предлагаме Ви да изпратите офертно предложение, което задължително да съдържа ясен и конкретен отговор на посочените в настоящото търговско запитване въпроси. Ако кандидатът не може да изпълни или да отговори на отделна точка, то той трябва да посочи „Без отговор” за тази точка.

Желаем офертата за всички услуги посочени в настоящото търговско запитване да бъде изготвена в следната форма:Основен ремонт на дизелов ДВГ „DEUTZ”, модел BF4M1013C, S/N 10618401Основен ремонт на двигателя

Бр.

Ед. цена в лв. без ДДС

1.

Цена за извършване на двустранна дефектация на двигателя – в лева/час2.

Цена на труд за извършване на ремонта – в лева на час3.

Други .............4.

........................5.

Цялостен I-ви основен ремонт на дизелов ДВГ„DEUTZ”,BF4M1013C

1
Време за извършване на ремонта – в работни дни.

Гаранционни условия – в моточасове след въвеждане в експлоатация.
Ценова листа на резервни части и консумативи за извършване на основен ремонт

на дизелов ДВГ „DEUTZ”, модел BF4M1013C, S/N 10618401Ценова листа на резервни части и консумативи, които ще се влагат при основен ремонт след двустранна дефектация

Каталожен номер

Мерна еденица

Ед. цена в лв. без ДДС

1.

..................2.

..................Ремонтът да бъде извършен съгласно изискванията, препоръките и нормативите на завода-производител за I-ви основен ремонт на дизелов ДВГ „DEUTZ”.

След ремонта преди приемане от Възложителя двигателят да бъде изпитан на празен ход в сервизната база на Изпълнителя.

Конкретните необходими резервни части и консумативи по видове и количества ще се определят след извършване на двустранна дефектация в сервизната база на Изпълнителя.

На заплащане ще подлежат реално вложените труд и резервни части по видове и количества удостоверени с двустранно подписан протокол за извършената услуга.

Общи условия, необходими за подготовка на офертата посочени в следната таблица
Допълнителни параметри при изготвянето на офертата

1

Допълнителни дейности и резервни части в зависимост от конкретната необходимост,

след предварително съгласуване и предоставяне на фактура за закупуване.2

Гаранции – максимално продължителен срок, след въвеждане в експлоатация.

3

Срок за извършване на услугата (работни дни):

4

Срок за явяване при аварийно повикване в гаранционният период (астрономически часове):

5

Срок за стартиране изпълнението на услугата след дефектацията: максимално кратък.

6

Качество и стандарт (касае вложените материали и резервни части):

7

Страна и завод производител: (касае вложените материали и резервни части):

8

Лицензи и сертификати: (касае вложените материали и дейността на фирмата)

9

Референции и референтен списък с клиенти на фирмата Ви,

придружен с длъжностни лица и координати за връзка.10

Франкировка: „Асарел-Медет” АД

11

Условия на плащане: без авансови плащания, в срок до 30 дни след издаване на данъчна

фактура оригинал, придружена с необходимите документи удостоверяващи извършените услуги.12

Валидност на офертата – минимум 90 (деветдесет) календарни дни

13

Предоставяне на регистрация по ЕИК:

14

Спазване на изискванията за дейности изпълнявани от външни партньори на територията

на „Асарел-Медет” АД, относно условия на труд, пожарна безопасност,

опазване на околната среда, пропускателен режим и сигурност.


Телефони за контакт:

инж. Николай Пелтеков – Р-л отдел „ИР”

тел. 0357 60 289, GSM 0889 212 313

инж. Петър Дерменджиев – Р-л отдел „РР и ЦРБ”

тел. 0357 60 459, GSM 0889 620 562

инж. Владимир Говедаров – Техник „ПРУ”

тел. 0357 60 469, GSM 0885 900 972

Във връзка с по-точно и коректно изготвяне на офертата е възможно да посетите „Асарел-Медет” АД и да направите оглед на двигателя. Огледът може да бъде извършен след предварителна писмена заявка по факс всеки работен ден от 830 до 1600 часа в срок до 12.04.2013 год. включително.

Предварително Ви благодарим и очакваме Вашето офертно предложение в срок до 1600 часа на 19.04.2013 год., адресирано до Изп. Директор – д-р инж. Л. Цоцорков по един от следните начини: В запечатан плик, надписан „Основен ремонт на дизелов двигател „DEUTZ”, собственост на „Асарел-Медет” АД, на факс 0357/60 250 (260), на e-mail: pbox@asarel.com.

Принципът за избор на изпълнител е комплексно най-изгодната оферта за Възложителя. Подборът се извършва само на първи кръг, като за втори кръг се провеждат разговори за доуточняване и подобряване параметрите на офертата.С уважение,
Ръководител отдел „ИР”:

ВГ/НП

/инж. Николай Пелтеков/

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница