Относно: Офертно проучване – техническо обслужване и ремонт на автомобили Ford и Land Rover, собственост на „Асарел-Медет“ ад. Уважаеми господин управителДата31.03.2018
Размер57.79 Kb.България Представителство:

4500 Панагюрище 1680 София, бул. „България” № 102

тел.: 0357 60210 Бизнес център „Белисимо”, ет. 6

факс: 0357 60250, 60260 тел.: 02 808 25 10, факс: 02 808 25 29

e-mail: pbox@asarel.com e-mail: asarel@mbox.contact.bghttp://www.asarel.com office@asarel.com


ОТНОСНО: Офертно проучване – техническо обслужване и ремонт на автомобили Ford и Land Rover, собственост на „Асарел-Медет“ АД.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Фирма „Асарел-Медет”АД, провежда офертно проучване, относно условията и възможностите Ви за сключване на сервизен договор за техническо обслужване и при необходимост ремонт на автомобили Ford и Land Rover – опис на автомобилите, обект на проучването е посочен в техническото задание, приложено към настоящото търговско запитване. Целта на проучването е сключване на рамков сервизен договор за една година с опция за автоматичното му продължаване в бъдещи периоди.Офертни изисквания: Предлагаме Ви да изпратите офертно предложение, което задължително да съдържа ясен и конкретен отговор на посочените в настоящото търговско запитване и приложеното техническо задание въпроси. Ако кандидатът не може да изпълни или да отговори на отделна точка, то той трябва да посочи „Без отговор” за тази точка. Желаем офертата за всички услуги, посочени в настоящото търговско запитване да бъде изготвена в следната форма:


I

График и калкулация за техническо обслужване /ТО/
График и описание с периодичност и обем на всички технически обслужвания и превантивни ремонти, препоръчани от производителя. Графикът да съдържа пълна калкулация за всеки тип техническо обслужване и необходимите за извършването му, труд, път, резервни части, консумативи и крайна цена, преференциална за „Асарел-Медет“ АД. Да се оферират графици за следните типове машини:

1.

График за техническо обслужване на автомобили Land Rover Defender

2.

График за техническо обслужване на автомобили Ford TransitII

Сервизни услуги, извън обема на техническото обслужванеВид услуга

М. Ед.

Ед. цена в

лв. без ДДС1

Часова ставка за извършване на сервизни услуги, извън обхвата на ТО, при необходимост

лв/час
2

Цена на транспорт при извършване услуги на място извън обхвата на ТО


лв/км
III

Резервни части, ценови листи, извън обема на техническото обслужване

Необходимо е към офертата да се приложи ценова листа на производителя в електронен формат, в ценовата листа да се включи отделна колона с търговска отстъпка за „Асарел-Медет“ АД, трябва да се включат всички основни възли, резервни части, материали и ГСМ продукти, необходими за извършване на техническо обслужване и ремонт на машините.

Изпълнителят трябва да поддържа на склад специфицирани и двустранно одобрени резервни части, необходими за нормалната работа на машините.
- Горепосочените сервизни услуги ще се извършват, а резервните части ще се влагат след изпращане на писмена заявка от страна на Възложителя.

- Конкретните необходими сервизни услуги и резервни части по видове и количества за всеки отделен случай ще се определят след извършване на двустранна дефектация.- На заплащане ще подлежат реално извършени услуги по видове и количества удостоверени с двустранно подписан протокол за извършена услуга.
IV

Допълнителни условия, необходими за офертата са посочени в следната таблица.Допълнителни параметри при изготвянето на офертата

1

Допълнителни сервизни услуги и резервни части, които не са включени в договора, ще се заплащат, след предварително съгласуване и предоставяне на фактура за закупуване.

2

Гаранции – максимално продължителен гаранционен срок.

3

Срок за извършване на услугите (работни дни): максимално кратък

4

Качество и стандарт (касае вложените материали и резервни части):

5

Страна и завод производител: (касае вложените материали и резервни части):

6

Лицензи и сертификати: (касае вложените материали и дейността на фирмата)

7

Референции и референтен списък с клиенти на фирмата Ви, придружен с длъжностни лица и координати за връзка.

8

Франкировка: „АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД.

9

Условия на плащане: без авансови плащания, в срок до 30 дни след издаване на данъчна фактура оригинал, придружена с необходимите документи удостоверяващи извършените услуги.

10

Валидност на офертата – минимум 90 (деветдесет) календарни дни.

11

Предоставяне на регистрация по ЕИК:

12

Спазване на изискванията за дейности изпълнявани от външни партньори на територията на „АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД, относно условия на труд, пожарна безопасност, опазване на околната среда, пропускателен режим и сигурност.

Телефони за контакт:

инж. Николай Минеков – Ръководител отдел „ИР”

тел. 0357 60 289, GSM: 0889 212 313

икн. Петър Пайтаков – ЕИ – „С и РУ”

тел. 0357 60 499, GSM: 0885 900 995

Във връзка с по-точно и коректно изготвяне на офертата е възможно да посетите „АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД и да направите оглед. Огледът може да бъде извършен, след предварителна писмена заявка, изпратена по факс всеки работен ден от 830 до 1600 часа в срок до 13.02.2018 год.

Очакваме Вашето офертно предложение в срок до 1600 часа на 28.02.2018 год., адресирано до Изп. Директор – инж. Д. Николов по един от следните начини: В запечатан плик, надписан „Техническо обслужване и ремонт на автомобили Ford и Land Rover“, на факс 0357/60 250 (260) или на e-mail: pbox@asarel.com.

Принципът за избор на изпълнител е комплексно най-изгодна оферта за Възложителя. Подборът се извършва само на първи кръг, като за втори кръг се провеждат разговори за доуточняване и подобряване параметрите на офертата.


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница