Относно: Превръщане на Безсрочен Трудов Договор в Дог за Определен СрокДата23.10.2018
Размер34.5 Kb.
#93341


Относно: Превръщане на Безсрочен Трудов Договор в Дог. за Определен Срок

Писма – Министерство на Труда и Социалната Политика

Писмо № 94бб/16 от 13.05.2009 г.

ОТНОСНО: Законът допуска превръщането на трудов договор за неопределено време (безсрочен), но само в трудов договор за определен срок (срочен по чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда), когато е налице изрично писмено желание на работника или служителя. Не е допустимо превръщането на безсрочен трудов договор в трудов договор до завършване на определена работа (срочен по чл. 68, ал. 1, т. 2 КТ)
Когато трудов договор е сключен до завършване на опре¬делена работа на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на тру¬да (КТ), той се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие със завършване на определената работа. Трудовият договор се прекратява на основание чл. 325, т. 4 КТ. Следователно не съществува възможност за сключване на до¬пълнително споразумение за продължаване действието на дого¬вора до завършване на работата по новата поръчка, а е необхо¬димо сключеният трудов договор да бъде прекратен съгласно чл. 325, т. 4 КТ и след това да се сключи трудов договор за нова¬та поръчка.

Съгласно чл. 67, ал. 3 КТ трудовият договор за неопределе¬но време не може да се превръща в договор за определен срок, освен при изричното желание на работника или служителя, из¬разено писмено. От цитираната разпоредба е видно, че законът допуска превръщането на трудов договор за неопределено време (безсрочен), но само в трудов договор за определен срок (срочен по чл. 68, ал. 1, т. 1 КТ). Когато е налице изрично писмено желание на работника или служителя. С оглед на това не съ¬ществува възможност за превръщане на безсрочен трудов дого¬вор в трудов договор до завършване на определена работа (сро¬чен по чл. 68, ал. 1, т. 2 КТ). Следователно не съществува възможност за сключване на допълнително споразумение към безс¬рочния трудов договор, а е необходимо той да бъде прекратен съгласно КТ и след това да се сключи нов трудов договор с прав¬но основание чл. 68, ал. 1, т. 2 КТ.

стр. от
Каталог: web -> files -> files
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт
files -> В сила от 15. 04. 2010 Писмо Приспадане на Надвнесен Корпоративен Данък зкпо
files -> Закон за корпоративното подоходно облагане ( зкпо ) Закон за юридическите лица с нестопанска цел
files -> Закон за счетоводството ( зсч ) Закон за хазарта
files -> Процедура Намаляване, Преотстъпване и Освобождаване от Облагане с Корпоративен Данък по Реда на зкпо
files -> Закон за Здравното Осигуряване


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница