Относно: Търговско запитване за сключване на договор за ремонт на инверторни електрожени за ръчно заваряване. Уважаеми дами / господаДата10.04.2017
Размер44.77 Kb.България Представителство:

4500 Панагюрище 1680 София, бул. „България” № 102

тел.: 0357 60210 Бизнес център „Белисимо”, ет. 6

факс: 0357 60250, 60260 тел.: 02 808 25 10, факс: 02 808 25 29

e-mail: pbox@asarel.com e-mail: asarel@mbox.contact.bghttp://www.asarel.com office@asarel.comРИ-ИСУ-01.01.00.00.00/16-1

Това съобщение е предназначено само за физическото или юридическото лице, до което е адресирано и съдържа информация, която е привилегирована и поверителна. Ако четящият това съобщение не е отбелязаният по-долу получател или служител, отговарящ за предаването на съобщението на отбелязания получател, с настоящето Ви уведомяваме, че каквото и да е разпространение или копиране на това съобщение е строго забранено. Ако сте получили това съобщение поради грешка, молим да ни уведомите незабавно по телефона и ни върнете оригиналното съобщение на посочения по-горе адрес на наши разноски. Благодарим Ви.


ОТНОСНО: Търговско запитване за сключване на договор за ремонт на инверторни електрожени за ръчно заваряване.
УВАЖАЕМИ ДАМИ / ГОСПОДА,
Фирма „Асарел-Медет” АД извършва офертно проучване относно условията и възможностите Ви за извънгаранционен ремонт на инверторни електрожени за ръчно заваряване, собственост на дружеството, описани в Таблица №1.

Целта на проучването е сключване на договор за ремонт със срок на валидност – 1 година, с опция за автоматичното му удължаване.


Офертни изисквания
Предлагаме Ви да изпратите офертно предложение, което задължително да съдържа ясен и конкретен отговор на долузададените параметри. В противен случай офертата ще се смята за невалидна:
I. Конкретни изисквания за ремонт на следните инверторни електрожени за ръчно заваряване:

Таблица №1
по ред

Производител

Вид/модел/

Количество, бр.

1.

Lincoln Electric

INVERTEC V 405 S

11

2.

Lincoln Electric

INVERTEC V 270 S

2

3.

Kemppi

MASTER 2200

1

4.

Kemppi

Minarc 150

2

5.

Kemppi

Minarc Tig 250

2

1. За извършване ремонт на описаните в Таблица №1 апарати:

1.1. Актуална ценова листа на резервните части, материали и консумативи, влагани при ремонт на апаратите – по възможност на електронен носител;

1.2. Цена на труд – лв./човеко час и цена на транспорт - лв./км.;

1.3. Възможност, ред и начин за предоставяне на оборотен апарат, при ремонт с продължителност повече от 48 часа;

1.4. Франкировка – „Асарел-Медет” АД.

1.5. Гаранция за подменените резервни части и за ремонтирания апарат - минимум 6 месеца.
II. Общи изисквания за ремонт на апаратите :

1. Всички оферирани цени да бъдат в лв. без ДДС.

2. Начин на разплащане – с платежно нареждане до 30 дни след извършване на ремонта на апаратите, придружени с издаване на следните документи:

2.1. Приемо-предавателен протокол;

2.2. Пълна разчетна калкулация на извършения ремонт;

2.3. Гаранционна карта;

2.4. Данъчна фактура.

3. Преференции за „Асарел-Медет” АД.

4. Референции и референтен списък с длъжностни лица и координати за връзка.

5. Лицензии и/или присъдени сертификати за извършваната от Вас дейност.


За разговори от техническо естество, във връзка с по-точното и коректно изготвяне на офертата е възможно да посетите „Асарел-Медет” АД и да направите оглед на място. Огледът може да бъде извършен всеки работен ден от 830 до 1600 часа в срок до 27.12.2011г.
Предварително Ви благодарим и очакваме Вашето офертно предложение в срок до 06.01.2012г., по един от следните начини:

- В запечатан плик, адресирано до Изп. Директор – д-р инж. Лъчезар Цоцорков и надписан „Оферта за сключване на договор за ремонт на инверторни електрожени за ръчно заваряване”.

- На факс 0357/60 250 (60 260), лично на вниманието на Изп. Директор – д-р инж. Лъчезар Цоцорков.

- На e-mail: pbox@asarel.com, лично на вниманието на Изп. Директор – д-р инж. Лъчезар Цоцорков.
Подборът се извършва само на първи кръг, като за втори кръг се провеждат разговори за доуточняване и подобряване параметрите на офертата.
Телефон за контакти - 0357 / 60 210, вътр. 128; GSM - 0879 442 808 – инж. Станислав Куртев.

С уважение:
Р-л отдел „ИР”:
/инж. Милен Кузманов/


Р-л направление „РД ”:
/инж. Николай Пелтеков/
Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница