Отправят т ъ р г о в о п р е д л о ж е н и естраница14/16
Дата07.10.2016
Размер1.62 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


По отношение на всички останали раходи, които са сравнително постоянни е предвидено те да нарастват постепенно от 8 хил. лв. през 2013 г. до 9 хил. лв. през 2018 г. или средно с 2% годишно.

Тези разходи включват основно местни данъци, административни такси и представляват средно за прогнозния пеориод около 51% от общите разходи.

Очакванията са, че структурата на разходите ще се запази както във времето, така и при различните сценарии.
Капиталови инвестиции
Важно допускане в прогнозирането на свободните парични потоци е размерът на допълнителните инвестиции в дълготрайни материални активи (ДМА).

Капиталовите инвестиции представляват сумата на необходимите разходи за поддържане на капиталовата база и са равни на амортизационните отчисления за периода и допълнителния ръст на дълготрайните активи на дружеството.

Към 31.10.2012 г. Дружеството е в процес на изграждане на нови метални силози, предназначени за дългосрочно съхранение на зърнени култури. Направените инвестиции до този момент са в размер на 121 хил.лв.

Силозите са изработени от висококачествена поцинкована ламарина върху стабилни вертикални, метални колони. Горепосочените съоръжения са 3 на брой, всяко от които с диаметър 7,45м., с височина 20,00 м. и вместимост 630 тона.За да бъдат завършени и отдадени под наем е необходимо Дружеството да инвестира допълнителни средства в размер на 169 хил.лв., като намерението на Мениджмънта е те да бъдат направени до месец декември 2013 г. и през 2014 г. да бъдат въведени в експлоатация.

Възприетата счетоводна политика на „Джерман – София” АД спрямо новите силози е те да се отчитат като инвестиционни имоти и да не се начисляват счетоводни амортизации.

Съгласно Международен счетоводен стандарт 40 като инвестиционни имоти се отчитат земи и/или сгради, които се държат с цел получаване на приходи от наем или за увеличаване стойността на капитала.

Инвестиционните имоти се оценяват първоначално по цена на придобиване.

След първоначалното признаване инвестиционните имоти ще се отчитат по модела на справедливата стойност.

Справедливата стойност на инвестиционния имот е цената, по която той може да бъде разменен между информирани и желаещи страни в честна сделка помежду им и отразява условията на пазара към датата на баланса.

Неначисляването на счетоводни амортизации води до по-висок счетоводен финансов резултат, което обаче не рефлектира върху дължимия данък от печалбата, тъй като съгласно данъчното законодателство в България за данъчни цели инвестиционните имоти следва да се амортизират според вида и категорията на актива.

Прогнозираните данъци от печалбата са изчислени на база гореописаната специфика при счетоводното и данъчно отчитане на инвестиционните имоти и при допускането за запазване на данъчната ставка от 10% за целия прогнозен период.
През 2013 г. се прогнозират и допълнителни инвестиции в размер на 50 хил. лв. в машини, 10 хил. лв. в транспортни средства и 9 хил. лв. в стопански инвентар, които ще бъдат амортизирани, съгласно възпритата счетоводна политика на Дружеството.

Капиталовата инвестиция се формира от нарастването в балансовата стойност на активите и отчетените амортизации за периода.

Прогнозата за капиталовите разходи и разходите за амортизация за периода 2013- 2018 г. е представена в таблицата:

Табл.17

Прогноза за капиталовите разходи и разходите за амортизации

за периода 2013-2018 г.


 
2013

2014

2015

2016

2017

2018
активи в (хил.лв.):

бал. ст-ст 12.2012

амортизация

нови активи

бал. ст-ст 12.2013

амортизация

бал. ст-ст 12.2014

амортизация

бал. ст-ст 12.2015

амортизация

бал. ст-ст 12.2016

амортизация

бал. ст-ст 12.2017

амортизация

бал. ст-ст 12.2018
инв. имоти - силози

121

-

169

290

-

290

-

290

-

290

-

290

-

290
машини и оборудване

3

1

50

52

4

48

4

44

4

40

4

36

4

32
стопански инвентар

-

-

9

9

1

8

1

7

1

6

1

5

1

4
транспортни средства

-

-

10

10

3

7

3

4

2

2

2

-
-
други ДМА

50

3

0

47

3

44

3

41

3

38

3

35

3

32
общо

174

4

238

408

11

397

11

386

10

376

10

366

8

358
нарастване на балансовата ст-ст на активите

2013 година:

234амортизация за периода:4капиталова инвестиция:238

Прогнозните изчисления на нетната печалба са представени по-долу. (Заб. Закръгляването на данните в хил.лв. е възможно да доведе до отклонение до 1 единица.)
Табл. 18
Прогнозни нетни парични потоци за периода 2013 – 2018 г. (в хил. лв.)

(реалистичен сценарий)


Прогнозни нетни парични потоци (хил.лв.)

2012

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Общо приходи от дейността

17

 

34

35

35

36

37

39

разходи по икономически елементи

32

 

12

19

19

19

19

17

Печалба преди лихви , данъци

- 15

 

22

16

16

17

18

22

разходи за лихви

 

 

 

 

 

 

 

 

данъци от печалбата - 10%

 

 


1

1

1

Нетна печалба

- 15

 

22

16

16

16

17

21

марж на печалбата

 

 

65.8%

45.2%

46.2%

45.0%

46.1%

54.1%

Каталог: uploads -> assets
assets -> 143 основно училище “георги бенковски”; град софия район “подуяне”; улица “тодорини кукли” №9
assets -> 143 основно училище "георги бенковски"; град софия
assets -> Сцена раковина 16h : djforceMan / dj кирил Мелконов
assets -> Програма на училищни прожекции във Фестивален и конгресен център, Кафе-театър Януари-Юни 2011 Дата
assets -> Vous avez la possibilité de vous inscrire aux examens du delf et du dalf et du delf juniors sans vous déplacer
assets -> Джерман – софия”ад документ за предлаганите ценни книжа част III от проспекта за първично
assets -> Пълномощно – образец


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница