Оу „найден геров с. Гавраилово, общ. Сливен, улДата24.10.2018
Размер24.39 Kb.
ОУ „НАЙДЕН ГЕРОВ” С. ГАВРАИЛОВО, ОБЩ. СЛИВЕН, УЛ. „КАМЕНИЦА” № 2

О Б Я В А
На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 от ППЗНП и във връзка с чл. 44, ал. 2, т. 3 от Закона за народната просвета, чл.14, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 4, чл. 5, ал. 1 и чл. 10, ал. 1 от Наредба за управление и разпореждане със земеделски земи от общинския поземлен фонд и водни ресурси в община Сливен на ОбС - Сливен.

О Б Я В Я ВА :


  1. Търг с явно наддаване, за отдаване под наем и аренда на земеделски земи, собственост на ОУ „Найден Геров” с. Гавраилово, както следва:


Отдаване под наем за срок от 5 години:
В землището на с. Малко Чочовени, общ. Сливен

1.Имот № 007002 – нива с площ - 7.449 дка, IX кат., с начална тръжна цена – 20 лв./декар.

2. Имот № 045022 – нива с площ- 3.631 дка, III кат с начална тръжна цена – 30 лв./декар.
В землището на с. Бинкос, общ. Сливен

1. Имот № 049021 – нива, с площ- 9.407 дка, VI кат. с начална тръжна цена – 20 лв./декар.

2. Имот № 033004 –нива, с площ- 3.001 дка,VIII кат., с начална тръжна цена – 20 лв. / декар.

3. Имот № 013022 – нива, с площ- 15.657 дка, VIII кат. с начална тръжна цена – 20 лв./декар.

4. Имот № 048003 – пасище, мера, с площ- 22.377 дка, V кат. с начална тръжна цена – 10 лв./декар.
В землището на с. Струпец, общ. Сливен

1. Имот № 003001 – врем. незп. нива, с площ- 12.020 дка, VI кат. с начална тръжна цена – 20 лв./декар.

2. Имот № 023001 – врем. незп.нива, с площ - 18.414 дка, VIII кат., с начална тръжна цена – 20 лв./декар.

3. Имот № 024001 – врем.незп. нива, с площ - 8.059 дка, III кат. с начална тръжна цена - 30 лв./декар.

4. Имот  № 043001 –  нива- полска култура, с площ - 2.167 дка, IX кат. с начална тръжна цена -20 лв./декар.

5. Имот  № 071018 – врем.незп. нива, с площ- 24.969 дка, IV кат. с начална тръжна цена – 30 лв./декар.

6. Имот  № 078022 – врем.незп. нива, с площ - 4.856 дка, VI кат. с начална тръжна цена – 20 лв./декар.

7. Имот № 079015 – нива-полска култура, с площ - 40.046 дка, VI кат. с начална тръжна цена - 20.лв./декар.Отдаване под арена за срок от 20 години:
В землището на с. Малко Чочовени, общ. Сливен

1. Имот № 028031 – лозе, с площ - 9.173дка, III кат. с начална тръжна цена – 50 лв./декар.


В землището на с. Струпец, общ. Сливен

1. Имот № 087001 – лозе, с площ- 2.304дка, III кат. с начална тръжна цена – 50 лв./декар.

2. Имот № 087005 – лозе, с площ- 3.503дка,III кат. с начална тръжна цена – 50 лв./декар.

3. Имот № 088002 – лозе, с площ- 5.995дка,III кат. с начална тръжна цена – 50 лв./декар.

4. Имот № 090006 – лозе, с площ- 3.809дка,III кат. с начална тръжна цена – 50 лв./декар.

5. Имот № 091002- лозе, с площ- 3.501дка,III кат. с начална тръжна цена – 50 лв./декар.
  1. Търгът с явно наддаване, ще се проведе на 15.04. 2016 г. от 09.00 часа в сградата на ОУ „Найден Геров” с. Гавраилово, общ. Сливен, ул. „Каменица” № 2.

  2. Депозита за участие в размер на 10 % от началната наемна цена, се заплаща в счетоводството на ОУ „Найден Геров” до 14.00 часа на 14.04.2016год.

4.Заявления за участие в търга ще се приемат в счетоводството на ОУ „Найден Геров” до 14.00 часа на 14.04.2016год.

5.Кандидата спечелил търга е длъжен да заплати достигнатата цена при сключване на договора за наем.

6.Кандидатите за участие в търга подават декларация по образец за липса на задължения към Държавата, Община Сливен до 14.00 часа на 14.04.2016г. в счетоводството на ОУ „Найден Геров” с. Гавраилово, община Сливен.

Лице за контакти от ОУ „Найден Геров” с. ГавраиловоМадлена Янакиева Георгиева

тел: 04513 2170
Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница