П ъ л н о м о щ н о-безсрочноДата17.03.2017
Размер18.33 Kb.
П Ъ Л Н О М О Щ Н О-безсрочно

Подписаният/ата ____________________________________________________________, ЕГН________________________________, с л.к.№_____________________________, изд. на ____________г., от МВР- ______________________, с настоящето УПЪЛНОМОЩАВАМ _____________________________________________________________________________________, ЕГН________________________________, с л.к.№_____________________________, изд. на ____________г., от МВР- ______________________, със следните права:

Да ме представлява в Република България пред всички органи на държавна власт и управление (централни и местни), административни, митнически, НАП, Агенция по вписванията, съответната Агенция по геодезия, картография и кадастър, Националния осигурителен институт, Здравната каса, Националния статистически институт, данъчните власти, всички застрахователни дружества, пред Полицията, КАТ, съдебните власти, водоснабдителните и електроснабдителните дружества, “Топлофикация”, фирмите за топлинно счетоводство, „БТК” ЕАД и други, да извършва всички необходими фактически и правни действия, като за целта съставя, попълва, подава, изисква и получава документи, молби, справки, формуляри, декларации, данъчни декларации, удостоверения, разрешения и други, да подписва всякакви документи, изпълнява всички мои задължения, води преговори, сключва договори и спогодби. Да получава и предава парични суми, ценни книжа, документи и вещи от и на лица, фирми, организации, учреждения и предприятия. Да води преговори и да сключва от мое име договори, каквито намери за добре и при цени и условия, каквито договори.

Да открива и закрива банкови сметки в лева и във валута във банка по неин/негов избор, включително, но не само: “Банка ДСК” ЕАД, “Юробанк И Еф Джи България” АД, “Уникредит Булбанк” АД, „Райфайзенбанк (България)” ЕАД, “Обединена българска банка”АД, “Централна Кооперативна банка”АД, “Общинска Банка”АД, “Първа Инвестиционна Банка” АД, както и всички неизброени банки, от мое име и за моя сметка, да тегли и внася суми без ограничение в размера, да получава банкови карти и ПИН-кодове за картата, като за целта попълва всички необходими документи, да ИЗВЪРШВА без ограничение в размера всички банкови операции, включително преводи в чужбина без ограничение в размера, вида на валутата и сроковете, да получава банкови извлечения, парагони, служебни бележки и др., като за целта ме подписва навсякъде, където е необходимо, включително да ликвидира сметките.

Да ме представлява пред пощенските служби в Р.България и да получава пратки, колети, писма, парични записи, като за целта попълва и подава документи и ме подписва, където е необходимо.

Пълномощното издавам генерално и безсрочно. За всички неописани изрично в пълномощното случаи, упълномощеният да се счита като мой генерален пълномощник, като пълномощното се тълкува изцяло в негова полза. Същият има право да договаря за всичко от мое име, включително и сам със себе си, включително да преупълномощава с горните права трети лица.УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: _____________________
Каталог: embassies -> uploads -> images -> embassies -> Copenhagen
Copenhagen -> Със следните права: Да продаде от мое име и за моя сметка собственото ми мпс: вид марка
Copenhagen -> Долуподписаните 1
uploads -> Регистрация в Република България на граждански брак, сключен на територията на Руската федерация Граждански брак
uploads -> Акт за въвеждане в експлоатация „ Реконструкция на улица „ Княз Борис”
uploads -> Програма в кинотеатър „Алкионис", изнесена от учениците от трите неделни български училища в града -"
uploads -> Долуподписаните
uploads -> Долуподписаните
Copenhagen -> П ъ л н о м о щ н о-безсрочно


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница