П ъ л н о м о щ н о подписаният/ата, егн, с л к.№, изд на г., от мвр, с настоящето упълномощавамДата22.12.2018
Размер20.91 Kb.
П Ъ Л Н О М О Щ Н О
Подписаният/ата __________________________________________________________, ЕГН________________________________, с л.к.№_____________________________, изд. на ____________г., от МВР- ______________________, с настоящето УПЪЛНОМОЩАВАМ ___________________________________________________________________________________, ЕГН________________________________, с л.к.№_____________________________, изд. на ____________г., от МВР- ______________________, със следните права:

Да ме представлява пред съответния Нотариус като придобие /чрез покупка или и по какъвто друг начин прецени/ на мое име и за моя сметка, при цена и условия каквито договори, следния недвижим имот: ______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, като за целта ме подписва навсякъде, където е необходимо, включително с правото част или цялата продажна цена за имота да бъде заплатен с кредит от банка, каквато упълномощеният прецени, включително с кредит от банка ____________________________________________________________

Декларирам, че съм съгласен имотът да бъде закупен, като част или цялата продажна цена бъде заплатена с банков кредит в размер до __________________________ ________________________________________________________________________________ и върху новозакупения имот да бъде учредена договорна ипотека и/или вписана законна ипотека в полза на банката, която отпуска кредита, като за целта сключи от мое име нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху гореописания имот, при условия и размер на кредита, каквито договори, да сключва анекси, допълнения, да прави промени във вече сключени договори за кредит, да извършва поправки и/или добавки на нотариални актове за учредяване на договорна ипотека.

Да ме представлява и от мое име да извършва всички необходими действия, за да ми бъде отпуснат кредит от банка, да сключва от мое име договори за кредит с банки, които прецени, при условия и размер на кредитите, каквито договори, да сключва анекси, да прави промени в договорите и да извършва всички необходими действия, като за целта ме подписва, където е необходимо.

Във връзка с отпуснатия кредит да открива от мое име банкови сметки, да превежда суми по банков път от откритите ми сметки, като попълва всички необходими документи, да получава банкови извлечения, парагони, служебни бележки и др. и ме подписва навсякъде, където е необходимо.

Да ме представлява пред съответните общини, данъчни служби, технически служби, служба “ЕСГРАОН”, пред съответния район при НАП, , Агенция по вписванията, АГКК и да ме снабдява с документи, скици и удостоверения, включително удостоверение за семейното ми положение, удостоверение за наличие или липса на задължения и с всички други документи необходими за нотариалното оформяне на сделката.

Да ме представлява пред съответната данъчна служба, да подава имотни декларации, да попълва формуляри и да получава информация, да заплаща необходимите данъци и такси, както и пред ъответните електроснабдителни и водоснабдителни дружества, пред Топлофикация, фирмите за топлинно счетоводство, „БТК” ЕАД, да подписва договори с тях във връзка с гореописания имот, при условия каквито прецени, включително да подава молби за спиране и пускане на ток, вода, парно, телефон.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: ____________________________________________________________________________(подпис и пълни имена по документ за самоличност, без съкращения)


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница