П л а н за действие на личния състав за гасене на пожари и ликвидиране на аварии и евакуация при пожар или авария на личния състав и пребиваващите в обекта лицаДата08.09.2017
Размер51.53 Kb.
#29786

Съгласувал, Утвърждавам,

Н-К ОУ ПБЗН:........................... Р-л на обекта: .................................

/............................../ /………......................../П Л А Н

ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ ЗА ГАСЕНЕ НА ПОЖАРИ И ЛИКВИДИРАНЕ НА АВАРИИ И ЕВАКУАЦИЯ ПРИ ПОЖАР ИЛИ АВАРИЯ НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ И ПРЕБИВАВАЩИТЕ В ОБЕКТА ЛИЦА

В

................................................................................................................................

/обект/

.............................................................................................................................../адрес на обекта/

На основание чл.6, т.2 и т.4 от Наредба № I-209 ПНПАБОЕ /ДВ.бр.107/04г/ и Глава дванадесета от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудванеІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПРИ ЛИКВИДИРАНЕ НА АВАРИИ

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ДЕЙСТВИЯТА ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА АВАРИЯ1

2

3

4

Незабавни мерки за локализиране на аварията

Оповестяване на аварийните служби и службата за спешна помощ

Предприемане на действия за евакуация на застрашените лица

Организиране на дейностите по ликвидиране на аварията

 1. Отговорно лице за незабавно изключване на електрозахранването от главното електрическо табло към участъка в който е възникнала аварията - .....................

 2. Отговорно лице за незабавно оповестяване на длъжностните лица от фирмата и външните организации при възникване на авария - ...........................................

 3. Отговорни лица за незабавна евакуация на персонала и намиращите се на обекта външни лица - ................................................................................................

 4. Отговорно лице за организиране на дейностите по ликвидиране на аварията - ..

 5. Отговорно лице, обучено да оказва първа долекарска помощ на пострадали при аварията ...............................................................................................................

 6. Други .........................................................................................................................


ІІ. ТЕЛЕФОНИ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА АВАРИЯ

Длъжностни лица и външни организации

телефон

Административен р-л на обекта .....................................................

..................

Спешна медицинска помощ

150

Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението”

160

Полиция

166

Други .........................

..................

Очакван единен телефонен номер при критични ситуации

112

ПОВИКВАНЕТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:

 1. Къде е аварията / произшествието, точен и ясен адрес;

 2. Какво се е случило, вид на аварията / произшествието. При произшествие с опасни вещества да се посочи тяхното наименование и по възможност тяхната характеристика.

 3. Колко са пострадалите;

 4. Какви са уврежданията на пострадалите лица и тяхната тежест – посочват се нараняванията и симптомите на отравяне;

 5. Кой се обажда – справка за собственото име на обаждащия се и телефонния номер от който се звъни. Обаждащият се не трябва никога да затваря пръв, а да изчака допълнителни въпроси и потвърждение че е разбран правилно.


ІІІ. ПРОФИЛАКТИЧНИ МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА АВАРИИ


 1. Проверка чрез оглед изправността на електрическата инсталация и състоянието на отоплителните уреди преди настъпване на отоплителния сезон.

Отговорник: ...............................

 1. Извършване на лабораторни измервания за проверка ефективността на зануляването и състоянието на заземителната инсталация.

Отговорник: ...............................

 1. Проверка за изправността на неавтоматичните средства за пожарогасене и презареждане на пожарогасителите в указаните срокове от последната проверка.

Отговорник: ...............................

 1. Ежеседмична проверка на аптечката, допълване за поддържане на неснижаемите количества и презареждане на медикаментите с изтекъл срок.

Отговорник: ...............................

 1. Ежедневно почистване на работните помещения и площадки от лесно запалими и горими отпадъчни материали.

Отговорник: ...............................

Други характерни за обекта или дейността мерки, за предотвратяване на аварии.


ПЛАН ЗА ЕВАКУАЦИЯ НА ОБЕКТА

ЗА БЕЗОПАСНОСТТА ВИ

СКИЦА НА ПОМЕЩЕНИЕТО

И ПЪТЯ ЗА ЕВАКУАЦИЯ


 • Запазете спокойствие, не допускайте паника!

 • Не полагайте излишни усилия при струпване на хора по евакуационните пътища и изходи!

 • При задимяване се движете близо до пода!

 • Ако пътя за евакуация е блокиран, останете в стаята и съобщете за вашето присъствие!

 • При земетресение застанете под трегер или каса на врата!

 • Не рискувайте излишно!ДЕЙСТВИЕ


 • Съобщете на телефон 160!

 • Изключете електрическото захранване!

 • Уплътнете врати и отвори с мокри кърпи и дрехи!

 • Започнете да гасите с наличните средства!

 • Евакуирайте имущество и информация!

 • Посрещнете пожарната!

 • Запознайте пожарникарите с обстановката!
Легенда: пожарогасител; телефон при пожар

противопожарен кран; ел. табло

Забележка: Всички подпомагат и изпълняват разпорежданията на отговорното длъжностно лице!

Утвърдил,Отговорно лице за обекта: .......................................... Управител: .............................................


Каталог: documents -> documenti -> vhod -> vsi4ki -> 4PAB Dosie
vsi4ki -> Н о м е н к л а т у р а №2 на лични предпазни средства
vsi4ki -> А н а л и з на дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд в
vsi4ki -> П р о г р а м а за организиране и провеждане инструктаж на работното място
vsi4ki -> Етиологичен фактор
4PAB Dosie -> Правила за безопасна работа с бутилки за пропан-бутан
4PAB Dosie -> Обследване на обекти с висок риск за възникване на пожари и експлозии
4PAB Dosie -> Инструкция №2 от 18 юли 2007 Г. За реда за осъществяване на операции по издирване и спасяване от главна дирекция "национална служба "гражданска защита"


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница