П р а в и л н и к за организацията на работата, числеността и състава на консултативния съвет по въпросите за туризмаДата19.07.2018
Размер27.57 Kb.
П Р А В И Л Н И К
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА, ЧИСЛЕНОСТТА И
СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ
ПО ВЪПРОСИТЕ ЗА ТУРИЗМА

Този правилник се приема съгласно изискванията на чл. 10 а, ал. 7 и във връзка с прилагането на чл. 10 а, ал.5 от Закона за туризма и с него се уреждат числеността, състава и организацията на работата на Консултативния съвет по въпросите на туризма на територията на Община Тутракан.

Консултативния съвет по въпросите на туризма е административно-обществен консултативен орган към Кмета на Община Тутракан.

В състава му участват представители на общинската администрация и представители на туристически сдружения, както и други, имащи отношение към развитието на туризма на територията на Общината.

Членовете на консултативния съвет се определят от Кмета на Община Тутракан, който е и негов председател. Освен него, в състава на Консултативния съвет влизат: представители на общинската администрация и представители на местния бизнес и други организации, свързани с туризма.

Консултативния съвет се свиква на заседания от неговия председател.

Заседанията са редовни при положение, че присъстват 2/3 от членовете на Консултативния съвет.

Решенията на Консултативния съвет се приемат с мнозинство - повече от половината от общия брой членове.

За приетите решения се води протокол, който се подписва от всички членове на съвета.

Председателят на Консултативния съвет:


 • свиква заседанията на съвета;

 • определя дневния ред на заседанията;

 • предлага проекти за решения;

Членовете на Консултативния съвет по въпросите на туризма: • предлагат теми и проблеми за обсъждане;

 • при необходимост, участват при изготвянето на експертни становища по проблемите на туризма в Община Тутракан;

Консултативния съвет по въпросите на туризма работи в съответствие с изискванията поставени от Закона за туризма в следните насоки:

 • изработва и предлага на Общинския съвет – Тутракан програма за развитие на туризма на територията на Общината, в съответствие с националните приоритети, местните туристически ресурси и потребности, съгласно изискванията на чл. 10 а, от Закона за туризма;
  - прави предложения и дава становища по въпроси, които са от съществено значение за развитието на туризма на територията на Община Тутракан, включително за размера на туристическите такси;

Консултативен съвет

по въпросите на туризма – Община Тутракан
Председател – инж.Георги Георгиев – Кмет на Община Тутракан

Членове:

 • Дарина Иванова – зам.кмет „Образование и култура”, Община Тутракан

 • Румяна Капинчева–директор дирекция „Обща администрация”, Община Тутракан

 • Даниела Стелиянова–началник отдел „Духовни дейности”, Община Тутракан

 • Наталия Балканджиева – гл.експерт „Младежки дейности,спорт и туризъм”, Община Тутракан

 • Атанас Атанасов – хотелиер

 • Валентин Атанасов – ресторантьор

 • Д-р Йордан Куцаров – изп.директор СНЦ „ЗМ „Калимок-Бръшлен””

 • Петър Бойчев – директор Исторически музей-Тутракан

 • Камен Змеев – общински съветник, представител на СНЦ

 • Милан Миланов – представител на СНЦ „бизнес информационен и консултантски център”

 • Маргаритка Шербанова – представител на СНЦ „Тутраканка”

 • Марияна Димитрова – председател на комисия по образование, култура, културно-историческо наследство, вероизповедания и именувания към ОбС-Тутракан

 • Людмил Спасов – зам.председател на ОбС – Тутракан, представител на Сдружение на производителите на кайсии

 • Д-р Богомил Бойчев – председател на комисия по здравеопазване, социални дейности, спорт, туризъм, младежта и децата към ОбС-Тутракан

 • Анка Монева – секретар на ОНЧ „Н.Й.Вапцаров”

 • Камелия Златанова – общински съветник, ТА “Силвиния”

- Инж.Емануил Диков - общественик

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница