Пакети с промяна на предлагани бр книжа и съответно дялове в процентиДата30.11.2018
Размер41 Kb.
#106642
Пореден номер на пакетите, които отпадат: 1-8, 10-26, 29-40, 42-45, 48, 50-53, 55, 58, 59, 61-63, 66, 68-72, 74-76, 78, 80-82, 84-86, 88-91, 93-108, 110-114, 116-118, 120-123, 125, 126, 128-139, 141-150,152, 153, 155-169, 171, 173-177, 179-186, 188, 189, 191-196, 198, 199, 201-203, 206-209, 211, 213-220, 222-224, 227-231, 235, 236, 238-241, 243-247, 249, 250, 252-255, 257-264, 266, 268, 269, 271-276, 278-280, 283, 285, 286, 288-306, 308, 311-322, 326, 329, 330, 332, 334-351, 353-377, 379-391, 393-402, 404-412, 414-417, 419-427, 429, 431, 432, 434-438, 440, 441, 443-445, 447-453, 455-465, 470, 472, 473, 475-488, 490, 492, 495-497, 499, 501-504, 507-516, 519, 520, 523-525, 527-531, 533-535, 537, 539-551, 553, 556-560, 562-565, 567-570, 572-576, 578, 580-583, 585, 586, 588-590, 592-596, 598, 600-602, 604-607, 609-627, 630, 631, 633-660, 662-669, 671, 672, 675, 677-691, 693-699, 701-705, 708-710, 712-714, 716-720, 722-735, 739-743, 745-754, 756-761, 763-766, 768-774, 776, 777, 779-782, 784-786, 790-793, 795, 797-801, 803-807,809-828, 830-838, 840-851, 853-866, 868-874,876-881, 883-890, 892-896, 899-919, 921-930,933-939, 941, 944-963, 965, 967-972, 974-981,983, 984, 986-999, 1001, 1003-1014, 1016-1029,1031, 1033-1043, 1046-1075, 1077-1094, 1096,1098, 1099, 1101-1108, 1110, 1111, 1113-1118,1120-1126, 1128-1134, 1137-1140, 1143-1158,1160-1165, 1167-1170, 1172, 1173, 1175, 1176,1180, 1182, 1183, 1185-1189, 1192-1196, 1198,1200-1210, 1212-1218, 1220, 1221, 1223,1225-1229, 1231, 1232, 1234, 1235, 1238-1243, 1245, 1246,1248-1254, 1257-1260,1263-1267, 1269, 1270, 1272, 1274-1283, 1285, 1287-1292, 1295, 1297-1306, 1308-1310, 1312, 1313, 1316, 1317, 1321, 1322,1325, 1326, 1328, 1332, 1333, 1335-1338, 1340, 1341.

Пакети с промяна на предлагани бр. книжа и съответно дялове в проценти:

2. В пореден номер 27 - "ЕМКА" - АД, числото "31811" се заменя с "8964", а числото "7,1" се заменя с "0,167".

3. В пореден номер 28 - "ЕЛХИМ - ИСКРА" - АД, числото "30662" се заменя с "39615", а числото "3,66" се заменя с "0,316".

4. В пореден номер 46 - "КЮСТЕНДИЛСКИ ПЛОД" - АД, числото "2951" се заменя с "5166", а числото "4,000" се заменя със "7,000".

5. В пореден номер 54 - "МЕБЕЛСИСТЕМ" - АД, числото "8059" се заменя с "1454", а числото "14,000" се заменя с "2,515".

6. В пореден номер 64 - "ПРИБОР" - АД, числото "308" се заменя със "109", а числото "0,12" се заменя с "0,043".

7. В пореден номер 65 - "ПАМПОРОВО" - АД, числото "35861" се заменя с "802", а числото "10,00" се заменя с "0,075".

8. В пореден номер 67 - "ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ФЛОТ" - ЕАД, числото "3270626" се заменя с "327063", а числото "30,000" се заменя с "3,000".

9. В пореден номер 77 - "СИРМА" - АД, числото "6712" се заменя с "3", а числото "6,6" се заменя с "0,003".

10. В пореден номер 79 - "СТОМАНЕНИ ПРОФИЛИ" - АД, числото "3375" се заменя с "47", а числото "4,873" се заменя с "0,068".

11. В пореден номер 87 - "ТРАНССТРОЙ БУРГАС" - АД, числото "445" се заменя със "115", а числото " 0,507" се заменя с "0,131".

12. В пореден номер 119 - "АГРИЯ" - АД, числото "33870" се заменя с "3852", а числото "17,342" се заменя с "1,972".

13. В пореден номер 124 - "АЛБЕНА АВТОТРАНС" - АД, числото "2000" се заменя с "3711", а числото "1,026" се заменя с "1,903".

14. В пореден номер 151 - "АС - ТУР" - АД, числото "6594" се заменя със "543", а числото "27,057" се заменя с "2,228".

15. В пореден номер 154 - "АТЛАЗ - В" - АД, числото "2296" се заменя с "2260", а числото "4,592" се заменя с "4,520".

16. В пореден номер 172 - "БДИН - МЕБЕЛ" - АД, числото "7528" се заменя с "7638", а числото "5,070" се заменя с "5,145".

17. В пореден номер 190 - "БЛАТЦА" - АД, числото "1759" се заменя с "332", а числото "6,602" се заменя с "1,246".

18. В пореден номер 200 - "БРАВО" - АД, числото "554" се заменя със "125", а числото "0,258" се заменя с "0,058".

19. В пореден номер 204 - "БУК - ГУРКОВО" - АД, числото "1942" се заменя със "156", а числото "4,984" се заменя с "0,400".

20. В пореден номер 205 - "БУРЯ" - АД, числото "3878" се заменя с "16", а числото "2,208" се заменя с "0,009".

21. В пореден номер 212 - "БУКОВЕЦЛЕС" - АД, числото "3089" се заменя с "2008", а числото "20,001" се заменя с "9,849".

22. В пореден номер 221 - "ВАРНА КОНСЕРВ" - АД, числото "19568" се заменя с "3753", а числото "24,580" се заменя с "0,375".

23. В пореден номер 225 - "ВЕЛИ ЛАК" - АД, числото "3407" се заменя с "2271", а числото "15,002" се заменя с "10,000".

24. В пореден номер 233 - "ВИТЕКС" - АД, числото "5210" се заменя с "699", а числото "20,000" се заменя с "2,683".

25. В пореден номер 234 - "ВИСОКОГОВОРИТЕЛИ" - АД, числото "11696" се заменя с "629", а числото "11,765" се заменя с "0,633".

26. В пореден номер 242 - "ВИТ - АВТОТРАНСПОРТ" - АД, числото "58" се заменя с "1465", а числото "0,129" се заменя с "3,259".

27. В пореден номер 248 - "ВИНПРОМ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" - АД, числото "4234" се заменя с "425", а числото "15,351" се заменя с "1,541".

28. В пореден номер 256 - "ВОДОПАД - 91" - АД, числото "3596" се заменя с "1017", а числото "9,719" се заменя с "2,749".

29. В пореден номер 267 - "ГАРАНТ" - АД, числото "4263" се заменя с "13", а числото "5,586" се заменя с "0,017".

30. В пореден номер 277 - "ГОРНА ОРЯХОВИЦА - МС" - АД, числото "5888" се заменя с "9630", а числото "5,503" се заменя с "9,000".

31. В пореден номер 281 - "ГОРКОМЕРС" - АД, числото "4652" се заменя с "1163", а числото "19,999" се заменя с "5,000".

32. В пореден номер 282 - "ГОРПРОМ" - АД, числото "1000" се заменя с "250", а числото "20,000" се заменя с "5,000".

33. В пореден номер 284 - "ГРАНИТОИД" - АД, числото "6" се заменя със "175", а числото "0,001" се заменя с "0,029".

34. В пореден номер 287 - "ДАЯНА - 91" - АД, числото "4789" се заменя със "185", а числото "8,598" се заменя с "0,332".

35. В пореден номер 307 думите "ДОМОСТРОИТЕЛ СЗ" - АД, СТАРА ЗАГОРА" се заменят с "ЮНАЙТЕД ПРОПЪРТИС БГ" - АД, СОФИЯ", числото "20" се заменя с "85", а числото "0,015" се заменя с "0,011".

36. В пореден номер 323 думите "ЕИ СТРОЙКО" - АД ("ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ" - АД), ВРАЦА" се заменят с "ЕНЕРГОСТРОЙ" - АД, СОФИЯ", числото "511" се заменя с "995", а числото "5,034" се заменя с "9,803".

37. В пореден номер 328 - "ЕКОКЛИМА" - АД, числото "2454" се заменя със "179", а числото "0,749" се заменя с "0,055".

38. В пореден номер 352 думите "ЕЛЕКТРИК" - АД" се заменят с "АК ЕЛЕКТРИК" - АД", числото "114" се заменя с "2420", а числото "0,145" се заменя с "0,425".

39. В пореден номер 378 - "ЗАГОРА ФРУКТ" - АД, числото "21506" се заменя с "833", а числото "14,433" се заменя с "0,559".

40. В пореден номер 392 - "ЗММ ПОБЕДА" - АД, числото "30000" се заменя с "1833", а числото "6,417" се заменя с "0,392".

41. В пореден номер 403 - "ИЗОМИНА" - АД, числото "105" се заменя с "5", а числото "0,163" се заменя с "0,008".

42. В пореден номер 428 - "ИНТЕРТЕД" - АД, числото "200400" се заменя с "6906", а числото "29,001" се заменя с "0,999".

43. В пореден номер 433 думите "ИЦМ РЗ" - АД ("ИЦМ ИНЖЕНЕРИНГ" - АД), ПЛОВДИВ" се заменят с "ИЦМ" - АД, ПАЗАРДЖИК", числото "29174" се заменя с "1773", а числото "19,900" се заменя с "0,177".

44. В пореден номер 442 думите "КАЛИАКРА" - АД" се заменят с "КАЛИАКРА ХОТЕЛС" - АД", числото "1302" се заменя с "47329", а числото "11,112" се заменя с "10,853".

45. В пореден номер 446 - "КЕТЧУП - ФРУКТ" - АД, числото "4853" се заменя с "4377", а числото "1,180" се заменя с "1,065".

46. В пореден номер 454 - "КОНВЕЙР" - АД, числото "362" се заменя с "10", а числото "9,997" се заменя с "0,276".

47. В пореден номер 466 думите "КРИСТАЛ" - АД" се заменят с "КРИСТАЛ ХИМИЯ" - АД", числото "4325" се заменя с "238", а числото "6,270" се заменя с "0,345".

48. В пореден номер 467 думите "КРЕМИКОВСКИ СТРОИТЕЛ" - АД" се заменят с "ДЕЯ БИЛД" - АД", числото "1" се заменя със "7", а числото "0,001" се заменя с "0,010".

49. В пореден номер 471 думите "КУБРАТ АВТОТРАНСПОРТ" - АД, КУБРАТ" се заменят с "КУБРАТ АВТОТРАНСПОРТ" - АД, РАЗГРАД", числото "2" се заменя със "774", а числото "0,004" се заменя с "1,548".

50. В пореден номер 474 - "ЛАНАТЕКС" - АД, думата "ТРЯВНА" се заменя със "СОФИЯ", числото "11181" се заменя с "7442", а числото "12,561" се заменя с "8,360".

51. В пореден номер 489 - "ЛОМ АВТОТРАНСПОРТ" - АД, числото "1463" се заменя с "4781", а числото "3,180" се заменя с "10,393".

52. В пореден номер 498 - "МАРС - МБ" - АД, числото "1829" се заменя с "914", а числото "20,000" се заменя с "9,998".

53. В пореден номер 500 думите "МАККАП НИШАВА" - АД ("НИШАВА" - АД), ГОДЕЧ" се заменят с "БОЛКАН УОТЪР" - АД, СОФИЯ", числото "357" се заменя с "819", а числото "0,036" се заменя с "0,082".

54. В пореден номер 506 думите "МАРТА 8" - АД ("ОСМИ МАРТ" - АД)" се заменят с "8-ми МАРТ" - АД", числото "66024" се заменя с "15405", а числото "30,001" се заменя със "7,000".

55. В пореден номер 517 - "МЕБЕЛ - КРИВОДОЛ" - АД, числото "229" се заменя с "99", а числото "6,517" се заменя с "2,817".

56. В пореден номер 518 - "МЕКОМ - К" - АД, числото "1950" се заменя с "1", а числото "6,006" се заменя с "0,003".

57. В пореден номер 526 - "МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ" - АД, числото "25172" се заменя с "9734", а числото "0,896" се заменя с "0,346".

58. В пореден номер 554 - "МЛЕЧНА ПРОМИШЛЕНОСТ - БЯЛА СЛАТИНА" - АД, числото "4534" се заменя с "647", а числото "28,707" се заменя с "4,096".

59. В пореден номер 566 - "МОНТАНА" - АД, числото "3226" се заменя с "9", а числото "0,894" се заменя с "0,002".

60. В пореден номер 579 - "НИВА" - АД, числото "2100" се заменя с "5000", а числото "4,200" се заменя с "10,000".

61. В пореден номер 584 - "НОВОСЕЛСКА ГЪМЗА" - АД, числото "9977" се заменя с "86", а числото "10,116" се заменя с "0,002".

62. В пореден номер 587 - "ОГОСТА" - АД, числото "2627" се заменя с "823", а числото "2,904" се заменя с "0,910".

63. В пореден номер 591 думите "ОПТИКОЕЛЕКТРОН" - АД" се заменят с "ЕКТРОН" - АД", числото "8666" се заменя с "3068", а числото "1,694" се заменя с "0,600".

64. В пореден номер 608 - "ПИРИНСКА МУРА" - АД, числото "1411" се заменя с "332", а числото "1,100" се заменя с "0,258".

65. В пореден номер 628 - "ПРОИЗВОДСТВЕНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА" - АД, числото "3085" се заменя с "801", а числото "4,030" се заменя с "1,045".

66. В пореден номер 632 - "ПРОГРЕС - АМ" - АД, числото "4729" се заменя с "207", а числото "4,063" се заменя с "0,178".

67. В пореден номер 670 - "РОПОТАМО" - АД, числото "2877" се заменя с "3415", а числото "2,945" се заменя с "3,495".

68. В пореден номер 673 - "РОДОПА - ПАЗАРДЖИК" - АД, числото "1546" се заменя с "1904", а числото "2,437" се заменя с "3,001".

69. В пореден номер 674 - "РОЯЛ СТОРИДЖ" - АД, числото "20105" се заменя със "76", а числото "20,308" се заменя с "0,077".

70. В пореден номер 692 - "СВОБОДА" - АД, числото "2888" се заменя със "110", а числото "7,608" се заменя с "0,290".

71. В пореден номер 711 думите "СКЪТ" - АД" се заменят със "СКЪТ МИЗИЯ" - АД", числото "13595" се заменя с "1", а числото "33,000" се заменя с "0,003".

72. В пореден номер 721 - "СОРТОВИ СЕМЕНА" - АД, числото "43395" се заменя с "1", а числото "26,300" се заменя с "0,001".

73. В пореден номер 736 - "СТРУМА - С" - АД, числото "5137" се заменя с "2420", а числото "16,985" се заменя с "8,002".

74. В пореден номер 737 думите "СТС" - АД (СЛАБОТОКОВИ СЪЕДИНИТЕЛИ)" се заменят със "СТС - СЛАБОТОКОВИ СЪЕДИНИТЕЛИ" - АД", числото "819" се заменя с "1", а числото "2,093" се заменя с "0,003".

75. В пореден номер 738 - "СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ" - АД, числото "5643" се заменя с "1", а числото "10,852" се заменя с "0,002".

76. В пореден номер 755 - "ТЕХНОТЕКС" - АД, числото "19567" се заменя с "3512", а числото "10,184" се заменя с "1,828".

77. В пореден номер 762 - "ТЕХНОКОРОЗА" - АД, числото "535" се заменя с "98", а числото "1,070" се заменя с "0,196".

78. В пореден номер 767 - "ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ - 91" - АД, числото "450" се заменя с "68", а числото "1,434" се заменя с "0,217".

79. В пореден номер 775 - "ТРАНС ЮГ" - АД, числото "665" се заменя с "984", а числото "2,012" се заменя с "2,978".

80. В пореден номер 778 - "ТРОЯН АВТОТРАНСПОРТ" - АД, числото "7" се заменя с "526", а числото "0,017" се заменя с "1,244".

81. В пореден номер 783 - "ТРУД - ЕНЕРГОИНВЕСТ" - АД, числото "5973" се заменя с "1510", а числото "7,059" се заменя с "0,983".

82. В пореден номер 787 - "ТРАНССТРОЙ ПЛОВДИВ" - АД, числото "18" се заменя с "457", а числото "0,018" се заменя с "0,136".

83. В пореден номер 788 - "ТРОПИК" - АД, числото "33207" се заменя с "4871", а числото "2,592" се заменя с "0,380".

84. В пореден номер 796 - "УНИТЕХ" - АД, числото "4882" се заменя с "597", а числото "7,075" се заменя с "0,865".

85. В пореден номер 802 думите "ФАБРИКА ЗА МЕТАЛЕН АМБАЛАЖ" - АД" се заменят с "ФМА" - АД", числото "21429" се заменя с "68894", а числото "1,640" се заменя с "4,563".

86. В пореден номер 808 - "ФИЛТЕКС" - АД, числото "7140" се заменя с "953", а числото "13,001" се заменя с "1,735".

87. В пореден номер 839 - "ХЮНДАЙ ХЕВИ ИНДЪСТРИС КО БЪЛГАРИЯ" - АД, числото "36129" се заменя с "1815", а числото "0,718" се заменя с "0,036".

88. В пореден номер 891 - "БУЛГАРПЛОД" - ООД, числото "44" се заменя с "40", а числото "5,238" се заменя с "4,780".

89. В пореден номер 973 - "МИНА ЛЕВ" - ООД, числото "6144" се заменя с "1", а числото "20,000" се заменя с "0,003".

90. В пореден номер 1032 - "СИДРА" - ООД, числото "22" се заменя с "28", а числото "4,400" се заменя с "5,600".

91. В пореден номер 1097 - "АСКОН" - АД, думата "АСЕНОВГРАД" се заменя със "СОФИЯ", числото "1774" се заменя с "339", а числото "1,38" се заменя с "0,263".

92. В пореден номер 1119 - "ВИДА ПЛОД" - АД, числото "32861" се заменя с "1064", а числото "27,07" се заменя с "0,876".

93. В пореден номер 1166 - "КАУЧУК" - АД, числото "5496" се заменя с "11086", а числото "0,58" се заменя с "1,177".

94. В пореден номер 1174 - "КЮСТЕНДИЛСКИ ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК" - АД, числото "30329" се заменя с "661", а числото "12,76" се заменя с "0,278".

95. В пореден номер 1178 - "ЛЕСОПЛАСТ" - АД, числото "99" се заменя със "763", а числото "0,02" се заменя с "0,189".

96. В пореден номер 1181 - "М+С ХИДРАВЛИК" - АД, числото "6203" се заменя с "9600", а числото "2,38" се заменя с "0,074".

97. В пореден номер 1184 - "МАШСТРОЙ" - АД, числото "538" се заменя с "1770", а числото "0,13" се заменя с "0,430".

98. В пореден номер 1190 - "МЕСОКОМБИНАТ - СОФИЯ" - ООД, числото "71211" се заменя със "791", а числото "90,000" се заменя с "1,000".

99. В пореден номер 1191 - "МЕТАЛСНАБ ХОЛДИНГ" - АД, числото "138826" се заменя с "20727", а числото "6,94" се заменя с "1,036".

100. В пореден номер 1211 думите "НОВОТЕКС - ПЕТРОВ" - АД" се заменят с "НОВОТЕКС - Р" - АД", числото "333" се заменя със "150", а числото "0,22" се заменя с "0,023".

101. В пореден номер 1222 - "ПРЕСКОВ" - АД, числото "664" се заменя с "803", а числото "0,26" се заменя с "0,320".

102. В пореден номер 1233 - "РЕМЕЛ" - АД, числото "132" се заменя с "253", а числото "0,25" се заменя с "0,169".

103. В пореден номер 1236 - "РУЕН - ЕЛИТ" - АД, числото "377" се заменя с "2016", а числото "0,04" се заменя с "0,202".

104. В пореден номер 1247 - "СПАРТАК" - АД, числото "976" се заменя с "3917", а числото "0,49" се заменя с "0,980".

105. В пореден номер 1255 - "ТЕХНОРЕСУРС" - ООД, числото "4517" се заменя с "12", а числото "87,00" се заменя с "0,230".

106. В пореден номер 1293 - "ВАГРЯНКА" - АД, числото "16377" се заменя със "152", а числото "11,47" се заменя с "0,103".

107. В пореден номер 1315 думите "МИР" - АД" се заменят с "МИР 8" - АД", числото "3573" се заменя с "3148", а числото "3,57" се заменя с "1,838".108. В пореден номер 1318 - "МРАЗ" - АД, числото "36145" се заменя с "41098", а числото "1,89" се заменя с "1,920".

109. В пореден номер 1339 - "ШАМОТ" - АД, числото "12000" се заменя с "16713", а числото "12,01" се заменя с "4,004".
Каталог: company docs
company docs -> Насоки за развитие на капиталовия пазар в българия цели пред управление „Надзор на инвестиционната цел” при кфн, които се поставят на вниманието на заинтересованите институции
company docs -> Биография на Любомир Христов д-р по икономика, Chfc опит
company docs -> Доклад за дейността на „каолин ад, гр. Сеново през третото тримесечие на 2007 Г
company docs -> До „Българска фондова борса – София”
company docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница