Реферат № на документа: в сила отPdf просмотр
страница1/4
Дата27.07.2022
Размер206.24 Kb.
#114849
ТипРеферат
  1   2   3   4
МАГИ
Свързани:
ПЛАН ЗА СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ПРИМЕРЕНgriji (2), ХЕРНИИ, Теми-Хирургия, Задание 1056 Наставник


МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Тракийски университет – Стара Загора
Издание: 1
Вид на документа:
РЕФЕРАТ
№ на документа:
В сила от: 01.06.2011
Редактиран:
Страница: 1 от 8
ИД "Промоция на здравословен стил на живот"
РЕФЕРАТ
Роля на медицинската сестра
при промоция на здравни знания
Изготвил : Магдалена Хаджиева
Проверил:
Специалност: Медицинска сестра доц. Албена Андонова, дм втори курс, 5 група
Фак. номер: 1056
Стара Загора
1


2021
Съдържание
1.Въведение………………………….......3 2.Изложение……………………………..2 3. Подходи за промоция на здравето…5 4. Етапи в осъществяването на здравна промоция в практиката на медицинската сестра…………………....6 5. Заключение……………………………7 6. Използвана литература…………….. 8 2


1.ВЪВЕДЕНИЕ
Промоция на здраве е наука за утвърждаване и повишаване на индивидуалното и общественото здраве и преди всичко здравето на здравите.
Предпоставка за развитие на концепцията за здравна промоция доказателствата от комплексните медико-социални и епидемиологични изследвания за:
● Многофакторната обусловеност на здравето
● Възможността да се въздейства върху рисковите фактори,обуславящи общественото здраве
Думата „промоция” се използва в ежедневната реч в смисъл на продажба
,реклама, издигане, утвърждаване. В здравен контекст „Промоция” /според модела на Tannahill/ означава подобряване на здравето чрез:
Профилактика
● Защита
● Здравно възпитание
Развитието на концепцията за здравна промоция е трасирано от няколко конференции на СЗО. Най-важната от тях се провежда в Отава, Канада през
1986 г. В основния документ, приет на конференцията,т.нар. „Отавска харта”,
се формулира понятието „Промоция на здравето” като процес, който дава възможност на индивидите и обществото да засилят контрола върху определящите здравето фактори и по този начин да ги подобрят”. Поставят се пет приоритетни области, свързани с промоция на здравето:
Създаване на околна среда,укрепваща здравето
● Засилване на обществената активност в посока опазване на здравето
● Развитие на лични знания и умения за укрепване на здравето
● Преориентиране на здравните служби към промоция
● Междусекторно сътрудничество и партньорство
СТР.117
2.ИЗЛОЖЕНИЕ
3


За достигане състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие, човек трябва да притежава необходимите знания, умения и нагласи, за да идентифицира приоритетите си за задоволяване на здравните потребности и за промяна в стила и средата на живот.
Определена е ключова на роля, произтичаща от задачите и функциите на медицинската сестра, която се подкрепя от редица документи на Световната здравна организация: Декларация на Алма-Ата; Резолюции на Световната здравна асамблея; Програма на Европейския регион „Здраве за всички“;
Програма на СЗО „Здраве 21“; Стратегия та СЗО“Медицински сестри и акушерки за здраве“. На медицинската сестра в Европа се отрежда централно, основополагащо място в първичната здравна помощ и това не е случайно, а е тясно обвързано с нейната компетентност да предоставя здравни грижи, да ръководи екипи за провеждане на здравно обучение,
промоция на здраве и укрепване на семейното здраве. Здравното възпитание е сърцевината на взаимоотношенията между различните сфери на здравните дейности


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница