Пастор Бени Хинстраница1/7
Дата09.04.2018
Размер0.97 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7


Авторитетът на Святия Дух
пастор Бени Хин
І част

Тази сутрин ще проповядвам послание, което зная, че ще поведе тази църква в нова посока - посланието, което най-много ме карат да проповядвам, когато пътувам... Когато отидох в Южна Африка преди няколко месеца, или в Швеция, и където и да отида, пастирът обикновено казва: Бени, преди всяко друго поучаване, учи за Святия Дух! Тази сутрин няма да уча за Святия Дух. Много от вас са ме чували да поучавам за Святия Дух. Това е послание, което е променило хиляди, хиляди животи, но днес това, което ще направя е, искам да ви поведа в различна посока и да изследваме Личността на Святия Дух. Всъщност това, което ще поучавам, е Авторитетът на Бог, но начинът да достигнем до това послание е като минем през вратите на посланието за Святия Дух. Личността Му е била разбирана неправилно.

Ще кажеш: Ти ни каза за Святия Дух, за Неговата Личност, за Неговата Сила. Да, казал съм ви. Тази сутрин, обаче няма да го казвам. По-скоро това, което ще направя с вас днес, е да споделя достатъчно информация от Божието Слово и вие повече няма да виждате Святия Дух така, както сте Го виждали до сега. Това напълно ще промени вашето мислене, вашия поглед. Наистина това промени мен през последните седмици и месеци. Така че, това е напълно ново. Аз си мислех, че познавам Святия Дух.

Мислех си, че познавам нещата за Неговата Личност, но започнах да виждам неща, които никога не съм виждал. И си помислих, че църквата се нуждае да ги знае. В Захария 4:6 - много известен стих, който казва (ще го перифразирам): Кажи на Зоровавел: Не чрез сила, нито чрез мощ, но чрез Духът Ми, казва Господ. Бог казва на Зоровавел, че нито едно човешко същество не може да извърши нищо, но само Силата и Мощта на Святия Дух! В Исая 10 глава, обърнете там, има друг много известен стих.

Докато обръщате, искам да споделя нещо с вас, едно от най-учудващите за мен неща. Понякога толкова се озадачавам над това! Знаете ли, като евангелизатор аз отивам в определена църква, моля се за болните и си заминавам. Но сега, когато съм пастир това, което ме учудва е че повече хора имат проблеми, отколкото аз си мислех, че имат. Това, което ме учудва е че повече вярващи християни са победени, отколкото аз си мислех, че са победени. И виждам тези проблеми, които се промъкват в живота на хората и стават големи гиганти. Знаете ли? Отивате в църква, проповядвате, молите се, пеете и казвате: Алилуя! Велико събрание. Но вие започнете църква - съвсем различно е. Аз обичам да ви водя в хваление, в поклонение, но наистина съм учуден защо толкова много хора имат проблеми... Този въпрос, който имам в ума си е: Защо толкова много християни са победени? Защо толкова много са вързани? Какво не е наред с нас? Защо ранната църква имаше такава сила, а ние имаме толкова малко от нея? Защо с една дума те заповядваха и демоните излизаха, а днес ние се страхуваме? Хората се страхуват от демони. Много пастори дори не говорят за това. Къде е отишла църквата? Какво става? Вместо служителите да казват на хората си, че могат да бъдат свободни, те ги оставят вързани и дори не говорят за това. Вместо пасторите да казват, че демоничната сила може да бъде изгонена от тях, те им казват, че това, което става въобще не съществува, а е само в умовете им. И тези бедни хора отиват в домовете си вързани и казват: Исусе, не мога да намеря отговор! Това нещо гори в мен. Слушайте. Тези окултисти в света имат повече сила, отколкото някои християни. Сатанистите, които се покланят на сатана имат повече от свръхестественото, отколкото някои от нас. Защо?! Защо поклонникът на сатана да може да намери повече сила от поклонника на Бог?! Защо?! Бог Всемогъщият има всичката сила и е по-велик от всеки демон, по-велик от всеки дявол! Мартин Лутер казва: Една дума от Исус разрушава дявола.

Един от ангелите Му може да го върже. Бог не е слаб! Хората Му са. И това, което ври в мен е, когато видя някой да получи повече от сатана - някой, който не е християнин да получи повече от сатана, отколкото някой, който е вярващ и не получава нищо от Бог. Служителят му казва, че е в ума му: Отивай си вкъщи. И тогава много хора се обръщат към сатанинска сила за помощ. И причината мнозина от църквата да живеят победени животи е, защото те са пренебрегнали най-силната Личност във вселената, която е Святият Дух. Не чрез сила, не чрез мощ, но чрез Духът Ми, казва Господ. Кой разрушава хомота в живота ви? Святият Дух! Погледнете Исая 10:27. Казва се, че хомотът е разрушен поради помазание-то. Ето защо хората са вързани! Защото проповедниците нямат помазанието.

Аз усещам присъствието на Бог само, когато говоря сега. Исая 10:27 И в онзи ден товарът му ще се премести от плещите ти и хомотът му от врата ти. За кого се говори тук? За дявола - врага, този, който поставя хомоти, товари на плещите ви. Но по-нататък в Словото се казва: И хомотът ще бъде унищожен поради помазанието. Вие слушате проповедника и можете да разберете дали той има помазание, или не, дали има помазание, или се опитва да го накара да се случи и то не се случва. Може да чуете един велик учител и да е мъртво всичко... Хората не са тъпи. Вие не сте глупави. Аз мисля, че Божиите хора са много умни. Можете да кажете кога помазанието е върху някого и кога не е. Може да дойде един човек тук, да пее песен и да няма никакво помазание и някой друг да дойде и да изпее същата песен, и силата на Бог да потече. Каква е разликата? Силата на Святия Дух в живота им. Това е разликата. Той може да изпее същата песен, но животът ви да бъде променен, вие да плачете и да искате повече от Исус, а някой друг може да дойде и просто да приказва само глупости. Същата песен. Защо?

Без помазание. Повечето проповедници в Америка за съжаление нямат помазанието в живота си и аз ги гледам по телевизията. Омръзнало ми е да ги слушам тези скучни проповедници. Те нямат нищо, което да кажат. Опитвате се да ги следвате с бележките си и се чудите: Господи, за какво говорят? Колко разбират за какво говорят? Нищо, нищо, нищо. Но слушате Джими Суагърд и кръвта ви започва да ври с очакване. И казвате: Давай, Джими! Дай го! Какво помазание има върху живота му! Слушате Били Греъм. Той не е Джими Суагърд. Той въобще не се разкарва така, както Джими, не си разхлабва връзката. Той е същият вчера, днес и завинаги, но какво помазание! Били Греъм е същият вчера, днес и завинаги точно както Исус. И Били Греъм проповядва послание преди 20 години, което скоро го проповядва отново същото, даже същите бележки, по които проповядва, но и същото помазание! Аз го слушах в Канада. Ние бяхме една от спонсорските групи, и аз седях там, и го проверявах този човек, и казвах: Господи, какво има в този човек? И знаете ли, той седи на платформата, и нищо - няма Алелуя, няма Слава на Бог - става и сълзи започват да се стичат по моите бузи. Няма орган, няма никакво свирене.

Вие почти винаги си мислите, че трябва да има музика, за да слезе Святия Дух. Не и при Били! Някои имат музика и все пак са мъртви. Виждате ли, Святият Дух не се нуждае от такива неща - Той се нуждае от желаещо сърце, за да дойде. Ние сме Го разбирали погрешно. Усещам помазанието, като говоря сега... Така че какво правим като църква? Аз ще накарам тази църква независимо дали го искате, или не - дали искате да го направя, или не, аз ще го направя, понеже аз съм шеф - аз ще накарам всеки един от вас да се срещне със Святия Дух, докато живота ви бъде променен. Ще направя това, което и Йонги Чо е направил в неговата църква в Корея и сега тя е най-голямата в света. Слушайте какво той е направил. Неговите хора не можели да бъдат убедени за реалността на Духа и затова той направил нещо, което е много умно. Аз не мисля, че трябва да го направя същото, но ето какво е. Той започнал да посява в умовете им, че Духът на Бог е реална Личност. И той решил, че начинът, по който те ще го разберат, е да сложи един стол на платформата. Ако отидете сега в църквата му, ще видите този красив стол точно по средата. Никой не сяда на него, той е резервиран за Духа! И сега, един от моите приятели - Стенли, отиде да проповядва за Йонги Чо, но никой не му казал нищо. Той не знаеше за този стол - не знаеше, че не е достъпен. Така че, той отишъл и седнал на стола. И когато Стенли седнал на стола, цялата църква зяпнала. И той ми каза на собствения си развален шведски акцент, каза ми: Брат, не знаех какво съм направил грешно. Йонги Чо станал от своето място пред десет хиляди човека (това е главната зала), и казал: Пастор, не можеш да седиш тук. И Стенли, понеже е джентълмен, попитал: Къде мога да седна?

И Йонги Чо му обяснил защо не може, той казал: Това е столът на Святия Дух, не можеш да седиш тук, трябва да се преместиш. И той се преместил. Представям си, още го виждам Стенли как гледа този празен стол. Аз попитах Йонги Чо, когато бяхме в един хотел, и му казах: Доктор Чо, защо имаш стол в църквата си? Ти знаеш, и аз знам, че Святият Дух не сяда на този стол. Той каза: Брат, Святият Дух не седи на стола. Аз го знам, и ти го знаеш, и моите хора го знаят. Аз попитах: Тогава защо имаш този стол? И той каза: За да бъдат хората ми програмирани да Го видят като Личност, да бъдат умствено програмирани, защото църквата е била поучавана погрешно с години... Ние сме били програмирани да Го мислим като “то”, като “нещо”, не като Някой. Ето защо в нашите песни има: Дай ми повече от Теб! Това не е библейско. Вие не вземате повече от Него. Какво е Той? Можете ли да Го разделите на части и да Му вземете едната ръка, и да Му вземете другата ръка следващата седмица?

Не дай ми повече от Теб, а ВЗЕМИ ПОВЕЧЕ ОТ МЕН. Той е Личност. Вие не Го разделяте и не казвате: Тази част ще я взема тази седмица, другата - следващата. Повече от мен вземи! Той не ви се покорява на вас, а вие на Него. Колко го разбират това? Вдигнете си ръката! Проповедниците Го наричат “то”. Това е, защото те са програмирани неправилно и слава на Бог за Йонги Чо, който програмира хората си правилно. Аз му казах: Ти проповядваш за църковен растеж. Защо не кажеш на служителите какво правиш? Той ми каза: Казах им, но те не го разбират. Много малко хора в Америка са направили това, което Чо прави. Има такива хора, които в събранията си винаги поздравяват и поканват Святия Дух, има много такива хора… И аз ще ви програмирам. Колко от вас искат да ви програмирам да започнете да Го виждате реален, като Личност? Библията ни казва първо, че Святият Дух е Бог. Обърнете на Йов 33 глава.

Той е Бог! Като на Бог ние трябва да Му се покланяме. Колко от вас са съгласни, че след като Святият Дух е Бог, Той заслужава поклонение? Кажете Амин. В Йов 33:4 Библията казва, че Духът на Бог ни е създал - вас и мен. Той е всъщност нашият Създател. Ще кажеш: Чакай, проповеднико! Аз мислех, че Бог ме е създал. Имам новини за теб. Не четете стиха! Все още говоря. Знаете ли къде беше Бог Отец, когато Бог ви създаде? Знаете ли къде беше, когато Той ви създаваше? Той не се движеше, Той беше на Трона на Славата, и казваше: Нека да направим човека! И аз наистина не вярвам, че Той се премести от Трона си тогава, защото Библията казва, че Исус е Този, който започна да оформя човека, но Святият Дух е Този, който всъщност направи създаването, защото в Йов 33:4 се казва, прочетете го за мен: Духът на Бог ме е направил и Дишането на Всемогъщия ми дава живот. Кой ви е направил? Духът. Обърнете на Псалм 104. Никога не сте си мислили за Святия Дух като за вашия Създател, нали? Мислехте си, че Той е тук, за да може да се чувствате добре? Естествено, Той ви кара да се чувствате добре, но това е повече от чувства. Псалм 104:30 Изпращаш Духа Си и те се създават. За какво говори Бог тук? Тук се говори за животните. Виждате ли, животните също са създадени от Духа. Ще кажеш: Аз наистина си мислех, че Бог създаде света. Бог създаде вас и Бог създаде животните, да, естествено! Но всъщност Кой е Този, който направи точно тази работа? Беше Духът. Реалната Личност на Духа!

Библията дори казва, че Святият Дух е Този, който подновява лицето на земята, когато тя е разрушена в следващия ред: И подновяваш лицето на земята. Кой беше първият, който беше видян в разрушената земя в Битие 1 глава? И Духът на Бог се носеше по водите. Слушайте, Духът е бил в действие още преди вие да сте били родени, или замислени. Сега, ако Духът е Бог, както и Е, и това ще се опитам да ви докажа сега. Преди няколко години се опитах да представя Святия Дух на хората от Орландо, но не казах как да го направим това нещо, как да познаем Святия Дух, понеже…

Наскоро говорих с един човек и бях малко разочарован, защото те ми казаха, че аз съм този, който през 1974 година ги е представил на Святия Дух, и казах: Добре, какво се е случило от тогава? И всъщност нищо не се е случило. И казах: Защо нищо? И отговорът беше, че той не е знаел какво да направи. Така че сега ще ви направя услуга, ще ви кажа какво да направите. Точно тогава, когато проповядвах, аз може би не трябваше така да мисля, но аз си мислех, че когато им представя Святия Дух, ще направят това, което аз направих, когато Кетрин Кулман ми Го представи. Аз отидох вкъщи и търсих в Библията, и намерих отговора. Но тъй като някои хора явно нямат време, ще ви направя услуга. Ще ви покажа това, което аз съм търсил и открил. Ще ви заведа по-далече, отколкото много хора в Америка са отишли с мен до сега. Искате ли го това? Вдигнете си ръката ако го искате. Хората по света са ме чували да проповядвам за Духа. Сега, вие сте единствените хора в света, с които ще отидем по-далеч, отколкото сме ходили с всички хора. Чудесно е! Нека да продължим. Ако Духът на Бог е Бог, тогава ние трябва да програмираме ума си и вече не трябва да Го виждаме като по-малка, по-слаба личност, какъвто Той не е.Една книга излезе преди няколко години, която казва, че Святият Дух е служител на тялото на Христос. Това е грешка! Той не е служител - Той е Босът, Той е Лидерът на Тялото на Христос! Нека да ви покажа нещо за Святия Дух. Той не само е Бог, но Той дори е Отец - Баща на нашия Господ Исус Христос. О, чакай тук, Бенедикт! Това е името ми. Чакай малко, човече! Какво искаш да кажеш с това, че Святият Дух е Бащата на Исус Христос? Аз мислех, че Бог Отец е Бащата на Исус Христос. Да, прав си, но също и не си прав. В Матей 1 глава Исус е наречен Детето на Святия Дух. Обърнете си Библиите и ще ви го покажа, Матей 1:18, ако искате, си го подчертайте. Виждаме, че вътре в тялото на Мария се намери дете от Святия Дух. Някои казват: Къде ни води Бени? Следвайте ме и ще разберете.

А сега рождението на Исус Христос беше така. След като беше сгодена майка Му Мария за Йосиф, преди да се съединиха, тя се намери с дете (или непразна в нашите Библии) от Святия Дух. Дете от Святия Дух. В Лука ни е казано, че Исус е роденият Син. Естествено, Той е Детето на Бог Отец, но също така Той е Детето на Духа. Вие никога не сте виждали Духа в тази светлина, нали? Така, както Го представям сега. Ще кажеш: Чакай малко! Аз си мислех, че Бог Отец, Бог Синът и Святият Дух са толкова едно, че не можем да Ги разделим. Естествено, че не можем да Ги разделим, но днес Ги разделям поради една причина. Сега Ги разделям, за да ви програмирам. Искам сега да разделя Троицата, за да ви програмирам, и след това ще Ги свържем отново заедно. Това трябваше да направя аз, за да мога да стигна до това, което имам сега като знание за Духа на Бог. Хората се страхуват да Ги разделят, понеже си мислят, че богохулстват по този начин. Не! Разделете Ги, за да можете да Ги разберете и след това, естествено осъзнайте, че Те са Едно. ЕДНО! Исус Христос е Детето на Святия Дух, което поставя Святия Дух като Негов Баща. Знаете ли, ако вие имате малко бебе, когато то се роди, вие - бащите ще хванете това бебе в ръцете си и ще го стиснете, и ще го обичате. Това е вашето бебе! Мисля, че понякога ние забравяме, че Святият Дух има чувства. Ако Той ви даде вашите чувства, представете си какви са Неговите чувства! Може би те са много подобни на вашите. Той може да ги изразява и аз вярвам, че когато Исус беше роден, Духът на Бог Го взе в ръцете Си и каза: Това е Моето Момче! Това е Святият Дух! Ще кажеш: Но какво прави Отец? Виждате ли, Отец на Небето е Този, който каза: Святи Душе, вземи Сина Ми и Го направи плът! Знаете ли, това действие, което Исус направи, никога няма да бъде разбрано - как Той успя да съблече Божествената Си форма и да стане семе? Това е чудо на чудесата! Но Святият Дух взе това семе и го сложи в тялото на Мария. И тогава, когато Момчето се роди, Святият Дух каза: Това е Моето Дете! Святият Дух не само е Бащата на Исус Христос... Не ви уча ереси, уча ви Словото! Може би има някои проповедници, които казват, че уча сега хората си на ерес. Не! Някои хора пускат една програма, слушат само пет минути и след това казват: Бени Хин е побъркан. Ако просто послушат малко повече, ще разберат, че не съм побъркан. Колко от вас мислят, че не съм побъркан? Благодаря ви! Аз получавам някои писма понякога... Исус Христос не само е резултатът от Святия Дух, когато постави семето в Мария, но Исус Христос, когато беше роден, единственият Му Пазител беше Святият Дух. Знаете ли какво Той направи? Той беше Този, който помаза Исус. Сега, гледайте сцената!

Отец седи на престола, представете си, че тук има един стол, и Отец седи на него, а Исус е долу на земята и ходи. Между Исус и Отец е Святият Дух. И това, което Святият Дух е, Той е каналът, контактът между двете Личности. Сега, гледайте. Примерно Исус върви - Единият е на Трона, Единият изцелява и Другият е между Двамата. Представете си, че Отец вдига телефона примерно, и звъни. Святият Дух е от другия край и вдига: Святи Душе! - Да, Сър. - Поведи Исус в пустинята, защото Аз ще изпратя дявола да Го изпита. - Да, Сър. Исусе, ела с Мен! Той е контактът между Двете Личности.

Колко от вас го разбират това? Исус ходи един ден и сега, гледайте. Исус беше напълно човек. Той нямаше знанието и откровението без Духа, Той не можеше да се движи, освен ако Духът не Му кажеше: Движи се! Отец сега вдига телефона и казва: Святи Душе! - Да, Сър! - Кажи на Исус да спре. - Добре. Исусе, спри! - Да, Сър. - Сега, Отче, какво трябва да направи? - Кажи Му да изцели този човек. - Добре. Исусе, изцели този човек! - О. К. Исус полага ръката Си и силата на Святия Дух тече, и го изцелява. Исус казва: Благодаря Ти, Святи Душе! Благодаря Ти, Отче! Нека да продължаваме! Те работят заедно. Исус премина през някои други хора, които не се изцеляват. Знаете ли защо? Защото Отец никога не е накарал Святия Дух да каже на Исус да ги изцели. Имаше много хора - Исус не се молеше за тях, защо? Защото Той каза: Аз правя само това, което Отец Ми заповядва! Но Кой е между Него и Отец? Святият Дух! Чрез Божия пръст - каза Той - Аз изгонвам демоните. Отец каза: Святи Душе, кажи на Исус да изгони демона от този човек. Духът на Бог беше Личността на контакт между Отец и Сина.

Исус не можеше да направи нищо без Духа. Бог се изправя на Голгота и четем, че преди Той да умре, Той предаде Себе Си чрез Духа. С други думи Библията казва, че ако не беше Духът - ако Исус не се беше представил чрез Духа, ако не бе предал тялото Си чрез Него, Той нямаше да бъде приет от Бог Отец, Той нямаше да може да издържи страданията на кръста. Той Се предаде чрез Святия Дух. Знаете ли, това ще бъде шок за вас. Знаете ли, че ако Святият Дух не беше с Исус, Той щеше да съгреши? Защото Святият Дух беше Силата. Знаехте ли това? Той беше Човешки Син, както и Божий Син и беше способен да съгреши. Не виждате ли Исус в светлината, където Той можеше да съгреши? Да, Той можеше, но не го направи! Защото Словото казва, че Той не съгрешаваше! Това беше акт на волята Му, Той реши да не го направи. Ако Исус не беше способен да съгреши, защо дяволът си губеше времето с Него да Го изкушава? Той знаеше, че Исус можеше да падне в грях и затова Го изкушаваше. И ако Святият Дух не беше с Него, Той никога нямаше да успее. Сега ще кажеш: Чакай малко! Поставяш Исус в по-ниска позиция. Не! Исус не е по-долу от Святия Дух, нито Святият Дух е по-долу от Исус! Искам да ви програмирам. Духът на Бог не е по-слаб и по-недоразвит, както вие си мислите. Той не е незрял, нито неразвит. Той е мощен!

Много хора вярват, че Святият Дух е малоумен, но Той не е малоумен, Той е Перфектен, Чудесен! Исус предаде Себе Си чрез Духа! Сега, гледайте. Исус лежи в гроба и Той знаеше много добре, че ще остане там вечно, ако Святия Дух Си беше променил ума и не беше Го възкресил... Веднъж, когато пътувахме с един мой приятел, той ми каза: Знаеш ли, Святият Дух беше толкова свободен и толкова отделен от Исус, и толкова свободен да прави каквото иска, че Той можеше да промени ума Си и да не възкреси Исус от мъртвите. Той каза: Знаеш ли защо Той Го възкреси от мъртвите? И аз казах: Защо? И той каза: Защото Той обеща да го направи. Обещанието, което Святият Дух даде на Исус беше съвсем отделно обещание от това на Отец. Това беше Негово решение. И аз започнах да плача тогава и казах: Какво доверие трябва да е имал Исус на Святия Дух! Той постави цялото Си бъдеще в Неговите ръце.

Исус Му каза: Святи Душе, Аз ще умра и ако Ти не Ме възкресиш, Аз ще остана мъртъв. Сега ще кажеш: Чакай малко! Исус можеше Сам да Се възкреси. Библията казва, че Духът е, който възкреси Исус. Римляни казва: Ако Същият Дух, който възкреси Христос от мъртвите живее във вас, Той ще съживи и вашите смъртни тела. Библията казва, че Исус не можеше да даде дори една заповед на учениците Си без Святия Дух, защото в Деяния 1 глава се казва, че Той им даде заповеди чрез Духа.

Обърнете на Деяния 1 глава, ще ви дам стиха. Алелуя! В Деяния 1:2 се казва: След като даде чрез Святия Дух заповеди на апостолите. Слушайте, хора, това беше след като Той възкръсна - Той не можеше да говори отделно от Духа дори и след като възкръсна. Ето какво се случи. Гледайте сега. Намерихте ли стиха? Тук е Исус с учениците Си. Беше възкресен от мъртвите и Той не беше свободен да говори без Святия Дух. Защо? Защото все още беше под контрола на Божия глас. Отец вдига телефона...

Използвам този пример само, за да го разберете по-добре. Отец вдига телефона и казва: Святи Душе, кажи на Исус да каже на учениците да не напускат Ерусалим, докато не бъдат изпълнени със сила отгоре. - Да, Сър. - Исусе, кажи на учениците да не напускат Ерусалим. - Не напускайте Ерусалим, докато не се изпълните със сила отгоре! Какво правеше Исус? Той изпълняваше това, което Отец беше казал на Духа. Библията казва: Той даде заповеди чрез Духа. Думата чрез означава точка на контакт, канал, това, което свързва Отец със Сина - за това се говори. Колко от вас са съгласни, че това, което обсъждаме сега е много важно? Вдигнете си ръката! Сега ще кажеш: Какво аз трябва да направя? Все още не съм свършил да говоря. Няма да ви кажа днес какво трябва да направите, защото ще трябва да дойдете и следващата седмица. Ще кажеш: Ама, аз напускам утре. Не мога да ви дам всичко в една кошница. Върни се следващата седмица. Не живея тук. Ами, премести се. Орландо е чудесно място. Обичам да проповядвам Словото, по-добре се чувствам, като проповядвам, отколкото когато спя. Ако Святият Дух е толкова реален, какво трябва ние да направим? Ще трябва да Го поставим като Бог и да Му се покланяме като Бог. Ще ви програмирам, хора, както трябваше да програмирам себе си: Да Го виждам като Бог и да Му се покланям.

Ще кажеш: Така ли?! Естествено! Ще кажеш: Защо Му се покланяш? Защо старите светии са писали песни: Да бъде благословен Бог, от който идват всичките благословения, всичките Трима: Отец, Син и Святия Дух? Защо Джон Уесли Му се е покланял? Защо ние пеем такива песни? Можете да се сетите за много писани песни, които говорят за това, че Духът е Бог... И аз ви обещавам: Ако започнете да Му се покланяте, това ще промени живота ви. Ще кажеш: Ами, Исус каза, че Той ще прославя Него. Аз не ви казвам да Го прославяте. Казвам да Му се покланяте. Думата прославям означава да дам мястото на, думите възвеличавам и прославям са горе долу еднакви, защото прославям, славя от еврейски означава шатър. Когато вие славите Бог, вие Му отдавате правилното място. Така че, вие не поставяте Духа в центъра, Той не е видимата Личност. Исус е видимата Личност, която е в центъра. Но Духът е Този, на когото също трябва да се покланяме. Всичко, което ви карам е да Му се покланяте, защото Той е Бог. Това е всичко. Библията ни казва много за това. Давам ви само още едно нещо и трябва да свършвам и докато свършвам, нека инструментите да започнат да свирят. Има толкова много, но ще продължа следващата седмица. В Исая 63 глава Библията казва, че Бог става врагът на човека, който не се отнася правилно към Святия Дух... Благодаря Ти, Исусе! Колко от вас искат да продължат по-дълбоко в това?

Кажете едно голямо Амин, иначе няма да го направя! Вие сте добро събрание, чудесни хора. Погледнете Исая 63:8-10
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница