Пазарните отношения = измама пазар на труда, земята, капиталов пазар, валутен бордДата13.01.2018
Размер102.82 Kb.
#45039ПАЗАРНИТЕ ОТНОШЕНИЯ = ИЗМАМА
ПАЗАР
на ТРУДА, ЗЕМЯТА, КАПИТАЛОВ пазар,
валутен борд, валутни курсове, борси (договаряне на цени и заплати), наеми, акции, квоти

ТРУДЪТ е ЕТАЛОН за ЧОВЕЩИНА, а не стока!
Пазарната икономика е лудост:
търгува с мерки и теглилки, с еталони:
Днес килограмът тежи 1 кг, а утре по договаряне - 1,2 кг.
Метърът днес е дълъг 1 м, а утре по договаряне - 1,3... и т.н.
Всяка стока (цена, заплата) съдържа количество труд, който трябва да се мери, а не да се договаря.
Трудът има свой ЕНЕРГИЕН ЕТАЛОН (ЕКВИВАЛЕНТ) (точни физически величини):
количества: време за производство, обем, маса, амортизация; качества, обществена необходимост, производителност...
Тяхната съвкупност се нарича СТОЙНОСТ. Цената е паричен израз (етикет) на стойността.
При пазарната икономика (капитализма) етикетът (цени, заплати) не отговаря на съдържанието,
защото трудът не се
изчислява, договаря се "на око"!!!
А в Хартата (долу) е казано:
«…еднакво възнаграждение за равностойна работа без никакво различие, … и за равен труд – равна заплата;» (чл.7, Икономически права)
т.е. заплащане според труда, а не според имущество, капитали, връзки, чувства (както е в капитализма по света)…
А за ЙЕРАРХИЯТА (пак там):
«еднаква възможност за всекиго да бъде повишаван в своята работа в съответна по-висока категория по никакви други съображения освен по старшинство и компетентност.»

                Левски: «Изпитвам човека в работа.»
                Христос: «С каквато МЯРКА мериш, с такава ще ти се ОТМЕРИ(!).» «По плодовете (труда) им ще ги познаете.»
                Народна мъдрост: «Който не работи, не трябва да яде.»

Да се търгува с труда означава да се търгува с човека като с говедо. Чрез труда хората могат само да се СЪРЕВНОВАВАТ:1. Пазар на труда: единственият ефект от него е надлъгването за все по-ниско заплащане на трудещите се, които нямат право (възможности) за съизмерим труд помежду си. Вместо него те получават субективна (необективна), случайна оценка за труда си. Така хората общуват (съотнасят се) помежду си сляпо (БЕЗ ИНФОРМАЦИЯ), БЕЗ ЕТАЛОНИ (на око). Нарушени са човешките права за «…еднакво възнаграждение за равностойна работа».

Вместо "Пазар на труда" комунистите искат


СОЦИАЛИСТИЧЕСКО (ТРУДОВО) СЪРЕВНОВАНИЕ,
при което човекът има СВОБОДА за съревнование (не конкуренция) и избор на реализация. Това го нямаше в "социализма" на Живков и Брежнев...

2. Пазар на земята: не се търгува с нещо, което не е на никой човек: "Земята не бива да се продава завинаги, защото земята е Моя; вие сте ми пришелци и преселници." (Библия, Левит, 23:25) Земята е собственост на Създателя Бог. За създаването й НЕ Е ВЛОЖЕН ЧОВЕШКИ ТРУД! Размяната (без трудов еталон е хазарт) с т.нар. "собственик" или с Бога ще става? Никой не Го пита, каква цена иска за земята. Той вече плаща за кражбата с войни и природни бедствия...

Облагородяването на земята е проблем, огледален на собствеността. Никой не ИЗЧИСЛЯВА количеството ТРУД (работно време, енергия) за облагородяването; нито благата от земята, които многократно надхвърлят вложения труд. Земята няма цена - дава много повече от вложения труд в нея. Не стига че собственикът получава от земята, без да й връща, но и пари взема от купувача. Да вземаш, без да даваш - това е кражба. Все едно продаваш човек, в когото си инвестирал образование. Но при капитализма и това става - търговията с футболисти (съвременната робо-търговия)!...

Парите, които се въртят в пазара на земята са погребани труд и ценности за НАУКА, изкуство, спорт, медицина, образование (ДУХОВНО РАЗВИТИЕ). Социализмът е много по-икономично общество от капитализма - земята е национална собственост (на всички, които се трудят) и пари за нейното прехвърляне от тоз на онзи не се пилеят.

3. Капиталов пазар: в капиталите (променливи или постоянни) (в натура, в пари, в енергия или в информация) също e ВЛОЖЕН ТРУД, който според ХАРТАТА трябва да бъде измерен, за да се знае как и колко да се разменя. Но това никога не става. Т.е. "Пазар на капитали" означава надлъгване БЕЗ ЕТАЛОНИ - ценните книжа днес струват едно, а утре - друго, според случая. Тук винаги печелят само най-богатите играчи - надценка от 1% на 1 милиард $-ра = 10 милиона $-ра печалба без труд... Каква лудница (Уолстрийт) - вместо размяна на ТРУД (на ценности) погребани пари за обмяна на хартийки (с неизвестно количество труд в тях)...

4. Валутен борд: и валутите съдържат ИНФОРМАЦИЯ за ТРУД, който се съдържа в брутния национален продукт на съответната държава. Той е ПРОМЕНЛИВ по количество (+, -). Валутният борд е ПРОИЗВОЛНО узаконен ПОСТОЯНЕН курс, не съобразен с труда, вложен в съответната валута. Т.е. при размяната или износът, или вносът е ощетен, което е най-типичната черта на капитализма - някой печели в ущърб на друг...

5. Плаващият курс на валутите е противоположност на валутния борд. При валутния борд - пълна ДИКТАТУРА, а при плаващия курс - пълна АНАРХИЯ на присвояването: Днес един министър си "отворил устата" и хоп - на другия край на Земята някой забогатял от EXCHANGE, без производителността там да е мръднала. И на тази анархия или диктатура й казват - познайте как! - "демокрация"!

По Жан Виденово време (1997) една западна банка (знае се коя) разигра умишлено парите и държавата ни се срина отИЗКУСТВЕНА  ИНФЛАЦИЯ...
Жан пренебрегна изчисляването на валутите според труда, с което срина и НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ. Ето защо Жан и неговата уж "Социалистическа" партия нямат нищо общо със социализма, т.е. с трудовите отношения.

До 1989 г. обменът на валутите се изчисляваше ВСЕКИ МЕСЕЦ с точност до хилядни и се променяше според СЪОТНОШЕНИЕТО на вложения труд в тях... Затова тогава поне имахме държава, а сега и това нямаме...6. Борси (договаряне на цени и заплати): във всяка стока има вложен ТОЧНО (ИЗМЕРИМО) количество ТРУД (енергия, СТОЙНОСТ). Ни повече, ни по-малко. Трудът е обективно извършен или ще бъде извършен, и цените и заплатите не могат да се договарят защото трудът е еталон за тях - чрез него ние ги ИЗМЕРВАМЕ. Величината на цените няма никакво значение, а само ценовото СЪОТНОШЕНИЕ, ако то отразява (!!!) СЪОТНОШЕНИЕТО на КОЛИЧЕСТВОТО ТРУД, ВЛОЖЕН в РАЗЛИЧНИТЕ СТОКИ. Но "демократ-икономистите" не правят никаква разлика между ЦЕНА и СТОЙНОСТ, между ВЕЛИЧИНА и СЪОТНОШЕНИЕ - нямат никакъв ЕТАЛОН за тях. Имаш еталон - имаш проблем, нямаш еталон - нямаш проблем... с присвояването... Т.е. договарянето на цени и заплати означава хаос, анархия, лъжи, кражби, престъпност, срината национална сигурност поради липса на еталон - ТРУДА!

7. Наеми: във всеки имот е вложен ТРУД! Да речем с количество х. Идва моментът y, когато количеството х е изплатено от наемателя. Но никой не пита ни кога идва y,  ни какво е количеството х.  Така или иначе все някога моментът y идва, след което х  е изплатено и вече собственикът получава пари, които вече не изплащат труда му, вложен в имота (той вече е изплатен), а в нещо съвсем друго (в свръхблагоденствието на собственика)... След y наемателят вече е платил 100% от трудовата стойност на имота. Т.е. наемателят неусетно е "купил" имота. След y собственикът вече получава пари БЕЗ ТРУД, т.е. собственикът вече КРАДЕ "законно" наемателя. Такава мултиплицирана КРАЖБА от всички наеми в света никой не изчислява, но тя надхвърля билиони $-ри. Месечният наем на малък магазин в центъра на кой да е град е от порядъка на хиляди, които изплащат стойността на помещението само за няколко месеца. А след това - огромни пари за свръхпотребление на собственици. Трилиони пари в оборота на света без трудово покритие, т.е. крадени пари от огромни наеми, аренди, концесии за сгради, заводи, земи, природни богатства...

8. Акционерен капитал: идва времето y за изплащане количеството труд х, вложен в акциите. Цели поколения си предават акции много време след 100%-ното изплащане на х, т.е. печелят от дивиденти без труд... Погледнете Лудницата Уолстрийт и други подобни тържища на хартийки - трилиони $-и, погребани за печалби на единици, а не за обществено развитие...

9. Квоти: търговските квоти са пълно отрицание на т.нар. "свободна (демократична) търговия". А уж

конкуренцията


трябва да определя търсенето и предлагането, а не политическият избор! И тук Хартата е нарушена - липсва съревнованието като мотивация, оценка за производителя и заплащане според количеството и качеството на ТРУДА му.

Политически квоти (за брой хора и за мандатност) - този брой е произволна, случайна измислица. Никой не изчислява (не регламентира) бройката (квотата). Ако един ръководител (президент) обективно е най-добрият, защо въобще трябва да бъде сменян от по-некадърен? И тук Хартата е нарушена (йерархия според способностите - чл.7)...

Ето защо ИНФЛАЦИЯТА при капитализма е неизбежна - мултиплицирани, НЕТРУДОВИТЕ доходи взривяват обществото - въстания, революции или бавна смърт на държави - Римската империя е загинала от 2% инфлация за 100 години. А нашата Цивилизация колко ще издържи при тая

ИНФЛАЦИЯ:

диаграмата на световно известния учен-икономист Самуелсън от САЩ с колосални обществени катаклизми заради инфлацията. След 1970 година отпада златно-доларовия стандарт (количество злато със средно количество труд в него), т.е. валутите започват да се изчисляват не според труда, вложен в тях, а според пазара, т.е. пазарно, случайно, хазартно. Законът на Христос е нарушен: "С Каквато мярка мериш, с такава ще ти се отмери". Валутите и цените след 1970 г. вече не само не се мерят, те са вече и без мярка. Т.е. цените и валутите започват да властват над хората под формата на инфлация (разруха):

1. Френска революция 1789 г.
    2. Наполеон срещу Русия 1812 г.
    3. Граждански войни във Франция.
    4. Гражданска война в САЩ.
    5. I Световна война.
    6. II Световна война.
    7. Корейска и Виетнамска войни.

            Фактите: 40 000 души умират от глад всеки ден, половината от които деца (12 милиона деца умират от глад годишно) ("Ройтерс"-1.дек.1993 г.); 1,4 милиарда души в абсолютна бедност и недохранване; 30% безработни (лишени от най-насъщното човешко право - РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ ТРУД); загиваща Природа (всяка минута изчезва гора колкото футболно игрище); глобално затопляне с опасност за смяна на полюсите (ПОТОП); множащи се БОЛЕСТИ, разврат, промишлени и природни катастрофи; мултибогаташи (мултиразхитители) срещу мултимизерия; билиони долари за въоръжаване вместо за развитие; ново преселение на народите (КРЪВЕН ДАНЪК); от 3457 години писана история 3230 са години на войни (само 227 мирни годи) (Х.В.Болдуин); от Края на Втората световна война повече от 350 локални войни (по една на месец); докладите на Комисии на ООН, че "реформите" в бившия соцлагер още през '92г. са погрешни и нямат шанс за успех. Всички тези факти не стряскат "управляващите" (и наши, и чужди), които продължават да бълват "велики мисли и мероприятия", покрити с колосално количество дезинформация...


Каталог: publications
publications -> Докторант су „Св. Климент Охридски”
publications -> Глобализация на човешкото съзнание
publications -> Призрен и призраците
publications -> Код по продагро-2008 Наименование на позицията
publications -> Опит за интегративен подход при някои аспекти от Науката за Сигурността Проф д-р Николай Слатински Тази студия е написана за изданието „Научни трудове”
publications -> Диана Гергова – Публикации Монографии
publications -> Лекция за софтуер за обработка на фото/видео (PhotoShop) 3 ноември 2007 г., събота Посещение на обект
publications -> Access point a name, term, code, etc., through which bibliographic or authority data is searched and identified. Additional access point [NT], Authorized access point [NT]
publications -> Публикации на доц. Д-р стефан йорданов за периода 2002-2007 год


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница