{pech}Комисия по рибно стопанствоДата25.10.2018
Размер186.25 Kb.


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2009 - 2014


<Commission>{PECH}Комисия по рибно стопанствоCommission>

<RefProc>2013/0097RefProc><RefTypeProc>(COD)RefTypeProc>

{11/11/2013}11.11.2013

ИЗМЕНЕНИЯ

1 - 2

Проектодоклад

Раул Ромева и Руеда

(PE514.923v02-00)

Забрана на вноса на атлантически едроок тон (Thunnus obesus) с произход от Боливия, Камбоджа, Грузия, Екваториална Гвинея и Сиера Леонe

Предложение за регламент

(COM(2013)0185 – C7 0091/2013 – 2013/0097(COD))


AM_Com_LegReport

Изменение 1Мария ду Сеу Патран НевешПредложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) На 14-ото си специално заседание през 2004 г. ICCAT призна усилията, положени от Камбоджа, Екваториална Гвинея и Сиера Леоне за отстраняване на посочените от нея проблеми, и прие препоръки за отмяна на мерките за ограничаване на търговията спрямо тези три държави.

(7) На 14-ото си специално заседание през 2004 г. ICCAT призна усилията, положени от Камбоджа, Екваториална Гвинея и Сиера Леоне за отстраняване на посочените от нея проблеми, и прие препоръки за отмяна на мерките за ограничаване на търговията с атлантически едроок тон (Thunnus obesus) и получените от него продукти спрямо тези три държави.

Or. <Original>{PT}ptOriginal>Изменение 2

Мария ду Сеу Патран НевешПредложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) В резултат на това Регламент (ЕО) № 827/2004 бе изменен с Регламент (ЕО) № 919/2005, така че предвидената в него забрана на посочения внос остана в сила само за Боливия и Грузия, докато вносът от Камбоджа, Екваториална Гвинея и Сиера Леоне бе разрешен отново.

(8) В резултат на това Регламент (ЕО) № 827/2004 бе изменен с Регламент (ЕО) № 919/2005, така че предвидената в него забрана на внос на атлантически едроок тон (Thunnus obesus) и получените от него продукти остана в сила само за Боливия и Грузия, докато вносът от Камбоджа, Екваториална Гвинея и Сиера Леоне бе разрешен отново.

__________________

__________________

6 ОВ L 156, 18.6.2005 г., стр. 1.

6 ОВ L 156, 18.6.2005 г., стр. 1.

Or. {PT}pt


AM\1009189BG.doc


PE522.996v01-00

BG Единство в многообразието BG

Каталог: RegData -> commissions -> pech -> amendments -> 2013
commissions -> Заседание Понеделник, 4 ноември 2013 г., 16. 15-18. 30 ч. Вторник, 5 ноември 2013 г., 00-12. 30 ч и 15. 30-19. 00 ч
commissions -> {peti}Комисия по петиции {18/12/2012}18. 12. 2012
pech -> Заседание Понеделник, 8 октомври 2012 г., 15. 00-18. 30 ч. Вторник, 9 октомври 2012 г., 00-12. 30 ч и 15. 00-18. 30 ч
commissions -> {peti}Комисия по петиции
2013 -> {pech}Комисия по рибно стопанство
pech -> {pech}Комисия по рибно стопанство
pech -> {pech}Комисия по рибно стопанство
pech -> Заседание Сряда, 27 ноември 2013 г., 00-12. 30 ч и 15. 00-18. 30 ч. Четвъртък, 28 ноември 2013 г., 00-12. 30 ч
pech -> {pech}Комисия по рибно стопанство


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница