Педагогически факултет д о к л а д с а м о о ц е н к астраница1/27
Дата16.08.2017
Размер6.7 Mb.
#27917
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Д О К Л А Д С А М О О Ц Е Н К А

ЗА ПРОГРАМНА АКРЕДИТАЦИЯ

НА ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

ПЕДАГОГИКА”


шифър 1. 2. от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 от 24. 06. 2002 г.
Декан: .....................................

(Доц. д-р Румяна Танкова)

ПЛОВДИВ


2012 година
СЪДЪРЖАНИЕ


ВЪВЕДЕНИЕ

8РАЗДЕЛ А. ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ

12

А1. образователно-квалификационна степен “Бакалавър” по специалност “ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА” (РЕДОВНО обучение)

12

1. Образователна дейност

12

1.1. Обучението на студентите се провежда според изискванията по образователно-квалификационни степени и съгласно образователната мисия, цели и задачи на ВУ.

12

1.2. Обучението на студентите се осъществява от преподавателски състав с необходимия профил и квалификация

17

1.3. За обучението на студентите е създадена, поддържа се и се развива материално-техническа и информационна база, специализирана за обучението в професионалното направление

19


1.4. Обучението на студентите отговаря и се придържа към съвременните методи на преподаване и оценяване на постиженията им

22

1.5. Полагат се специални грижи за високото качество на обучението по профилиращите дисциплини

26

А2. образователно-квалификационна степен “Бакалавър” по специалност “ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА” (ЗАДОЧНО обучение)

29

1. Образователна дейност

29

1.1. Обучението на студентите се провежда според изискванията по образователно-квалификационни степени и съгласно образователната мисия, цели и задачи на ВУ.

29

1.2. Обучението на студентите се осъществява от преподавателски състав с необходимия профил и квалификация

34

1.3. За обучението на студентите е създадена, поддържа се и се развива материално-техническа и информационна база, специализирана за обучението в професионалното направление

36


1.4. Обучението на студентите отговаря и се придържа към съвременните методи на преподаване и оценяване на постиженията им

39

1.5. Полагат се специални грижи за високото качество на обучението по профилиращите дисциплини

43

А3. образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР” по специалност “Педагогическо взаимодействие в подготвителна група и подготвителен клас” (ЗАДОЧНО обучение)

46

1. Образователна дейност

46

1.1. Обучението на студентите се провежда според изискванията по образователно-квалификационни степени и съгласно образователната мисия, цели и задачи на ВУ.

46

1.2. Обучението на студентите се осъществява от преподавателски състав с необходимия профил и квалификация

51

1.3. За обучението на студентите е създадена, поддържа се и се развива материално-техническа и информационна база, специализирана за обучението в професионалното направление


53

1.4. Обучението на студентите отговаря и се придържа към съвременните методи на преподаване и оценяване на постиженията им

56

1.5. Полагат се специални грижи за високото качество на обучението по профилиращите дисциплини

60

А4. образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР” по специалност “Иновационни технологии в ПУВ и начален етап на СОУ” (ЗАДОЧНО обучение)

63

1. Образователна дейност

63

1.1. Обучението на студентите се провежда според изискванията по образователно-квалификационни степени и съгласно образователната мисия, цели и задачи на ВУ.

63

1.2. Обучението на студентите се осъществява от преподавателски състав с необходимия профил и квалификация

68

1.3. За обучението на студентите е създадена, поддържа се и се развива материално-техническа и информационна база, специализирана за обучението в професионалното направление


69

1.4. Обучението на студентите отговаря и се придържа към съвременните методи на преподаване и оценяване на постиженията им

73

1.5. Полагат се специални грижи за високото качество на обучението по профилиращите дисциплини

77

А5. образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР” по специалност “Педагогическо взаимодействие и творчество в детската градина и началния етап на СОУ” (ЗАДОЧНО обучение)

79

1. Образователна дейност

79

1.1. Обучението на студентите се провежда според изискванията по образователно-квалификационни степени и съгласно образователната мисия, цели и задачи на ВУ.

79

1.2. Обучението на студентите се осъществява от преподавателски състав с необходимия профил и квалификация

84

1.3. За обучението на студентите е създадена, поддържа се и се развива материално-техническа и информационна база, специализирана за обучението в професионалното направление


85

1.4. Обучението на студентите отговаря и се придържа към съвременните методи на преподаване и оценяване на постиженията им

89

1.5. Полагат се специални грижи за високото качество на обучението по профилиращите дисциплини

92

А6. образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР” по специалност “Информационно-комуникационни технологии в предучилищното образование и началния етап на СОУ” (ЗАДОЧНО обучение)

94

1. Образователна дейност

94

1.1. Обучението на студентите се провежда според изискванията по образователно-квалификационни степени и съгласно образователната мисия, цели и задачи на ВУ.

94

1.2. Обучението на студентите се осъществява от преподавателски състав с необходимия профил и квалификация

100

1.3. За обучението на студентите е създадена, поддържа се и се развива материално-техническа и информационна база, специализирана за обучението в професионалното направление


102

1.4. Обучението на студентите отговаря и се придържа към съвременните методи на преподаване и оценяване на постиженията им

105

1.5. Полагат се специални грижи за високото качество на обучението по профилиращите дисциплини

109

А7. образователно-квалификационна степен “Бакалавър” по специалност “начална училищна Педагогика И ЧУЖД ЕЗИК” (РЕДОВНО обучение)

111

1. Образователна дейност

111

1.1. Обучението на студентите се провежда според изискванията по образователно-квалификационни степени и съгласно образователната мисия, цели и задачи на ВУ.

111

1.2. Обучението на студентите се осъществява от преподавателски състав с необходимия профил и квалификация

116

1.3. За обучението на студентите е създадена, поддържа се и се развива материално-техническа и информационна база, специализирана за обучението в професионалното направление


117

1.4. Обучението на студентите отговаря и се придържа към съвременните методи на преподаване и оценяване на постиженията им

120

1.5. Полагат се специални грижи за високото качество на обучението по профилиращите дисциплини

124

А8. образователно-квалификационна степен “Бакалавър” по специалност “ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК” (РЕДОВНО обучение)

126

1. Образователна дейност

126

1.1. Обучението на студентите се провежда според изискванията по образователно-квалификационни степени и съгласно образователната мисия, цели и задачи на ВУ.

126

1.2. Обучението на студентите се осъществява от преподавателски състав с необходимия профил и квалификация

131

1.3. За обучението на студентите е създадена, поддържа се и се развива материално-техническа и информационна база, специализирана за обучението в професионалното направление


132

1.4. Обучението на студентите отговаря и се придържа към съвременните методи на преподаване и оценяване на постиженията им

136

1.5. Полагат се специални грижи за високото качество на обучението по профилиращите дисциплини

141

А9. образователно-квалификационна степен “Бакалавър” по специалност “педагогика” (РЕДОВНО обучение)

142

1. Образователна дейност

142

1.1. Обучението на студентите се провежда според изискванията по образователно-квалификационни степени и съгласно образователната мисия, цели и задачи на ВУ.

142

1.2. Обучението на студентите се осъществява от преподавателски състав с необходимия профил и квалификация

147

1.3. За обучението на студентите е създадена, поддържа се и се развива материално-техническа и информационна база, специализирана за обучението в професионалното направление


148

1.4. Обучението на студентите отговаря и се придържа към съвременните методи на преподаване и оценяване на постиженията им

151

1.5. Полагат се специални грижи за високото качество на обучението по профилиращите дисциплини

156

А10. образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР” по специалност “Педагогика на ресоциализацията в училище” (ЗАДОЧНО обучение)

157

1. Образователна дейност

157

1.1. Обучението на студентите се провежда според изискванията по образователно-квалификационни степени и съгласно образователната мисия, цели и задачи на ВУ.

157

1.2. Обучението на студентите се осъществява от преподавателски състав с необходимия профил и квалификация

162

1.3. За обучението на студентите е създадена, поддържа се и се развива материално-техническа и информационна база, специализирана за обучението в професионалното направление


163

1.4. Обучението на студентите отговаря и се придържа към съвременните методи на преподаване и оценяване на постиженията им

166

1.5. Полагат се специални грижи за високото качество на обучението по профилиращите дисциплини

169

А11. образователно-квалификационна степен “Бакалавър” по специалност “сОЦИАЛНА Педагогика” (РЕДОВНО обучение)

171

1. Образователна дейност

171

1.1. Обучението на студентите се провежда според изискванията по образователно-квалификационни степени и съгласно образователната мисия, цели и задачи на ВУ.

171

1.2. Обучението на студентите се осъществява от преподавателски състав с необходимия профил и квалификация

176

1.3. За обучението на студентите е създадена, поддържа се и се развива материално-техническа и информационна база, специализирана за обучението в професионалното направление


177

1.4. Обучението на студентите отговаря и се придържа към съвременните методи на преподаване и оценяване на постиженията им

180

1.5. Полагат се специални грижи за високото качество на обучението по профилиращите дисциплини

184

А12. образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР” по специалност “Социална работа с правонарушители” (ЗАДОЧНО обучение)

186

1. Образователна дейност

186

1.1. Обучението на студентите се провежда според изискванията по образователно-квалификационни степени и съгласно образователната мисия, цели и задачи на ВУ.

186

1.2. Обучението на студентите се осъществява от преподавателски състав с необходимия профил и квалификация

191

1.3. За обучението на студентите е създадена, поддържа се и се развива материално-техническа и информационна база, специализирана за обучението в професионалното направление


192

1.4. Обучението на студентите отговаря и се придържа към съвременните методи на преподаване и оценяване на постиженията им

195

1.5. Полагат се специални грижи за високото качество на обучението по профилиращите дисциплини

198

А13. образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР” по специалност “ПРЕВАНТИВНА ПЕДАГОГИКА” (ЗАДОЧНО обучение)

200

1. Образователна дейност

200

1.1. Обучението на студентите се провежда според изискванията по образователно-квалификационни степени и съгласно образователната мисия, цели и задачи на ВУ.

200

1.2. Обучението на студентите се осъществява от преподавателски състав с необходимия профил и квалификация

205

1.3. За обучението на студентите е създадена, поддържа се и се развива материално-техническа и информационна база, специализирана за обучението в професионалното направление


206

1.4. Обучението на студентите отговаря и се придържа към съвременните методи на преподаване и оценяване на постиженията им

209

1.5. Полагат се специални грижи за високото качество на обучението по профилиращите дисциплини

214

А14. образователно-квалификационна степен “Бакалавър” по специалност “СПЕЦИАЛНА Педагогика” (РЕДОВНО обучение)

215

1. Образователна дейност

215

1.1. Обучението на студентите се провежда според изискванията по образователно-квалификационни степени и съгласно образователната мисия, цели и задачи на ВУ.

215

1.2. Обучението на студентите се осъществява от преподавателски състав с необходимия профил и квалификация

220

1.3. За обучението на студентите е създадена, поддържа се и се развива материално-техническа и информационна база, специализирана за обучението в професионалното направление


222

1.4. Обучението на студентите отговаря и се придържа към съвременните методи на преподаване и оценяване на постиженията им

225

1.5. Полагат се специални грижи за високото качество на обучението по профилиращите дисциплини

229

А15. образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР” по специалност “Комуникативни нарушения на развитието” (РЕДОВНО И ЗАДОЧНО обучение)

231

1. Образователна дейност

231

1.1. Обучението на студентите се провежда според изискванията по образователно-квалификационни степени и съгласно образователната мисия, цели и задачи на ВУ.

231

1.2. Обучението на студентите се осъществява от преподавателски състав с необходимия профил и квалификация

236

1.3. За обучението на студентите е създадена, поддържа се и се развива материално-техническа и информационна база, специализирана за обучението в професионалното направление


238

1.4. Обучението на студентите отговаря и се придържа към съвременните методи на преподаване и оценяване на постиженията им

241

1.5. Полагат се специални грижи за високото качество на обучението по профилиращите дисциплини

245

А16. образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР” по специалност “Специална педагогика-ресурсен учител” (ЗАДОЧНО обучение)

247

1. Образователна дейност

247

1.1. Обучението на студентите се провежда според изискванията по образователно-квалификационни степени и съгласно образователната мисия, цели и задачи на ВУ.

247

1.2. Обучението на студентите се осъществява от преподавателски състав с необходимия профил и квалификация

252

1.3. За обучението на студентите е създадена, поддържа се и се развива материално-техническа и информационна база, специализирана за обучението в професионалното направление


253

1.4. Обучението на студентите отговаря и се придържа към съвременните методи на преподаване и оценяване на постиженията им

256

1.5. Полагат се специални грижи за високото качество на обучението по профилиращите дисциплини

260

А17. образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР” по специалност “ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ” (ЗАДОЧНО обучение)

262

1. Образователна дейност

262

1.1. Обучението на студентите се провежда според изискванията по образователно-квалификационни степени и съгласно образователната мисия, цели и задачи на ВУ.

262

1.2. Обучението на студентите се осъществява от преподавателски състав с необходимия профил и квалификация

267

1.3. За обучението на студентите е създадена, поддържа се и се развива материално-техническа и информационна база, специализирана за обучението в професионалното направление


268

1.4. Обучението на студентите отговаря и се придържа към съвременните методи на преподаване и оценяване на постиженията им

271

1.5. Полагат се специални грижи за високото качество на обучението по профилиращите дисциплини

276

РАЗДЕЛ Б. ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ “ПЕДАГОГИКА”

278

2. Научноизследователска дейност

278

2.1. Организира се, поддържа се и се развива научноизследователската дейност на преподавателския състав

280

2.2. В Професионалното направление се организира, поддържа и развива научно изследователската дейност на студенти и докторанти

295

2.3. Високо качество на публикациите на студентите, докторантите и преподавателите


299

3. Управление на образователния процес

302

3.1. Организация на управлението на качеството на учебния процес и свързаната с него преподавателска дейност

302

3.2. Организация за проследяване на реализацията на завършилите обучението студенти

313

4. Конкурентноспособност на обучението в професионалното направление

318

4.1. Новаторски практики в обучението

318

4.2. Познаване на конкурентната среда на обучението в професионалното направление

322

4.3. Национални и международни позиции и възможности

326

Заключение

333

Приложения към Раздел А. (допълнителни папки по ОКС)
Приложения към Раздел Б. (допълнителни папки ОКС)


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница