Пенсията ще стигне 80% от доходаДата23.08.2017
Размер55.48 Kb.
#28598
в-к “Труд”, 9 август 2013 г.

Пенсията ще стигне 80% от дохода
Г-н Абаджиев, през последните седмици сделката за продажбата на най-голямата пенсионна компания “Доверие” не слиза от новините. Има ли държавата достатъчно механизми, за да защити парите на хората от евентуални злоупотреби?

- Смятам, че в законодателството са разписани достатъчно изисквания и регламенти към физическите и юридическите лица, които искат да придобият дадено дружество и искат да инвестират в този бизнес. От гледна точка на закона Комисията за финансов надзор има достатъчни правомощия и задължения да изиска и получи необходимата информация, на базата на която да направи съответна обоснована оценка доколко бъдещият купувач е коректен, да прецени неговите намерения и възможности да развива тази дейност в бъдеще, да получи съответната информация за произхода на капитала за покупката на дружествата и т.н.


Слуховете и непрозрачността на сделката не разрушават ли и без това крехкото доверие в пенсионната система?

- Разбира се, този засилен медиен интерес смущава голяма част от обществото, в т.ч. и професионалната гилдия. Обезпокоителното е, че информацията е твърде разнопосочна и всичко около евентуалната бъдеща сделка е в кръга на предположенията. Не може да не безпокои фактът, че все пак става дума за най-голямата пенсионна компания в България. Информациите, които се появяват, са само медийни. “Доверие” заслужва инвеститор и купувач, който не само разполага с нужните средства за покупка, но и желанието и възможностите да развива дейността и успешно, както и досега. Що се отнася до опасенията за парите на осигурените, считам, че законодателството до голяма степен гарантира интересите на осигурените лица.


Финансистът Любомир Христов заяви, че вторият стълб на пенсионната система обрича хората на бедност, и изчисли, че първите, които ще получат пенсии от универсалните фондове ще вземат по 30 лв. на месец. Реални ли са тези опасения?

- Имам честта лично да познавам г-н Христов и имам най-големи уважения към него. Но подобни изказвания, както бяха цитирани в медиите, са некоректни и манипулативни. Хората трябва да знаят, че в универсалните пенсионни фондове няма таван на пенсиите. Тя може да бъде 30 лв., но може да бъде 300 или 3000 лв. Размерът и не зависи от точки, запетайки, партийни решения.

Той се определя само от капитала, който е натрупан по индивидуалната партида на осигурения. Така че да се казва, че хората ще получават по 30 лв., е най-малкото неточно. Да, сигурно ще има такива пенсии, но всичко зависи от заплатата, върху която се е осигурявал, от редовността и пълнотата на вноските му.

Има и други популистки изказвания - че парите на осигурените отиват неизвестно къде. Напротив, знае се много добре, че всички пари, постъпили в пенсионните фондове, влизат в индивидуалните партиди на осигурените. На петия ден след това те започват да се инвестират, за да носят допълнителна доходност. Всеки, който се интересува, може да поиска информация от своя пенсионен фонд колко средства и кога са постъпили по партидата му. По сметките на над 4-те милиарда осигурени вече има над 6,2 млрд. лв. Те са тяхна собственост и ще бъдат получени от тях. И сега пенсионните фондове плащат на осигурените пенсии от доброволното осигуряване или средства на наследниците на починали осигурени и пенсионери. От 2002 г., откакто същестува статистиката на КФН, на хората са платени 614 млн. лв.


Друга критика е, че пенсионните дружества източват парите на осигурените с инвестиции във фирми, свързани със собствениците им.

- Резултатите, които имат фондовете, показват добро равнище на доходността. Тя се постига с добро управление, а не с “източване”. В някои случаи дадена инвестиция не постига предвидения резултат, но това е рискът на пазара. КФН има пълните правомощия да контролира тази дейност. Тя има ежедневна и пълна информация за всяка от инвестициите на пенсионните фондове. Реално е понякога да се правят пропуски, грешки и неправилни действия, но те навреме се отстраняват от пенсионноосигурителните дружества и това го показва практиката.


Има хора, които смятат, че е по-изгодно да внасят парите си в банка, вместо да се осигуряват в пенсионен фонд. Как бихте им отговорили?

-От 2000 г. до 2012 г. средната годишна доходност на универсалните фондове е 5,33%,на професионалните - 5,29%, а на доброволните - 4,76%. Това са стойности, които успешно се конкурират с лихвите по банковите депозити. За последните 2 години доходността на всички фондове е над 3,5%, което е добро постижение. Подобни са и резултатите за първото шестмесечие на 2013 г. Надявам се тенденцията да се запази до края на годината. При сравнението между различните институции трябва да се знае, че съгласно закона универсалните пенсионни фондове разпределят 100% от постигнатата доходност от инвестициите по партидите на осигурените, докато банката сама решава колко да бъде лихвата. Единствените приходи за дружествата са таксите за управление, които са определени от закона.


Пенсионните дружества планират ли намаляване на таксите?

-Неотдавнав консултативния съвет към министъра на труда представихме проблемите, които трябва да намерят решение в законодателството. Сред тях са плащанията на пенсии от универсалните фондове. Друг проблем е въвеждането на инвестиционни портфейли с различен риск - т.нар.мултифондове, за да може хората да избират как да бъдат управлявани парите. Трябва да намерят решения и на въпросите с навременното и пълно постъпване на осигурителните вноски в пенсионните фондове, както и този за размера на събираните такси. Смятаме, че има място за редуцирането им, но в общ пакет със законодателни промени, които да осигурят бъдещото развитие и стабилността на пенсионните фондове, а не промените да се правят на парче.


Според закона професионалните фондове трябва да започнат за плащат ранни пенсии на категорийните работници от 2015 г. Натрупаха ли се в тях вече достатъчно пари или това пак ще се отложи?
- Какво значи в една капиталова схема да има достатъчно средства? Те са толкова, колкото са. Хора, които имат непрекъснат стаж и са се осигурявали върху високи заплати, ще получат високи пенсии, за другите ще бъдат по-малки. Във всеки един момент професионалните фондове могат да започнат да плащат пенсии в рамките на натрупванията в партидата на всеки осигурен. Тук обаче трябва да бъде решен проблемът какво ще се случи със средствата и правата на хората, които имат натрупан категориен стаж, преди професионалните фондове да започнат дейността си през 2000 г. Тези хораса се осигурявали в държавната пенсионна система и осигурителните вноски са постъпвали в тази система. Кой и как ще удовлетвори правата им за този период?
Осигурените в доброволни фондове намаляват. Имате ли предложения за стимулирането на този вид осигуряване?
- В доброволните пенсионни фондове се осигуряват малко под 600 000 души и нямаме прогрес през последните години. Развитието му зависи от много фактори, като икономиката на страната и равнището на доходите, които сега не дават възможност на работещите да отделят средства за личното си пенсионно осигуряване. От много години един от стимулите е данъчното облекчение от 10% от работната заплата. Смятаме, че то трябва да се увеличи до 15-20%, за да има по-голям ефект за хората, които имат не само желание, но и финансови възможности.
Участвате в съвета по пенсионната реформа към социалния министър. Стана ли ясно дали вноската във втория стълб ще се увеличи от 5 на 7% от 2017 г., както се предвиждаше по-рано?

- Ако се спази действащия закон, това трябва да се случи. Имайки предвид, че първата голяма група от пенсиониращи се от универсалните фондове ще бъде през 2023 г., увеличаването на вноската на 7% ще им даде макар и малка допълнителна възможност да натрупат по-голям капитал в индивидуалната си партида. Това ще им донесе по-адекватна допълнителна пенсия. Целта е общият пенсионен доход от държавния и капиталовия стълб да замества 70-80% от дохода от труд. Някои хора говорят за прехвърляне на средства и закриване на втория стълб. Не знам дали си дават сметкакакво би се предизвикало, ако се посегне на тези пари, които вече са 6 млрд. лв., и те попаднат в общия кюп и изчезнат. Надали има правителство, което би поело такъв риск.


Как приемате намеренията на правителството да замрази ръста на възрастта и стажа за пенсия?

-Решението при всички случаи ще съдържа както морални, така и икономически съображения. Предлага се например увеличението на възрастта да се спре временно, за определен срок. Това обаче ще постави определена група хора в привилегировано положение. От друга страна такава промяна ще демонстрира нестабилност на системата, а това още повече ще засили недоверието на хората в нея. Те си казват: Ето, правилата пак се променят, утре не се знае какво ще бъде. Даже тези, които не смятат да се пенсионират, ще го направят, защото не знаят какво ще се случи след това. Решенията в пенсионната система трябва да бъдат по-дългосрочни.


Интервюто взе Мишел Гутсузян
Каталог: news
news -> Община пловдив пловдив, 4000, пл. “Стефан Стамболов” №1 тел: (032) 656 701, факс: (032) 656 703
news -> Закон за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост. От рождения си ден 1 юни 1996 г., Закона за общинската собственост претърпя множество промени, основните от които бяха през 1999 г и 2004 г
news -> Тема: здравеопазване
news -> П р а в и л а за провеждане на 68-ми Национален и Международен Туристически Поход "По пътя на Ботевата чета" Козлодуй Околчица" 27 май 2 юни 2014 година I. Цел и задачи
news -> Списък на училищата, които имат ученици с ниски резултати от външно оценяване след 5 клас по съответните предмети
news -> Уважаеми колеги, Лятото е при нас и ето, че е време да помислим къде ще прекараме лятната отпуска
news -> Новости в програмен продукт Заплати – версия 12
news -> Проф д-р Георги Ончев, дмн
news -> Код на училище Име на училище


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница