Перфектни (предварителни) времена — the perfect tenses обща характеристика на перфектните временаДата09.03.2017
Размер67.24 Kb.
#16463

ПЕРФЕКТНИ (ПРЕДВАРИТЕЛНИ) ВРЕМЕНА — THE PERFECT TENSES
Обща характеристика на перфектните времена
 

Всички перфектни времена изразяват:

1. Действие, завършено в даден момент в настоящето, миналото или бъдещето, но резултатът от което е налице в този момент.

2. Действие, което е започнало преди и продължава до даден момент в настоящето, миналото и бъдещето.

 


ПЕРФЕКТНИ (ПРЕДВАРИТЕЛНИ) ВРЕМЕНА — THE PERFECT TENSES
            Бъдеше перфектно (предварително) време в миналотоThe Future Perfect in the Past
 

Образуване
The Future Perfect in the Past се образува от the Future in the Past на спомагателния глагол have и миналото причастие на главния глагол.

Positive  
положителен

Negative
отрицателен

 I should have worked

 I should not (shouldn't) have worked

 you would have worked, etc.

 you would not (wouldn't) have worked, etc.Както всички форми на бъдеще време в миналото, the Future Perfect in the Past се употребява в подчинени изречения, когато главното изречение е в минало време, затова въпросителните му форми не се срещат.Употреба

The Future Perfect in the Past изразява действие, което е било свършено в даден момент, който е бил бъдещ по отношение на един момент в миналото. Превежда се с бъдеще предварително време:
I thought you would have finished by that time.   Мислех, че ще си свършил дотога.
 

Перфектни (продължителни) времена - The Perfect Tenses

Tense
време

Positive  
положителен

Negative
отрицателен

Interrogative
въпросителен

Negative - Interrogative
отрицателен - въпросителен

Present
сегашно

 I have worked

 I have worked

 have I worked?

 have I not worked?

Past
минало

 

 I had not worked

 had I worked?

 had I not worked?

Future
бъдеще

 I shall have worked

 I shall not have worked

 shall I have worked?

 shall I not have worked?

Future in the Past
бъдеще в миналото

 I should have worked

 I should not have worked

 

  Образуване
The Future Perfect Tense се образува от the Future Tense на спомагателния глагол have и миналото причастие на главния глагол.

Positive  
положителен

Negative
отрицателен

Interrogative
въпросителен

Negative - Interrogative
отрицателен - въпросителен

 I shall (I'll) have worked

 I shall not (shan't) have worked

 shall I have worked?

 shall I not (shan't I) have worked?

 you will (you'll) have worked, etc.

 you will not (won't) have worked, etc.

 will you have worked?, etc.

 will you not {won't you) have worked?, etc.

Кратките отговори на въпроси в the Future Perfect Tense са:


- Yes, I shall, you will, he will.
- No, I shall not (shan't), you will not (won't).

Употреба
The Future Perfect Tense изразява:
  1. Действие, което ще бъде свършено в даден момент в бъдещето. Този момент може да се изрази с обстоятелствено пояснение или с обстоятелствено изречение за време, в което глаголът е в сегашно време.   I shall have finished by 5 o'clock. До пет часа ще съм свършил.   You will have finished when they come. Ти ще си свършил, когато те дойдат.       2. Действие, което е започнало преди даден момент в бъдещето и продължава до този момент:   When I am thirty I shell hive lived in Sofia for 15 years. Когато стана на тридесет години,  ще съм жяви в София 15 години       Превежда се на български с бъдеще предварително време.

Образуване
The Past Perfect Tense се образува от the Past Tense на спомагателния глагол have и миналото причастие на главния глагол. The Past Perfect Tense

Positive  
положителен

Negative
отрицателен

Interrogative
въпросителен

Negative - Interrogative
отрицателен - въпросителен

 I had worked

 I had not (hadn't) worked

 had I worked?

 had I not (hadn't I) worked?

 you had worked, etc.

 you had not (hadn't) worked, etc.

 had you worked?, etc.

 had you not (hadn't you) worked?

Кратките отговори на въпроси в the Past Perfect Tense са:


- Yes I (you, he) had.
- No, I (you, he) bad not (hadn't).

Употреба
The Past Perfect Tense изразява:
  1. Действие, което е било завършено в даден момент в миналото. Този момент може да се изрази с обстоятслствено пояснение или обстоятелствено изречение за време, в което глаголът се поставя в Past Simple Tense:   I had finished by 5 o'clock.
I had finished when you came. Бях свършил до пет часа.
Бях свършил, когато ти дойде. 2. Действие, което е започнало преди даден момент в миналото и продължава до този момент. В същите случаи се употребява  the Past Perfect Progressive Tense.   I had lived in Sofia for Ten years when I married. Бях живял десет години в София, когато се ожених.  
The Past Perfect Tense се превежда с минало предварително време.

ПЕРФЕКТНИ (ПРЕДВАРИТЕЛНИ) ВРЕМЕНА — THE PERFECT TENSES
          Сегашно перфектно време — The Present Perfect Tease
Употреба sience и for
 

Със since се означава моментът, от който е започнало действието в миналото.
Since може да бьде:

1.

Предлог - от:

 

 

I have not met her since last week.

He съм я срещал от миналата седмица.

2.

Съюз - откакто:

 

 

I have not met him since he came back from Paris.

He съм го срещал, откакто се е върнал от Париж.

3.

Наречие - оттогава:

 

 

I used to meet him very often when  I lived in Plovdiv, but I haven't seen him since.

Срещах го много често, когато живеех в Пловдив, но не съм го  виждал оттогава.

 

 

 

For е само предлог - от (= в продължение на). Той означава период от време, през който е траело действието:

 

I haven't met him for ten years.

He съм го срещал от десет години (цели десет години не съм го срещал).

 

 

 

 

Забележете, че както since, така и for като предлози се превеждат на български с предлога - от. Но докато for означава период от време, със since бележим моменти, от който е започнало действието.
Сравнете:

 

For

Since

 

We have lived in Sofia for ten yews.
Живеем в София от десет години.

We have lived in Sofia since I960.
Живеем в София от 1960 г.

 

We haven't written lo each other for several monts.
He сме си писали от вяколко месеца.

I haven't written to him since Christmas.
Не съм му писал от Коледа.

Каталог: phocadownload -> uroci
uroci -> Прости времена simple (indefinite) tenses просто сегашно време The Present Simple Tense Образуване
uroci -> 1. Относителните местоимения са: who който, която, което, които whose чиито, чиято, чието, чиито whom
uroci -> 1. Много глаголи могат да се употребяват и като преходни, и като непреходни. I am writing
uroci -> One се употребява: а Със значение „човек, хората. Има родителен падеж one's
uroci -> The past simple tense
uroci -> This is a table. Take these books: That
uroci -> 1. Числителни имена от 0 до 12 са прости думи: 0 — nought, zero 4 — four 8 — eight 1 — one 5 — five 9 — nine 2 — two 6 — six 10 — ten 3 — three 7 — seven 11 — eleven 12 — twelve Нулата в телефонни номера се чете о
uroci -> Each other (за две лица) един друг(иго), един другиму и one another
uroci -> Бъдеще време в миналото The Future in the Past
uroci -> Образуване


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница