Перспективи за развитие на Българските пенсионни фондове до 2007 год и след товастраница2/3
Дата23.07.2016
Размер390.37 Kb.
#2812
1   2   3

Приложение №1


Инвестиционен портфейл на УПФ към 30.09.2005 г.

(хил. лв.)Инвестиционни инструменти

УПФ "ДОВЕРИЕ"

УПФ "СЪГЛАСИЕ"

УПФ "ДСК-РОДИНА"

ЗУПФ "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ"

"АЙ ЕН ДЖИ УПФ"

УПФ "ЦКБ-СИЛА"

"ЛУКОЙЛ ГАРАНТ-БЪЛГАРИЯ-УПФ"

"ДЗИ - УПФ"

Общо

1.

Ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата

88 204

23 734

14 123

46 575

21 467

10 296

7 794

2 950

215 143

2.

Ценни книжа, приети за търговия на регулираните пазари на ценни книжа

34 111

3 951

2 738

11 792

2 718

438

1 447

434

57 628

2.1.

Акции

14 900

0

323

5 481

2 541

41

587

360

24 233

2.2.

Корпоративни облигации

19 210

3 951

2 415

6 311

177

397

860

74

33 395

3.

Общински облигации

2 143

0

106

0

0

24

202

0

2 475

4.

Ипотечни облигации

4 683

3 087

3 746

15 381

4 954

0

1 735

54

33 640

5.

Инвестиции в чужбина

0

0

445

0

2 023

0

0

0

2 467

6.

Деривати на ценни книжа

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

Банкови депозити

30 453

5 529

5 689

17 513

6 102

509

2 693

385

68 873

8.

Инвестиционни имоти

0

1 647

0

0

0

378

0

0

2 025

 

Инвестиции общо

159 594

37 947

26 847

91 261

37 264

11 645

13 871

3 823

382 252

Източник: Комисия за финансов надзор


Структура на инвестиционния портфейл на УПФ към 30.09.2005 г.(%)Инвестиционни инструменти

УПФ "ДОВЕРИЕ"

УПФ "СЪГЛАСИЕ"

УПФ "ДСК-РОДИНА"

ЗУПФ "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ"

"АЙ ЕН ДЖИ УПФ"

УПФ "ЦКБ-СИЛА"

"ЛУКОЙЛ ГАРАНТ-БЪЛГАРИЯ-УПФ"

"ДЗИ - УПФ"

Общо

1.

Ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата

55,27

62,54

52,61

51,03

57,61

88,41

56,19

77,17

56,28

2.

Ценни книжа, приети за търговия на регулираните пазари на ценни книжа

21,37

10,41

10,20

12,92

7,29

3,77

10,43

11,34

15,08

2.1.

Акции

9,34

0,00

1,20

6,01

6,82

0,35

4,23

9,41

6,34

2.2.

Корпоративни облигации

12,04

10,41

9,00

6,91

0,47

3,41

6,20

1,93

8,74

3.

Общински облигации

1,34

0,00

0,39

0,00

0,00

0,21

1,45

0,00

0,65

4.

Ипотечни облигации

2,93

8,14

13,95

16,85

13,30

0,00

12,51

1,41

8,80

5.

Инвестиции в чужбина

0,00

0,00

1,66

0,00

5,43

0,00

0,00

0,00

0,65

6.

Деривати на ценни книжа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.

Банкови депозити

19,08

14,57

21,19

19,19

16,38

4,37

19,41

10,08

18,02

8.

Инвестиционни имоти

0,00

4,34

0,00

0,00

0,00

3,25

0,00

0,00

0,53

 

Инвестиции общо

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Източник: Комисия за финансов надзорСтруктура на инвестиционния портфейл на ППФ към 30.09.2005 г.
( %)ППФ Инвестиционни инструменти

ППФ "ДОВЕРИЕ"

ППФ "СЪГЛАСИЕ"

ППФ "ДСК-РОДИНА"

ЗППФ "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ"

"АЙ ЕН ДЖИ ППФ"

ППФ "ЦКБ-СИЛА"

"ЛУКОЙЛ ГАРАНТ-БЪЛГАРИЯ-ППФ"

"ДЗИ - ППФ"

ОбщоИнвестиции общо

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

1.

Ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата

54,63

58,45

52,19

60,00

56,69

82,85

53,53

81,98

57,14

2.

Ценни книжа, приети за търговия на регулираните пазари на ценни книжа

20,47

13,08

12,48

5,74

7,67

4,60

11,01

10,02

13,81

2.1.

Акции

9,78

0,72

0,96

3,18

7,18

0,61

3,01

9,28

5,62

2.2.

Корпоративни облигации

10,69

12,36

11,52

2,56

0,49

3,99

8,00

0,74

8,19

3.

Общински облигации

1,63

0,00

0,82

0,12

0,00

0,38

0,63

0,00

0,79

4.

Ипотечни облигации

6,14

4,14

13,35

13,41

13,46

0,00

11,04

0,00

8,37

5.

Инвестиции в чужбина

0,00

0,00

2,71

0,00

6,71

0,00

0,00

0,00

0,39

6.

Деривати на ценни книжа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.

Банкови депозити

17,07

20,17

18,45

20,73

15,47

8,16

23,79

8,00

18,72

8.

Инвестиционни имоти

0,06

4,16

0,00

0,00

0,00

4,01

0,00

0,00

0,78

Източник: Комисия за финансов надзор

Приложение № 2

ДОХОДНОСТ И СТАТИСТИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ
ЗА ПЕРИОДА 01.10.2003 - 30.09.2005 г.


№ по ред

Пенсионноосигурителни дружества

Немодифициран относителен дял

Модифициран относителен дял

Доходност за последния 24- месечен период на годишна база

1

2

3

4

5

1

ППФ "Доверие"

41,90%

20,00%

12,72%

2

ППФ "Съгласие"

17,27%

20,00%

10,27%

3

ППФ "ДСК-Родина"

3,44%

8,42%

9,47%

4

ЗУПФ "Алианц България"

24,47%

20,00%

9,85%

5

ППФ "Ай Ен Джи"

4,40%

10,76%

11,17%

6

ППФ "ЦКБ-Сила"

1,81%

4,43%

9,99%

7

ППФ "Лукойл Гарант България"

6,70%

16,39%

10,95%

Немодифицирана претеглена доходност

11,25%

Модифицирана претеглена доходност (среднопретеглена доходност)

10,80%

Средноаритметична доходност

10,63%

Стандартно отклонение

1,10%

Минимална доходност

6,48%


Сподели с приятели:
1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница