{peti}Комисия по петиции {10/06/2011}10 2011Дата09.09.2016
Размер27.05 Kb.


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2009 - 2014


{PETI}Комисия по петиции

{10/06/2011}10.6.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0095/2011, внесена от B. V., с нидерландско гражданство, относно предполагаемо възпрепятстване на свободното движение на стоки и услуги вследствие на рестриктивната политика на Apple Inc.1. Резюме на петицията

Според вносителя на петицията Apple Inc. води силно рестриктивна политика в областта на хардуера и софтуера. По този начин създателите на програми и апаратура трудно получават достъп до спецификациите на продуктите на Apple. Освен това вносителят на петицията счита, че Apple налага принудително пазаруване само от едни доставчик, защото софтуер може да бъде закупен почти единствено чрез AppleStore. Също така издателите на цифрови и онлайн списания трябва да осъществяват продажбите си чрез Apple. Вносителят на петицията счита, че практиките на Apple представляват нарушение на свободното движение на стоки и услуги. В тази връзка той посочва Microsoft, който трябваше да плати високи глоби и беше принуден от Европейската комисия да направи своя софтуер достъпен за другите участници на пазара.2. Допустимост

Обявена за допустима на 3 май 2011 г. Комисията е приканена да предостави сведения (член 202, параграф 6 от правилника).3. Отговор от Комисията, получен на 10 юни 2011 г.

Забележки на Комисията относно петицията
Наличието на нарушение на правилата на ЕС в областта на конкуренцията зависи от набор фактически, правни и икономически предпоставки. Поведението на дадено предприятие може да е в нарушение на правилата на ЕС в сферата на конкуренцията, ако то е влязло в антиконкурентни споразумения, изключващи възможност за конкуренция, или едностранно е злоупотребило с господстващо положение на съответния пазар (пазари).
За да е в нарушение на правилата на ЕС в областта на конкуренцията с посоченото от вносителя едностранно поведение, Apple би трябвало да има господстващо положение на съответния един или повече пазари. Господстващото положение е определено от Съда на ЕС като „позиция на икономическа сила, с която разполага дадено предприятие, която му позволява да възпрепятства поддържането на ефективна конкуренция на съответния пазар, като му дава възможност да се държи в значителна степен независимо от своите конкуренти и клиенти и, в крайна сметка, от своите клиенти“1.
В случая на Microsoft, на който се позовава вносителят, Комисията заключи, че Microsoft е имал господстващо положение на пазара на операционни системи за персонални компютри, предназначени за крайния потребител. В случая на Apple обаче, пазарът, на който се предлагат продуктите iPod Touch, iPhone и iPad, е сравнително нов и все още се развива. Тъй като вече съществуват или скоро ще бъдат предложени голям брой устройства с подобни функции, на този етап все още не е установено което и да било дружество, включително Apple, да е придобило господстващо положение
Заключение
Въпреки това Комисията следи отблизо пазарната ситуация, за да гарантира, че изискванията в областта на конкуренцията, иновациите и равнопоставеността се спазват от всички участници на пазара.

1 Дело 27/76 United Brands Company и United Brands Continentaal срещу Комисията [1978] ECR 207, точка 65; Дело 85/76 Hoffmann-La Roche & Co. срещу Комисията [1979] ECR 461, точка 38.


CM\870304BG.doc
PE467.133v01-00

BG Единство в многообразието BGПоделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница