{peti}Комисия по петиции {28/08/2013}28 2013Дата01.02.2017
Размер39.69 Kb.


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2009 - 2014


{PETI}Комисия по петиции

{28/08/2013}28.8.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1167/2012, внесена от C.D., с германско гражданство, относно оценяване на купувачите в eBay1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията изразява загриженост относно дискриминацията, на която според него са подложени продавачите в интернет, тъй като те нямат възможност да дават никаква отрицателна или дори неутрална обратна връзка относно купувачите. Докато eBay предлага на купувачите възможността да дават оценка в интернет на предлаганата услуга, бързина на доставката и т.н., продавачите не могат да дават никаква оценка на спазването, от страна на купувача, на споразуменията, условията на плащане и т.н., което прави невъзможно идентифицирането на неизрядните платци. Вносителят на петицията счита, че това представлява дискриминация в eBay.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 11 януари 2013 г. Комисията е приканена да предостави сведения (член 202, параграф 6 от правилника).3. Отговор от Комисията, получен на 28 август 2013 г.

Механизмите за отзиви онлайн все повече се използват от потребителите, които пазаруват онлайн. Освен това потребителите са все по-наясно с възможността и значението на предоставянето на обратна информация относно практическия си опит при пазаруването онлайн. В този контекст могат да се отбележат две ситуации:

Първо, потребителите оценяват своя собствен практически опит при пазаруването онлайн (напр. качество на предоставената информация; състояние на закупената стока или закупените стоки; качество на извършената услуга по доставка), който е отразен в тяхната оценка на индивидуалния продавач.

Второ, потребителите все по-често четат оценките и коментарите, предоставени от други купувачи, преди да решат на практика да направят покупка. Например неотдавнашно проучване във Франция показва, че 70 % от купувачите онлайн действително прочитат отзивите и коментарите на други купувачи, макар много често да ги приемат с резерви1.

Комисията е осведомена за това, че в повечето случаи механизмите за преглед и обратна връзка, предоставяни на различни платформи за продажби онлайн, (напр. eBay) или уебсайтове за оценяване (напр. www.reviewcentre.com), са създадени за потребители, които всъщност купуват онлайн и/или дават отзив за услуга, свързана с тази дейност (напр. плащания, доставка).

Същевременно Комисията отбелязва, че онлайн платформите предприемат стъпки, за да гарантират, че продавачите също получават възможност да защитят репутацията си и да дадат обратна връзка за купувачите.

Например обобщението на търговската политика на eBay, споменато в разглежданата петиция, посочва някои мерки, въведени от eBay, като например това, че:


  • продавачите могат да добавят изисквания за купувача към обявите си, за да отхвърлят нежелани участници в наддаването (напр. блокиране на купувачи, които прекалено много са нарушавали политиката или имат неплатени покупки);

  • продавачите могат да изискват от купувачите да плащат директно при покупката;

  • продавачите разполагат с лесен начин да докладват проблеми с купувачи;

  • продавачите могат да използват центъра за докладване за продавачи, за да съобщят за неплатена покупка, изнудване чрез обратна връзка или всякакъв друг проблем с продавач (напр. eBay проучва всички съобщения и премахва всяка отрицателна или неутрална обратна връзка, която нарушава политиката на eBay).2

Заключение

Механизмите за отзиви онлайн са доброволни търговски решения, създадени от различните заинтересовани участници (напр. платформи за продажби онлайн, социални медии, специализирани уебсайтове), които обикновено се стремят да улеснят достъпа до адекватна и вярна информация за даден практически опит при пазаруването и за даден електронен търговец на дребно.

По законодателството на ЕС не съществуват специфични изисквания, които да налагат предлагането и използването на какъвто и да било вид механизъм за отзиви онлайн, какъвто се посочва в петицията. Поради това Комисията не може да изиска или да предприеме действия срещу различни механизми за отзиви.

При все това Комисията би желала да посочи, че тя следи отблизо промените и практиката, свързани със специфични инструменти в тази област, с оглед на целите, посочени в съобщението ѝ относно „Съгласувана уредба за повишаване на доверието в цифровия единен пазар за електронната търговия и интернет услугите“1. По-конкретно тя отбелязва следните новости:  • уебсайтове за сравнение (напр. по цени, по качество на услугата, по въздействие върху околната среда), които следва да отговарят на критериите за надеждност, независимост и прозрачност; както и

  • употреба на марки за доверие, които може да улеснят потребителите в практиката на пазаруване онлайн.
1 http://www.lemonde.fr/vous/article/2013/07/02/une-norme-pour-encadrer-les-avis-de-consommateurs-sur-internet_3440630_3238.html.

2 Пълният списък с мерки може да се намери на следния уебсайт на eBay: http://pages.ebay.com/services/forum/sellerprotection.html.

1 СОМ(2011) 942 окончателен, 11.1.2012 г.

CM\1004015BG.doc


PE519.620v01-00

BG Единство в многообразието BGПоделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница